• Projekt Stay cool spojil Slovákov, Estóncov a Litovčanov
     • Projekt Stay cool spojil Slovákov, Estóncov a Litovčanov

     • 30. 10. 2018
     • Študenti Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša sa zúčastnili na mládežníckom výmennom programe s názvom Stay cool. V nádhernom prostredí Počúvadlianskeho jazera spojil program Erasmus+ štyridsať študentov z Estónska, Litvy a zo Slovenska, ktorí sa tu v priebehu dvoch októbrových týždňov zameriavali na základy mediácie a praktické metódy jej využitia.

      Mladí ľudia absolvovali intenzívny program, ktorý zahŕňal aktivity venované téme riešenia konfliktov. Po vzájomnom spoznávaní sa prišli na rad interaktívne prednášky, workshopy, praktické úlohy, roleplay scénky, pričom boli študenti zaangažovaní do vytvárania programu a rozvíjali tak nielen svoje organizačné a koordinátorské kompetencie, ale aj schopnosť pracovať v tíme. Keďže sa používanie materinského jazyka počas projektu stalo minimálnym, dobrá znalosť angličtiny bola nevyhnutnou súčasťou. „Erasmus+ ma naučil vyjsť zo svojej komfortnej zóny. Často som sa ocitla v situáciách, ktoré ma nútili rozprávať po anglicky bez prípravy. Musela som improvizovať a aj vďaka tomu som zistila svoje jazykové nedostatky, na ktorých môžem pracovať,“ povedala študentka z bilingválnej triedy Katarína Ladižinská. Podľa jej slov sa gymnazisti utvrdili aj v tom, že bohatá slovná zásoba je neoddeliteľnou zložkou komunikácie a že doba strávená neustálou konverzáciou s cudzojazyčnými participantmi ich dokáže posunúť vpred.

      Okrem práce na hlavnej téme študenti vzájomne spoznávali aj kultúru zapojených krajín. Jednotliví účastníci pripravili celovečerný program, v ktorom priblížili svoje zvyky, tradície, jedlá i národné symboly. Gymnazisti sa predstavili prostredníctvom ľudových tancov v krojoch z okolia Starej Ľubovne, zábavného kvízu i ochutnávky tradičných pokrmov. Erasmákom prialo aj počasie a pekné jesenné dni ponúkli priestor aj na poznávací výlet do Štiavnických baní, túru na vrch Sitno a návštevu Banskej Štiavnice. Aj tu im však koordinátori zadali úlohy, ktoré si vyžadovali aktívne rozhovory s miestnymi obyvateľmi. „Vďaka projektu Erasmus+ sa naši študenti mohli presvedčiť, že tento program nemusí znamenať iba štúdium v zahraničí a s ním spojené objavovanie krás inej krajiny, ale že študijný pobyt bohatý na zážitky možno absolvovať aj v rodnej krajine. Pri riešení úloh zameraných na hlavnú tému projektu, ako aj pri voľno-časových aktivitách si naši tretiaci a štvrtáci vytvorili so študentmi iných krajín krásne priateľstvá, ktoré sa môžu rozvíjať aj naďalej a vďaka tejto skúsenosti môžu spoznať a zažiť omnoho viac,“ povedala angličtinárka z cirkevného gymnázia Michaela Jendrichovská, ktorá študentov počas mládežníckej výmeny sprevádzala.

      Vedomosti nadobudnuté počas dvoch týždňov potvrdil Youthpass certifikát, ktorý môžu účastníci priložiť k svojmu životopisu či k prihláške na vysokú školu. „Stretol som úžasných mladých ľudí, s ktorými sme vytvorili veľmi príjemnú atmosféru a mali možnosť navzájom sa posúvať, smiať, rozprávať. Vytvorili sme si tu priateľstvá a rozšírili obzory,“ pokračuje vo vypočítavaní prínosov projektu tretiak Gabriel Sás.

      Študenti Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša sú za zmysluplne strávený čas vďační organizátorom projektu i škole. „Nikdy neviete, čo sa vám zíde v profesijnom alebo osobnom živote. Dnes už len ovládať cudzí jazyk jednoducho nestačí. Aj o tom je Erasmus spirit, o ktorom tak básnia erasmáci. Treba to jednoducho zažiť. A popri tom nezabudnúť študovať nielen cudzie jazyky, ale aj zvyky a hodnoty iných kultúr,“ doplnila zástupkyňa riaditeľa cirkevného gymnázia Vladimíra Drabantová, vďaka ktorej sa do tejto mládežníckej výmeny mohli gymnazisti zapojiť.

