• Klubovňa: EMPATIA & EGOIZMUS
     • 25. 3. 2022
     • Drahí študenti,

      po menšej prestávke sa znova hlásim s Klubovňou, ktorej priestory v škole tak radi navštevujete :) čo nás veľmi teší.

      Počas mesiacov marec a apríl budeme na zastupovaných hodinách diskutovať na tému "empatia a egoizmus". Ku ktorej kategórii ľudí by ste sa zaradili vy? A kam by vás zaradilo vaše okolie? 

      Teším sa na vás!  ;)

      za podporný tím CGSM

      Regrutová - sociálny pedagóg

     • Poď o level vyššie
     • 16. 3. 2022
     • V budúcom školskom roku otvárame dve triedy v odboroch:
      - gymnázium
      - gymnázium – anglické bilingválne štúdium

      Všetky podstatné informácie o prijímacom konaní nájdete v infografike a na tomto odkaze.

     • Písomné maturity
     • 17. 3. 2022
     • Prvou skúškou študentov maturitného ročníka je externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky. Písomné maturity prebiehali v dňoch 15. – 17. marca. Odštartoval ich test a slohová práca zo slovenského jazyka a literatúry. V stredu maturanti pokračovali testom a slohovou prácou z anglického jazyka na úrovniach B2 a C1. Testovanie ukončili vo štvrtok voliteľnou matematikou.

     • Deň otvorených dverí
     • 16. 3. 2022
     • Sme veľmi radi, že sme po dvoch rokoch mohli opäť privítať záujemcov o štúdium u nás. Ôsmaci a deviataci zo základných škôl v okrese sa tak mohli nadýchnuť atmosféry stredoškolského gymnaziálneho štúdia. Gymnazisti so svojimi pedagógmi pre návštevníkov vyskladali pestrú mozaiku workshopov, v ktorých prezentovali systém vzdelávania, projektové aktivity školy i ukážky vyučovacích hodín.

      Po tom, čo žiaci vďaka svojim digitálnym zručnostiam unikli z učebne informatiky, ktorá sa premenila na escape room, mohli si pozrieť ukážku konverzačných hodín v angličtine, riešili zaujímavé chemické a fyzikálne pokusy. Prelúskali sa záhadami biológie, lúštili matematicko-logické rébusy, putovali históriou a bilingválne spoznávali Starú Ľubovňu v minulosti a dnes. Dozvedeli sa viac o projektoch, do ktorých sa u nás môžu zapojiť. Diskutovali o umení v Akadémii veľkých diel, virtuálne prechádzali Európou prostredníctvom predstavenia programu Erasmus+ a na možnosti sebarozvoja ich pozornosť upriamili absolventi Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. Budúci stredoškoláci v neposlednom rade získali podnetné rady i postrehy.

      Všetkým ďakujeme za návštevu! :)

     • Divadelné predstavenie v Košiciach
     • 15. 3. 2022
     • Študenti prvého, druhého a tretieho ročníka si v priestoroch Malej scény Štátneho divadla v Košiciach pozreli predstavenie o Sáre Salkházi. Príbeh tejto významnej Košičanky je silným svedectvom doby, miesta i času. Sára žila bohémskym životom novinárky, ale prešla veľkým prerodom a stala sa z nej mučeníčka viery. Počas druhej svetovej vojny pomáhala mnohým bezbranným a prenasledovaným. Jej život ukončila nacistická guľka. Inscenácia je nielen duchovnou reflexiou, ale aj pohľadom na súčasné svedectvo viery, pokory a lásky človeka k človeku v čase besnenia.

      Gymnazisti pred predstavením absolvovali prehliadku synagógy, historickej časti mesta i Dómu sv. Alžbety.

     • Workshop o editovaní videí a rovesnícke učenie
     • 14. 3. 2022
     • Projektové aktivity „History around us“ sa v uplynulom období rozšírili o tzv. rovesnícke učenie a workshop o editovaní videí. Rovesnícke učenie, zamerané na prácu s gimbalmi a mikrofónmi bolo plne v réžii druháka Filipa Pataráka, ktorý štvrtákom predstavil, ako pracovať s gimbalmi a mobilnou aplikáciou MOZA Mini-S, ktorá ponúka viacero štýlov nahrávania videí, napr. timelapse, object tracking, vertigo shot, inception mode a pod. Workshop o editovaní videí prostredníctvom programu VSDC (Video Editor) pre štvrtákov zrealizoval p. prof. Ján Kuruc v novozriadenej počítačovej učebni. Študenti sa naučili, ako jednoducho editovať videá, vkladať zvuky, obrázky a titulky, čo určite využijú pri tvorbe a editovaní vlastných reportáží z regionálnych dejín 20. storočia. Na ich prezentácie sa môžeme tešiť už 12. apríla.

       

     • Konverzácie v angličtine
     • 14. 3. 2022
     • Hodiny konverzácií v anglickom jazyku opäť obohatil svojou prítomnosťou Colin Symes z Edinburghu a gymnazisti mali možnosť diskutovať aj so svetobežníkmi Janou a Bartom o ich ďalších cestovateľských zážitkoch.

     • Olympiáda v anglickom jazyku
     • 14. 3. 2022
     • V krajskom kole Olympiády v angličtine naše gymnázium reprezentovala dvojica študentov. V kategórii študentov bilingválnych škôl obsadila piatačka Laura Geryková 4. miesto a prvák Jakub Kmeč sa v kategórii 2A zaradil medzi úspešných riešiteľov.

      Ďakujeme za reprezentáciu a blahoželáme!

     • Projektový deň v biologickej učebni
     • 14. 3. 2022
     • Naše druháčky sa zapojili do projektového dňa u našich priateľov zo ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda a v biologickej učebni pomáhali deťom z prvého stupňa pri práci s mikroskopom. Asistovali im pri pozorovaní trvalých preparátov častí tiel živočíchov a pri príprave natívneho preparátu z cibule kuchynskej, kde mohli pozorovať bunkové jadrá pomocou zafarbenia Lugolovým roztokom.

     • Školské kolo SOČ
     • 13. 3. 2022
     • Prehliadka ročníkových odborných prác tretiakov priniesla viacero zaujímavých tém. Výskum, experiment, bádanie, invencia, produkt. Nielen tieto slová každoročne vystihujú školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. Tretiaci prezentovali a obhajovali svoje práce pred hodnotiacimi komisiami. Tie do krajského kola posunuli jedenásť študentov, u ktorých ocenili kvalitné spracovanie témy i výborné prezentačné schopnosti. Dávku inšpirácie si odniesli aj študenti z nižších ročníkov, ktorí sa na obhajobách zúčastnili.

      Výsledková listina

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • cgsm@cgsm.sk
   • palsa@cgsm.sk
   • kuruc@cgsm.sk
   • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
   • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO Slovakia
   • 37945785
   • Mgr. Pavol Chmeliar
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenie

     • Utorok 5. 7. 2022
  • Počet návštev: 237950