• Účelové cvičenie v súťažnom duchu
     • Účelové cvičenie v súťažnom duchu

     • 29. 9. 2018
     • Tohtoročné účelové cvičenie si naši študenti prvého až tretieho ročníka užili trochu inak. Na školskom futbalovom ihrisku súťažili v piatich disciplínach – hod granátom, beh cez prekážky, hod diskom, beh vo vreci a ťahanie lana. V závere účelového cvičenia nechýbalo vyhodnotenie jednotlivých disciplín a napokon aj najúspešnejšej triedy (III.A) a najúspešnejšieho študenta (Matúš Koneval, III.BA). Blahoželáme!

    • Tretiaci v archíve
     • Tretiaci v archíve

     • 28. 9. 2018
     • Výstavu venovanú významným dátumom v našich dejinách, tzv. osmičkovým dátumom (1918, 1948, 1968, 1989), absolvovali 27. 9. študenti III.A v tunajšom štátnom archíve. Útrobami vynoveného a presťahovaného archívu nás sprevádzala Mgr. Katarína Guregová, ktorá si o týchto zlomových dátumoch pripravila zaujímavú a erudovanú prednášku. Študenti mohli vidieť nielen depoty, kde je uložených 444 archívnych fondov, ale zhliadli aj spomenutú výstavu v bádateľni. Mnohí z nich sa prvýkrát stretli s archívnym materiálom, napr. aj pri čítaní z kroniky obce Údol o tom, ako v našich končinách "vznikalo" Československo.

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • 26. 9. 2018
     • Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sme sa prostredníctvom piesní a hranej scénky vzájomne motivovali k učeniu cudzích jazykov. Počas prestávok sa tak na chodbe ozývala okrem materinskej reči aj angličtina a španielčina. Naši druháci pripravili pravý anglický čaj s mliekom, ktorý počas prestávok ponúkali ostatným študentom. Tretiaci zas nahrali a premietali krátku scénku v španielskom jazyku.

      Cieľom tohto medzinárodného sviatku je podnietiť Európanov, aby sa bez ohľadu na vek učili viac jazykov. Jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia. O výhodách učenia sa cudzieho jazyka existuje množstvo štúdií, ktoré hovoria nielen o týchto pozitívach: vytvára pevné základy, posilňuje mozog, buduje sebadôveru, zlepšuje študijné výsledky, zvyšuje hodnotu, zlepšuje rozoznávanie, rozširuje horizonty, vytvára priateľstvá, utužuje vzťahy. Veď, ako sa hovorí, koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.

    • Literárno-historická exkurzia
     • Literárno-historická exkurzia

     • 24. 9. 2018
     • V závere minulého týždňa absolvovali študenti tretieho ročníka literárno-historickú exkurziu na Orave a Liptove. Nové vedomosti získali pri prehliadke expozície Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy, ktorá je inštalovaná v budove hájovne pod Babou horou v Oravskej Polhore. V Černovej sa oboznámili s tragédiou, ktorá sa tu odohrala 27. októbra 1907. Tretiaci neobišli ani dominantu Oravy – Oravský hrad, ktorý patrí medzi najkrajšie pamiatky hradného staviteľstva na Slovensku. Okrem iného navštívili aj artikulárny kostol v Leštinách, Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne a priestory Univerzitnej knižnice KU v Ružomberku. Veľmi silný dojem zanechala prehliadka Múzea koncentračného tábora Osvienčim (Auschwitz-Birkenau), ktorou študenti zakončili bohatú dvojdňovú exkurziu. 

    • Beseda s europoslancom
     • Beseda s europoslancom

     • 18. 9. 2018
     • Svojou návštevou nás poctil zástupca Slovenskej republiky v Európskom parlamente Ivan Štefanec, aby so študentmi diskutoval o aktuálnych témach v európskej politike. Člen poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany najskôr predstavil svoju prácu a priblížil svoje aktivity vo výboroch pri EP.

      Počas besedy najviac zarezonovala téma brexitu, pričom sa člen Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa dotkol najmä jeho dôsledkov pre Európsku úniu. So študentmi počas dvoch hodín prebrali aktuálne spoločensko-ekonomické témy. Okrem digitalizácie sa diskutovalo aj o dvojakej kvalite potravín v EÚ, kauze Skripaľ či šírení informácií v geopriestore EÚ. Europoslanec, ktorý pracuje aj vo Výbore pre vzťahy s krajinami Ázie, predstavil aj svoj náhľad na obchodné vzťahy s Čínou. Hovorilo sa aj o možnosti participovať na európskej legislatíve, ako tomu nedávno bolo pri zrušení striedania letného a zimného času.

    • Bilingvalisti na medzinárodnom kolokviu
     • Bilingvalisti na medzinárodnom kolokviu

     • 17. 9. 2018
     • Dejepisári z bilingválnych tried sa zúčastnili na workshope a medzinárodnom kolokviu "Innovative teaching of ancient history at high schools" na pôde Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Okrem vysokoškolskej atmosféry mohli študenti nasať aj informácie o naturálnej metóde H. Orberga, ktorú prezentovali talianski profesori zo Saleziánskej univerzity v Ríme. Keďže komunikačným jazykom bola angličtina, bilingválni študenti si mohli priamo vyskúšať svoje komunikačné schopnosti.

    • Slávnostné otvorenie školského roka
     • Slávnostné otvorenie školského roka

     • 5. 9. 2018
     • V pondelok 3. septembra sme slávnostnou sv. omšou v Kostole sv. Petra a Pavla a príhovorom pána riaditeľa otvorili školský rok 2018/2019. Všetkým prajeme veľa úspechov!

   • Prihlásenie

   • Kontakty

    • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
    • cgsm@cgsm.sk
    • palsa@cgsm.sk
    • kuruc@cgsm.sk
    • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
    • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO
    • 37945785
    • Mgr. Pavol Chmeliar
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Zvonenie

      • Sobota 16. 1. 2021