• Koronavírus - aktuálne usmernenia
     • 28. 2. 2020
     • Aktualizácia 11. marca 2020

      Na základe prijatých opatrení a zákazov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) vydáva Usmernenie č. 3 k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení:

      RUŠIA SA A ZAKAZUJÚ SA S OKAMŽITOU PLATNOSŤOU:

      1. všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov, študentov a učiteľov do zahraničia 
      2. s účinnosťou od 10. 3. 2020 všetky lyžiarske zájazdy, školy v prírode, školské výlety, exkurzie po dobu 14 kalendárnych dní 
      3. okresné, krajské a celoštátne kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení 
      4. všetky športové podujatia organizované športovými zväzmi, fyzickými osobami, 

      DÔRAZNE SA NEODPORÚČA:

      • cestovať do krajín, kde sa koronavírus objavil (najmä do Talianska),
      • prísť do školského kolektívu študentum, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

      Naďalej trvale až do odvolania platia a musia sa dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám:

      • pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu,
      • nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
      • pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
      • vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť,
      • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
      • zvážiť účasť na hromadných podujatiach, resp. oblastí s vysokou koncentráciou ľudí,
      • v prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí: ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,
      • v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,
      • v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe.

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      8. marca 2020

      Po konzultáciách s RÚVZ v Starej Ľubovni a RÚVZ v Prešove dávame nasledujúci pokyn:

      Žiaci a učitelia, ktorí boli na púti v Ríme, sa nezúčastnia na vyučovaní do štvrtka 12. 3. 2020 z dôvodu 14-dňového sledovania zdravotného stavu od odchodu z Ríma. Naďalej sa majú vyhýbať kontaktu s inými osobami a zdržiavať sa doma. V prípade objavenia príznakov nemajú navštíviť lekára osobne, ale kontaktovať ho telefonicky. Prípadné nové pokyny zverejníme vo štvrtok. Keďže uvedení žiaci nie sú chorí, dostanú od vyučujúcich pokyny na domáce štúdium.

      Inštukcie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k domácej izolácii - 10. 3. 2020

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      6. marec 2020

      Usmernenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti so šírením koronavírusu

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      28. február 2020

      Vážení rodičia,
      v nedeľu, 23. 2. 2020, keď boli iba prvé informácie o výskyte koronavírusu v Taliansku, skupina našich žiakov odcestovala na každoročnú púť našej školy do Assisi a Ríma. Denne sme situáciu sledovali aj v médiách a boli sme v neustálom kontakte s našimi kolegami v Ríme. V priebehu tohto týždňa sa situácia na severe Talianska skomplikovala, preto sme sa včera, 27. 2. 2020 spojili s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Starej Ľubovni a vyžiadali sme si od nich stanovisko, ako máme postupovať. Týmto Vám chcem tlmočiť pokyny daného úradu.

      Keďže Rím nie je postihnutou oblasťou, nie sú nutné najprísnejšie opatrenia. Ale dostali sme odporúčanie, aby sa žiaci, ktorí sa vrátia domov dnes, 28. 2. 2020, počas budúceho týždňa zdržiavali doma a čo najmenej sa kontaktovali s inými osobami. Ak by sa objavili príznaky nejakého vírusového ochorenia (teplota, kašeľ, dýchavičnosť), majú kontaktovať telefonicky svojho lekára s informáciou, že boli pred krátkym časom v Taliansku. Akékoľvek otázky ohľadom danej situácie je možné taktiež riešiť cez telefónne kontakty uvedené na stránkach RÚVZ. (napr. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823). O týždeň (po prázdninách), podľa vývoja aktuálnej situácie, dáme prípadné nové usmernenia.

      Sme presvedčení, že naši žiaci a učitelia neprišli do styku s ochorením koronavírusu, ale opatrnosť je znakom zodpovednosti aj v tejto situácii.

