• 21okt
     • Projekt History around us rozbehnutý
      • Projekt History around us rozbehnutý

       Študenti IV. BA, ktorí sú zapojení do projektu History around us, sa zúčastnili na prednáške o regionálnych dejinách 20. storočia. Historička Ľubovnianskeho múzea Radka Rabíková, absolventka nášho gymnázia, bilingvalistom predstavila zaujímavé historické udalosti, miesta a osobnosti, ktorými sa môžu inšpirovať pri tvorbe svojich reportáží.

       Spomedzi mnohých spomeňme aspoň niektoré:
       Hospodárska kríza v 30. rokoch a kúpele Vyšné Ružbachy (gróf J. Kanty), Židia v Starej Ľubovni, Ilegálna činnosť – kuriérske chodníky, Prípad Archipov, Peter Murdza a samizdat v Starej Ľubovni, November 1989 v meste Stará Ľubovňa a v okolí...

       Ďalšie projektové aktivity sa budú realizovať v novembri a decembri.

    • 18okt
     • Ocenenia v rukách našich študentov
      • Ocenenia v rukách našich študentov

       Prihlásili sa, vytýčili si cieľ, prekonali sa, dosiahli to a postavili sa na červený koberec. Národná kancelária Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburgu (DofE) usporiadala odovzdávanie cien úspešným absolventom jednotlivých úrovní. Na pôde Gymnázia Konštantínova v Prešove si ocenenia na bronzovej úrovni prevzalo dvanásť našich gymnazistov, ktorí na sebe v minulom školskom roku aktívne pracovali v oblasti športu, dobrovoľníctva, talentu a pridali k tomu aj účasť na dobrodružnej expedícii. Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský a riaditeľ národnej kancelárie Marián Zachar v krátkych príhovoroch ocenili vynaložené úsilie dofákov i prácu ich vedúcich a mentorov z CGSM.
       Úspešným dofákom gratulujeme!

    • 18okt
     • History around us
      • History around us

       Ešte koncom minulého školského roka získalo naše gymnázium grant od Komenského inštitútu a 365 banky na realizáciu projektu History around us. Cieľom projektu je, aby študenti 4. ročníka bilingválnej triedy spoznali dôležité udalosti, miesta a osobnosti regionálnej histórie 20. storočia a dokázali sa vcítiť do prežívania pamätníkov, keďže jedným z výstupov tohto projektu je tvorba reportáží s prvkami „oral history“. Pre učiteľov spoločenskovedných predmetov sú pripravené aktivity súvisiace so zážitkovým učením. Na prezentácie reportáží štvrtákov sa môžeme tešiť v máji 2022.

    • 18okt
    • 17okt
     • 17. október – Deň boja proti chudobe
      • 17. október – Deň boja proti chudobe

       Milí študenti,
       uvažovali ste sa niekedy o tom, čo všetko máme v porovnaní s inými? Možno vám to už napadlo pri príležitosti Medzinárodného dňa vďačnosti. Ak nie, zamyslite sa dnes nad tým, akí bohatí či chudobní sme...
       Naozaj potrebujeme k životu všetko to materiálne, čo máme? Vedeli by sme sa toho vzdať? Nie je v našom okolí niekto, kto by to, čo už my nepotrebujeme, privítal a naplno využil?

       Práve dnes je Deň boja proti chudobe. Neprehliadajme potreby ľudí okolo nás – buďme všímaví, ochotní nezištne pomáhať a obetovať kúsok zo svojho času alebo vlastníctva, „lebo ochotného darcu Boh miluje.“ (2 Kor 9, 7) 

       Preto sme pre Vás pripravili charitatívnu akciu Tajný darca. Viac sa dozviete na tomto odkaze.

       Ďakujeme za vaše ochotné srdcia!

