• 27mar
     • Spoločná Krížová cesta
      • Spoločná Krížová cesta

       Pôstne obdobie sme spoločne ukončili Krížovou cestou v Kostole sv. Petra a Pavla na poslednej hodine pred veľkonočnými prázdninami. Nech mystérium Kristovho umučenia, ukrižovania a vzkriesenia nie je len udalosťou, na ktorú si spomíname, ale aj obrazom nesenia osobných krížov a ťažkostí, ktoré nás vedú k vzkrieseniu.

        

    • 27mar
     • Odovzdávanie ocenenia Juvenes Translatores
      • Odovzdávanie ocenenia Juvenes Translatores

       Ema Kaščáková zo 4. BA si 26. marca v Bratislave prevzala ocenenie, ktoré získala v prekladateľskej súťaži Juvenes translatores. Sama píše o tejto skúsenosti takto: "Na úvod nás srdečne privítali všetci zúčastnení, či už vysokoškolskí profesori, alebo zamestnanci Sídla EU komisie. Spoločne sme sa zhodli, že stroje našu prácu nikdy nenahradia. Po diskusii s víťazkou celoeurópskeho kola sme podobné témy o dôležitosti tlmočenia a prekladu rozvíjali ďalej. Diskutovali sme o tom, ako nám môže byť umelá inteligencia na osoh, namiesto na škodu, akým rôznym odvetviam sa môžeme venovať, ako vyzerá štúdium budúceho prekladateľa a mnoho ďalších tém. Prihovorila sa nám aj jedna z hodnotiteliek prekladov, ktorá nám načrtla, kde boli chyby a čo sa jej, naopak, na prekladoch páčilo. Na záver sme mali možnosť vyskúšať si shadowing v tlmočníckej kabínke a potom nasledoval spoločný neformálny obed. Panovala tam pohostinná atmosféra a cítila som sa byť veľmi vítaná. Okrem toho som dokonca nabrala aj pracovnú skúsenosť.”

        

    • 27mar
     • Krajské kolo SOČ
      • Krajské kolo SOČ

       Z krajského kola Stredoškolskej odbornej činnosti, ktoré sa konalo v Prešove, si naši tretiaci odniesli dve postupové miesta na celoslovenské kolo. Matej Repka so svojou prácou Investovanie do zlata zvíťazil v odbore Ekonomika a riadenie. Sofia Filičková získala v odbore História, politológia, právne vedy druhé miesto. Vo svojej práci sa venovala tvorbe dokumentu, ktorý zachytáva spomienky Františka Hutníka na rodinu Zamoyských.

       Ďalšie umiestnenia:
       Dominika Halčinová, Daniel Kuruc – 4. miesto v odbore Tvorba didaktických pomôcok za prácu Escape room formou didaktickej hry
       Jakub Kmeč – 4. miesto v odbore Matematika, fyzika za prácu Cavendishov experiment
       Katrin Mary Gurega – 5. miesto v odbore Problematika voľného času za prácu Dôvera medzi
       človekom a koňom
       Richard Malast – 5. miesto v odbore Zdravotníctva a farmakológia za prácu Nedostatok spánku a jeho
       vplyvy na ľudské telo

       Úspešným študentom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

    • 27mar
    • 27mar
     • Zlaté dofáčky
      • Zlaté dofáčky

       Vo štvrtom roku realizácie rozvojového programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu na našom gymnáziu sme dosiahli ďalší míľnik. Máme prvé zlaté absolventky! Laura Schurdáková a Vanesa Smreková si v sprievode koordinátorky nášho miestneho centra Mgr. Márie Fabianovej prevzali zaslúžené ocenenia po tom, ako na sebe tvrdo pracovali.
       Laura sa v rámci rozvoja talentu učila kórejský jazyk a v dobrovoľníctve sa aktívne podieľala na organizácii rôznych podujatí. Vanesa sa venovala tancu a dobrovoľníčila ako animátorka. Okrem iného je aj ambasádorkou programu a na našom gymnáziu sa mentorsky venuje mladším spolužiakom.
       Slávnostná ceremónia sa konala na pôde historickej budovy NR SR na Župnom námestí v Bratislave. „Drahé dofáčky, drahí dofáci, ste inšpiráciou pre túto krajinu,” povedal britský veľvyslanec Nigel Baker, ktorý úspešných mladých ľudí oceňoval spolu s ďalšími osobnosťami ako Daniel Hevier Lujza Garajová-Schrameková, Maroš Molnár či Roman Poláčik.


