• Účelové cvičenie
     • Účelové cvičenie

     • 28. 10. 2022
     • Pred jesennými prázdninami gymnazisti absolvovali aj účelové cvičenie v súťažnom formáte. Na školskom futbalovom ihrisku súťažili v športových i vedomostných disciplínach. Najúspešnejšou triedou sa stala IV. BA.

    • Misijný deň
     • Misijný deň

     • 28. 10. 2022
     • Po dvoch rokoch bol posledný deň pred jesennými prázdninami na cirkevných školách v Starej Ľubovni opäť venovaný podpore misií. Po sv. omši v Kostole sv. Petra a Pavla nasledovala prednáška redemptoristu Petra Slobodníka a laického misionára Pavla Cocha. V priestoroch Základnej školy sv. Cyrila a Metoda sa uskutočnil v poradí už 29. Misijný jarmok, výťažok z ktorého poputuje na podporu misií.

    • Mobilita v Litve
     • Mobilita v Litve

     • 28. 10. 2022
     • V rámci projektu Erasmus+ s názvom UNESCO Culture ambassadors sa v októbri uskutočnila v poradí už tretia mobilita, ktorú hostilo mesto Vilnius. Skupina našich študentov a pedagógov sa tu stretla so zástupcami partnerských škôl z domácej Litvy, Portugalska, Turecka a zo Španielska.

      Participanti z jednotlivých krajín prezentovali pamiatky zapísané do zoznamu svetového dedičstva UNESCO a venovali sa aj nehmotnému kultúrnemu dedičstvu – tradíciám, legendám, remeslám či zvykom. Nechýbala ani ochutnávka tradičných jedál.

      Účastníci obdivovali historické centrum Vilniusu, navštívili starobylé mesto Trakai s ostrovným hradom, absolvovali výlet do Kernavė, starej litovskej metropoly na brehu rieky Neris s archeologickým náleziskom. V Rumšiškės si pozreli múzeum tradičnej architektúry Litvy a absolvovali tu aj hudobný workshop.

      Bohatý týždňový program poskytol priestor na získavanie skúseností, komunikačných a prezentačných zručností a v neposlednom rade aj na budovanie priateľstiev.

      Najbližšie projektové stretnutie sa bude konať v španielskom meste Baza.

    • Konverzácie v angličtine s Colinom
     • Konverzácie v angličtine s Colinom

     • 25. 10. 2022
     • Hodiny anglického jazyka svojou prítomnosťou opäť obohatil Colin Symes z Edinburghu. Gymnazisti s ním diskutovali o aktuálnych témach. Hovorili aj o brexite či o tom, ako Spojené kráľovstvo zmení smrť kráľovnej Alžbety II.
      Tešíme sa na ďalšie stretnutia s Colinom.   

    • Farebný misijný týždeň
     • Farebný misijný týždeň

     • 25. 10. 2022
     • Tohtoročný Svetový deň misií sme si pripomenuli akciou Farebný misijný týždeň. Od 17. do 21. októbra sme podporovali misie modlitbou a svoju spolupatričnosť sme vyjadrili aj oblečením symbolizujúcim jednotlivé kontinenty.

    • Prváci v Ľubovnianskej knižnici o práci s informáciami
     • Prváci v Ľubovnianskej knižnici o práci s informáciami

     • 25. 10. 2022
     • Študenti oboch tried prvého ročníka navštívili Ľubovniansku knižnicu, kde mohli prakticky aplikovať poznatky z aktuálne preberanej témy – práca s informáciami. Dozvedeli sa viac o knižničnom systéme i samotnom 65-tisícovom fonde Ľubovnianskej knižnice, ktorý je doplnený o audioknihy a e-knihy, nadobudli zručnosti pri vyhľadávaní rôznych druhov dokumentov a informačných zdrojov.

    • Ocenenie pre RNDr. Annu Limánekovú
     • Ocenenie pre RNDr. Annu Limánekovú

     • 19. 10. 2022
     • Pani zástupkyňa RNDr. Anna Limáneková bola ocenená za dlhoročnú prácu a významný podiel na rozvoji katolíckeho školstva na Slovensku. Pamätnú plaketu sv. Cyrila a Metoda si počas celoslovenské stretnutia riaditeľov katolíckych škôl prevzala z rúk predsedu Konferencie biskupov Slovenska Mons. Bernarda Bobera v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade.

      Srdečne blahoželáme. 

       

    • Národná stratégia na ochranu detí pred násilím
     • Národná stratégia na ochranu detí pred násilím

     • 18. 10. 2022
     • Zástupcovia študentov nášho gymnázia sa zúčastnili na diskusii k príprave novej Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím, ktorá sa v komunikačnom formáte World café konala 12. októbra. Richard Mojcher (1. A), Adam Dolný (1. BA), Sofia Filičková (2. A) a Andrea Kafková (3. A) tak svojimi návrhmi a postrehmi prispeli k otvorenej diskusii s názvom Detstvo bez násilia pre všetky deti.