    • 17okt
     • Farebný misijný týždeň
      • Farebný misijný týždeň

       Milí študenti,
       od 18. do 22. októbra bude v našej škole prebiehať farebný misijný týždeň. Farby jednotlivých dní nám majú pripomínať jednotlivé kontinenty, za ktoré sa budeme modliť.

       PO - AFRIKA (zelená = symbol tropických pralesov)

       • Modli sa za zmiernenie biedy, hladu, chorôb a vojen medzi jednotlivými kmeňmi.

       UT - AMERIKA (červená = farba pleti Indiánov)

       • Modli sa, aby ľudia v oboch častiach amerického kontinentu našli skutočnú radosť, ktorú im nik nevezme.

       ST - EURÓPA (biela = farba pleti Európanov)

       • Modli sa, aby sa kresťania v Európe vrátili ku skutočnej viere a naozajstnej láske; aby mali všetky skupiny a národy vzájomný rešpekt.

       ŠT - AUSTRÁLIA (modrá = symbol oceánov, ktoré ju obklopujú)

       • Modli sa za milióny ľudí, ktorí nepoznajú Ježiša, pretože im o Ňom nik nepovedal.

       PI - ÁZIA (žltá = farba pleti Ázijcov)

       • Modli sa za pokoj a mier pre krajiny tohto kontinentu, aby našli pokoj v pravej Božej láske.

       V pondelok počas 2. vyučovacej hodiny sa zapojíme do modlitebnej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec za mier a jednotu vo svete. Naši študenti sa budú modliť v ruskom, španielskom, talianskom, chorvátskom a staroslovienskom jazyku.

       Povzbudzujeme vás v tento týždeň podporiť misie aj nejakou drobnou materiálnou obetou. Príležitostí sa nájde dosť... ;)

    • 18okt
    • 12okt
     • Výzva mesiaca 2021/10: BOH HOJNE NAPĹŇA MOJE POTREBY
      • Výzva mesiaca 2021/10: BOH HOJNE NAPĹŇA MOJE POTREBY

       Boh je Otec, ktorý sa rád stará o svoje deti. Že sa bude o nás starať, nám prisľúbil aj vo svojom Slove:

       • Môj Boh splní každú vašu túžbu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi. (Flp 4, 19)
       • Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie. (Jn 10, 10)
       • Pán je môj pastier, nič mi nechýba. (Žalm 23, 1)

       Veríš, že Boh je dobrý Otec, ktorý sa rád stará o svoje deti? Sľúbil nám, že naplní každú našu potrebu. Nie je to pre neho žiaden problém, keďže mu patrí všetko na nebi aj na zemi. Samozrejme, nedá nám všetko, čo chceme; to by nám ani neprospelo. Ale často nám dáva viac, ako by sme čakali. Nestará sa len o naše základné fyzické potreby, ako je jedlo, pitie, oblečenie a strecha nad hlavou. Potrebujeme predsa oveľa viac. Dáva nám aj múdrosť, silu, priateľov, dary a talenty, ktoré nám umožňujú plniť jeho vôľu. Nebojme sa od Boha očakávať všetko to, čo potrebujeme! :)

       Boh je dokonca natoľko štedrý, že nám dáva až nadbytok. Ak si ochotný deliť sa s inými, Boh rozhojní všetko, čo máš, aby si mohol aj rozdávať tým, ktorí to potrebujú. Neboj sa podeliť a uvidíš zázraky! V nasledujúce dni budeš mať príležitosť... :)

   • Prihlásenie

   • Kontakty

    • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
    • Sekretariát: +421 522388411
    • Štúrova 3
     064 01 Stará Ľubovňa
     Slovakia
    • 37945785
    • Mgr. Pavol Chmeliar
    • Riaditeľ: +421 522388412
    • Zástupkyňa: +421 522388406
    • Zborovňa: +421 522388413
    • Ekonomické: +421 522388400
    • Jedáleň: +421 522388402
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Zvonenie

      • Utorok 23. 7. 2024
   • Počet návštev: 913153