• Klubovňa: Priateľstvo a zdravé vzťahy
     • 24. 5. 2021
     • Milí študenti, pozývame vás do našej Klubovne na 2. poschodí, tentokrát konenčne prezenčne! ;)

      Budeme diskutovať o vždy aktuálnej téme: Priateľstvo a zdravé vzťahy.

      Tešíme sa na Vašu účasť!

      Za podporný tím Anička a Janka

     • Druhé kolo prijímacích skúšok
     • 18. 5. 2021
     • Riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodol o konaní druhého kola prijímacích skúšok na voľné miesta v odbore gymnázium. Kritériá na prijatie sú rovnaké ako v prvom kole.
      Druhé kolo prijímacích skúšok sa bude konať 22. júna. Prihlášku je možné podať elektronicky.

     • Vyhodnotenie fotosúťaže Čaro okamihu
     • 14. 5. 2021
     • Aprílová výzva mesiaca Čaro okamihu priniesla svoje ovocie. Do fotosúťaže bolo prihlásených viac ako 40 zaujímavých fotografií. Najviac lajkov na sociálnych sieťach získala  Klára Gumuláková s fotkou Spoločné chvíle s dedom.

      Odborná porota v zložení: J. Labantová, A. Uhrinová, J. Kuruc a J. Palša udeľuje ocenenia v tomto poradí:

      1.  Mário Koščák: Fool's Lake

      2.  Šimon Pjaták: Bez názvu 

      2.  Lívia Budzáková: Winter Wonderland 

      3.  Katarína Chmeliarová: Bez názvu

      3.  Klára Gumuláková: Spoločné chvíle s dedom

      Výhercom blahoželáme. ❤

      Po návrate do školy sme víťazom fotosúťaže odovzdali ceny a slávnostne otvorili výstavu vybraných fotografií. Môžete si ich pozrieť na chodbách školy.

       

     • Čo s nami robia digitálne technológie
     • 14. 5. 2021
     • Gymnazisti v tomto týždni absolvovali on-line prednášku Mgr. PaedDr. Renáty Ocilkovej o vplyve digitálnych technológií na našu psychiku. Dozvedeli sa o rizikách sociálnych sietí, počítačových hier aj nevhodných stránok a dostali praktické rady, ako si stanoviť hranice, vyvarovať sa závislosti či vysporiadať sa s problémami v súvislosti s digitálnymi technológiami. Bola to efektívna bodka za viac ako sedemmesačným dištančným vyučovaním, počas ktorého sme všetci intenzívne využívali naše počítače niekoľko hodín denne.

     • Matematický klokan
     • 14. 5. 2021
     • Medzinárodná súťaž pre žiakov základných a stredných škôl Matematický klokan bola v tomto školskom roku realizovaná on-line formou. S netradičnými matematickými úlohami si z našich študentov najlepšie poradil Jakub Šľachtovský, ktorý v najvyššej kategórii Junior získal 95%, v celkovom hodnotení nechal za sebou 98,0% súťažiacich v rámci hodnotenia na Slovensku a obsadil 5. miesto. Vysoko v hodnotení rovnakej kategórie bol aj Michal Vančo. Zo 120 možných bodov získal 104, bol úspešnejší ako 92,38% súťažiacich a obsadil 28. miesto.

     • Malá maturita zo slovenčiny
     • 11. 5. 2021
     • Keďže ústne maturitné skúšky boli zrušené, rozhodli sme sa so štvrtákmi z bilingválnej triedy realizovať aspoň improvizovanú maturitu zo slovenského jazyka a literatúry. Osobný kontakt síce nahradila platforma Zoom a zelený obrus virtuálne pozadie, no bilingvalisti, ktorí v stredoškolskom štúdiu pokračujú aj v budúcom školskom roku, mali možnosť zažiť ústnu formu záverečnej skúšky. A zvládli ju výborne! :)

     • Jazykový kvet pre Katku Chmeliarovú
     • 10. 5. 2021
     • Katarína Chmeliarová zvíťazila v krajskom kole súťaže v umeleckom prednese cudzojazyčného textu s názvom Jazykový kvet a postúpila do celoslovenského finále. Katka uspela v kategórii študentov bilingválnych škôl s montážou básní od americkej poetky Dorothey Lasky. Porota ohodnotila nahrávku s jej prednesom v angličtine ako najlepšiu v oblastnom i krajskom kole.

     • Jozue Živčák tretí v celoštátnom kole SOČ
     • 3. 5. 2021
     • V závere apríla sa formou videokonferencií uskutočnil 43. ročník celoslovenského kola Stredoškolskej odbornej činnosti, v ktorom naše gymnázium reprezentoval Jozue Živčák. V odbore Životné prostredie, geografia, geológia obsadil s prácou Potenciál hospodárskeho lesa tretie miesto.

      K dosiahnutému úspechu blahoželáme! 😊

     • Právne piatky
     • 3. 5. 2021
     • Pre študentov 3. a 4. ročníka, ktorí sa zaujímajú o štúdium práva, bola prínosným spestrením on-line výučby v predmete náuka o spoločnosti prednáška a diskusia zo série Právne piatky, ktoré organizuje Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Tentoraz mali gymnazisti možnosť zapojiť sa do verejnej diskusie s predsedom Ústavného súdu Slovenskej republiky JUDr. Ivanom Fiačanom, PhD. 

   • Prihlásenie

   • Kontakty

    • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
    • cgsm@cgsm.sk
    • palsa@cgsm.sk
    • kuruc@cgsm.sk
    • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
    • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO Slovakia
    • 37945785
    • Mgr. Pavol Chmeliar
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Zvonenie

      • Piatok 24. 3. 2023
   • Počet návštev: 447784