       Úspešným maturantkám gratulujeme.

    • 26mar
     • Duchovná obnova druhákov
      • Duchovná obnova druhákov

       V dňoch 21. - 22. 3. žiaci druhého ročníka mali možnosť duchovne načerpať v Tatranskej Lesnej. Spolu s otcom Miroslavom Bujdošom nazreli do hĺbky témy priateľstva. V krásnom horskom prostredí sa mohli zamýšľať nad myšlienkami, ktoré zazneli a rezonujú v nich.

       Ema Eliašová 2. A

        

    • 26mar
     • Duchovná obnova tretiakov
      • Duchovná obnova tretiakov

       Žiaci tretieho ročníka mali 19. a 20. marca možnosť duchovne sa obohatiť na duchovných cvičeniach v Ankinom domčeku vo Vysokej nad Úhom. Počas dvoch dní sa spolu s o. Pavlom Hudákom venovali téme vzťahov, čistote, identite muža a ženy. Boli sa taktiež pozrieť na Ankin hrob a spoznávali jej život a zázraky, ktoré sa na jej príhovor udiali.

        

       Dominika H. 3.A

        

    • 25mar
     • Deň počatého dieťaťa
      • Deň počatého dieťaťa

       Dnes 25. marca si pripomíname Deň počatého dieťaťa. Aj naši študenti a učitelia sa zapojili do kampane za nenarodené deti, ktorá prebiehala od 18. 3. do 25. 3. 2024, a pripli si bielu stužku. Cieľom tejto iniciatívy občianskeho združenia Fórum života je scitlivovať verejnosť voči nenarodeným deťom, prinášať osvetu a informovať o tejto téme.

        

    • 25mar
    • 25mar
    • 25mar
     • Návšteva štátneho tajomníka
      • Návšteva štátneho tajomníka

       V piatok 22. 3. sme boli poctení návštevu tajomníka Ministerstva školstva SR Slavomíra Partilu. V otvorenej diskusii na tému školstva nám dal odpovede na naše otázky. V nich sme sa spýtali na dôvody dnešnej podoby školstva, ale taktiež na jej budúce možné formy, na motiváciu štúdia na slovenských vysokých školách a na miesto umenia v školstve. V popoludňajšej diskusii s učiteľmi debatoval o budúcnosti školstva.

        

       Simona Z. 4. BA

        

    • 22mar
     • Beseda s Antonom Laučekom
      • Beseda s Antonom Laučekom

       Slovenský spisovateľ Anton Lauček v štvrtok 21. marca zavítal medzi našich študentov. Tretiaci a štvrtáci mali možnosť stráviť s ním spoločný čas, počas ktorého rozprával o svojich zážitkoch pretavených do vlastnej spisovateľskej tvorby. Vtipné rozprávanie bolo popretkávané ukážkami krátkych próz a básní z jeho pera. Trefná otázka zo strany študentov, či sa nevenuje stand-upu, pobavila aj samotného pána Laučeka, ktorý vo svojom veku ešte stále srší humorom, energiou a láskou k literatúre aj k svojej práci. Vniesol tak príjemné osvieženie na pohľad literatúry, ktorú nemusíme vnímať ako povinný predmet či nutné zlo.

        

    • 21mar
     • Testovanie 9
      • Testovanie 9

       Naši prváci z bilingválneho gymnázia v stredu 20. 3.  absolvovali Testovanie 9. Jednotlivé testy preverili ich vedomosti z učiva 1. - 9. ročníka základnej školy z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry.

        

    • 21mar
     • Finančná gramotnosť
      • Finančná gramotnosť

       19. 3. sa študenti 5. BA a 4. A zúčastnili celodenného interaktívnyho workshopu o finančnej gramotnosti, ktorú zastrešili školitelia zo spoločnosti OVB. Lektori využili formu stolovej hry s názvom Finančná sloboda, pri ktorej si žiaci mohli vyskúšať riešiť situácie podobné reálnym, napr. kúpu nehnuteľnosti, riešenie výdavkov rodiny, aj zabezpečenie finančnej nezávislosti, pri ktorých mohli aplikovať vlastné vedomosti a skúsenosti a zároveň sa mohli naučiť niečo nové. 

