• 28máj
     • Maturitný týždeň
      • Maturitný týždeň

       Uplynulý týždeň patril maturantom. Počas ústnej formy maturitnej skúšky zúročili nadobudnutné vedomosti vo forme odpovedí pred jednotlivými komisiami. V piatok si už úspešní absolventi v reprezentatívnych priestoroch Ľubovnianskeho hradu prevzali maturitné vysvedčenia. Slávnosť sa začala sv. omšou, ktorú v hradnej kaplnke sv. Michala celebroval emeritný pomocný biskup Spišskej diecézy Mons. Andrej Imrich. Nádherné priestory Paláca Ľubomírskych, kde sa ceremónia konala, umocnili jedinečnosť slávnostnej chvíle.

       Drahí naši absolventi, lúčime sa s Vami slovami pána riaditeľa a prajeme Vám, aby ste boli v živote úspešní. Nech to nie je Vaším primárnym cieľom. Snažte sa využívať svoje dary v prospech iných, slúžte iným a vtedy Vás ľudia ocenia a Boh odmení.

    • 24máj
     • School for everybody
      • School for everybody

       V dňoch 15. – 19. mája k nám na projektovú návštevu zavítala skupinka dvoch učiteliek a šiestich žiakov z Litvy. V rámci programu Erasmus+ tu naši hostia absolvovali študijný a poznávací pobyt. Navštevovali hodiny anglického jazyka a predmetov vyučovaných v angličtine. Predstavili sme im našu školu a erasmáci si prezreli naše mesto, okolité pamiatky i prírodné krásy, ktoré ich očarili napriek daždivému počasiu. Po projektovom týždni odchádzali s pocitom, že získali nielen nové skúsenosti, ale aj nové priateľstvá.

    • 24máj
     • Občianske právo
      • Občianske právo

       Tretiaci a druháci sa v rámci hodín občianskej náuky zúčastnili na besede s JUDr. Juditou Dubjelovou. Venovali sa občianskemu právu, vďaka čomu si rozšírili svoje vedomosti a kompetencie v oblasti právnej spôsobilosti, v oblasti ochrany osobnosti a v rodinnom, vlastníckom, dedičskom a záväzkovom práve.

    • 24máj
     • Svetelný smog
      • Svetelný smog

       Žiaci prvého a druhého ročníka absolvovali prednášku venovanú problematike svetelného znečistenia. RNDr. Igor Kudzej, CSc. Sa v nej venoval negatívnym vplyvom nedostatku nočnej tmy na živé organizmy a predstavil dostupné riešenia. Podujatie sa uskutočnilo v rámci cezhraničného projektu programu ENI HUSKROUA a vďaka Ľubovnianskej knižnici.

    • 16máj
    • 16máj
     • Zaujímavý projekt vyvrcholil výmenou v Starej Ľubovni
      • Zaujímavý projekt vyvrcholil výmenou v Starej Ľubovni

       Naše gymnázium sa v uplynulých troch rokoch aktívne zapojilo do medzinárodného projektu v rámci výmenného programu Erasmus+. Vďaka grantovej schéme Európskej únie pre medzinárodné partnerstvá škôl dostali študenti a pedagógovia jedinečnú príležitosť spolupracovať so zahraničnými školami, ktoré v ostatnom čase navštívili. Projekt s názvom UNESCO Culture ambassadors vyvrcholil mobilitou v Starej Ľubovni. Pre účastníkov z portugalského mesta Guimarães, španielskej Bazy, tureckého Karabüku a litovského Vilniusu tu bol v poslednom aprílovom týždni pripravený bohatý program.

       Ciele projektu zameriavali pozornosť študentov na poznanie hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva zúčastnených krajín, jeho ochranu i zachovávanie tradícií. Participanti si v priebehu týždňa užívali krásy mesta i regiónu. „Mobilita, ktorá združila kultúrnych ambasádorov, bola odrazom ducha programu Erasmus+. Naša slovenská hosťovská škola sa venovala organizácii s vášňou, plným nasadením a láskou. Ukázali nám svoje dedičstvo, kultúru, spôsob života,“ povedala o výmene pedagogička zo Španielska María de Diego Yagüe. „A všetko sa odohrávalo vďaka škole s úžasnou rodinnou atmosférou,“ dodala.

