• Najlepší bilingvalista v kraji
     • Najlepší bilingvalista v kraji

     • 24. 2. 2019
     • Štyri krajské kolá v jazykových olympiádach počas jedného týždňa. Tri medailové umiestnenia, jedno ôsme miesto. Takouto bilanciou sa môže popýšiť Jakub Šľachtovský, tretiak z bilingválnej triedy Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša. 

      Jakub zvíťazil v krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku v kategórii študentov bilingválnych tried, ktorá nie je vekovo rozlíšená. V konkurencii starších angličtinárov dominoval najmä v ústnej časti, kde nestratil ani bod. Porota, ktorá posudzuje samostatný rečový prejav, komunikačnú zručnosť, gramatickú správnosť vyjadrovania i rozsah slovnej zásoby, podľa slov jej predsedu nemala problém určiť víťaza. „Je to pre mňa asi najšokujúcejší výsledok. Obrovským úspechom je, že som mal najlepšie písomnú časť a plný počet bodov z ústnej,“ povedal Jakub, ktorý bude Prešovský kraj reprezentovať v celoslovenskom kole na konci marca v Bratislave.

      Striebro si Jakub odniesol z Popradu, kde sa konalo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Víťazstvo mu ušlo o jediný bod, čo je na stobodovej škále naozaj málo. Preukázal najlepšie jazykové kompetencie v písomnej časti, no v ústnej zopár bodov stratil. Rozdiel medzi prvými dvomi súťažiacimi a ostatnými účastníkmi bol na výsledkovej listine až dvadsaťbodový.

      „Nečakal som, že budem až taký úspešný. Pomohla mi príprava zo strany profesorského zboru, ale aj morálna podpora zo strany najbližších, za čo by som sa chcel poďakovať,“ povedal šikovný študent, ktorý bravúrne zvládol naozaj náročný týždeň. „Dúfam, že mi nadobudnuté skúsenosti pomôžu aj neskôr v živote," dodal. 

      Medailové pozície Jakub skompletizoval na Olympiáde v španielskom jazyku. „Španielčinu sa učím iba tri roky, nejaký veľký úspech som teda neočakával, preto som s tretím miestom nadmieru spokojný,“ skromne ohodnotil svoje umiestnenie tento multitalentovaný študent, ktorý sa nevenuje len jazykom, ale úspechy dosahuje aj v matematike či humanitných predmetoch.

      K trojici úspechov v krajských kolách doplnil študent cirkevného gymnázia aj pozíciu úspešného riešiteľa v Olympiáde v slovenskom jazyku. „Pri konkurencii, v ktorej som súťažil, som s ôsmym miestom úplne stotožnený,“ bilancoval Jakub.

       

      Svoje schopnosti v jazykových olympiádach predviedli aj ďalší študenti cirkevného gymnázia. Pekný výsledok si pripísal Adam Smoroň. Druhák pri svojom premiérovom štarte v krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku skončil na štvrtom mieste. V Olympiáde v španielskom jazyku dobre reprezentovala aj Milota Folvarčíková, ktorá ako úspešná riešiteľka obsadila ôsmu priečku.

    • MEDart
     • MEDart

     • 24. 2. 2019
     • 15. februára sa v priestoroch Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie súťaže MEDart, ktorá umožnila študentom nahliadnuť do mediálneho sveta a zároveň získať spätnú väzbu k vlastnej mediálnej tvorbe. Unikátny projekt spojil štyri okruhy mediálnej tvorby a zapojili sa doň stredoškoláci z celého Slovenska. Do súťaže bolo prihlásených viac ako 70 článkov, rozhlasových a televíznych nahrávok i fotografií v niekoľkých súťažných kategóriách. Tie hodnotili profesionáli z popredných slovenských médií a pedagógovia z Katedry žurnalistiky FF KU v Ružomberku. Naše gymnázium so svojimi príspevkami reprezentovali Patrik Varchola (IV. B) a Simona Zálešová (III. BA). Multitalentovaný Patrik so svojou reportážou z Prahy obsadil tretie miesto v kategórii Tlač a porota mu zároveň udelila špeciálnu cenu za jeho videoreportáže v kategórii Televízia. Slávnostné vyhodnotenie bolo spojené s workshopmi, ktoré viedli odborníci zo sveta médií. Kreatívni mladí ľudia tak získali aj podnety a rady, ako sa vo svojej tvorbe zlepšovať. Na našich študentov, ktorí robia niečo nad rámec svojich povinností, sme hrdí a veríme, že získané skúsenosti raz v živote zúročia.

