• 26mar
     • Úspešné recitátorky
      • Úspešné recitátorky

       Monika Tomusová zvíťazila v okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína v kategórii próza Prednes textu s názvom Cela od Rudolfa Dobiáša si zopakuje v krajskom kole. V kategórii poézia naše gymnázium reprezentovala Miriam Dubjelová. S textom Rakúsky domov dôchodcov od Silvie Kaščákovej obsadila druhé miesto.

       Úspešným recitátorkám blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

       Foto: Ľubovnianske osvetové stredisko

    • 26mar
    • 24mar
     • 2% z dane
      • 2% z dane

       Vážení rodičia a sympatizanti nášho gymnázia,

       v tomto roku sme sa rozhodli zbierať 2% z daní spolu so ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda a využiť získané prostriedky na rekonštrukciu spoločnej auly, ktorá slúži ako liturgický priestor a zároveň je aj miestom, kde sa konajú rôzne prednášky či spoločenské akcie.

       Ak sa rozhodnete podporiť túto aktivitu, prosím venujte 2% z Vašich daní na účet občianskeho združenia pri ZŠ s MŠ. Prikladáme link.

       S vďakou

       Pavol Chmeliar

       https://zscmsl.edupage.org/percenta2/

    • 22mar
     • Úspešné krajské kolo SOČ
      • Úspešné krajské kolo SOČ

       Krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti bolo pre našich študentov opäť veľmi úspešné. Hodnotiace komisie ocenili štyri práce a tri z nich posunuli do celoslovenského kola. Ročníkové práce našich tretiakov zaujali odborné hodnotiace komisie v kategóriách s prírodovedným i humanitným zameraním.

       V odbore 04 – Biológia zvíťazila Ema Hlinková s tematikou zisťovania etnika a príbuzenstva na základe zhody v DNA. Druhé miesto v kategórii 13 – História, filozofia, právne vedy obsadil Šimon Pjaták, ktorý sa vo svojej práci venoval vojskám na území spišského zálohu v sedemnástom storočí. Z rovnakej priečky do ďalšieho kola súťaže postúpila aj Monika Vančová. V odbore 16 – Teória kultúry, umenie, umelecká tvorba prezentovala svoju výtvarnú tvorbu a prácu na tému Ježiš v maľbe. Všetci traja budú našu školu, mesto i kraj reprezentovať v celoslovenskom kole, ktoré sa bude konať na konci apríla v Modre. Medzi ocenených sa zaradil aj Juraj Sklenárik. V odbore 07 – Pôdohospodárstvo mu odborná hodnotiaca komisia udelila tretie miesto za prácu s názvom Zlepšovanie životného prostredia poľovnej zveri v poľovnom revíri Plavnica.

       Krajská prehliadka sa konala v priestoroch Súkromnej strednej odbornej školy ELBA v Prešove a súťažilo na nej 179 prác, 250 študentov z 38 škôl Prešovského kraja. Stredoškoláci boli rozdelení do sedemnástich odborov s prírodovedným, technickým, humanitným a spoločensko-vedným zameraním.

       Úspešným študentom blahoželáme a postupujúcim do celoslovenského kola držíme palce!

        

    • 26mar
     • Projektová výmena v Španielsku
      • Projektová výmena v Španielsku

       Jarné prázdniny strávila skupina našich študentov v Španielsku. V rámci programu Erasmus+ sa tu konalo v poradí štvrté stretnutie participantov v projekte UNESCO Culture ambassadors, ktorého ciele upriamujú pozornosť na poznanie hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva zúčastnených krajín, jeho ochranu i zachovávanie tradícií. Hosťovská škola IES José de Mora de Baza pripravila pre účastníkov mobility z partnerských škôl z Portugalska, Litvy, Turecka a Slovenska programovo nabitý týždeň.
        

