• Naši študenti vystúpia v NRSR
     • Naši študenti vystúpia v NRSR

     • 3. 3. 2019
     • Tím zložený z piatich študentov Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša uspel v semifinálovom kole súťaže Simulované rokovanie národného parlamentu a postúpil do finále, ktoré sa bude konať v Národnej rade Slovenskej republiky.

      Podmienkou účasti bolo vytvoriť návrhy zákonov. Zo troch stoviek zaslaných návrhov organizátori z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vybrali 32 a pozvali ich tvorcov do dvoch semifinálových kôl. Mladí ľudia z celého Slovenska tu dostali možnosť ukázať, ako by sa chopili právomoci riešiť zákonom tie problémy, ktorých riešenie je možné práve legislatívnou cestou.

      Cieľom semifinálových kôl, kde cirkevné gymnázium reprezentovali Peter Hnát, Natália Sikorová, Laura Feranecová, Katarína Bebková a Branislav Balušinský, bolo preveriť predovšetkým argumentačné zručnosti, cit pre právo a využívanie nástrojov ponúkaných modelovým rokovacím poriadkom zo strany súťažných tímov. Stredoškoláci boli hodnotení porotou podľa vystúpení v piatich simulovaných výboroch (ústavnoprávnom, školskom, finančnom, výbore pre verejnú správu a výbore pre životné prostredie) a podľa vystúpenia v pléne simulovaného parlamentu. Body navyše bolo možné získať vo vedomostnej súťaži s otázkami, ktoré sa týkali histórie a súčasnosti slovenského parlamentarizmu. Najprv sme boli rozdelení do rôznych odborov, kde sme pripomienkovali dva zákony a hlasovali o nich. Následne sme mali spoločné stretnutie v pléne, kde bolo predstavených sedem zákonov. Jeden člen z každej skupiny (poslaneckej strany – my sme boli poslanecká strana CGSM) vystúpil v rozprave a pripomienkoval zákon, ktorý mu bol vopred pridelený organizátormi,“ priblížil priebeh súťaže Peter Hnát.

      Porota v oboch kolách vybrala po osem tímov. Vo finále, ktoré prebehne na pôde Národnej rady Slovenskej republiky, sa na prelome marca a apríla stretne 16 päťčlenných tímov. A zastúpenie tu bude mať aj pätica stredoškolákov zo Starej Ľubovne. „V jednotlivých odboroch sme boli pozitívne hodnotení za argumentáciu a rečnícke schopnosti. Body sme získali aj za vystúpenie v pléne a následne za faktické poznámky k ostatným zákonom. Po výslednom zhodnotení sme postúpili do finále, ktoré sa bude konať v NR SR, čo pre nás určite bude zaujímavá skúsenosť,“ dodal Peter Hnát, ktorý tím gymnazistov zastupoval v rozprave.

    • Svet okolo nás – Kuba
     • Svet okolo nás – Kuba

     • 3. 3. 2019
     • V Kine Tatra sa študenti v rámci projektu Svet okolo nás bližšie oboznámili s Kubou. Autori tohto jedinečného konceptu túto krajinu predstavili prostredníctvom projekcie, ktorá vhodne kombinuje prvky výučby a zábavy. Výučbová úroveň dokumentu s podtitulom Dve tváre slobody je prispôsobená rámcovému vzdelávaciemu programu pre stredné školy. Tvorcovia všetky audiovizuálne materiály zahrnuté v projekcii  zozbierali počas svojho pobytu na Kube. Vďaka tomu mohli študentom sprostredkovať učivo zaujímavým spôsobom s mnohými neučebnicovými zaujímavosťami.

    • Najlepší bilingvalista v kraji
     • Najlepší bilingvalista v kraji

     • 24. 2. 2019
     • Štyri krajské kolá v jazykových olympiádach počas jedného týždňa. Tri medailové umiestnenia, jedno ôsme miesto. Takouto bilanciou sa môže popýšiť Jakub Šľachtovský, tretiak z bilingválnej triedy Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša. 

      Jakub zvíťazil v krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku v kategórii študentov bilingválnych tried, ktorá nie je vekovo rozlíšená. V konkurencii starších angličtinárov dominoval najmä v ústnej časti, kde nestratil ani bod. Porota, ktorá posudzuje samostatný rečový prejav, komunikačnú zručnosť, gramatickú správnosť vyjadrovania i rozsah slovnej zásoby, podľa slov jej predsedu nemala problém určiť víťaza. „Je to pre mňa asi najšokujúcejší výsledok. Obrovským úspechom je, že som mal najlepšie písomnú časť a plný počet bodov z ústnej,“ povedal Jakub, ktorý bude Prešovský kraj reprezentovať v celoslovenskom kole na konci marca v Bratislave.

