• Radostná predvianočná atmosféra
     • Radostná predvianočná atmosféra

     • 22. 12. 2019
     • Počas posledného dňa pred prázdninami bolo na chodbách cítiť radosť z blížiaceho sa narodenia malého Ježiška. K radostnej atmosfére blížiacich sa Vianoc prispela aj výzdoba, o ktorú sa postarala študentská rada. Tá pripravila aj besedu s našou španielčinárkou Claudiou, ktorá gymnazistom predstavila slávenie Vianoc v jej rodnom Katalánsku.

    • Školský turnaj v mix volejbale pre nováčikov
     • Školský turnaj v mix volejbale pre nováčikov

     • 22. 12. 2019
     • Tradičný decembrový turnaj v mix volejbale sa v tomto roku odohral v novom formáte. Jednotlivé tímy už netvorili len triedne kolektívy, ale družstvá boli vyskladané zo študentov rôznych tried. V každom z nich mohol byť len jeden aktívny hráč. V posledný deň pred prázdninami turnaj vyvrcholil finálovým zápasom, v ktorom sa stretli Sucháre (prváci) s tímom Solotruk (tretiaci a štvrtáci). Víťazstvo si napokon vybojovali nováčikovia, ktorí v superfinále zdolali aj tím pedagógov.

      Konečné poradie:

      1. Sucháre (Gabriela Kovalčíková, Zuzana Jankurová, Ema Selepová, Sofia Kaletová, Jakub Kičura, Šimon Faber, Daniel Kormaník, Hugo Matfiak)

      2. Solotruk (Dominika Turlíková, Simona Zálešová, Matúš Koneval, Matúš Kyšeľa, Matej Hudák, Miroslav Kafka, Timotej Kožík)

      3. Wintouch (Andrea Rurová, Erika Tokarčíková, Miriam Kendrová, Tobiáš Haničák, Marián Faber, Michal Barnovský)

    • Juvenes Translatores
     • Juvenes Translatores

     • 19. 12. 2019
     • Európska komisia každoročne organizuje originálnu prekladateľskú súťaž pre stredoškolákov z celej Európskej únie s názvom Juvenes Translatores. Aj v tomto roku naše gymnázium organizovalo školské kolo, v ktorom si študenti overili svoje jazykové zručnosti a popasovali sa s prekladom textu z anglického a nemeckého jazyka do slovenčiny. Víťazi školských kôl sa zúčastnia na praktickom seminári Mladí prekladatelia, kde budú vybrané a ocenené najlepšie preklady zo školských súťaží na Slovensku.

      Najúspešnejší prekladatelia školského kola:

      Anglický jazyk:

      1. René Grich
      2. Juraj Chmeliar
      3. Emma Drabantová

      Nemecký jazyk:

      1. Jakub Šľachtovský – postup a Terézia Harčariková
      2. Emma Folvarčíková
      3. Sára Chamillová  a Ondrej Fedorko

      Študentom srdečne blahoželáme a tešíme sa z ich prekladateľských zručností!

      Profesionálni prekladatelia sú autori – tvoria texty, ktoré sa dobre čítajú v cieľovom jazyku. Primárne však fungujú ako most medzi jazykmi, s ktorými pracujú. Pôvodný text vedia v rodnom jazyku podať primeraným štýlom a správnymi slovami. Vyberáme niekoľko zaujímavých prekladov z „pier našich žiakov“:

      paved the way – vydláždil cestu
      was the first name on most lips – prvé meno, ktoré zaznelo z mnohých úst
      groundbreaking Olympic routines – svetoborná olympijská zostava
      struck a chord – presne trafil klinec po hlavičke /  zarezonovalo / udrelo na citlivú strunu
      „millenial“ generation – generácia medzníka
      on the other side of the desk – za katedrou
      back to the future – návrat do budúcnosti

    • Predvianočná exkurzia Bratislava – Viedeň
     • Predvianočná exkurzia Bratislava – Viedeň

     • 17. 12. 2019
     • Bilingvalisti zo štvrtého ročníka si pred Vianocami naplánovali dvojdňovú exkurziu Bratislava – Viedeň. V našom hlavnom meste absolvovali prehliadku Dómu sv. Martina, navštívili Slovenskú národnú galériu, prešli sa centrom mesta a ochutnali medzinárodné vianočné špeciality na trhoch. Deň v Bratislave ukončili sv. omšou v Modrom kostolíku. V metropole Rakúska začali prehliadkou Schönbrunnu. Potom sa presunuli na Maria-Theresien-Platz, neobišli Stephansdom, v Prírodovednom múzeu si pozreli expozíciu o dejinách Zeme. Podvečer obdivovali nádhernú vianočnú výzdobu mesta a zašli aj na vychýrené vianočné trhy.