       Okrem práce na audiovizuálnych digitálnych výstupoch hostia absolvovali pestrý sprievodný program. Spoznávali dominanty Starej Ľubovne. Študenti gymnázia sa stali ich sprievodcami pri prehliadke Ľubovnianskeho hradu či skanzenu. Participanti strávili spoločný čas v Tatrách, v Pieninách. Raftovali na Dunajci, prezreli si Beliansku jaskyňu. Z pamiatok zapísaných do Zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO na Slovensku navštívili historické centrum Bardejova a drevený kostolík v Hervartove. „Bolo pre mňa poctou navštíviť takú krásnu krajinu, akou je Slovensko. Hory priam vyrážajú dych. Zažila som mnoho zaujímavých a zábavných exkurzií. Ďakujem veľmi pekne za vašu pohostinnosť a dúfam, že niekedy na Slovensko ešte prídem,“ zhodnotila projektový týždeň Darija, študentka z Litvy. 

       Nevšednými boli pre hostí workshopy zamerané na tradičné slovenské remeslá. Vďaka kooperácii s Ľubovnianskym múzeom si vyskúšali drotárstvo a pán Gallík z Lackovej im zas predstavil umenie košikárstva. Výnimočným zážitkom bol slávnostný večierok, počas ktorého sa účastníci zabávali spolu s členmi hosťovských rodín v príjemnej atmosfére, ktorú vytvorila kapela Jána Jendrichovského Srdcovka. Projektových partnerov nášho gymnázia v rámci oficiálneho prijatia srdečne privítal aj primátor mesta Ľuboš Tomko.

       Keďže mobilita na Slovensku bola poslednou v poradí, prišiel čas aj na bilancovanie. Všetky absolvované aktivity prispeli nielen k rozvoju komunikačných zručností, ale posilnili aj občianske povedomie študentov ako budovateľov spoločnosti založenej na rešpekte, tolerancii, prijatí a porozumení druhým,“  zhodnotila prínosy Carla Rocha, učiteľka z Portugalska. Jednotliví aktéri sa síce rozlúčili, no priateľstvá a spolupráca ostávajú. „Projekt partnerstva škôl nám pomohol vidieť a spoznať, čo vzácne a krásne predkovia v jednotlivých krajinách vytvorili. Privádza nás to k úcte a obdivu k iným kultúram, krajinám. Zároveň sme mohli spoznávať partnerské školy, inšpirovať sa u nich príkladmi dobrej praxe. Máme k nepoznanému často predsudky, skúsenosť a osobný kontakt ale dokáže predsudky premeniť na rešpekt a v našom prípade aj blízke vzťahy a priateľstvá,“ povedal riaditeľ školy Pavol Chmeliar.

       A čo na možnosť zapojiť sa do projektov programu Erasmus+ hovoria naši študenti?

       Lea: „Byť súčasťou projektu Erasmus+ bol pre mňa nenahraditeľný zážitok. Nielen spoznávať novú krajinu, ale najmä ľudí, ktorí sú jej dôležitou súčasťou. Mala som možnosť využiť jazyk, ktorý sa učím, na vlastnej koži a prekonať aj svoje neistoty. Prekvapivo, jedna z najkrajších častí celého projektu bolo privítať zahraničných hostí u nás, kedy sme mali možnosť ukázať im trošku z pravého slovenského života a zabezpečiť, aby sa cítili ako doma. Som nesmierne vďačná za túto skúsenosť.“

       Ema: „Možnosť zúčastniť sa na Erasme bude pre mňa už navždy jedna z najviac obohacujúcich skúseností v živote. V septembri minulého roka som vďaka projektu mohla stráviť týždeň na ostrovčeku v Atlantickom oceáne. Popri množstve zaujímavých aktivít som sa veľa dozvedela o kultúrnom dedičstve krajiny. Rovnako obohacujúce bolo pre mňa hostiť študentku z Litvy. S hrdosťou na svoje korene som jej prezentovala miesta, ktoré sme počas mobility navštívili. Bolo krásne vidieť, ako sa všetkým, bez ohľadu na pôvod, na Slovensku páčilo.“