       Mladí ľudia odštartovali mobilitu v Madride, odkiaľ pokračovali do Toleda. Navštívili historické pamiatky a expozície zapísané do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. V domácej Baze sa venovali práci na projektových výstupoch a okrem jazykových kompetencií tak zároveň rozvíjali aj svoje osobné zručnosti prostredníctvom tímovej práce, workshopov a rôznych prezentácií. Výnimočné dojmy si odniesli z Granady, kde navštívili Alhambru, stredoveký komplex palácov a pevností maurských panovníkov. Mobilitu zavŕšili chvíľou strávenou pri mori v Málage.

       Piatu a zároveň poslednú projektovú výmenu budeme na konci apríla hostiť v Starej Ľubovni.

    • 20mar
     • Duchovná obnova vo Vysokej nad Uhom
      • Duchovná obnova vo Vysokej nad Uhom

       Tretiaci a štvrtáci v priebehu minulého týždňa absolvovali duchovnú obnovu vo Vysokej nad Uhom. Životný príbeh blahoslavenej Anky Kolesárovej, hodnotné prednášky venované vzťahom, čistote duše i tela priniesli gymnazistom veľa povzbudenia. Otcom Pavlovi Hudákovi a Františkovi Petruškovi i všetkým dobrovoľníkom z Domčeka – Pastoračného centra Anny Kolesárovej ďakujeme za úžasný a hodnotný čas na tomto výnimočnom mieste.

    • 04mar
     • Deň otvorených dverí
      • Deň otvorených dverí

       Návštevníci, ktorí v piatok vošli otvorenými dverami nášho gymnázia, zažili výnimočnú atmosféru stredoškolského gymnaziálneho štúdia. Pedagógovia spoločne so študentmi pripravili záujemcom o štúdium u nás pestrú paletu aktivít, prostredníctvom ktorých prezentovali systém vzdelávania, projektové aktivity školy i ukážky vyučovacích hodín. 

       V špecializovaných učebniach žiaci objavovali tajomstvá bilológie, sledovali chemické pokusy či demonštrácie fyzikálnych javov. Konverzovali v angličtine, absolvovali ukážku bilingválnej geografie. Svoje digitálne zručnosti a dôvtip využili pri úniku z počítačovej učebne, ktorá sa premenila na escape room. Spoznávali históriu, s dávkou napätia mohli pozorovať ukážku historického šermu. Pôvabnosť španielskeho jazyka predviedli tretiaci a štvrtáci vo vtipnej scénke o priateľoch z Barcelony.

       V rámci prezentácií projektových aktivít žiaci diskutovali o umení v Akadémii veľkých diel. Erasmáci im sprostredkovali svoje zážitky a skúsenosti z mobilít v zahraničných školách. A na možnosti sebarozvoja ich pozornosť upriamili absolventi Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu.

       Nebola to len obyčajná návšteva priestorov, ale žiaci základných škôl mohli nasať atmosféru, ktorá je pre naše gymnázium typická. A v neposlednom rade získali podnetné rady i postrehy.

       Ďakujeme budúcim stredoškolákom za návštevu a prajeme im krásne prázdniny. Ďakujeme našim študentom za hrdú a angažovanú prezentáciu svojho gymnázia. A ďakujeme aj absolventom, ktorí nás navštevujú a zdieľajú s nami svoje radosti a úspechy.

       Foto: Mária Barnovská
       Video: Filip Patarák

    • 04mar
    • 04mar
     • Úspešní reprezentanti mesta
      • Úspešní reprezentanti mesta

       Mesto Stará Ľubovňa udelilo ocenenia svojim najúspešnejším reprezentantom v oblasti kultúry a vzdelávania za rok 2022. Komisia vzdelávania, kultúry a cestovného ruchu pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Ľubovni na základe podaných návrhov udelila ďakovné listy za reprezentáciu mesta aj našim študentom – Miriam Dubjelovej a Adamovi Štefaníkovi. Miriam si ocenenia zaslúžila víťazstvom v celoslovenskom kole súťaže v umeleckom prednese cudzojazyčného textu s názvom Jazykový kvet, kde uspela v kategórii študentov bilingválnych škôl. Adam mesto úspešne reprezentoval v celoslovenskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti, kde obsadil druhé miesto.
       Ďakovné listy dostali za činnosť v záujmových mimoškolských oblastiach aj viacerí naši žiaci či absolventi. Viac na oficiálnych stránkach mesta.