      Laura Feranecová

    • V knižnici o výročí vzniku ČSR i práci s informáciami
     • V knižnici o výročí vzniku ČSR i práci s informáciami

     • 28. 10. 2018
     • Prváci navštívili Ľubovniansku knižnicu, kde si v praxi vyskúšali prácu s informáciami a nadobudli tak zručnosti pri práci s rôznymi druhmi dokumentov a informačných zdrojov. Zároveň si pozreli panelovú výstavu venovanú stému výročiu vzniku Československej republiky s názvom Československá štátnosť 1918. Putovná výstava doplnená o výklad pani riaditeľky Ivany Šipošovej ponúkla študentom zásadné informácie o historickom a kultúrnom dianí v čase vzniku republiky, priblížila zrod Československa ako spoločného štátu Čechov a Slovákov, dôležité osobnosti, ktoré sa najviac zaslúžili o jeho vznik a uznanie v zahraničí, dobovú situáciu, popísala obyvateľov a ich národnostné rozloženie a napokon aj úspechy na svetovom trhu či významné objavy Čechov a Slovákov.

    • Pozývanie na stužkovú
    • Obed s riaditeľom
     • Obed s riaditeľom

     • 28. 10. 2018
     • Možnosť pokecať si s riaditeľom pri dobrom obede sa naskytla druháčke Olivii Ann Vojar.  Výherkyni prvej ceny v tombole na minuloročnom imatrikulačnom večierku a hlave našej školy spríjemnilo spoločné stolovanie v školskej jedálni okrem špeciálneho menu aj hudobné trio. Obsah rozhovoru prinesie najbližšie vydanie školského časopisu.

    • Za pokoj vo svete
     • Za pokoj vo svete

     • 28. 10. 2018
     • Do iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec, ktorá zjednotila deti z celého sveta v modlitbe ruženca za pokoj a mier vo svete, sa zapojili aj žiaci nášho gymnázia. Impulz vznikol v roku 2005 vo venezuelskom Caracase a odvtedy sa deti spájajú v modlitbe ruženca za pokoj ľudského srdca a mier vo svete vždy 18. októbra o 9:00. „Ak sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení.“ Vo viere v tieto slová svätého pátra Pia sa zúčastňuje na modlitbe ruženca každoročne nie jeden, ale milióny detí po celom svete.

    • Projektové stretnutie v Portugalsku
     • Projektové stretnutie v Portugalsku

     • 22. 10. 2018
     • Skupina študentov a pedagógov CGSM vycestovala do Portugalska, kde v prvej polovici októbra absolvovala v poradí už tretie projektové stretnutie s partnerskými školami. Po aprílovej mobilite v Starej Ľubovni pokračuje realizácia aktivít v rámci medzinárodného výmenného programu Erasmus+. Mladých ľudí a ich učiteľov tentoraz hostilo São João da Madeira.

      Mesto známe vďaka industriálnemu turizmu okrem Slovákov privítalo aj participantov z Francúzska, Talianska, Rumunska a Poľska. Hlavným bodom projektu je vytvorenie stratégií zameraných na prevenciu šikanovania v školách. Študenti absolvovali fundované prednášky a v zmiešaných skupinách pracovali na projektových výstupoch. Výsledky svojej snahy odprezentovali počas slávnostného večera v prítomnosti rodičov, ktorí sa v Portugalsku aktívne zapájajú do života školy