    • 16máj
     • Klub AVD v Kolégiu Antona Neuwirtha
      • Klub AVD v Kolégiu Antona Neuwirtha

       Klub Akadémie veľkých diel z nášho gymnázia, ktorý vedie Mgr. Lucia Čandíková Paraličová, PhD., navštívil Kolégium Antona Neuwirtha v jeho sídle, v kaštieli v Ivanke pri Dunaji. Študenti tu absolvovali seminár k filmu Červený balón. Zároveň sa stretli s naším absolventom Miroslavom Kafkom, ktorý v kolégiu aktuálne študuje. Bol to inšpiratívny a hodnotne strávený čas v inštitúcii, ktorá formuje mladých ľudí v duchu kresťanských hodnôt a kultúrneho odkazu západnej civilizácie.

       Členovia Klubu Akadémie veľkých diel z nášho gymnázia hovoria o prínosoch tohto voľnočasového programu v relácii Duchovné horizonty v Rádiu Regina.
       Reláciu nájdete na tomto odkaze. Reportáž sa začína v čase 30:45.

        

    • 16máj
     • Matematický klokan
      • Matematický klokan

       Aj v tomto školskom roku sa naši nadaní matematici zapojili do medzinárodnej súťaže pre žiakov základných a stredných škôl s názvom Matematický klokan. S netradičnými matematickými úlohami si z našich študentov najlepšie poradila Mária Barnovská, ktorá v najvyššej kategórii kadet G34 získala 95,8%, v celkovom hodnotení nechala za sebou 96,6% súťažiacich v rámci hodnotenia na Slovensku a obsadila 3. miesto. Vysoko v hodnotení vekovo nižšej kategórie kadet G12 bol aj Dávid Kuruc. Zo 120 možných bodov získal 101, bol úspešnejší ako 95% súťažiacich a obsadil 14. miesto.

       Úspešným študentom ďakujeme za reprezentáciu a blahoželáme!

    • 10máj
     • Ducháče v Tatrách
      • Ducháče v Tatrách

       Skupina našich maturantov sa v poslednom týždni štúdia na strednej škole zúčastnila na duchovnej obnove s pánom kaplánom Františkom Janečkom vo Vysokých Tatrách. Spoločný čas po túre na Popradské pleso ukončili sv. omšou v Kostole Povýšenia Svätého kríža na Štrbskom Plese.

    • 10máj
     • Celoslovenské kolo Dejepisnej olympiády
      • Celoslovenské kolo Dejepisnej olympiády

       Jozef Kandráč (4. A) sa stal úspešným riešiteľom celoslovenského kola Dejepisnej olympiády, ktoré sa v uplynulom týždni konalo v Bratislave. Po výbornom výsledku v krajskom kole, keď v didaktickom teste získal najvyšší počet bodov, uplatnil svoje vedomosti aj na celoslovenskej úrovni. Následne pred odbornou hodnotiacou komisiou prezentoval svoju prácu venovanú tematike cestovania a turistiky v minulosti.

       Jozefovi blahoželáme ďakujeme za reprezentáciu.

    • 09máj
     • Spirit week
      • Spirit week

       Žiacka školská rada pripravila akciu s názvom Spirit week, prostredníctvom ktorej chcela upriamiť pozornosť na environmentálne problémy súvisiace s nadmernou produkciou oblečenia a zároveň budovať školskú jednotu a ducha školy. Študenti sa v priebehu prvého májového týždňa obliekali podľa zadanej témy. V utorok to bola pyžamová párty, v stredu známe filmové či seriálové postavy, vo štvrtok klony pedagógov. Podujatie vyvrcholilo piatkovým sekáčovým outfitom a swapom oblečenia. Práve takouto formou získavania a odovzdávania oblečenia (ako aj nakupovania napr. v second handoch) sa predlžuje životnosť daných kúskov a znižuje množstvo textilného odpadu, čo napomáha ochrane životného prostredia.

