• 26mar
    • 26mar
     • Vyučovanie prerušené do odvolania
      • Vyučovanie prerušené do odvolania

       Vážení rodičia, milí žiaci,

       Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu rozhodol o tom, že školy ostanú zatvorené až do odvolania. Ministerstvo školstva v nadväznosti na túto skutočnosť prijalo nasledujúce opatrenia: Písomné maturity sa v tomto školskom roku neuskutočnia a interná časť maturitnej skúšky, teda ústna maturitná skúška, by sa mala konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby.

       Máme za sebou viac ako týždeň dištančného vzdelávania, ktoré síce nie je štandardné, ale v súčasnej situácii jediné možné. Záleží nám na tom, aby táto forma výučby bola zvládnutá čo najlepšie a najefektívnejšie. Priebeh vyučovania teda zabezpečujeme prostredníctvom Edupage i ďalších online platforiem (Zoom, Gmail, Viber, WhatsApp, Duo). Konkrétny spôsob výučby si pedagógovia volia sami.

       Milí žiaci, máte možnosť vzdelávať sa prostredníctvom interaktívnych hodín, pracovných listov, testov a zadaní od učiteľov. Jednou zo základných podmienok domáceho vzdelávania je samoštúdium. Učitelia vám otvárajú dvere, vy musíte vstúpiť. Povzbudzujeme vás k tomu, aby ste plnili zadané úlohy a povinnosti nielen preto, že učitelia majú právo hodnotiť splnenie úloh, ale hlavne pre podstatu každého vzdelávania – pre váš intelektuálny rast. Nie všetci máte na túto formu štúdia ideálne podmienky. Staráte sa o mladších súrodencov, pomáhate im s učením... Napriek tomu to mnohí výborne zvládate. Patrí vám obdiv. Rovnako aj pedagógovia majú svoje rodinné povinnosti a vytvárajú pre vás online materiály, hodnotia vami urobené úlohy. Veríme, že vďaka dobrej spolupráci sa nám obdobie dištančného vzdelávania podarí zvládnuť čo najlepšie. Ak máte nejaké otázky, potrebujete poradiť či pomôcť, kontaktujte svojich pedagógov. Už teraz sa tešíme na osobné stretnutie v Cirkevnom gymnáziu sv. Mikuláša.

       Vyprosujeme vám do týchto dní veľa zdravia a pokoja.

       Mgr. Pavol Chmeliar, riaditeľ školy

        

       Ministerstvo školstva rovnako predstavilo novú platformu na dištančné vzdelávanie – webovskú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia všetky dôležité informácie.

    • 15mar
     • Oznam o dištančnej forme vzdelávania
      • Oznam o dištančnej forme vzdelávania

       Vážení rodičia, milí žiaci,
       v súlade s Usmernením MŠVVaŠ SR zo dňa 12. marca 2020 nariaďuje riaditeľ školy vyučovanie dištančnou formou vo všetkých ročníkoch gymnázia od pondelka 16. marca 2020 do piatka 27. marca 2020. Výučba bude prebiehať elektronickou formou. Spôsob výučby, zadávania úloh oznámi každý vyučujúci svojim žiakom prostredníctvom portálu Edupage alebo akýmkoľvek iným prostriedkom elektronickej komunikácie, na ktorý sú zvyknutí. Žiaci sú povinní postupovať podľa pokynov vyučujúcich a plniť úlohy v stanovenom termíne, rovnako ako v prípade klasického vyučovania. Odporúčame, aby sa tejto činnosti venovali doma v dopoludňajších hodinách. Hodnotenie: Spôsob overovania vedomostí nechávame na každom učiteľovi po dohode so žiakmi.

       Vážnosť situácie môže byť pre nás zároveň príležitosťou na uvedomovanie si podstatných hodnôt v živote a časom na budovanie vzťahov v rodine. Pekné zamyslenie k tejto téme nájdete tu.

       Mgr. Pavol Chmeliar, riaditeľ školy

    • 12mar
     • Riaditeľské voľno a mimoriadna situácia
      • Riaditeľské voľno a mimoriadna situácia

       Vážení rodičia, milí žiaci,

       v súlade s § 150 odsek 5 zákona 245/2008 Z. z. udeľujem žiakom na deň 13. marec 2020 (piatok) riaditeľské voľno. V rámci preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky od 16. marca 2020 uzatvoril všetky školy a školské zariadenia na dobu 14 dní. Taktiež informoval o odklade termínu písomných maturitných skúšok. Viac v Usmernení MŠVVaŠ SR zo dňa 12. marca 2020.

       Žiaci dostanú inštrukcie, ako bude v priebehu uvedených dvoch týždňov prebiehať v jednotlivých predmetoch výučba formou e-learningu.

       Zároveň dôrazne odporúčam, aby sa študenti počas prerušenia školského vyučovania zdržiavali v domácom prostredí a vyhýbali sa návštevám hromadných podujatí a miest s veľkým počtom ľudí. Nechápte toto obmedzenie vyučovania ako prázdniny, ale počas karantény zmysluplne využívajte čas výlučne v domácom prostredí. Buďme všetci zodpovední a riaďme sa pokynmi krízového štábu!