                                                                                                                                            Mgr. Pavol Chmeliar, riaditeľ

     • Dve prvenstvá v kraji
     • 18. 2. 2020
     • Veľmi úspešný týždeň má za sebou Jakub Šľachtovský, ktorý exceloval v krajských kolách jazykových olympiád. V Prešove obhájil prvenstvo z minulého roka, keď sa stal najúspešnejším angličtinárom vo vekovo neobmedzenej kategórii bilingvalistov. A nezaváhal ani v nemčine. V rámci kraja dominoval a v konečnom hodnotení kategórie 2B stratil jediný bod zo sto.

      Súťažiacich v predmetových olympiádach čakal test, ktorý preveril ich jazykové zručnosti a kompetencie v oblasti gramatiky, slovnej zásoby, čítania a počúvania s porozumením. Praktické ovládanie jazyka preverili situačné dialógy, ktoré so študentmi viedla hodnotiaca komisia. Štvrtáka z bilingválnej triedy vyniesli súhrnné hodnotenia na najvyššiu priečku.    

      „Ľahké to nebolo. To určite nie. Avšak trochu šťastia a kopec hodín venovaných príprave mi nakoniec pomohli dostať sa k prvému miestu aj v nemčine, aj v angličtine,“ povedal Jakub, ktorý k dvom víťazstvám pridal aj štvrté miesto z krajského kola Olympiády v španielskom jazyku. „Avšak nič z toho by sa nestalo bez podpory doma a v škole. Preto sa chcem poďakovať rodičom, ale aj profesorom. Poďakovať za čas, ktorý mi venovali, ale aj za ich ustavičnú podporu,“ dodal talentovaný gymnazista, ktorý bude Starú Ľubovňu i Prešovský kraj reprezentovať v celoslovenských kolách.

      „Nesmierne na ňom obdivujem, s akou vážnosťou a zodpovednosťou po celý čas pristupuje k štúdiu i reprezentácii školy,“ hovorí o Jakubovi angličtinárka a zároveň triedna učiteľka Mária Fabianová. „Napriek tomu, že môže byť právom hrdý na všetko, čo dosiahol, stále je milým, slušným a skromným študentom, u ktorého výnimočné nadanie nezatienilo ochotu a ústretovosť vychádzajúcu z jeho dobrého srdca,“ dodala.   

      Svoje jazykové kompetencie v krajských kolách predviedli aj ďalší študenti. V krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku skončil Adam Smoroň na štvrtom mieste. Tretie miesto v krajskom kole Olympiády v španielskom jazyku obsadila Milota Folvarčíková. „V tomto roku sa prihlásil rekordný počet súťažiacich. Snažila som sa dobre pripraviť. Celá súťaž pozostávala z posluchu, testu a ústnej časti. Tej som sa, popravde, bála najviac. Keď som sa dozvedela, že som skončila na treťom mieste a od druhého ma delil iba jeden bod, bola som v miernom šoku, ale veľmi sa z toho teším,“ dodala tretiačka.

     • Lyžiarak v Bachledke
     • 18. 2. 2020
     • Študenti z 1. A a 2. BA počas prvého februárového týždňa absolvovali lyžiarsky kurz, ktorý sa konal v stredisku SKI Bachledka. Začiatočníkov i pokročilých počas lyžovačky síce občas otestovalo počasie, no vo výborných podmienkach vyhrala skvelá zábava. Nechýbala regenerácia vo wellnesse, zábavné večerné programy, tradičná súťaž a zaujímavá beseda s náčelníkom Horskej záchrannej služby Miroslavom Živčákom.

     • Svet okolo nás – Irán
     • 18. 2. 2020
     • Cestovatelia z projektu Svet okolo nás gymnazistov v tomto ročníku preniesli do Iránu. Autori tohto vzdelávacieho konceptu túto krajinu predstavili prostredníctvom projekcie, ktorá kombinuje prvky výučby a zábavy. Výučbová úroveň dokumentu s podtitulom Zahalená krása je prispôsobená rámcovému vzdelávaciemu programu pre stredné školy. Tvorcovia všetky audiovizuálne materiály zahrnuté v projekcii  zozbierali počas svojho pobytu na území starobylej Perzie. Irán tak spolu s gymnazistami prešli od Kaspického mora na severe až po Perzský záliv na juhu.