       Základným školením o finančnej gramotnosti prešli aj jednotliví učitelia a nepedagogickí  zamestnanci.

        

    • 21mar
     • Študentské prezidentské voľby
      • Študentské prezidentské voľby

       Do simulovaných Študentských prezidentských volieb sa v pondelok 18. 3. zapojilo spolu 85 študentov. Najviac hlasov získal Ing. Ivan Korčok (55 hlasov).  Ing. Peter Pellegrini získal 13 hlasov a JUDr. Štefan Harabin 10 hlasov. Ostatní kandidáti získali jeden alebo dva hlasy.

       V celoslovenskom priemere 57,13 % študentov volilo Ivana Korčoka, 14,52 % Petra Pellegriniho a 10,44 % Štefana Harabina.

    • 19mar
     • Lyžiarsky kurz
      • Lyžiarsky kurz

       Žiaci 1. A a 2. BA počas uplynulého týždňa absolvovali lyžiarsky kurz, ktorý sa konal v stredisku Strednica v Ždiari. Začiatočníci i pokročilí si počas týždňovej lyžovačky mohli vyskúšať rôzne poveternostné podmienky. :) Občas ich otestovalo počasie, no v nádhernom prostredí hôr vždy vyhrala skvelá zábava. Nechýbali zábavné večerné programy, turistická prechádzka na Hrebienok s prehliadkou Tatranského ľadového dómu i kurz prvej pomoci s naším inštruktorom a záchranárom Lukášom.

    • 19mar
     • Úspešný reprezentant mesta
      • Úspešný reprezentant mesta

       Mesto Stará Ľubovňa udelilo ocenenia svojim najúspešnejším reprezentantom v oblasti kultúry, vzdelávania a športu za rok 2023. Počas slávnostného programu, ktorý sa niesol v znamení starogréckej kalokagatie, si z rúk primátora Ľuboša Tomka prevzali ocenenie tí, ktorí v minulom roku šírili dobré meno mesta na Slovensku i v zahraničí. K najúspešnejším reprezentantom v oblasti vzdelávania komisia zaradila aj nášho študenta Šimona Pjatáka. Ocenenie si zaslúžil za 2. miesto v celoslovenskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore História, filozofia, právne vedy. Vo svojej práci sa venoval výskumu vojsk na území spišského zálohu v 17. storočí. Výsledky svojho historického výskumu prezentoval aj počas konferencie Mladá nádej slovenskej vedy, ktorú organizovala Slovenská akadémia vied.

       Foto: Michal Petrilák

    • 18mar
    • 18mar
     • Šialený? No a!
      • Šialený? No a!

       Čo si pomyslíš o človeku, ktorého iní nazývajú blázon alebo šialený? Predsudky, ktoré mnohokrát voči druhým máme, zatvárajú alebo zraňujú srdcia tých, ktorí sú “iní”, a  zatvrdzujú srdcia tých, ktorí ich takto označujú…

       Celodenný interaktívny preventívny program o duševnom zdraví s názvom Šialený? No a!, ktorý absolvovali v piatok 15. 3. naši tretiaci, ponúkol priestor na aktivity, debatu a zdieľanie vzájomných skúseností o problematike duševného zdravia. Študenti boli otvorení vyjsť so svojimi názormi a počúvať druhých, a tak sa vytvoril priestor pre vzájomné vnímanie, pochopenie aj obohatenie o nové informácie.

    • 14mar
     • Písomná maturita
      • Písomná maturita

       Tento týždeň naši maturanti absolvovali písomnú formu maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, z anglického jazyka úrovne B2 a C1 a z matematiky. Ústna časť maturity ich čaká od 20. mája 2024.

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • Sekretariát: +421 522388411
   • Štúrova 3
    064 01 Stará Ľubovňa
    Slovakia
   • 37945785
   • Mgr. Pavol Chmeliar
   • Riaditeľ: +421 522388412
   • Zástupkyňa: +421 522388406
   • Zborovňa: +421 522388413
   • Ekonomické: +421 522388400
   • Jedáleň: +421 522388402
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenie

     • Utorok 23. 7. 2024
  • Počet návštev: 913175