    • 04mar
     • Festival záujmovej umeleckej činnosti
      • Festival záujmovej umeleckej činnosti

       27. februára sa v Dome kultúry v Starej Ľubovni uskutočnil už 16. ročník Festivalu záujmovej umeleckej činnosti študentov stredných škôl. Naše gymnázium tu reprezentovali druháci z bilingválnej triedy s divadelnou dramatizáciou o živote sv. Filomény a tanečníci z krúžku Latino klub, ktorí divákov a porotu pobavili energickým a temperamentným jivom.

       Foto: Ľubovnianske osvetové stredisko

    • 01mar
     • CGSM hostilo medzinárodnú študentskú výmenu
      • CGSM hostilo medzinárodnú študentskú výmenu

       V januári naše gymnázium hostilo študentov a ich pedagógov z partnerských škôl v rámci programu Erasmus+. Projekt s názvom Cultural heritage beyond borders pokračoval v poradí už štvrtým stretnutím. Do Starej Ľubovne zavítali zástupcovia partnerských škôl z holandského mesta Almere, portugalského ostrova Porto Santo, tureckého Tarsu a maďarskej Ajky.

       Strategický program medzinárodných partnerstiev vďaka grantom Európskej únie ponúka školám možnosť vytvoriť kooperatívne partnerstvá, ktoré smerujú k obohateniu zúčastnených študentov i učiteľov počas výmenných pobytov. Poslaním programu Erasmus+ nie je len nadobúdanie kompetencií, ale aj spoznávanie kultúry a krás jednotlivých krajín. Návštevníci si v priebehu týždňa užili mesto i región. Zaujímavé workshopy, prednášky a aktivity im zas predstavili slovenské ľudové tradície. Naši študenti hostí sprevádzali pri prehliadke Ľubovnianskeho hradu, Kostola sv. Mikuláša i v skanzene. Participanti spolu strávili čas vo Vysokých Tatrách, kde Portugalčania z ostrova v Atlantiku prvýkrát zažili sneh a sánkovačku.

        

       Výmena bola pre účastníkov nielen príležitosťou na rozšírenie vedomostí o kultúrnom dedičstve a jeho význame pre budúcnosť, čo je zároveň ústrednou témou projektu, ale zároveň aj na získanie nových skúseností a kontaktov s ľuďmi z iných krajín. Skutočnosť, že mladí ľudia nadviazali priateľstvá, dokazuje aj ich zohratosť pri práci na spoločných aktivitách. Študenti si spoločne užili aj množstvo zábavy. Učili sa korčuľovať, absolvovali tanečný workshop a zahrali si tradičné ľudové hry.

       V atmosfére vrelého prijatia sa niesol aj slávnostný večierok, počas ktorého sa spolu zabávali všetci participanti spolu s príslušníkmi hosťovských rodín. Projektových partnerov cirkevného gymnázia v rámci oficiálneho prijatia srdečne privítal aj primátor mesta Ľuboš Tomko. 

       Za zmienku stojí aj spolupráca pedagógov. Najmä zdieľanie skúseností s učiteľmi z De Meergronden, ktorá je pilotnou školou pre reformu školského vzdelávacieho systému v Holandsku. Aktivizácia žiakov, podporovanie ich tvorivosti a schopnosti spolupráce s rovesníkmi z európskych krajín a zvyšovanie úrovne jazykových kompetencií sú atribúty, ktoré Erasmus+ počas výmenných pobytov prináša. A vzťahy, ktoré vznikli medzi učiteľmi a žiakmi, určite pretrvajú.  


   • Prihlásenie

   • Kontakty

    • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
    • Sekretariát: +421 522388411
    • Štúrova 3 064 01 Stará Ľubovňa Slovakia
    • 37945785
    • Mgr. Pavol Chmeliar
    • Riaditeľ: +421 522388412
    • Zástupkyňa: +421 522388406
    • Zborovňa: +421 522388413
    • Ekonomické: +421 522388400
    • Jedáleň: +421 522388402
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Zvonenie

      • Utorok 28. 5. 2024
   • Počet návštev: 875391