    • Internetová matematická olympiáda
     • Internetová matematická olympiáda

     • 17. 12. 2019
     • V tomto školskom roku sme sa prvýkrát zapojili do Internetovej matematickej olympiády, ktorú organizuje Matematický ústav FSI VUT Brno. Súťaž je určená sedemčlenným družstvám stredoškolákov z rôznych ročníkov. Študenti riešia v časovom limite dvoch hodín 10 rôznych zadaní priamo na pôde školy, pričom je veľmi dôležitá spolupráca jednotlivých členov tímu. Do 12. ročníka sa zapojilo 203 tímov z Čiech a Slovenska. Naše družstvo v zložení Terézia Duračinská,  Jakub Šľachtovský, Miroslav Kafka, Michal Vančo, Ondrej Fedorko, Jakub Fedák a Gerard Strič obsadilo 61. miesto. Spomedzi slovenských škôl skončili na 16. mieste.

      Výsledky nájdete tu: https://matholymp.fme.vutbr.cz/default.aspx?server=1&article=1

    • Ďakujeme za Vašu štedrosť
     • Ďakujeme za Vašu štedrosť

     • 17. 12. 2019
     • Mládežnícky parlament v Starej Ľubovni organizoval 11. ročník dobročinnej zbierky trvanlivých potravín s názvom KILO. Aj vďaka Vám sa vyzbieralo neuveriteľných 1087 kilogramov potravín. Každá z 27 rodín dostala na sv. Mikuláša takmer 40-kilogramový balík. Všetkým, ktorí sa zapojili, patrí srdečné ĎAKUJEM!
      Roland Urban, člen Mládežníckeho parlamentu v Starej Ľubovni

      Žiacka školská rada pri CGSM organizovala zbierku na pomoc ľuďom postihnutým tragickým výbuchom. Vyzbieralo sa 361,20 €, ktoré boli odoslané na transparentný účet zriadený mestom Prešov.
      V mene ŽŠR ďakujeme!

    • Rorátna svätá omša
     • Rorátna svätá omša

     • 10. 12. 2019
     • Kto si v utorok ráno privstal, mohol v škole zažiť neopakovateľnú atmosféru rorátnej svätej omše, ktorú o 6.00 hod. pri svetle sviec slúžil pán kaplán Dominik Janky. Vďaka kolegom zo ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda bolo pripravené aj chutné agapé. Roráty sú sv. omše ku cti Božej Matky väčšinou v skorých ranných hodinách pred svitaním. Pripomínajú, že pred narodením Krista ľudstvo kráčalo v tmách a potrebuje sa pripraviť na príchod skutočného Svetla – Ježiša Krista.

    • Na svätého Mikuláša študenti darovali talenty
     • Na svätého Mikuláša študenti darovali talenty

     • 8. 12. 2019
     • Uctili sme si patróna nášho gymnázia i mesta Stará Ľubovňa. V deň sviatku svätého Mikuláša sa maturanti v Kine Tatra prezentovali programom zo stužkovej slávnosti. Celé podujatie sa nieslo v znamení  vďaky za to, čo sme dostali a s úmyslom obdarovať druhých tým, čo máme. Štvrtáci a piataci nás pobavili vtipnými scénkami a predviedli svoje spevácke, hudobné a tanečné talenty. V závere nás formou maľovania príbehu do piesku vyzvali k zamysleniu sa nad obetavosťou našich rodičov. A malé mikulášske prekvapenie si pripravili aj členovia študentskej rady, ktorí nám napiekli sladké medovníky. Slávnosť ukončila sv. omša v Kostole sv. Mikuláša.

      Barbora Langová

    • Dve ceny pre časopis Druhý zmysel
     • Dve ceny pre časopis Druhý zmysel

     • 5. 12. 2019
     • V konkurencii dvadsiatich periodík získal časopis žurnalistov z Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša v súťaží stredoškolských časopisov Prešovského samosprávneho kraja hneď dve ocenenia. Porotcovia hodnotili hlavne obsahovú stránku textov, výber tém a grafické spracovanie článkov. Druhý zmysel si z vyhodnotenia odniesol ocenenie v zlatom pásme a zároveň Cenu Regionálnej organizácie Slovenského syndikátu novinárov. Tým sa v tomto ročníku zaradil medzi najlepšie stredoškolské časopisy nášho kraja.

