• Kritériá prijímacieho konania
    • Vyučovanie prerušené do odvolania
     • Vyučovanie prerušené do odvolania

     • 26. 3. 2020
     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu rozhodol o tom, že školy ostanú zatvorené až do odvolania. Ministerstvo školstva v nadväznosti na túto skutočnosť prijalo nasledujúce opatrenia: Písomné maturity sa v tomto školskom roku neuskutočnia a interná časť maturitnej skúšky, teda ústna maturitná skúška, by sa mala konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby.

      Máme za sebou viac ako týždeň dištančného vzdelávania, ktoré síce nie je štandardné, ale v súčasnej situácii jediné možné. Záleží nám na tom, aby táto forma výučby bola zvládnutá čo najlepšie a najefektívnejšie. Priebeh vyučovania teda zabezpečujeme prostredníctvom Edupage i ďalších online platforiem (Zoom, Gmail, Viber, WhatsApp, Duo). Konkrétny spôsob výučby si pedagógovia volia sami.

      Milí žiaci, máte možnosť vzdelávať sa prostredníctvom interaktívnych hodín, pracovných listov, testov a zadaní od učiteľov. Jednou zo základných podmienok domáceho vzdelávania je samoštúdium. Učitelia vám otvárajú dvere, vy musíte vstúpiť. Povzbudzujeme vás k tomu, aby ste plnili zadané úlohy a povinnosti nielen preto, že učitelia majú právo hodnotiť splnenie úloh, ale hlavne pre podstatu každého vzdelávania – pre váš intelektuálny rast. Nie všetci máte na túto formu štúdia ideálne podmienky. Staráte sa o mladších súrodencov, pomáhate im s učením... Napriek tomu to mnohí výborne zvládate. Patrí vám obdiv. Rovnako aj pedagógovia majú svoje rodinné povinnosti a vytvárajú pre vás online materiály, hodnotia vami urobené úlohy. Veríme, že vďaka dobrej spolupráci sa nám obdobie dištančného vzdelávania podarí zvládnuť čo najlepšie. Ak máte nejaké otázky, potrebujete poradiť či pomôcť, kontaktujte svojich pedagógov. Už teraz sa tešíme na osobné stretnutie v Cirkevnom gymnáziu sv. Mikuláša.

      Vyprosujeme vám do týchto dní veľa zdravia a pokoja.

      Mgr. Pavol Chmeliar, riaditeľ školy

       

      Ministerstvo školstva rovnako predstavilo novú platformu na dištančné vzdelávanie – webovskú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia všetky dôležité informácie.

    • Oznam o dištančnej forme vzdelávania
     • Oznam o dištančnej forme vzdelávania

     • 15. 3. 2020
     • Vážení rodičia, milí žiaci,
      v súlade s Usmernením MŠVVaŠ SR zo dňa 12. marca 2020 nariaďuje riaditeľ školy vyučovanie dištančnou formou vo všetkých ročníkoch gymnázia od pondelka 16. marca 2020 do piatka 27. marca 2020. Výučba bude prebiehať elektronickou formou. Spôsob výučby, zadávania úloh oznámi každý vyučujúci svojim žiakom prostredníctvom portálu Edupage alebo akýmkoľvek iným prostriedkom elektronickej komunikácie, na ktorý sú zvyknutí. Žiaci sú povinní postupovať podľa pokynov vyučujúcich a plniť úlohy v stanovenom termíne, rovnako ako v prípade klasického vyučovania. Odporúčame, aby sa tejto činnosti venovali doma v dopoludňajších hodinách. Hodnotenie: Spôsob overovania vedomostí nechávame na každom učiteľovi po dohode so žiakmi.

      Vážnosť situácie môže byť pre nás zároveň príležitosťou na uvedomovanie si podstatných hodnôt v živote a časom na budovanie vzťahov v rodine. Pekné zamyslenie k tejto téme nájdete tu.

      Mgr. Pavol Chmeliar, riaditeľ školy

    • Riaditeľské voľno a mimoriadna situácia
     • Riaditeľské voľno a mimoriadna situácia

     • 12. 3. 2020
     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      v súlade s § 150 odsek 5 zákona 245/2008 Z. z. udeľujem žiakom na deň 13. marec 2020 (piatok) riaditeľské voľno. V rámci preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky od 16. marca 2020 uzatvoril všetky školy a školské zariadenia na dobu 14 dní. Taktiež informoval o odklade termínu písomných maturitných skúšok. Viac v Usmernení MŠVVaŠ SR zo dňa 12. marca 2020.