      Striebro si Jakub odniesol z Popradu, kde sa konalo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Víťazstvo mu ušlo o jediný bod, čo je na stobodovej škále naozaj málo. Preukázal najlepšie jazykové kompetencie v písomnej časti, no v ústnej zopár bodov stratil. Rozdiel medzi prvými dvomi súťažiacimi a ostatnými účastníkmi bol na výsledkovej listine až dvadsaťbodový.

      „Nečakal som, že budem až taký úspešný. Pomohla mi príprava zo strany profesorského zboru, ale aj morálna podpora zo strany najbližších, za čo by som sa chcel poďakovať,“ povedal šikovný študent, ktorý bravúrne zvládol naozaj náročný týždeň. „Dúfam, že mi nadobudnuté skúsenosti pomôžu aj neskôr v živote," dodal. 

      Medailové pozície Jakub skompletizoval na Olympiáde v španielskom jazyku. „Španielčinu sa učím iba tri roky, nejaký veľký úspech som teda neočakával, preto som s tretím miestom nadmieru spokojný,“ skromne ohodnotil svoje umiestnenie tento multitalentovaný študent, ktorý sa nevenuje len jazykom, ale úspechy dosahuje aj v matematike či humanitných predmetoch.

      K trojici úspechov v krajských kolách doplnil študent cirkevného gymnázia aj pozíciu úspešného riešiteľa v Olympiáde v slovenskom jazyku. „Pri konkurencii, v ktorej som súťažil, som s ôsmym miestom úplne stotožnený,“ bilancoval Jakub.

       

      Svoje schopnosti v jazykových olympiádach predviedli aj ďalší študenti cirkevného gymnázia. Pekný výsledok si pripísal Adam Smoroň. Druhák pri svojom premiérovom štarte v krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku skončil na štvrtom mieste. V Olympiáde v španielskom jazyku dobre reprezentovala aj Milota Folvarčíková, ktorá ako úspešná riešiteľka obsadila ôsmu priečku.

    • MEDart
     • MEDart

     • 24. 2. 2019
     • 15. februára sa v priestoroch Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie súťaže MEDart, ktorá umožnila študentom nahliadnuť do mediálneho sveta a zároveň získať spätnú väzbu k vlastnej mediálnej tvorbe. Unikátny projekt spojil štyri okruhy mediálnej tvorby a zapojili sa doň stredoškoláci z celého Slovenska. Do súťaže bolo prihlásených viac ako 70 článkov, rozhlasových a televíznych nahrávok i fotografií v niekoľkých súťažných kategóriách. Tie hodnotili profesionáli z popredných slovenských médií a pedagógovia z Katedry žurnalistiky FF KU v Ružomberku. Naše gymnázium so svojimi príspevkami reprezentovali Patrik Varchola (IV. B) a Simona Zálešová (III. BA). Multitalentovaný Patrik so svojou reportážou z Prahy obsadil tretie miesto v kategórii Tlač a porota mu zároveň udelila špeciálnu cenu za jeho videoreportáže v kategórii Televízia. Slávnostné vyhodnotenie bolo spojené s workshopmi, ktoré viedli odborníci zo sveta médií. Kreatívni mladí ľudia tak získali aj podnety a rady, ako sa vo svojej tvorbe zlepšovať. Na našich študentov, ktorí robia niečo nad rámec svojich povinností, sme hrdí a veríme, že získané skúsenosti raz v živote zúročia.

    • Experimentálna fyzika s vedcom roka
     • Experimentálna fyzika s vedcom roka

     • 24. 2. 2019
     • Je tradíciou, že k nám prichádza Jozef Kačmarčík, vedecký pracovník Oddelenia fyziky nízkych teplôt v košickom Ústave experimentálnej fyziky SAV, aby prezentoval pokusy, ktoré propagujú vedu, najmä fyziku. Sériou zaujímavých experimentov predstavil správanie sa telies vo vákuu i pri veľmi nízkych teplotách a študentom sprostredkoval najnovšie poznatky z oblasti fyziky nízkych teplôt a supravodivosti. Prst ponorený do dusíka s teplotou -200 stupňov Celzia a levitujúci vláčik študentov oslovili najviac.
      RNDr. Jozef Kačmarčík, PhD. je odborníkom na fyziku tuhých látok, fyziku a techniku nízkych teplôt. V roku 2006 získal ocenenie vedec roka za významný príspevok pri dosiahnutí supravodivosti v kremíku a ďalšie originálne práce týkajúce sa nových typov supravodičov. 

