• 25mar
     • Klubovňa: EMPATIA & EGOIZMUS
      • Klubovňa: EMPATIA & EGOIZMUS

       Drahí študenti,

       po menšej prestávke sa znova hlásim s Klubovňou, ktorej priestory v škole tak radi navštevujete :) čo nás veľmi teší.

       Počas mesiacov marec a apríl budeme na zastupovaných hodinách diskutovať na tému "empatia a egoizmus". Ku ktorej kategórii ľudí by ste sa zaradili vy? A kam by vás zaradilo vaše okolie? 

       Teším sa na vás!  ;)

       za podporný tím CGSM

       Regrutová - sociálny pedagóg

    • 16mar
    • 17mar
     • Písomné maturity
      • Písomné maturity

       Prvou skúškou študentov maturitného ročníka je externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky. Písomné maturity prebiehali v dňoch 15. – 17. marca. Odštartoval ich test a slohová práca zo slovenského jazyka a literatúry. V stredu maturanti pokračovali testom a slohovou prácou z anglického jazyka na úrovniach B2 a C1. Testovanie ukončili vo štvrtok voliteľnou matematikou.

    • 16mar
     • Deň otvorených dverí
      • Deň otvorených dverí

       Sme veľmi radi, že sme po dvoch rokoch mohli opäť privítať záujemcov o štúdium u nás. Ôsmaci a deviataci zo základných škôl v okrese sa tak mohli nadýchnuť atmosféry stredoškolského gymnaziálneho štúdia. Gymnazisti so svojimi pedagógmi pre návštevníkov vyskladali pestrú mozaiku workshopov, v ktorých prezentovali systém vzdelávania, projektové aktivity školy i ukážky vyučovacích hodín.

       Po tom, čo žiaci vďaka svojim digitálnym zručnostiam unikli z učebne informatiky, ktorá sa premenila na escape room, mohli si pozrieť ukážku konverzačných hodín v angličtine, riešili zaujímavé chemické a fyzikálne pokusy. Prelúskali sa záhadami biológie, lúštili matematicko-logické rébusy, putovali históriou a bilingválne spoznávali Starú Ľubovňu v minulosti a dnes. Dozvedeli sa viac o projektoch, do ktorých sa u nás môžu zapojiť. Diskutovali o umení v Akadémii veľkých diel, virtuálne prechádzali Európou prostredníctvom predstavenia programu Erasmus+ a na možnosti sebarozvoja ich pozornosť upriamili absolventi Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. Budúci stredoškoláci v neposlednom rade získali podnetné rady i postrehy.

       Všetkým ďakujeme za návštevu! :)

    • 15mar
     • Divadelné predstavenie v Košiciach
      • Divadelné predstavenie v Košiciach

       Študenti prvého, druhého a tretieho ročníka si v priestoroch Malej scény Štátneho divadla v Košiciach pozreli predstavenie o Sáre Salkházi. Príbeh tejto významnej Košičanky je silným svedectvom doby, miesta i času. Sára žila bohémskym životom novinárky, ale prešla veľkým prerodom a stala sa z nej mučeníčka viery. Počas druhej svetovej vojny pomáhala mnohým bezbranným a prenasledovaným. Jej život ukončila nacistická guľka. Inscenácia je nielen duchovnou reflexiou, ale aj pohľadom na súčasné svedectvo viery, pokory a lásky človeka k človeku v čase besnenia.

       Gymnazisti pred predstavením absolvovali prehliadku synagógy, historickej časti mesta i Dómu sv. Alžbety.

    • 14mar
     • Workshop o editovaní videí a rovesnícke učenie
      • Workshop o editovaní videí a rovesnícke učenie

       Projektové aktivity „History around us“ sa v uplynulom období rozšírili o tzv. rovesnícke učenie a workshop o editovaní videí. Rovesnícke učenie, zamerané na prácu s gimbalmi a mikrofónmi bolo plne v réžii druháka Filipa Pataráka, ktorý štvrtákom predstavil, ako pracovať s gimbalmi a mobilnou aplikáciou MOZA Mini-S, ktorá ponúka viacero štýlov nahrávania videí, napr. timelapse, object tracking, vertigo shot, inception mode a pod. Workshop o editovaní videí prostredníctvom programu VSDC (Video Editor) pre štvrtákov zrealizoval p. prof. Ján Kuruc v novozriadenej počítačovej učebni. Študenti sa naučili, ako jednoducho editovať videá, vkladať zvuky, obrázky a titulky, čo určite využijú pri tvorbe a editovaní vlastných reportáží z regionálnych dejín 20. storočia. Na ich prezentácie sa môžeme tešiť už 12. apríla.

        

    • 14mar
    • 14mar
     • Olympiáda v anglickom jazyku
      • Olympiáda v anglickom jazyku

       V krajskom kole Olympiády v angličtine naše gymnázium reprezentovala dvojica študentov. V kategórii študentov bilingválnych škôl obsadila piatačka Laura Geryková 4. miesto a prvák Jakub Kmeč sa v kategórii 2A zaradil medzi úspešných riešiteľov.