       O akýchkoľvek zmenách Vás budeme priebežne informovať prostredníctvom Edupage a webovej stránky školy.

       Vyprosujem Vám veľa zdravia a pokoja!

       Mgr. Pavol Chmeliar, riaditeľ školy

    • 10mar
     • René Grich ocenený za najlepší preklad
      • René Grich ocenený za najlepší preklad

       V mene Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad sme sa zapojili  do súťaže pre mladých prekladateľov Juvenes Translatores. V tomto školskom roku sa zo Slovenska opäť prihlásil veľký počet škôl, ktoré nedostali šancu pokračovať ďalej v európskej súťaži, a tak sa  zopakovala  vlaňajšia iniciatíva a naskytla sa nám možnosť zúčastniť sa na praktickom seminári Mladí prekladatelia s vyhodnotením najlepšieho prekladu na Slovensku. Semináre sa vo februári konali v Bratislave, Žiline a Košiciach. Účasť bola podmienená zorganizovaním školskej prekladateľskej súťaže, ktorá sa u nás uskutočnila v decembri minulého roku.  Naši študenti prekladali do materinského jazyka z angličtiny a nemčiny. V piatok 28. februára na seminári našu školu reprezentovali Jakub Šľachtovský (nemecký jazyk) a René Grich (anglický jazyk). Spomedzi vybratých víťazov všetkých škôl na Slovensku komisia ako najlepší preklad ohodnotila práve text nášho študenta Reného Gricha, bilingvalistu zo štvrtého ročníka.

    • 10mar
    • 10mar
    • 08mar
     • Školské kolo SOČ
      • Školské kolo SOČ

       Školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti prinieslo 54 prác, ktoré boli rozdelené v jedenástich odboroch. Tretiaci počas dvoch dní prezentovali a obhajovali svoje práce pred hodnotiacimi komisiami, ktoré do krajského kola posunuli trinásť prác v deviatich odboroch. U viacerých študentov ocenili kvalitné spracovanie témy i výborné prezentačné schopnosti. SOČ je záujmová projektová činnosť, ktorá podporuje experimentovanie, bádanie. Študenti sa prostredníctvom nej učia vykonávať vedeckú prácu a prezentovať výsledky svojho výskumu.

       Výsledková listina

    • 08mar
     • Basketbalový turnaj dievčat
      • Basketbalový turnaj dievčat

       Pred jarnými prázdninami sa v telocvični SOŠ technickej v Starej Ľubovni uskutočnil basketbalový turnaj dievčat stredných škôl okresu Stará Ľubovňa. Naše gymnazistky po jednej výhre a jednej prehre o tri body obsadili druhé miesto.

       CGSM reprezentovali: Gabriela Moščovičová, Erika Krajňak, Kimberley Krafčíková, Sarah Krafčíková Anna Smreková, Lucia Plavnická, Mária Kovalčíková, Simona Zálešová, Andrea Rurová, Andrea Pavlinská, Gabriela Kovalčíková, Zuzana Jankurová a Sofia Kaletová.

    • 08mar
     • MEDart
      • MEDart

       Vo februári sa v priestoroch Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie súťaže MEDart, ktorá umožnila študentom nahliadnuť do mediálneho sveta a zároveň získať spätnú väzbu k vlastnej mediálnej tvorbe. Do aktuálneho ročníka sa zapojilo vyše 70 žiakov stredných škôl z celého Slovenska. Dovedna poslali 140 článkov, fotografií, videí a rozhlasových nahrávok. Podujatie bolo spojené s workshopmi, ktoré viedli odborníci zo sveta médií. Radoslav Zemančík a Marcel Páleš z RTVS viedli workshopy Televízia a Rozhlas. Nádejným printovým žurnalistom odovzdal svoje „know-how“ Peter Kováč z denníka SME. Mladým fotografom ponúkol odborné rady Branislav Račko z denníka Nový Čas. Okrem nich sa žiakom a ich tvorbe venovali aj vyučujúci z katedry žurnalistiky, ktorá súťaž organizovala. Príspevky našich gymnazistov síce ocenené neboli, no zástupkyne zo žurnalistického krúžku Lívia Budzáková, Lenka Nemergutová, Sára Barlíková a Laura Schurdáková  počas workshopov získali cenné podnety a rady, ako sa vo svojej mediálnej tvorbe zlepšovať.

    • 08mar
     • Beseda o extrémizme
      • Beseda o extrémizme

       Študenti štvrtého a piateho ročníka pred voľbami diskutovali o extrémizme s ľuďmi z občianskej iniciatívy Za slušné Slovensko. S ľuďmi z občianskeho sektora hovorili o demokracii, dôležitosti práva voliť a aktivizme ako takom.

   • Prihlásenie

   • Kontakty

    • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
    • Sekretariát: +421 522388411
    • Štúrova 3 064 01 Stará Ľubovňa Slovakia
    • 37945785
    • Mgr. Pavol Chmeliar
    • Riaditeľ: +421 522388412
    • Zástupkyňa: +421 522388406
    • Zborovňa: +421 522388413
    • Ekonomické: +421 522388400
    • Jedáleň: +421 522388402
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Zvonenie

      • Streda 17. 4. 2024
   • Počet návštev: 838801