• Slávnostný záver školského roka
     • Slávnostný záver školského roka

     • 28. 6. 2019
     • Počas sv. omše, ktorú slúžili novokňazi Martin Tešla a Adam Konkoľ, absolventi nášho gymnázia, sme ďakovali za uplynulý školský rok. Ten ukončili príhovory pána riaditeľa, predsedu študentskej rady Branislava Balušinského a ocenenia študentov za výborný prospech i reprezentáciu školy. Novinkou boli ceny lektora Samuela Ridga.
       
      Prajeme Vám, nech prázdniny nie sú len „prázdnymi dňami“, ale plnohodnotným časom oddychu i zábavy! :)

    • Za históriou do Kežmarku
     • Za históriou do Kežmarku

     • 26. 6. 2019
     • Jeden z posledných dní školského roka využili druháci z bilingválnej triedy na návštevu blízkeho kráľovského mesta. Pozreli si Kežmarský hrad a absolvovali aj prehliadku Múzea meštianskej bytovej kultúry v Kežmarku.

    • Tretiaci pri Čiernom mori
     • Tretiaci pri Čiernom mori

     • 25. 6. 2019
     • Týždeň plný slnka a zábavy si užili tretiaci v bulharskej Albene. V závere školského roka tu absolvovali tradičnú geograficko-historickú exkurziu spojenú s rekondičným pobytom a duchovnými cvičeniami. Každodenný pobyt na pláži dopĺňali rôzne športové aktivity či návšteva aquaparku. Gymnazisti navštívili aj partnerské mesto Starej Ľubovne Balčik, kde si pozreli botanickú záhradu a niekdajšie sídlo rumunskej princeznej. Do stredoveku sa preniesli v kláštore Aladzha, ktorý je vytesaný do travertínových skál. Vo Varne, v treťom najväčšom meste Bulharska, ich zaujali Katedrála Zosnutia presvätej Bohorodičky, archeologické múzeum i Retro múzeum.   

    • Gymnazisti rokovali v Národnej rade
     • Gymnazisti rokovali v Národnej rade

     • 19. 6. 2019
     • Priamo v pléne slovenského parlamentu sa 12. júna uskutočnilo finále súťaže Simulované rokovanie národného parlamentu, ktorú usporiadala Právnická fakulta Univerzity Komenského v spolupráci s Kanceláriou Národnej rady Slovenskej republiky pre žiakov stredných škôl a začínajúcich študentov vysokých škôl. Jeden zo šestnástich tímov, ktoré do finálového kola postúpili, tvorili aj naši gymnazisti. Členovia školskej študentskej rady Peter Hnát, Natália Sikorová, Branislav Balušinský, Laura Feranecová a Katarína Bebková sa tu prebojovali vďaka svojim komunikačným schopnostiam, znalostiam práva a tvorbe kvalitného návrhu zákona.

      Cieľom simulovaného rokovania parlamentu je dať možnosť mladým ľuďom z celého Slovenska ukázať, ako by sa chopili právomoci riešiť zákonom tie problémy, ktorých riešenie je možné práve legislatívnou cestou. „Súťaž študentom priblížila celý legislatívny proces od samotného návrhu zákona až po jeho pripomienkovanie v Národnej rade. Každý člen tímu sa musel vyjadriť k predmetnému zákonu v lehote troch minút a zároveň reagovať na faktické poznámky ostatných tímov. Museli tak preukázať hlavne svoje argumentačné schopnosti, orientáciu v danej problematike a tímového ducha,“ priblížil priebeh súťaže pedagóg Mário Pavlovský, ktorý študentom pomáhal s prípravou na súťaž.

      Mladí ľudia tu diskutovali o rôznych návrhoch. Prerokovali zákon proti extrémizmu, zavedenie systému odbornej praxe na vysokých školách, poskytovanie nespotrebovaných potravín charitatívnym organizáciám, zmenu výberu sudcov ústavného súdu či zníženie vekovej hranice aktívneho volebného práva na 17 rokov. „Sedieť na miestach, kde sa rozhoduje o našej budúcnosti, bolo pre mňa veľmi podnetné. Počas rokovania, ktoré trvalo niekoľko hodín, sa prerokúvali návrhy zákonov, ktoré sa týkali vzdelávania, ekologických problémov či aktuálnej voľby ústavných sudcov, povedal jeden zo súťažiacich Branislav Balušinský. Podľa jeho slov bolo mnoho pripomienok veľmi inšpiratívnych. „Je potrebné, aby bolo počuť hlas mladých ľudí, ktorí sa často pokúšajú o zmenu fungovania štátu k lepšiemu,“ dodal.

