• Klubovňa pre maturantov
    • Angličtinári o metóde CLIL
     • Angličtinári o metóde CLIL

     • 22. 1. 2021
     • Vyučujúci anglického jazyka absolvovali dvojdňové on-line vzdelávanie zamerané na aplikovanie metódy CLIL vo vyučovacích jazykoch. Podujatie, ktoré bolo realizované vďaka spolupráci Európskeho centra moderných jazykov v Grazi, Prešovskej univerzity, Trnavskej univerzity, Univerzity Mateja Bela a Štátneho pedagogického ústavu, poskytlo pedagógom interaktívny priestor na vzájomné obohatenie nápadmi a skúsenosťami nielen v rámci metodológie vzdelávacieho postupu CLIL a jeho implementácie vo vyučovaní.

      CLIL (Content and Language Integrated Learning) predstavuje vzdelávaciu metódu vyučovania nejazykových predmetov v cudzom jazyku. Pre bilingvalistov urýchľuje získavanie základných komunikačných schopností v cudzom jazyku.

    • Prevádzka školy od 11. januára 2021
     • Prevádzka školy od 11. januára 2021

     • 7. 1. 2021
     • Na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 5. januára 2021 sa súčinnosťou od 11. januára 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie.Vyučovanie bude prebiehať od pondelka 11. januára 2021 dištančnou formou.

      Online hodiny budú až do odvolania podľa online rozvrhu, ktorý vyznačiaučitelia v triednej knihe najneskôr 10. januára 2021. (rovnaký ako predvianočnými prázdninami)

      Návrat ku klasickému vyučovaniu v školách je plánovaný na 25. januára2021 pre žiakov, ktorí sa otestujú v dňoch 22. až 24. januára 2021.

      Pre maturantov je možný nástup do školy 18. januára 2021. O prípadnomvyužití tejto možnosti budeme informovať na základe vývinu aktuálnejepidemiologickej situácie a nových rozhodnutí ministra školstva.

   • Prihlásenie

   • Kontakty

    • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
    • cgsm@cgsm.sk
    • palsa@cgsm.sk
    • kuruc@cgsm.sk
    • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
    • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO
    • 37945785
    • Mgr. Pavol Chmeliar
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Zvonenie

      • Sobota 16. 10. 2021
   • Počet návštev: 86698