      V rámci sprievodných aktivít mali účastníci mobility počas exkurzií a výletov možnosť spoznávať krajinu. Navštívili Porto, plavili sa po rieke Douro, prechádzali sa po pláži pri Atlantickom oceáne a jedným z vrcholov bola návšteva mariánskeho pútnického miesta vo Fatime. Industriálne expozície v São João da Madeira im priblížili výrobu ceruziek, klobúkov i topánok. V radnici ich zas vrelo prijali oficiálni predstavitelia mesta. „Naši hostitelia vytvorili skvelý program, vďaka čomu sme tu prežili zaujímavý a zmysluplný čas. Portugalsko je krajina s úžasnou prírodou, nádhernou architektúrou a kultúrou, ktorej tradičné prvky svojou farebnosťou a tvarmi vystihujú jej krásu, ale predovšetkým priateľskosť, ústretovosť a tolerantnosť milých ľudí, ktorých sme tam mali možnosť spoznať,“ povedala angličtinárka Mária Fabianová, ktorú potešili najmä komunikačné schopnosti študentov. „Veľmi sa teším, že naši študenti boli vďaka výbornej úrovni angličtiny schopní bez problémov komunikovať so svojimi novými kamarátmi, ich príbuznými v hostiteľských rodinách či porozumieť výkladom sprievodcov na navštívených miestach, a tak si naplno užiť tento nezabudnuteľný čas,“

      „Som veľmi rád, že som mohol navštíviť takú krásnu a špeciálnu krajinu. Hosťovské rodiny vytvorili výbornú atmosféru, vďaka čomu som sa tu cítil naozaj príjemne. Ukázali nám, aký je život v Portugalsku a pripravili pre nás vynikajúci program,“ povedal jeden z účastníkov projektovej výmeny Adam Sikorják, ktorý bol jedným z tímlídrov študentov počas práce na projektových výstupoch. „Podľa môjho názoru je veľmi dôležité cestovať, spoznávať krajiny, ľudí, ktorí tam žijú, ich tradície. Som si absolútne istý, že na túto cestu nezabudnem a teším sa na ďalšiu návštevu svojich priateľov,“ dodal študent z bilingválnej triedy.

      Aktivizácia žiakov, podporovanie ich tvorivosti a schopnosti spolupráce s rovesníkmi z európskych krajín pri práci v skupinách a, samozrejme, zvyšovanie úrovne jazykových kompetencií sú atribúty, ktoré Erasmus+ počas výmenných pobytov prináša. „Pred samotnou realizáciou projektu sme o jeho prínose vedeli teoreticky. Teraz sme to už zažili aj na vlastnej koži. Od vytvárania priateľstiev, ktoré vedú k vzájomným návštevám aj mimo projektových stretnutí až po získavanie inšpirácií na základe skúseností z mobilít v zahraničných školách,“ vyzdvihol význam realizácie projektu riaditeľ cirkevného gymnázia Pavol Chmeliar.

      Ďalšie projektové stretnutie sa uskutoční už v polovici novembra vo Francúzsku.

    • NÚCEM: Pridaná hodnota vo vzdelávaní nad úrovňou očakávania
     • NÚCEM: Pridaná hodnota vo vzdelávaní nad úrovňou očakávania

     • 11. 10. 2018
     • Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) v tomto roku už štvrtýkrát poslal stredným školám informáciu o pridanej hodnote vo vzdelávaní zo slovenského jazyka a literatúry. Získali sme tak ďalšie externé nezávislé hodnotenie, ktoré hovorí o príspevku nášho gymnázia k vzdelávaniu žiakov z povinného maturitného predmetu SJL. Pridanú hodnotu NÚCEM spracoval na základe porovnania vstupných a výstupných dát pri štyroch ročníkoch absolventov, ktorí ukončili gymnaziálne štúdium v rokoch 2015 – 2018. Pridaná hodnota vo vzdelávaní žiakov bola výskumníkmi za dané obdobie trikrát nad úrovňou očakávania a raz v súlade s očakávaním.

    • Cezpoľný beh - okresné kolo
     • Cezpoľný beh - okresné kolo

     • 11. 10. 2018
     • V okresnom kole cezpoľného behu v kategórii žiačky stredných škôl dobehla Veronika Žembová na 2. mieste. Družstvo dievčat, ktoré okrem Veroniky tvorili Marta Gallíková a Ráchel Živčáková, absolvovalo trať pod Ľubovnianskym hradom s druhým najlepším súčtom časov. O jeden kilometer dlhší úsek zabehli chlapci. Matej Hudák skončil druhý a spoločne s Tomášom Solotrukom obsadili tretiu priečku v klasifikácii tímov.

   • Prihlásenie

   • Kontakty

    • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
    • cgsm@cgsm.sk
    • palsa@cgsm.sk
    • kuruc@cgsm.sk
    • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
    • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO
    • 37945785
    • Mgr. Pavol Chmeliar
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Zvonenie

      • Sobota 16. 1. 2021