       Ďakujeme za reprezentáciu a blahoželáme!

    • 14mar
     • Projektový deň v biologickej učebni
      • Projektový deň v biologickej učebni

       Naše druháčky sa zapojili do projektového dňa u našich priateľov zo ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda a v biologickej učebni pomáhali deťom z prvého stupňa pri práci s mikroskopom. Asistovali im pri pozorovaní trvalých preparátov častí tiel živočíchov a pri príprave natívneho preparátu z cibule kuchynskej, kde mohli pozorovať bunkové jadrá pomocou zafarbenia Lugolovým roztokom.

    • 13mar
     • Školské kolo SOČ
      • Školské kolo SOČ

       Prehliadka ročníkových odborných prác tretiakov priniesla viacero zaujímavých tém. Výskum, experiment, bádanie, invencia, produkt. Nielen tieto slová každoročne vystihujú školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. Tretiaci prezentovali a obhajovali svoje práce pred hodnotiacimi komisiami. Tie do krajského kola posunuli jedenásť študentov, u ktorých ocenili kvalitné spracovanie témy i výborné prezentačné schopnosti. Dávku inšpirácie si odniesli aj študenti z nižších ročníkov, ktorí sa na obhajobách zúčastnili.

       Výsledková listina

    • 13mar
     • Biologická olympiáda
      • Biologická olympiáda

       Prvák z bilingválnej triedy Richard Kasperkevič uspel v okresnom kole Biologickej olympiády, ktoré sa konalo v on-line podobe. V kategórii C-TP (teoreticko-praktická časť) nás bude reprezentovať aj v krajskom kole.

       Ďakujeme za reprezentáciu a blahoželáme!

    • 13mar
     • Duchovné cvičenia tretiakov
      • Duchovné cvičenia tretiakov

       Každoročne trávia tretiaci príjemné dni na duchovných cvičeniach vo Vysokej nad Uhom v Pútnickom pastoračnom centre blahoslavenej Anky Kolesárovej. Keďže v tomto školskom roku im to pre  protipandemické opatrenia nebolo umožnené, zavítal k nám kňaz a vicerektor Domčeka Anky Kolesárovej Tomáš Tupta. Gymnazisti absolvovali sériu povzbudzujúcich a hodnotných prednášok na tému Vzťahy (vzťahy mladých ľudí, vzťahy v rodine, sila lásky a čistota) a pri relikviách tejto mučeníčky čistoty si vyprosovali čistotu duše i tela.

    • 13mar
     • Matematická olympiáda
      • Matematická olympiáda

       Krajské kolo Matematickej olympiády sa uskutočnilo v on-line forme. V najvyššej kategórii sa na ňom po úspešnom absolvovaní predošlých kôl zúčastnilo iba 18 žiakov. Michal Vančo, bilingvalista z 5. ročníka, sa zaradil medzi deviatku úspešných riešiteľov a napokon obsadil 6. miesto.

       Ďakujeme za reprezentáciu a blahoželáme!

    • 13mar
     • Lyžiarsky kurz 2022
      • Lyžiarsky kurz 2022

       Po dlhom čase sme sa dočkali. Študenti štyroch tried počas prvého februárového týždňa absolvovali lyžiarsky výcvikový kurz vo Vyšných Ružbachoch. Popri získavaní a zdokonaľovaní lyžiarskych schopností si gymnazisti užili množstvo zábavy a stmeľovali kolektívy. Nechýbala tradičná súťaž i zaujímavá beseda s členom tímu Horskej záchrannej služby Miroslavom Živčákom.

    • 13mar
     • Erasmus+ v plnom prúde
      • Erasmus+ v plnom prúde

       Program Erasmus+ v našom gymnáziu pokračuje. Po sérii on-line aktivít pripravujeme ďalšiu projektovú mobilitu v tureckom meste Tarsus. S Holanďanmi, Portugalčanmi, Maďarmi a domácimi pracujeme na projekte Cultural ambassadors.

       Prostredníctvom videí prinášame aj atmosféru ostatných dvoch mobilít:

    • 13mar
     • Expert geniality show
      • Expert geniality show

       Aj v aktuálnom ročníku celoslovenskej súťaže Expert geniality show zahviezdili experti z nášho gymnázia. V Mozgolamoch (logických úlohách) vo svojej kategórii zvíťazil Michal Vančo. Druhým miestom mu sekundoval Gerard Strič. Medzi Top Expertov sa v súťaži vďaka svojim vedomostiam a šikovnosti zaradili aj Laura Geryková, Jakub Fedák a Ondrej Fedorko.
       Ďakujeme za reprezentáciu a blahoželáme!