      Žiaci dostanú inštrukcie, ako bude v priebehu uvedených dvoch týždňov prebiehať v jednotlivých predmetoch výučba formou e-learningu.

      Zároveň dôrazne odporúčam, aby sa študenti počas prerušenia školského vyučovania zdržiavali v domácom prostredí a vyhýbali sa návštevám hromadných podujatí a miest s veľkým počtom ľudí. Nechápte toto obmedzenie vyučovania ako prázdniny, ale počas karantény zmysluplne využívajte čas výlučne v domácom prostredí. Buďme všetci zodpovední a riaďme sa pokynmi krízového štábu!

      O akýchkoľvek zmenách Vás budeme priebežne informovať prostredníctvom Edupage a webovej stránky školy.

      Vyprosujem Vám veľa zdravia a pokoja!

      Mgr. Pavol Chmeliar, riaditeľ školy

    • René Grich ocenený za najlepší preklad
     • René Grich ocenený za najlepší preklad

     • 10. 3. 2020
     • V mene Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad sme sa zapojili  do súťaže pre mladých prekladateľov Juvenes Translatores. V tomto školskom roku sa zo Slovenska opäť prihlásil veľký počet škôl, ktoré nedostali šancu pokračovať ďalej v európskej súťaži, a tak sa  zopakovala  vlaňajšia iniciatíva a naskytla sa nám možnosť zúčastniť sa na praktickom seminári Mladí prekladatelia s vyhodnotením najlepšieho prekladu na Slovensku. Semináre sa vo februári konali v Bratislave, Žiline a Košiciach. Účasť bola podmienená zorganizovaním školskej prekladateľskej súťaže, ktorá sa u nás uskutočnila v decembri minulého roku.  Naši študenti prekladali do materinského jazyka z angličtiny a nemčiny. V piatok 28. februára na seminári našu školu reprezentovali Jakub Šľachtovský (nemecký jazyk) a René Grich (anglický jazyk). Spomedzi vybratých víťazov všetkých škôl na Slovensku komisia ako najlepší preklad ohodnotila práve text nášho študenta Reného Gricha, bilingvalistu zo štvrtého ročníka.

    • Medzitriedny florbalový turnaj
     • Medzitriedny florbalový turnaj

     • 10. 3. 2020
     • Vo februári prebiehal medzitriedny florbalový turnaj zmiešaných družstiev. Celkovým víťazom sa stala 5. BA, ktorá vo finále porazila 2. BA. Na treťom mieste skončili áčkari z tretieho ročníka. Ďakujeme piatakom za organizáciu.

    • Okresná prehliadka záujmovej umeleckej činnosti
     • Okresná prehliadka záujmovej umeleckej činnosti

     • 10. 3. 2020
     • Vo februári sa v Dome kultúry v Starej Ľubovni konal 15. ročník Festivalu záujmovej umeleckej činnosti študentov stredných škôl. Naše gymnázium tu reprezentovali druháci z bilingválnej triedy, ktorí si za svoje predstavenie o bl. Anke Kolesárovej odniesli Cenu Ľubovnianskeho osvetového strediska za osobitný výkon.

    • Školské kolo SOČ
     • Školské kolo SOČ

     • 8. 3. 2020
     • Školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti prinieslo 54 prác, ktoré boli rozdelené v jedenástich odboroch. Tretiaci počas dvoch dní prezentovali a obhajovali svoje práce pred hodnotiacimi komisiami, ktoré do krajského kola posunuli trinásť prác v deviatich odboroch. U viacerých študentov ocenili kvalitné spracovanie témy i výborné prezentačné schopnosti. SOČ je záujmová projektová činnosť, ktorá podporuje experimentovanie, bádanie. Študenti sa prostredníctvom nej učia vykonávať vedeckú prácu a prezentovať výsledky svojho výskumu.

      Výsledková listina

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • cgsm@cgsm.sk
   • palsa@cgsm.sk
   • kuruc@cgsm.sk
   • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
   • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO
   • 37945785
   • Mgr. Pavol Chmeliar
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenie

     • Pondelok 8. 3. 2021