      Organizátori vyhlásili iba trojicu víťazných tímov, no úspechom tímu z cirkevného gymnázia je aj účasť vo finálovej šestnástke i samotný prínos súťaže. Na jednej strane mi to jednoznačne pomohlo zapracovať na mojich vyjadrovacích schopnostiach a prejave, zároveň to vo mne prebudilo reálny záujem o politické dianie na Slovensku,“ povedal Peter Hnát, ktorý bol v semifinálovom kole aktívny v rozprave. Po tom, ako v decembri minulého roka zákon študentov Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša usporiadatelia vybrali z troch stoviek návrhov, vo februári obstáli aj v silnej konkurencii semifinálových kôl. Tímu zo Starej Ľubovne sa to podarilo vďaka kvalitnej argumentácii, ale aj legislatívnemu zneniu ich pozmeňujúcich návrhov či iných pripomienok, ktoré k návrhom predkladali.

    • Druháci v Krakove
     • Druháci v Krakove

     • 17. 6. 2019
     • Študenti II. A triedy v dňoch 13. – 14. júna vycestovali na exkurziu do poľského mesta Krakov. Najprv navštívili Lagiewniki, kde si pozreli Sanktuárium Božieho milosrdenstva a celu – rehoľnú izbu sv. sestry Faustíny Kowalskej. A aby sa dobre porozhliadali, vystúpali na vežu s 260 schodmi. V Sanktuáriu sv. Jána Pavla II. mohli vidieť reverendu, ktorú mal pápež oblečenú  počas atentátu 13. mája 1981. Okrem zakrvavenej sutany s dierou po guľke sú v kaplnke sanktuária vystavené rôzne veci, ktoré poľský pápež používal, napríklad pápežský kríž, ornát a mitra.

      Po duchovnom programe si druháci užili atmosféru večerného Krakova. V priebehu ďalšieho dňa si pozreli hrad Wawel, historické jadro mesta, Hlavné námestie, kde obdivovali nádhernú Mariánsku baziliku i starobylý Kostol sv. Vojtecha a prešli sa aj uličkami, ktorými sa svojho času prechádzal aj pápež známy celému svetu. Gymnazisti sa zastavili pri Arcibiskupskom paláci, z okna ktorého sa Karol Wojtyla prihováral mladým a diskutoval s nimi o rôznych témach. Napriek veľkej horúčave si tento výlet užili a odniesli si kúsok duchovného bohatstva.

    • Erasmus+: Mobilita v Toskánsku
     • Erasmus+: Mobilita v Toskánsku

     • 9. 6. 2019
     • Inšpiratívny projekt vyvrcholil študentskou výmenou v Taliansku


      Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni v uplynulých dvoch rokoch participovalo v medzinárodnom projekte v rámci výmenného programu Erasmus+. Vďaka grantovej schéme Európskej únie pre medzinárodné partnerstvá škôl mali študenti a pedagógovia možnosť spolupracovať so školami v Taliansku, Portugalsku, Francúzsku, Rumunsku a Poľsku na téme Stop bullying: Take a stand and lend a hand.

      Po minuloročnom stretnutí v Starej Ľubovni a týždňovom pobyte v Portugalsku, umožnila realizácia projektu vyslať mladých ľudí do francúzskeho Bordeaux a na záver do talianskeho mesta Altopascio. „Možnosť zapojiť sa do projektu Erasmus+ bola jedinečná. Bolo mi takto umožnené poznávať kultúru krajiny nielen ako turistovi, ale aj ako niekomu, kto v tejto kultúre žije každý deň. Stretla som tu ľudí s podobnými záujmami a precvičila si svoje komunikačné schopnosti nielen v anglickom jazyku, ale aj v španielčine,“ povedala Laura Geryková, ktorá absolvovala projektovú výmenu v Taliansku.

      Účastníci sa počas pobytu v zahraničí zoznamovali s krásami krajiny, zvykmi a tradíciami jej obyvateľov, absolvovali rôzne exkurzie a venovali sa práci na projektových úlohách. Ich hlavným cieľom bolo riešiť aktuálne problémy mladých ľudí dnešnej doby a naučiť sa, ako reagovať v rôznych situáciách. Študenti si tak okrem jazykových kompetencií zároveň rozvíjali svoje osobné zručnosti prostredníctvom tímovej práce, workshopov a rôznych prezentácií.