    • 13mar
     • Nová počítačová učebňa
      • Nová počítačová učebňa

       Modernizujeme. V našich priestoroch vznikla ďalšia počítačová učebňa s centrálnym manažmentom. Okrem jednoduchej správy a spoľahlivého serverového riešenia bez problémových výpadkov jednotlivých počítačov prináša aj ďalšie výhody v manažovaní práce žiakov, zobrazovaní a zdieľaní pracovnej plochy jednotlivých užívateľov. Nezanedbateľné je aj ekologické hľadisko.
       Ďakujeme našim študentom za pomoc pri skladaní stolov a sieťovaní.

       Vďaka projektu ministerstva školstva sa v našom gymnáziu vytvorila aj pozícia školského digitálneho koordinátora, ktorého náplňou práce je digitálna transformácia školy, vzdelávanie, poradenstvo a odborná pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania.

        

    • 03mar
     • Podpora pre Ukrajinu
      • Podpora pre Ukrajinu

       Gymnazisti vyjadrili svoju podporu Ukrajine nielen slovami, ale aj praktickou pomocou. Prostredníctvom prejavu predsedu žiackej školskej rady Branislava Balušinského sme odsúdili akt vojenskej agresie, vyjadrili solidaritu s ukrajinským ľudom a v modlitbe sme prosili o mier.
       ŽŠR rozbehla aj finančnú zbierku na zdravotnícky materiál. V priebehu piatku bude možnosť prispieť aj v potravinovej a materiálnej zbierke.
       Vaše zapojenie do charitatívnych aktivít v našej škole je slobodné, Vašu spoluúčasť s ľuďmi Ukrajiny môžete prejaviť prostredníctvom podpory mimovládnych organizácií či akýmkoľvek iným Vami zvoleným spôsobom.

    • 02mar
     • Pôstna výzva 2022/03
      • Pôstna výzva 2022/03

       Pôst nie je len o tom, že sa vzdáme jedla, zábavy a vecí, ktoré máme radi. Nie je to vedľajšia cestička, na ktorú zostúpime z našej diaľnice života, aby sme sa po 40 dňoch zasa vrátili späť. Naopak. Pôst je priraďovací pruh na tú pravú cestu, po ktorej máme po skončení pôstu pokračovať na plný plyn. Jeho cieľom je práve to, aby sme sa nevracali do starých zlých koľají, ktoré nás brzdili v prežívaní plného kresťanského života. Zmyslom pôstu je totiž rozvíjať nesebeckú lásku a upevňovať svoj vzťah s Bohom a blížnymi.

       Boh má rád pôst, ktorý je plný prejavov lásky a odpustenia. Mal by meniť nás aj naše okolie.

       • Ak by som sa rozhodol počas pôstu nejesť sladkosti, ako tým pomôžem iným? Ak však ušetrený balíček cukríkov alebo čokoládu darujem, niekoho poteším.
       • Ak sa zrieknem večerného sledovania seriálov, akú zmenu prinesiem iným? Môžem si však nájsť čas na hlboké rozhovory s priateľmi a rodinou.
       • Ak nebudem hrať počítačové hry, môžem si namiesto toho zahrať spoločenskú hru s mladšími súrodencami alebo vytiahnuť do telocvične kamarátov a trochu si s nimi zašportovať.

       Toto je pôst, ktorý sa mi páči: Uvoľňovať nespravodlivo nasadené putá, rozlámať jarmo otroctva, prepustiť utláčaných na slobodu a rozbiť každé jarmo, lámať svoj chlieb hladujúcemu, zaviesť do domu biednych tulákov.

       Iz 58, 6 – 7a

       S takýmto pôstom sa spájajú štedré prisľúbenia:

       Ak sa k hladnému štedro zachováš, ubitú dušu nasýtiš, potom vyjde v tme tvoje svetlo a tvoja temnota bude ako poludnie. Pán ťa bude neprestajne sprevádzať, tvoju dušu nasýti na vyprahnutých miestach, spevní ti kosti a budeš ako zavlažovaná záhrada a vodný prameň, ktorého vody ťa nesklamú.

       Iz 58, 10 – 11

       Nastúpme teda na pôstnu cestu lásky. Zdokonaľujme sa vo vzťahu k Bohu aj k blížnym praktickými nesebeckými skutkami lásky. Súčasná doba nám ponúka množstvo príležitostí...

        

       - pop-tím -

   • Prihlásenie

   • Kontakty

    • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
    • Sekretariát: +421 522388411
    • Štúrova 3 064 01 Stará Ľubovňa Slovakia
    • 37945785
    • Mgr. Pavol Chmeliar
    • Riaditeľ: +421 522388412
    • Zástupkyňa: +421 522388406
    • Zborovňa: +421 522388413
    • Ekonomické: +421 522388400
    • Jedáleň: +421 522388402
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Zvonenie

      • Streda 17. 4. 2024
   • Počet návštev: 838837