    • Simulované študentské voľby
     • Simulované študentské voľby

     • 24. 2. 2019
     • Občianske združenie Pre stredoškolákov pripravilo celoslovenský projekt Simulované študentské voľby, ktorého cieľom je motivovať mladých ľudí, aby sa začali zaujímať o verejný život. Študenti, ktorí dovŕšili 15 rokov, tak získali fiktívne volebné právo, ktoré využili v simulovaných prezidentských voľbách. Tie pripravili zástupcovia školskej študentskej rady, ktorí zároveň vytvorili aj volebnú komisiu.

      „Simulované študentské voľby reflektujú reálne prezidentské voľby, v ktorých študenti volia oficiálnych kandidátov na Prezidenta SR. Voľby sa uskutočnia v dvoch kolách na vopred zaregistrovaných školách po celom Slovensku. Študenti sa podieľajú na príprave a organizácii volieb, zasadajú vo volebnej komisii, sčítavajú hlasy a spracúvajú zápisnicu. Okrem tejto praktickej skúsenosti s voľbami je to pre nich priestor vyjadriť svoj občiansky postoj a zároveň dôležitý krok k občianskej zodpovednosti, ktorú od budúcej generácie určite očakávame,“ vysvetlil učiteľ občianskej náuky Mário Pavlovský, ktorý sa venuje žiackej školskej rade a  študentom s prípravou volieb pomáhal.    

      Študentské voľby predovšetkým dávajú mladým priestor vyjadriť svoj názor. Podporujú dialóg o politickom dianí na Slovensku a uvádzajú poučky o demokracii z učebníc občianskej náuky do praxe. Nikdy nie je príliš skoro začať sa zaujímať o verejné dianie a práve Študentské voľby môžu byť pre študentov prvým krokom k občianskej zodpovednosti. Prispievajú tiež k prebúdzaniu záujmu mládeže o jej budúcnosť a budúcnosť Slovenska. Študentské voľby sú apolitický projekt – prostredníctvom zážitkového vzdelávania vychovávajú k aktívnemu občianstvu. Výsledky budú zverejnené vždy v dňoch po skončení aktuálneho kola na stránke projektu.

    • Školské kolo SOČ
     • Školské kolo SOČ

     • 24. 2. 2019
     • Päťdesiatjeden prác rozdelených do desiatich odborov. Tieto čísla prinieslo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. Tretiaci prezentovali a obhajovali svoje práce pred hodnotiacimi komisiami, ktoré u viacerých študentov ocenili kvalitné spracovanie témy i výborné prezentačné schopnosti. SOČ je záujmová projektová činnosť, ktorá podporuje experimentovanie, bádanie. Študenti sa prostredníctvom nej učia vykonávať vedeckú prácu a prezentovať výsledky svojho výskumu.

      Výsledková listina

    • Slovenčinársky milionár
     • Slovenčinársky milionár

     • 24. 2. 2019
     • 14. februára sa pod záštitou Katedry slovenského jazyka a literatúry na pôde Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku konal druhý ročník podujatia Slovenčinársky milionár, ktorý netradičnou, zábavno-súťažnou formou preveril nielen vedomosti v oblasti slovenského jazyka a literatúry, ale aj kreativitu študentov stredných škôl. V súťaži, v ktorej bohatstvo predstavovali vedomosti z materinského jazyka a literatúry, malo zastúpenie aj naše gymnázium. Stanislava Orlovská (3. BA) a Jakub Pluta (2. A) si v konkurencii 24 dvojčlenných družstiev stredoškolákov z celého Slovenska počínali veľmi dobre. Práve jedna nesprávne zodpovedaná otázka ich pripravila o postup do semifinále. Treba však podotknúť, že do Slovenčinárskeho milionára sa zapojili najmä štvrtáci,  pre ktorých v tomto období vrcholí príprava na maturitnú skúšku. Stanka a Jakub tak majú veľký potenciál do budúceho ročníka súťaže.    

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • cgsm@cgsm.sk
   • palsa@cgsm.sk
   • kuruc@cgsm.sk
   • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
   • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO
   • 37945785
 • Fotogaléria

  • Európsky deň jazykov a Erasmus Days 2019
  • V knižnici o práci s informáciami
  • Krajské kolo cezpoľného behu
  • Mimoriadne úspešní cezpoľní bežci
  • Účelové cvičenie
  • Literárno-historická exkurzia
  • Poďakovanie za úrodu
  • Erasmus+ PO WER
  • Štefánik – neuveriteľný osud
  • Akadémia veľkých diel
  • Stretnutie potomkov dávneho príbehu
  • Adam vyrobil exkluzívne parfumy
  • Veni Sancte
  • Slávnostný záver školského roka
  • Za históriou do Kežmarku
  • Zvonenie

     • Nedeľa 20. 10. 2019