      „Celý týždeň sme strávili vo francúzskej škole a ubytovaní sme boli v rodinách, čím sme boli doslova nútení rozprávať po anglicky a rozvíjať si slovnú zásobu. Angličtina je naozaj veľmi dôležitá a otvára dvere do celého sveta,“ povedala Klaudia Šofranková, ktorá sa zúčastnila na stretnutí vo Francúzsku. Študenti tu vytvárali krátke videá o tom, ako predchádzať šikanovaniu. Voľný čas venovali napríklad návšteve najväčšej piesočnej duny v Európe Dune of Pilat, plavbe v Atlantickom oceáne a pozreli si aj najznámejšie turistické atrakcie a historické pamiatky v meste Bordeaux a jeho okolí.

      „Získavanie skúseností, skúmanie zákutí inej krajiny... to všetko sme prežili vďaka Erasmus+, keď sme strávili týždeň v Taliansku, presnejšie v rozmanitom Toskánsku v malebnom mestečku Altopascio. Tieto dni sme mali možnosť prežiť s úžasnými ľuďmi a máme tak mnoho krásnych zážitkov, na ktoré budeme ešte dlho spomínať,“ hovorí Monika Sásová. V Taliansku navštívila mestá dýchajúce históriou. Okrem Florencie  si pozrela aj Pisu, Luccu i jedno z najväčších prírodovedných múzeí v Calci. 

      Učitelia zas mali s kolegami z Európy možnosť vymieňať si skúsenosti, akým spôsobom čeliť spoločným výzvam v oblasti školského vzdelávania. „Napríklad, francúzska partnerská škola pripravila zaujímavé zážitkové aktivity. Ťažko sa im vyrovnáme podporou štátu pre školy (vybavenie, učebnice, výstavba a prestavba budovy), ale moderné spôsoby vyučovania, priateľský prístup učiteľov k žiakom, súdržnosť kolektívu a spolupráca s rodičmi bola podobná tomu, čo zažívame aj doma. Ale znovu sme niečo odkukali od kvalitnej európskej školy a skúsime na základe toho skvalitňovať tú našu,“ zhodnotil prínos výmen riaditeľ cirkevného gymnázia Pavol Chmeliar.

    • S Terlom Bryantom o Božej láske
     • S Terlom Bryantom o Božej láske

     • 9. 6. 2019
     • Gymnazisti sa v kine Tatra stretli s Terlom Bryantom, britským hudobníkom, ktorý im rozpovedal svoj životný príbeh. Uznávaný bubeník a perkusionista v minulosti spolupracoval s množstvom zvučných mien hudobného priemyslu či svetoznámymi gospelovými tvorcami. Nechýbajú medzi nimi Matt Redman, Graham Kendrick, Faith Hill, Steve Taylor či Led Zeppelin. Neskôr založil medzinárodnú sieť bubeníkov Psalm Drummers (Žalmoví bubeníci), ktorej cieľom je šíriť posolstvo Božej lásky prostredníctvom hry na bicie. Cenné a povzbudzujúce slová pre študentov doplnil aj dôkazom svojich hudobníckych kvalít. Stretnutie ukončila modlitba vytvárajúca spoločenstvo – učitelia za študentov, študenti za svojich pedagógov.

    • Odovzdávanie maturitných vysvedčení
     • Odovzdávanie maturitných vysvedčení

     • 9. 6. 2019
     • Úspešní absolventi nášho gymnázia si vo výstavnej sieni Ľubovnianskeho hradu prevzali z rúk riaditeľa vysvedčenia o maturitnej skúške. Výnimočnú atmosféru slávnosti umocnila sv. omša v hradnej kaplnke sv. Michala, ktorú celebroval pán dekan Pavol Lacko. Abiturienti sa po nej rozlúčili s tými, ktorí ich na štvorročnej ceste sprevádzali.

    • Testy profesijného zamerania
     • Testy profesijného zamerania

     • 9. 6. 2019
     • Tretiaci a štvrtáci z bilingválnej triedy absolvovali testy ProfOrient – testovanie profesijného zamerania, vyhodnotenie ktorých im pri osobnej konzultácii so psychologičkou môže načrtnúť najvhodnejšie možnosti pre ďalšie štúdium.

   • Prihlásenie

   • Kontakty

    • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
    • cgsm@cgsm.sk
    • palsa@cgsm.sk
    • kuruc@cgsm.sk
    • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
    • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO Slovakia
    • 37945785
    • Mgr. Pavol Chmeliar
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Zvonenie

      • Sobota 26. 11. 2022
   • Počet návštev: 333350