    • Experimentálna fyzika s vedcom roka
     • Experimentálna fyzika s vedcom roka

     • 24. 2. 2019
     • Je tradíciou, že k nám prichádza Jozef Kačmarčík, vedecký pracovník Oddelenia fyziky nízkych teplôt v košickom Ústave experimentálnej fyziky SAV, aby prezentoval pokusy, ktoré propagujú vedu, najmä fyziku. Sériou zaujímavých experimentov predstavil správanie sa telies vo vákuu i pri veľmi nízkych teplotách a študentom sprostredkoval najnovšie poznatky z oblasti fyziky nízkych teplôt a supravodivosti. Prst ponorený do dusíka s teplotou -200 stupňov Celzia a levitujúci vláčik študentov oslovili najviac.
      RNDr. Jozef Kačmarčík, PhD. je odborníkom na fyziku tuhých látok, fyziku a techniku nízkych teplôt. V roku 2006 získal ocenenie vedec roka za významný príspevok pri dosiahnutí supravodivosti v kremíku a ďalšie originálne práce týkajúce sa nových typov supravodičov. 

    • Simulované študentské voľby
     • Simulované študentské voľby

     • 24. 2. 2019
     • Občianske združenie Pre stredoškolákov pripravilo celoslovenský projekt Simulované študentské voľby, ktorého cieľom je motivovať mladých ľudí, aby sa začali zaujímať o verejný život. Študenti, ktorí dovŕšili 15 rokov, tak získali fiktívne volebné právo, ktoré využili v simulovaných prezidentských voľbách. Tie pripravili zástupcovia školskej študentskej rady, ktorí zároveň vytvorili aj volebnú komisiu.

      „Simulované študentské voľby reflektujú reálne prezidentské voľby, v ktorých študenti volia oficiálnych kandidátov na Prezidenta SR. Voľby sa uskutočnia v dvoch kolách na vopred zaregistrovaných školách po celom Slovensku. Študenti sa podieľajú na príprave a organizácii volieb, zasadajú vo volebnej komisii, sčítavajú hlasy a spracúvajú zápisnicu. Okrem tejto praktickej skúsenosti s voľbami je to pre nich priestor vyjadriť svoj občiansky postoj a zároveň dôležitý krok k občianskej zodpovednosti, ktorú od budúcej generácie určite očakávame,“ vysvetlil učiteľ občianskej náuky Mário Pavlovský, ktorý sa venuje žiackej školskej rade a  študentom s prípravou volieb pomáhal.    

      Študentské voľby predovšetkým dávajú mladým priestor vyjadriť svoj názor. Podporujú dialóg o politickom dianí na Slovensku a uvádzajú poučky o demokracii z učebníc občianskej náuky do praxe. Nikdy nie je príliš skoro začať sa zaujímať o verejné dianie a práve Študentské voľby môžu byť pre študentov prvým krokom k občianskej zodpovednosti. Prispievajú tiež k prebúdzaniu záujmu mládeže o jej budúcnosť a budúcnosť Slovenska. Študentské voľby sú apolitický projekt – prostredníctvom zážitkového vzdelávania vychovávajú k aktívnemu občianstvu. Výsledky budú zverejnené vždy v dňoch po skončení aktuálneho kola na stránke projektu.

    • Školské kolo SOČ
     • Školské kolo SOČ

     • 24. 2. 2019
     • Päťdesiatjeden prác rozdelených do desiatich odborov. Tieto čísla prinieslo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. Tretiaci prezentovali a obhajovali svoje práce pred hodnotiacimi komisiami, ktoré u viacerých študentov ocenili kvalitné spracovanie témy i výborné prezentačné schopnosti. SOČ je záujmová projektová činnosť, ktorá podporuje experimentovanie, bádanie. Študenti sa prostredníctvom nej učia vykonávať vedeckú prácu a prezentovať výsledky svojho výskumu.