       Spirit week vo videoreportáži

       Video a strih: Filip Patarák
       Redaktorky: Mária Barnovská a Klára Maržič

    • 09máj
     • Python Cup
      • Python Cup

       Ján Petrus sa zapojil do programátorskej súťaže v jazyku Python, ktorú organizuje Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Súťažiaci v priebehu 90 minút riešili tri zadané úlohy, v rámci ktorých programovali animáciu objektu či vytvárali komplexný program. V konkurencii 696 programátorov Janko vo výsledkovej listine za sebou nechal 92 % súťažiacich. V celkovom súčte získal 23 bodov, pričom víťaz súťaže v celoslovenskom meradle 25.

       Ďakujeme za reprezentáciu a blahoželáme!

    • 08máj
     • Hviezdoslavov Kubín – krajské kolo
      • Hviezdoslavov Kubín – krajské kolo

       Monika Tomusová po víťazstve v okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína zopakovala svoj prednes textu s názvom Cela od Rudolfa Dobiáša aj v krajskom kole, ktoré sa konalo v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. V silnej konkurencii v kategórii próza Monika získala čestné uznanie poroty.

       Úspešnej recitátorke blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

    • 08máj
     • Matematická olympiáda
      • Matematická olympiáda

       Richard Malast sa stal úspešným riešiteľom krajského kola Matematickej olympiády. V kategórii C obsadil po úspešnom absolvovaní predošlých kôl 8. miesto v konkurencii 41 súťažiacich.

       Ďakujeme za reprezentáciu a blahoželáme!

    • 08máj
    • 08máj
     • Matematický Náboj 2023
      • Matematický Náboj 2023

       Dve družstvá z nášho gymnázia sa na konci apríla zúčastnili na medzinárodnej matematickej súťaži Náboj 2023, ktorá sa konala v Košiciach. V kategórii seniorov sa tímu v zložení Mária Barnovská, Gerard Strič, Roland Urban, Monika Vančová a Benjamín Konkoľ podarilo vypočítať 14 príkladov, čo v konečnom hodnotení znamenalo stred výsledkovej listiny v celoslovenskom meradle. Vo svojej kategórii zbieral skúsenosti juniorský tím v zložení Jakub Kmeč, Dávid Kuruc, Richard Malast, Maxim Troščák a Michal Konkoľ.

       Do súťaže sa paralelne zapojilo niekoľko stoviek škôl z Poľska, Maďarska, Českej republiky, Slovenska, Nemecka, Rakúska, Estónska, Veľkej Británie a Iránu. Náboj je súťaž pre päťčlenné tímy stredoškolákov. Jednotlivé družstvá sa snažia vyriešiť čo najviac matematických úloh, pričom nejde o bezhlavú aplikáciu už nadobudnutých vedomostí. Úlohy si vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu. Okrem dostatočného súťaživého ducha je nevyhnutná aj kolektívna spolupráca.

       Študentom ďakujeme za reprezentáciu školy!

       Foto: math.naboj.org

    • 01máj
     • Druhé miesto v celoslovenskom kole SOČ
      • Druhé miesto v celoslovenskom kole SOČ

       Šimon Pjaták obsadil druhé miesto v celoslovenskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore 13 – História, filozofia, právne vedy. Odborná hodnotiaca komisia ocenila jeho kvalitnú prácu, v ktorej sa venoval výskumu vojsk na území spišského zálohu v sedemnástom storočí.
       V celoslovenskom kole súťaže, ktorá sa konala v Modre, naše gymnázium po úspechu v krajskom kole reprezentovali aj Ema Hlinková v odbore 04 – Biológia a Monika Vančová v odbore 16 – Teória kultúry, umenie, umelecká tvorba

       Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu!

    • 01máj
    • 01máj
    • 01máj
  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • Sekretariát: +421 522388411
   • Štúrova 3
    064 01 Stará Ľubovňa
    Slovakia
   • 37945785
   • Mgr. Pavol Chmeliar
   • Riaditeľ: +421 522388412
   • Zástupkyňa: +421 522388406
   • Zborovňa: +421 522388413
   • Ekonomické: +421 522388400
   • Jedáleň: +421 522388402
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenie

     • Piatok 21. 6. 2024
  • Počet návštev: 891567