• 22dec
     • Vianočné prianie
      • Vianočné prianie

       Milí študenti, rodičia a priatelia CGSM!

       Prajeme Vám požehnané dni plné pokoja a pohody. Svetlo betlehemskej noci nech Vás naplní radosťou, pokojom, vzájomnou láskou počas vianočných sviatkov i po celý nastávajúci rok.

       Spoločenstvo Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša v Starej Ľubovni

    • 22dec
    • 22dec
    • 22dec
    • 22dec
     • Jazykové olympiády
      • Jazykové olympiády

       V decembri sa konali aj školské kolá ďalších jazykových olympiád.

       Olympiáda v španielskom jazyku

       Kategória A:
       1. Matej Repka (2. A) – postup do krajského kola
       2. Sofia Karaffová (2. A) – postup do krajského kola
       3. Dominika Halčinová (2. A)

       Olympiáda v nemeckom jazyku

       Kategória 2A:
       1. Kristína Matfiaková (1. A) – postup do okresného kola

       Kategória 2B:
       1. Ester Karaffová (4. BA) – postup do okresného kola

       Úspešným študentom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších kolách.

    • 20dec
     • Zážitkový workshop s Post Bellum
      • Zážitkový workshop s Post Bellum

       Bilingvalisti zo štvrtého ročníka absolvovali zážitkový workshop s názvom Iba sme sa narodili pod vedením lektorov z občianskeho združenia Post Bellum. Cieľom workshopu, ktorý prepája minulosť so súčasnosťou a vedie k vnímaniu reality v širších súvislostiach, bolo viesť študentov ku kritickému mysleniu, overovaniu informácií, zisťovaniu skutočných právd a odmietaniu konšpirácií a dezinformácií. Gymnazisti sa preniesli v dobových reáliách a spoznávali slovenskú spoločnosť v medzivojnovom období, v období tesne pred vypuknutím druhej svetovej vojny, ale i počas existencie Slovenského štátu. Cez príbehy skutočných ľudí pochopili historické súvislosti i následky ľudského konania.

    • 20dec
     • Exkurzia Londýn – Oxford
      • Exkurzia Londýn – Oxford

       Špecifickú a nezameniteľnú atmosféru predvianočného Londýna si v decembri užili študenti z bilingválnych tried 1. – 3. ročníka. Počas exkurzie spoznávali historické pamiatky anglickej metropoly a navštívili aj viaceré turistické atrakcie. V univerzitnom meste Oxford sa stretli aj s naším absolventom Adamom Sikorjákom, ktorý tam študuje už tri roky. Gymnazisti boli ubytovaní v rodinách, vďaka čomu zažili londýnsky život na vlastnej koži a zdokonaľovali si komunikačné zručnosti v angličtine.

    • 20dec
     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
      • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

       V decembri sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Pozostávalo z vedomostného testu, tvorby, respektíve transformácie textu a rečníckeho prejavu. Najviac bodov v celkovom hodnotení získali Dominika Halčinová a Katarína Chmeliarová. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom držíme palce v krajskom kole.

       Výsledky školského kola OSJL:

       Kategória A:
       1. Katarína Chmeliarová (4. BA) – postup do krajského kola
       2. Monika Sýkorová (3. A)
       3. Daniela Kopčáková (4. A)
       úspešní riešitelia: Ján Česelka, Ema Pardusová, Ján Petrus (4. BA)


       Kategória B:
       1. Dominika Halčinová  (2. AA) – postup do krajského kola
       2. Sofia Filičková (2. A) a Richard Malast (2. BA)

        

    • 20dec
     • Peter Marcus Calvary
      • Peter Marcus Calvary

       O svojich priestorových dielach z kovu, ktoré už dlhšie môžeme obdivovať v školskej aule, prišiel porozprávať Maroš Mikloška, regionálny umelec tvoriaci pod pseudonymom Peter Marcus Calvary. Okrem interpretácie svojich vystavených diel nám porozprával aj o svojej neraz strastiplnej ceste k štúdiu umenia a voľnej tvorbe. Podujatie moderovala Mgr. Alena Uhrinová.

    • 20dec
     • Duchovné cvičenia prvákov
      • Duchovné cvičenia prvákov

       Žiaci oboch prváckych tried v decembri zažili duchovné cvičenia s Riekou života. V Tatranskej Lesnej ich čakal kvalitný dvojdňový program, ktorý pripravilo misijné spoločenstvo Rieka života. Neobyčajné zoznamovacie aktivity, piesne, svedectvá... V nádhernom prostredí Tatier naši prváci mohli nechať oddýchnuť svoju dušu a nabrať nový dych do ďalších školských dní, aj pri neskorej sv. omši pri svetle sviec.

    • 18dec
     • Sviatok patróna nášho gymnázia
      • Sviatok patróna nášho gymnázia

       6. decembra sme oslavovali sviatok patróna našej školy – svätého Mikuláša. Deň sme začali slávnostnou sv. omšou v Kostole sv. Mikuláša. Po presune do kina nasledoval kultúrny program, ktorý pripravili žiaci druhého ročníka a maturanti. 2. A premietla video o patrónovi svojej triedy – sv. Jozefovi a II. BA uviedli dramatizáciu o živote sv. Filomény. Žiaci IV. A a V. BA predstavili výber tých najlepších čísel zo svojich stužkových slávností.

       Vyvrcholením dňa bolo premiérové udeľovanie Ceny sv. Mikuláša. Každá trieda na škole nominovala jedného žiaka, ktorý sa podľa nej najviac približuje vzoru sv. Mikuláša v každodennom živote. Prvou držiteľkou ocenenia sa na základe celoškolského hlasovania stala Lenka Nemergutová z V. BA. Srdečne blahoželáme!