      Výsledková listina

    • Slovenčinársky milionár
     • Slovenčinársky milionár

     • 24. 2. 2019
     • 14. februára sa pod záštitou Katedry slovenského jazyka a literatúry na pôde Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku konal druhý ročník podujatia Slovenčinársky milionár, ktorý netradičnou, zábavno-súťažnou formou preveril nielen vedomosti v oblasti slovenského jazyka a literatúry, ale aj kreativitu študentov stredných škôl. V súťaži, v ktorej bohatstvo predstavovali vedomosti z materinského jazyka a literatúry, malo zastúpenie aj naše gymnázium. Stanislava Orlovská (3. BA) a Jakub Pluta (2. A) si v konkurencii 24 dvojčlenných družstiev stredoškolákov z celého Slovenska počínali veľmi dobre. Práve jedna nesprávne zodpovedaná otázka ich pripravila o postup do semifinále. Treba však podotknúť, že do Slovenčinárskeho milionára sa zapojili najmä štvrtáci,  pre ktorých v tomto období vrcholí príprava na maturitnú skúšku. Stanka a Jakub tak majú veľký potenciál do budúceho ročníka súťaže.    

    • Lyžiarsky kurz 2019
     • Lyžiarsky kurz 2019

     • 24. 2. 2019
     • Študenti z 1. A a 2. BA počas prvého februárového týždňa absolvovali lyžiarsky výcvikový kurz vo Vyšných Ružbachoch. Získavanie a zdokonaľovanie lyžiarskych schopností sprevádzalo množstvo zábavy. Nechýbala tradičná súťaž a novinkou bola zaujímavá beseda s členom tímu Horskej záchrannej služby Miroslavom Živčákom.

    • Mária Barnovská s prvým miestom z okresného kola MO
     • Mária Barnovská s prvým miestom z okresného kola MO

     • 18. 2. 2019
     • Mária Barnovská zvíťazila v okresnom kole Matematickej olympiády v kategórii Z9, do ktorej vekovo spadajú aj prváci z bilingválnej triedy. Mladí matematici tu riešili štyri náročné zadania. Mária získala najvyšší počet bodov v každom z nich.

    • Otvorili sme dvere nášho gymnázia
     • Otvorili sme dvere nášho gymnázia

     • 18. 2. 2019
     • Deň otvorených dverí ôsmakom a deviatakom zo základných škôl v okrese a ich rodičom každoročne poskytuje možnosť nazrieť do filozofie školy, pozrieť si ponúkanú formu a úroveň vzdelania, priestory, technické vybavenie a v neposlednom rade i zažiť jej atmosféru. Esenciu Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša návštevníci vdýchli prostredníctvom blokov aktivít, ktoré pripravili študenti v spolupráci s pedagógmi.

      Čo zaujalo najviac? Možno to bola ukážka práce s technikou, ktorú sme získali vďaka projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, v učebni informatiky. Maličké jednodiskové programovateľné počítače Raspberry pi a Arduino, digitálne meracie prístroje používané v prírodovedných predmetoch. Azda najväčším lákadlom bola 3D tlačiareň. Všetko to slúži k rozšírenej výučbe informatiky a jej aplikovaní do prírodných vied. Mohli to byť chemické pokusy, aktivity na hodine biológie a fyziky či herecké umenie, ktoré predviedli žiaci na hodine slovenčiny v kastingu do seriálu Učitelia. V bilingválnom bloku mohli žiakov zaujať vyučovacie hodiny s lektorom Samom, ktorý v škole pôsobí od minulého školského roka. Rodený Angličan vyučuje konverzačné hodiny angličtiny, britské a americké reálie, britskú a americkú literatúru. S ohlasom sa stretli i prezentácie medzinárodných projektov v rámci programu Erasmus+, vďaka ktorým naši študenti vycestovali do rôznych európskych krajín a rozšírili si obzory.

      Nad všetkým však dominoval pocit spolupatričnosti, prameniaci z výbornej spolupráce študentov a pedagógov, ktorú prináša príprava aktivít prezentovaných počas DOD.