      Súčasťou vyhodnotenia bol aj rozborový seminár, v rámci ktorého sa päťčlenná porota zložená z odborníkov vyjadrila ku každému periodiku osobitne. „Aj keď bol náš časopis chválený, stále máme na čom pracovať a zlepšovať sa. Rady porotcov nám budú pomáhať pri tvorení ďalších vydaní, pretože pri rozbore sme si uvedomili chyby, ktoré sme doteraz prehliadali,“  povedala Lívia Budzáková, redaktorka časopisu Druhý zmysel. Jedným z hostí podujatia bol aj predseda PSK Milan Majerský, ktorý povzbudil mladých novinárov k odvahe hľadať pravdu a písať o nej.  

      Barbora Langová

    • Prvácke ducháče s Riekou života
     • Prvácke ducháče s Riekou života

     • 5. 12. 2019
     • Prvákov v Tatranskej Lesnej čakal kvalitný dvojdňový program duchovných cvičení, ktorý pripravilo misijné spoločenstvo Rieka života. Neobyčajné zoznamovacie aktivity, piesne, svedectvá... V nádhernom prostredí Tatier naši prváci mohli nechať oddýchnuť svoju dušu a nabrať nový dych do ďalších školských dní. Mali možnosť zamyslieť sa nad tým, aké prejavy Božej múdrosti, lásky a tvorivosti môžu nachádzať vo svete. Svätá spoveď a svätá omša zavŕšili duchovnú obnovu študentov a ich triednych učiteľov.

    • Požehnaný adventný čas
     • Požehnaný adventný čas

     • 5. 12. 2019
     • Adventom sa nesie radostná atmosféra očakávania. Tú nám symbolizujú zažaté sviece na adventných vencoch, ktoré zhotovili študenti zo všetkých tried. Počas utorňajšej svätej omše nám ich posvätil pán kaplán Dominik. Všetkým prajeme požehnaný adventný čas.

    • Gymnazisti žili kultúrou
     • Gymnazisti žili kultúrou

     • 4. 12. 2019
     • Bilingvalisti z piateho a tretieho ročníka si vo Veľkej sále Historickej radnice v Košiciach pozreli divadelné predstavenie Tom Sawyer v anglickom jazyku. Dielo z pera Marka Twaina uviedlo American Drama Groupe Europe, ktoré pravidelne prezentuje rôzne hry v pôvodnej anglickej verzii.

      V Divadle Jonáša Záborského v Prešove zaujal študentov 3. A pôvodný slovenský muzikál Nikola Šuhaj krásnymi piesňami, skvelými tancami, výbornými hereckými výkonmi, ale aj veľkolepou scénou.

      A krásny kultúrny zážitok si odniesla aj skupina študentov, ktorá v Bardejovských kúpeľoch bola pri predstavení nového albumu mladej nadanej speváčky Slávky Tkáčovej. CD s názvom Odznova uviedla do života počas koncertu spolu so svojimi hosťami Martinom Husovským a Martinom Harichom. 

    • BeREADY FOR THE FUTURE
     • BeREADY FOR THE FUTURE

     • 1. 12. 2019
     • V priestoroch Auly Maxima Technickej univerzity v Košiciach sa 28. novembra uskutočnila najväčšia konferencia pre stredoškolákov s názvom BeREADY FOR THE FUTURE. Pozvanie dostala aj skupina našich študentov, ktorí si vypočuli prednášky vedúcich pracovníkov z rôznych spoločností a organizácií (Google, T-Systems Slovakia, LYNX, Cambridge Study...). Špičkoví rečníci zdieľali dôležité informácie o budúcnosti trhu práce, príležitostiach, ale aj hrozbách, na ktoré by mali byť študenti pripravení. Pre stredoškolákov bol pripravený aj pestrý sprievodný program, kvízy, súťaže, prednášky a workshopy plné informácií o industriálnej revolúcii, vďaka čomu môžu robiť lepšie kariérne rozhodnutia a dokážu sa tak uplatniť v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí.

   • Prihlásenie

   • Kontakty

    • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
    • cgsm@cgsm.sk
    • palsa@cgsm.sk
    • kuruc@cgsm.sk
    • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
    • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO Slovakia
    • 37945785
    • Mgr. Pavol Chmeliar
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Zvonenie

      • Sobota 26. 11. 2022
   • Počet návštev: 333412