     • Letná akadémia Discover
     • 18. 2. 2020
     • Prihlášky na Letnú akadémiu Discover 2020 sú otvorené!

      Letná akadémia Discover je jedinečný vzdelávací projekt pre stredoškolákov a stredoškoláčky, ktorý sa koná na Slovensku a v Českej republike. V našich zemepisných šírkach je to jediné miesto, kde si až tristo motivovaných stredoškolákov a stredoškoláčok môže v priebehu jedného týždňa formou experimentov, simulácií a diskusií vyskúšať štúdium špičkových univerzít ako je Cambridge a Oxford pod vedením tímu lektorov a lektoriek, ktorí priamo študovali alebo študujú na týchto univerzitách a teraz pôsobia na celom svete. Viac informácií sa o nás môžete dozvedieť na webe: http://discover.sk

      Behom týždenného turnusu študenti absolvujú dva kurzy podľa vlastného uváženia. Na výber majú širokú škálu kurzov - od trestného práva a medicíny cez výtvarnú tvorbu a kvantovú fyziku, po experimentálnu ekonómiu a tvorbu hier. Okrem každodenných kurzov Discover taktiež ponúka nespočetne veľa interaktívnych jednorazových workshopov, od rýchlokurzov prvej pomoci po workshop prípravy kávy. Celú ponuku tohtoročných kurzov si môžete pozrieť tu: https://discover.sk/cs/kurzy/

     • Veda v meste - Deň otvorených dverí
     • 18. 2. 2020
     • Ôsmaci a deviataci zo základných škôl v okrese Stará Ľubovňa mali možnosť zažiť atmosféru nášho gymnázia v rámci Dňa otvorených dverí. Účastníci navštívili spolu deväť učební. Stredoškoláci so svojimi učiteľmi v nich vyskladali pestrú mozaiku workshopov, v ktorých prezentovali systém vzdelávania, aktivity školy i najvýznamnejšie úspechy. Okrem ukážky vyučovacích hodín s lektorom si návštevníci pozreli zaujímavé scénky, zamýšľali sa nad záhadami biológie a vyskúšali si prácu s 3D tlačiarňou či interaktívnymi perami. Budúci stredoškoláci v neposlednom rade získali podnetné rady i postrehy.

      Program s podtitulom Veda v meste uviedol príhovor riaditeľa gymnázia Pavla Chmeliara a pred workshopmi si návštevníci vychutnali príbehy hrané študentmi druhého ročníka. Posolstvo Anky Kolesárovej podané formou tanečného vystúpenia a život svätej Lucie stvárnený v krátkom filme. Už piaty rok fungujúci bilingválny odbor prezentovali aktivity v anglickom jazyku. Lektor Samuel Ridge moderoval súťaž Back To Back, v ktorej so študentmi reťazovo opisovali obrázky. Slovnú zásobu si žiaci precvičili aj na stanovišti s názvom Pictionary, kde sa vytvárali kresby zobrazujúce anglické slová. Vo vtipnej scénke o cestovaní lietadlom zas návštevníci pochytili štyri jazyky, ktoré sa v gymnáziu vyučujú. Okrem angličtiny zaznela aj nemčina, španielčina a ruština. Serióznejšie etudy si pripravili dejepisári. Stvárnili Máriu Teréziu, Ľudovíta Štúra i Milana Rastislava Štefánika.