       Nasledujúc vzor patróna našej školy jednotlivé triedy pripravili mikulášske balíčky pre nimi vybrané rodiny a rozhodli sa ich tajne obdarovať. Akcia prebehla pod záštitou Žiackej školskej rady.

    • 18dec
     • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku
      • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

       Začiatkom decembra prebehlo vyhodnotenie školského kola Olympiády v anglickom jazyku. Písomné testy aj ústna skúška poriadne preverili vedomosti a zručnosti žiakov v počúvaní s porozumením, čítaní s porozumením a používaní jazyka v ústnom prejave.

       Výsledková listina:

       Kategória 2A

       1. Jakub Kmeč (2. A) – postup do okresného kola
       2. Lucia Hudáková (1. A)
       3. Barbora Zálešová (1. A)
       úspešná riešiteľka: Dominika Halčinová (2. A)

       Kategória 2B
       1. Monika Sýkorová (3. A) – postup do okresného kola
       2. Karolína Kosturková (3. A)
       3. Daniela Kopčáková (4. A)
       úspešná riešiteľka: Gabriela Kovalčíková (4. A)

       Kategória 2C1
       1. Gerard Strič (5. BA) – postup do krajského kola
       2. Lenka Nemergutová (5. BA), Lívia Budzáková (5. BA), Johana Barnovská 3. BA
       3. Laura Schurdáková (4. BA)
       úspešní riešitelia: Viktória Vančová (1. BA), Lívia Fedoreková, Liliana Petrusová (2. BA), Juraj Sklenárik, Simona Zimová, Ema Pavlinská (3. BA), Ján Česelka, Katarína Chmeliarová (4. BA), Benjamín Konkoľ, Roland Urban, Alžbeta Malcovská, Mário Koščák, Miriam Dubjelová, Kristína Urdová (5. BA)

       Kategória 2C2
       úspešný riešiteľ: Ondrej Špak (1. BA)

    • 18dec
     • Konverzačné hodiny s Colinom, Henrym a Renem
      • Konverzačné hodiny s Colinom, Henrym a Renem

       Naši žiaci mali v uplynulých týždňoch možnosť stráviť niektoré hodiny rozhovormi s tromi zaujímavými hosťami. Z Edinburgu k nám opäť prišiel Colin Symes, tentoraz aj s posilami Tymekom a Norbertom. Témou bolo učenie sa a využívanie cudzích jazykov. Henry momentálne pôsobí v Nemecku. Zavítal k nám aj Rene Fonyuy z Bristolu. Bilingválni prváci s ním strávili hodinu konverzácií plnú zaujímavých rozhovorov.

    • 15dec
     • Predvianočná Viedeň
      • Predvianočná Viedeň

       Bilingvalisti z tretieho a štvrtého ročníka v tomto týždni absolvovali poznávaciu exkurziu, v rámci ktorej navštívili kultúrne a historické pamiatky Viedne. V metropole Rakúska začali prehliadkou zámku Schönbrunn a jeho priľahlých záhrad. Pokračovali v centre mesta, kde si prezreli Dóm sv. Štefana a Hofburg – cisárske sídlo Habsburgovcov. Obdivovali architektonické skvosty Viedne – Budovu rakúskeho parlamentu i Viedenskú radnicu. Pred mrazom sa na dve hodiny plné umenia a histórie ukryli v Kunsthistorisches Museum a návštevu vo Viedni gymnazisti ukončili na vianočných trhoch.

    • 15dec
     • Leadership
      • Leadership

       Dnes sa v priestoroch Veľkej zasadačky Úradu Prešovského samosprávneho kraja uskutočnila Konferencia pre členov a koordinátorov školských parlamentov. Podujatie zamerané na tému Leadership pripravila Rada mládeže Prešovského kraja. Zo Žiackej školskej rady nášho gymnázia sa na konferencii zúčastnili jej členky Andrea Kafková a Štefánia Točeková spolu s koordinátorkou Ing. Tamarou Špesovou. Vypočuli si inšpiratívne prednášky zaujímavých rečníkov. Ján Smolka z DofE, programová riaditeľka Karpatskej nadácie Veronika Miškech Fričová a Rudolf Christopher Takáč sa venovali efektívnym stratégiám vo vedení ľudí, zmenám v predstavách o ideálnom lídrovi, inšpiráciám, ako byť výnimočným lídrom či práci v tíme a správnej motivácii k aktivite.

    • 15dec
     • Rorátna svätá omša
      • Rorátna svätá omša

       Kto si v utorok ráno privstal, zažil neobyčajnú atmosféru rorátnej svätej omše, ktorú o 6.00 hod. pri svetle sviec slúžil pán kaplán František Janečko. Roráty sú sv. omše ku cti Božej Matky väčšinou v skorých ranných hodinách pred svitaním. Pripomínajú, že pred narodením Krista ľudstvo kráčalo v tmách a potrebuje sa pripraviť na príchod skutočného Svetla – Ježiša Krista. Vďaka kolegom zo ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda bolo pripravené aj chutné agapé.

   • Prihlásenie

   • Kontakty

    • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
    • Sekretariát: +421 522388411
    • Štúrova 3
     064 01 Stará Ľubovňa
     Slovakia
    • 37945785
    • Mgr. Pavol Chmeliar
    • Riaditeľ: +421 522388412
    • Zástupkyňa: +421 522388406
    • Zborovňa: +421 522388413
    • Ekonomické: +421 522388400
    • Jedáleň: +421 522388402
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Zvonenie

      • Utorok 23. 7. 2024
   • Počet návštev: 913113