• 29sep
     • Účelové cvičenie
      • Účelové cvičenie

       Septembrové účelové cvičenie bolo pre študentov prvého až tretieho ročníka náučné i súťažné. Gymnazisti na jednotlivých stanovištiach absolvovali kurzy zdravotníckej prípravy, civilnej ochrany a učili sa analyzovať rizikové faktory. Nadobudnuté poznatky potom využívali v jednotlivých súťažných disciplínach. Poskytovali prvú pomoc, fixovali zlomeniny, zastavovali krvácanie, vyskúšali si resuscitáciu na umelej figuríne. Riešili mimoriadnu udalosť, pripravovali sa na evakuáciu a analyzovali rizikové faktory v našom regióne i v našej krajine.

       Druhou časťou účelového cvičenia boli športové disciplíny. Medzitriedny turnaj s názvom Let's #BeActive! sa uskutočnil v rámci iniciatívy Európskej komisie – Európskeho týždňa športu 2019.  Na školskom futbalovom ihrisku boli pre študentov pripravené atletické i silové disciplíny (hod diskom, prekážková dráha či ťahanie lana...), ktoré preverili ich fyzickú zdatnosť.

       Najúspešnejšou triedou sa na základe súčtu bodov zo všetkých disciplín stala 1. A.

    • 29sep
     • Literárno-historická exkurzia
      • Literárno-historická exkurzia

       Posledný septembrový týždeň patril aj literárno-historickej exkurzii. Tretiaci pozdravili lesy, hory počas prehliadky expozície Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy, ktorá je inštalovaná v budove hájovne pod Babou horou v Oravskej Polhore. Navštívili artikulárny kostol v Leštinách, Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, rodný dom Martina Kukučína v Jasenovej a neobišli ani dominantu Oravy – Oravský hrad. V Černovej sa oboznámili s tragédiou, ktorá sa tu odohrala 27. októbra 1907. Veľmi silný dojem zanechala prehliadka Múzea koncentračného tábora Osvienčim (Auschwitz-Birkenau). 

    • 24sep
    • 19sep
     • Erasmus+ PO WER
      • Erasmus+ PO WER

       Dnes sa uskutočnilo prípravné stretnutie k projektu v rámci programu Erasmus+ PO WER. Naši študenti budú spolupracovať s rovesníkmi z cirkevného gymnázia v poľskom meste Lubliniec v oblasti prírodných vied. Budú skúmať životné prostredie, digitálne spracujú výsledky výskumov a vytvoria regionálnych sprievodcov. Komunikačným jazykom projektu bude angličtina. „Poliaci donesú svoje know-how vyučovania prírodovedných predmetov, my dodáme svoje skúsenosti a modernú techniku na vyučovanie prírodných vied získanú v projekte IT Akadémia, vysvetlil riaditeľ gymnázia Pavol Chmeliar.

    • 19sep
     • Štefánik – neuveriteľný osud
      • Štefánik – neuveriteľný osud

       V roku stého výročia smrti Milana Rastislava Štefánika sa v Ľubovnianskej knižnici uskutočnilo podujatie s názvom Štefánik – neuveriteľný osud. Gymnazisti sa tu stretli s predstaviteľmi Nadácie M. R. Štefánika, aby sa vďaka ich prednáškam, panelovej výstave i dokumentárnemu filmu o významnej osobnosti našich dejín, ktorá bola v minuloročnej celonárodnej ankete označená titulom Najväčší Slovák, dozvedeli viac, ako im ponúkajú učebnice.

    • 11sep
     • Akadémia veľkých diel
      • Akadémia veľkých diel

       Klasické aj moderné knihy, filmy, hudba či obrazy obsahujú silné a často provokatívne príbehy a myšlienky, o ktorých je dobré diskutovať. Túto možnosť ponúka Akadémia veľkých diel, nový program pre stredoškolákov, ktorý v septembri prichádza aj do nášho gymnázia pod vedením Mgr. Lucie Čandíkovej Paraličovej. Záujemcovia už mali počas ukážkového seminára možnosť vyskúšať si jeho benefity. Okrem hľadania odpovedí na veľké životné otázky v kvalitných dielach, diskusných seminárov, ktoré dávajú priestor formulovať svoje vlastné argumenty a počúvať ostatných, to v neposlednom rade je aj rozvoj kritického myslenia a sústredenia sa. Pointou nie je zapamätať si životopis autorov, ale rozmýšľať a hovoriť spolu o dôležitých témach a stále aktuálnych životných otázkach, ktoré títo autori vo svojich dielach riešia.

       Viac informácií nájdete na www.akademiavelkychdiel.sk.
       Prihlásiť sa môžete u Mgr. Lucie Čandíkovej Paraličovej.

    • 11sep
     • Stretnutie potomkov dávneho príbehu
      • Stretnutie potomkov dávneho príbehu

       Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni pri príležitosti 75. výročia SNP a Pamätného dňa obetí holokaustu pripravilo stretnutie s titulom Vertikála východného vetra. Verejnosti tak sprostredkovalo živý príbeh záchrany židovskej rodiny, na ktorom sa počas 2. svetovej vojny podieľalo niekoľko rodín z okresu Stará Ľubovňa. Študenti tretieho ročníka si uctili pamiatku obetí holokaustu a boli svedkami emotívnej diskusie potomkov záchrancov a zachránených. Edukatívny rozmer podujatiu dodali aj prednášky historika Eduarda Laincza a Menachema Honiga, hosťa z Izraela.

    • 03sep
   • Prihlásenie

   • Kontakty

    • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
    • Štúrova 3 064 01 Stará Ľubovňa Slovakia
    • 37945785
    • Mgr. Pavol Chmeliar
    • Sekretariát: +421 522388411
    • Riaditeľ: +421 522388412
    • Zástupkyňa: +421 522388406
    • Zborovňa: +421 522388413
    • Ekonomické: +421 522388400
    • Jedáleň: +421 522388402
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Zvonenie

      • Nedeľa 1. 10. 2023
   • Počet návštev: 652331