      „V učebni informatiky sme predstavili zaujímavosti o 3D tlačiarni, ukázali sme jednoduché projekty s programovaním a žiaci si vyskúšali Smart Pen, teda interaktívne pero, vďaka ktorému sa text počas písania na papier zobrazil aj v tablete,“ vysvetlil štvrták Gabriel Sás. Moderné technológie sa využívali aj v chemickej učebni, kde žiaci pomocou aplikácie Beaker v tabletoch skúmali, ktoré prvky farbia plameň. Záhady biológie sa zaoberali ľudským telom a rastlinstvom vo forme kvízu. Žiaci súťažili pomocou tabuliek fakt – mýtus. Svoje zastúpenie mali aj fyzikálne záhady, ktoré gymnazisti napokon racionálne vysvetlili. Prvý pohľad pri vstupe do učebne padol na lietajúce motýle. Zdanlivo živý hmyz bol iba hologramom. Študenti opísali princípy holografie i optického kábla a všetko prakticky ukázali. Aktivity v prírodovedných predmetoch obohatila spolupráca s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v rámci projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, do ktorého je cirkevné gymnázium zapojené.

      „Okrem scénok ma oslovili aj učebne, veľké a priestranné. Veľa okien a interaktívnych tabúľ,“ skonštatoval Filip, jeden z účastníkov DOD. „Veľmi sa mi páčila aktivita v chemickej učebni, ale najviac ma zaujala Akadémia veľkých diel. Pre celkové spracovanie a nápad. Ten bol taktiež veľmi kreatívny. Bol to iný spôsob vyučovania a rozoberania diela,“ reagovala ďalšia z návštevníčok. Akadémia veľkých diel sa v gymnáziu realizuje prvý rok pod hlavičkou Kolégia Antona Neuwirtha. Je to alternatívny spôsob vyučovania, ktorý je bežný na svetových univerzitách. Žiaci diskutujú o kultových dielach svetového umenia v malých skupinách, pričom rozvíjajú svoje kritické myslenie, objavujú hodnoty a budujú svoje postoje.

      „V jednom videu, ktoré pripravili študenti, je zaujímavý slogan: My nie sme gymnázium, my sme cirkevné gymnázium! Naozaj sme škola, ktorá ponúka všetko, čo ktorákoľvek iná, ale snažíme sa k tomu pridať ešte čosi viac. Kto to chce využiť, má možnosť to využiť u nás,“ zhrnul riaditeľ gymnázia Pavol Chmeliar.

      Text: Barbora Langová
      Foto: Simona Zálešová

     • Absolventi študentom
     • 18. 2. 2020
     • V rámci neformálnej besedy sa štvrtáci a piataci stretli s našimi absolventmi, ktorí im priblížili svoje skúsenosti i zaujímavé postrehy z výberu vysokej školy. O benefitoch i špecifickosti štúdia v zahraničí im porozprával Peter Hnát, ktorý navštevuje Business Academy v dánskom meste Aarhus, kde študuje odbor International Marketing Management. Hovoril o možnostiach uplatnenia už počas štúdia i o bežnom živote vysokoškoláka v zahraničí. Adam Konkoľ zas predstavil štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda V Trnave.

     • Simulované študentské voľby
     • 14. 2. 2020
     • Tím aktívnych študentov z celého Slovenska pod záštitou Rady mládeže pripravil simulované voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020. Do projektu, ktorého cieľom je poukázať na záujem mladých ľudí o verejný život, sa zapojilo viac ako 35-tisíc študentov zo 180 škôl na Slovensku. Aj žiaci Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša dostali možnosť vyjadriť svoj názor a zakrúžkovať preferovanú politickú stranu a kandidátov. Študenti, ktorí dovŕšili 15 rokov, tak získali fiktívne volebné právo, ktoré využili v simulovaných parlamentných voľbách. Tie pripravili zástupcovia školskej študentskej rady, ktorí zároveň vytvorili aj volebnú komisiu. Výsledky v našom gymnáziu sa od celoslovenských líšili. Víťazom sa stalo KDH pred OĽANO a PS/Spolu.

      Viac v reportáži:

   • Prihlásenie

   • Kontakty

    • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
    • cgsm@cgsm.sk
    • palsa@cgsm.sk
    • kuruc@cgsm.sk
    • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
    • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO Slovakia
    • 37945785
    • Mgr. Pavol Chmeliar
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Zvonenie

      • Piatok 24. 3. 2023
   • Počet návštev: 447790