    • Za pokoj vo svete
     • Za pokoj vo svete

     • 18. 10. 2022
     • Dnes sme sa zapojili do iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec, ktorá zjednotila deti z celého sveta v modlitbe ruženca za pokoj a mier vo svete.
      Impulz vznikol v roku 2005 vo venezuelskom Caracase a odvtedy sa deti spájajú v modlitbe ruženca za pokoj ľudského srdca a mier vo svete vždy 18. októbra o 9:00. „Ak sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení.“ Vo viere v tieto slová svätého pátra Pia sa zúčastňuje na modlitbe ruženca každoročne nie jeden, ale milióny detí po celom svete.
       

    • Cez Erasmus+ na ostrov v Atlantiku
     • Cez Erasmus+ na ostrov v Atlantiku

     • 14. 10. 2022
     • Ďalšia skupina študentov absolvovala na konci septembra projektovú mobilitu v Portugalsku. Miestom v poradí už tretieho stretnutia v rámci projektu Cultural heritage beyond borders bol maličký ostrov Porto Santo, ktorý sa nachádza blízko známej Madeiry. Turistické letovisko, vzdialené takmer 1000 km od kontinentálneho Portugalska a 600 km od severnej Afriky,  okrem Slovákov privítalo aj participantov z Holandska, Turecka a Maďarska.

      Hlavným cieľom projektu je oboznamovanie sa s kultúrnym dedičstvom zapojených krajín a vytváranie stratégií zameraných na jeho uchovávanie. V rámci sprievodných aktivít mali účastníci mobility počas exkurzií a workshopov možnosť spoznávať ostrov, jeho históriu, kultúru a tradície. Boli prijatí predstaviteľmi miestnej samosprávy. Zahrali si golf, nadviazali priateľstvá a plynulo komunikovali v angličtine. Počas slávnostného večera v prítomnosti rodičov, ktorí sa v Portugalsku aktívne zapájajú do života školy, si erasmáci prevzali certifikáty. Famózny týždeň vyvrcholil výletom na ostrov večnej jari – Madeiru.

      Nasledujúce projektové stretnutie bude v polovici januára hostiť naše gymnázium.

    • Dni kresťanskej kultúry
     • Dni kresťanskej kultúry

     • 14. 10. 2022
     • Maturanti z umenia a kultúry mali v pondelok 10. októbra príležitosť zúčastniť sa na zaujímavých prednáškach o Raffaelovi Santim (Andrea Eliášová a Ľuboslav Hromják) a G. K. Chestertonovi (Alexander Tomský a Eva Baloghová) popretkávaných umeleckým prednesom Jozefa Šimonoviča. Taktiež si mohli vychutnať hodinovú prehliadku Katedrály sv. Martina s odborným výkladom. Podujatie sa konalo pod vedením doc. HEDr. Ľuboslava Hromjáka, PhD. na Spišskej Kapitule.

    • Prečo sa učiť jazyk?
     • Prečo sa učiť jazyk?

     • 14. 10. 2022
     • Na hodinách Mgr. Akuratnej sa mohli aj naši žiaci zapojiť do Európskeho dňa jazykov, ktorý sa každoročne oslavuje 26. septembra. Jeho cieľom je podnietiť Európanov, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov.

    • Návšteva Múzea obetí komunizmu
     • Návšteva Múzea obetí komunizmu

     • 10. 10. 2022
     • Žiaci 2. A a 3. A v minulom týždni počas exkurzie v Košiciach navštívili Múzeum obetí komunizmu. Multimediálne múzeum sa zameriava na obete tohto režimu. Návštevníkom umožňuje nahliadnuť do príbehov väznených a mučených preživších.
      V Štátnom divadle v Košiciach si gymnazisti pozreli divadelné predstavenie Chrobák v hlave.

    • Divadelné predstavenie v angličtine
     • Divadelné predstavenie v angličtine

     • 10. 10. 2022
     • Naši žiaci z I. A, I. BA a II. BA si 5. októbra pozreli divadelné predstavenie v anglickom jazyku s názvom Last wish. Za umelecký zážitok ďakujeme hercom z martinského Divadelného centra.

    • Dramatizácie na hodinách umenia a kultúry
     • Dramatizácie na hodinách umenia a kultúry

     • 3. 10. 2022
     • Na hodine umenia a kultúry dostali tretiaci za úlohu napísať báseň, zložiť pieseň alebo dramaticky spracovať jednu zo známych osôb histórie na území Slovenska. Nech sa páči, pozrite si jedno zo spracovaní študentov 3. A.

   • Prihlásenie

   • Kontakty

    • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
    • cgsm@cgsm.sk
    • palsa@cgsm.sk
    • kuruc@cgsm.sk
    • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
    • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO Slovakia
    • 37945785
    • Mgr. Pavol Chmeliar
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Zvonenie

      • Sobota 28. 1. 2023
   • Počet návštev: 386840