      Foto a video: Simona Zálešová

      Reportáž Ľubovnianskej televízie:

    • René Grich najlepším prekladateľom medzi stredoškolákmi z celého Slovenska
     • René Grich najlepším prekladateľom medzi stredoškolákmi z celého Slovenska

     • 12. 2. 2019
     • Naše gymnázium sa zapojilo do súťaže pre mladých prekladateľov s názvom Juvenes Translatores, ktorá sa koná vo všetkých krajinách Európskej únie pod hlavičkou Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad. Aj v tomto roku sa v rámci Slovenska prihlásil veľký počet škôl, no len niekoľko z nich sa dostalo do užšieho výberu a mohlo tak pokračovať v súťaži. CGSM reprezentoval víťaz školského kola René Grich. Práve jeho preklad ocenila hodnotiaca komisia pozostávajúca z odborníkov najvyšším počtom bodov. René si ocenenie za najlepší preklad textu z angličtiny medzi stredoškolákmi z celého Slovenska prevzal počas seminára Mladí prekladatelia, ktorý sa konal v Košiciach.

       „Bola to moja úplne prvá prekladateľská skúsenosť a hodnotím ju veľmi pozitívne. Takisto musím povedať, že aj seminár v Košiciach bol veľmi dobrý, v priateľskej atmosfére a so zaujímavým programom. Celý priebeh súťaže vrátane seminára považujem za skvelú skúsenosť a som rád, že som ju mohol absolvovať. Verím, že sa mi naskytne v budúcnosti možnosť participovať na niečom podobnom,“ povedal tretiak z bilingválnej triedy.

      Z úspechu svojho študenta sa teší aj zástupkyňa riaditeľa cirkevného gymnázia Vladimíra Drabantová. „Dobrý prekladateľ má cit pre kontext, štýl a vie identifikovať kultúrny odkaz. René dokázal pre svoj preklad vymyslieť skvelý názov, ktorý mal rovnocenný význam k danému frazeologizmu v angličtine. A aj jeho výborné znalosti rodného jazyka mu pomohli k víťazstvu! Veľmi sa teším z jeho úspechu a oceňujem jeho šikovnosť,“ povedala. Ak vás originál textu rozosmial alebo podnietil vašu zvedavosť, preklad by mal urobiť to isté. Prekladateľ musí porozumieť textu lepšie ako len na úrovni jednotlivých slov, gramatiky a štruktúry. Musí uchopiť základné posolstvo autora. Práve tieto faktory podľa poroty rozhodli o víťazstve Reného textu.

    • Adam Sikorják bodoval v krajskom kole Chemickej olympiády
     • Adam Sikorják bodoval v krajskom kole Chemickej olympiády

     • 12. 2. 2019
     • V krajskom kole Chemickej olympiády si Adam Sikorják vybojoval druhé miesto v najvyššej kategórii. Študenti stredných škôl Prešovského i Košického kraja súťažili v laboratóriách Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Adam si tu počas dvojdňovej súťaže pozostávajúcej z teoretickej časti a praktických úloh v oblasti analytickej a organickej chémie zabezpečil účasť v celoslovenskom kole, ktoré sa bude konať na začiatku marca v Banskej Štiavnici.

      Štvrták z bilingválnej triedy bodoval aj vďaka vedomostiam, ktoré nadobudol počas mesačnej stáže na Vysokej škole chemicko-technologickej v Prahe. Tieto stáže sú časovo veľmi náročné, no pomohli mi po teoretickej stránke, ale hlavne po praktickej. Získal som tu množstvo poznatkov a najmä praktických zručností,“ povedal Adam, ktorý sa v Laboratóriu chemickej robotiky zapojil do výskumu Artificial Life, zameranom na experimentálne štúdium v oblasti chemotaxie. „Išlo o výskum tzv. umelého života. Jednoducho, skúmali sme, či sa neživé objekty môžu pohybovať ako živé, pričom mi pomohli aj znalosti angličtiny, keďže dostupný študijný materiál bol najmä v tomto jazyku,“ priblížil nadaný študent.

   • Prihlásenie

   • Kontakty

    • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
    • cgsm@cgsm.sk
    • palsa@cgsm.sk
    • kuruc@cgsm.sk
    • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
    • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO Slovakia
    • 37945785
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Zvonenie

      • Nedeľa 14. 8. 2022
   • Počet návštev: 265446