• 21dec
     • Vianočný program
      • Vianočný program

       Posledný deň pred vianočnými prázdninami bol plný čarovných momentov. Žiaci ZŠ sv. Cyrila a Metoda nás obohatili adventnou scénkou o láske Boha, ktorý daroval svetu svojho Syna. Študenti jednotlivých tried si pripravili najznámejšie vianočné piesne, koledy a vinše a členovia Latino klubu nám predviedli svoje tanečné umenie v dvoch tancoch. Po chodbách rozvoniaval punč a všade bola príjemná atmosféra. 

       Vďaka všetkým, že ste dnes darovali kúsok seba. Požehnané vianočné sviatky.

        

    • 21dec
    • 20dec
     • Predvianočný volejbalový turnaj
      • Predvianočný volejbalový turnaj

       Už tradične niekoľko dní pred Vianocami jednotlivé triedy medzi sebou súperia vo volejbalovom turnaji. Tento rok hrali v troch skupinách. Zápasy boli vyrovnané, plné napätia a adrenalínu. Je dobojované, víťazi sú jasní. Na 1. mieste sa umiestnila 5. BA, 2. miesto si vybojovala 2. A a na 3. mieste skončila 3. A trieda. Víťazný tím piatakov si zmeria sily s učiteľským kolektívom v poslednom zápase.

        

    • 20dec
    • 20dec
     • Olympiáda v španielskom jazyku
      • Olympiáda v španielskom jazyku

       Výsledky školského kola Olympiády v španielskom jazyka sú nasledovné:

        

       Kategória A

       1. miesto: Serhii Hudak (2. BA)

       2. miesto: Natália Čurejová (2. BA)

       3. miesto: Maximilián Konkoľ (2. BA)

        

       Kategória B

       1. miesto: Matej Repka - postup do krajského kola (3. A)

        

       Kategória C

       1. miesto: Ema Hlinková - postup do krajského kola (4. A)

       2. miesto: Ema Matulíková - postup do krajskho kola (4. A)

        

    • 20dec
     • Hodina s Lin Zhou z Číny o miestnej kultúre
      • Hodina s Lin Zhou z Číny o miestnej kultúre

       Ďalší native speaker na hodinách angličtiny bol dnes veľkým obohatením. Lin Zhou je rodená Číňanka, ktorá sa pred dvomi rokmi presťahovala na Slovensku a už rok žije v okrese Stará Ľubovňa. Ako skúsená učiteľka anglického jazyka a čínštiny svojim prístupom, osobnosťou a zaujímavými informáciami o čínskej kultúre mala čo ponúknuť našim náročným študentom a zaujala ich veľmi rýchlo.

    • 20dec
     • Kriminalita mládeže
      • Kriminalita mládeže

       V rámci prevencie kriminality mládeže sa postupne jednotlivé triedy školy zúčastnili na prednáške o trestnoprávnej zodpovednosti mladých, ktorú realizoval kpt. Ing. Milan Ženčuch. Uviedol množstvo príkladov z praxe, aby demonštroval realitu, problémy a následky konania trestných činov. Následne v diskusii študenti mali možnosť klásť otázky o témach, ktoré ich v tejto oblasti zaujímali.

        

    • 18dec
     • Spirit week
      • Spirit week

       Tohtoročný Spirit week pripadol na predvianočný týždeň. Outfity našich študentov nesú každý deň inú tému:

       1. učiteľské klony

       2. povolania 

       3. filmové a seriálové postavy

       4. vianočná nálada

    • 18dec
    • 18dec
     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
      • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

       V decembri sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Pozostávalo z vedomostného testu, tvorby, respektíve transformácie textu a rečníckeho prejavu. Najviac bodov v celkovom hodnotení získali Johana Barnovská a Zuzana Fröhlichová. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom držíme palce v krajskom kole.


       Výsledky školského kola OSJL:

       Kategória A:
       1. Johana Barnovská (4. BA) – postup do krajského kola
       2. Richard Malast (3. BA)
       3. Monika Vančová (4. A)

       Kategória B:
       1. Zuzana Fröhlichová (1. BA) – postup do krajského kola
       2. Olívia Bagóová (2. A)                                                                                                           

       3. Leonia Petrusová (1. BA) a Daniela Schultzová (1. A)


        

       #cgsm #staralubovna #staráľubovňa #OSJL #slovenskýjazyk #mamradslovenčinu

        

    • 18dec
     • 2. A v Londýne
      • 2. A v Londýne

       Hoci sme väčšinu výletu precestovali v autobuse, bol to pekný čas s našou triedou, plný zážitkov a dlhých rozhovorov. Spoznávali sme britskú kultúru v rodinách a ich veľká pohostinnosť v nás zanechala odtlačok náklonnosti. Odnášame si fotky na Tower Bridge, výhľady na vianočný Londýn z lanovky ponad Temžu, ohúrenosť z budov veľkolepých rozmerov a, samozrejme, aj pohľad na Big Ben z London eye.  

       V prímorskom meste Brightone nás privítal mocný vietor, ktorého silu sme videli z vysokého British Airways i360, keď burcoval morskými vlnami. Ako čerešnička na torte bola návšteva National Gallery, ktorej obrazy zahriali naše srdcia a my sme mohli nasadnúť na spiatočnú cestu s výnimočným kultúrnym zážitkom. Aj keď s nami nemohol byť náš triedny, pani profesorka Labantová nás určite neobrala o radosť z výletu, práve naopak, iba ju posilnila a skrášľovala nám každý deň svojím úsmevom a starostlivým slovom. (Zuzana Cimbalistová, 2.A)

    • 18dec
     • Začali sme s realizáciou projektu
      • Začali sme s realizáciou projektu

       V rámci projektu Podpora etického správania a hodnotového vzdelávania sa študenti IV. A, V. BA a III. A minulý týždeň zúčastnili exkurzie v Múzeu obetí komunizmu v Košiciach. Okrem samotnej prehliadky múzea s interaktívnymi prvkami študenti zažili aj dva workshopy zamerané na obdobie tvrdých perzekúcií v rokoch 1948 - 1968 a na kritické myslenie a ochranu ľudských práv a hodnôt so zacielením na manipulačné techniky extrémizmu a radikalizmu. Ďalšie projektové aktivity budú pokračovať do konca marca 2024 s participáciou všetkých študentov a zamestnancov našej školy.

    • 12dec
     • Roráty s raňajkami
      • Roráty s raňajkami

       Svätá omša skoro ráno v čase Adventu iba za svetla sviečok vytiahla viacerých z nás ráno z teplej postele, aby sme spolu slávili adventné čakanie na príchod PRAVÉHO SVETLA. Spoločné raňajky po svätej omši boli príjemne stráveným časom rozhovorov pri teplom čajíku, káve a koláči.

    • 12dec
     • Kto prijme svätú rodinu?
      • Kto prijme svätú rodinu?

       Aj naša škola sa tento rok zapojila do adventnej pobožnosti, ktorá sa modlí 9 dní pred Vianocami. Putovný obraz svätej rodiny, ktorá hľadá prístrešie, každý deň sídli v jednej z našich gymnaziálnych tried. Symbolická pieseň Kto klope tam?, ktorú spievajú študenti každý deň ráno, keď nesú obraz do druhej triedy, je klopaním Boha v podobe dieťaťa, ktoré Mária nosí pod srdcom. Prijmeme ho medzi seba, alebo pred ním zabuchneme dvere ako hostinský, ktorý pre neho nemal miesto?

        

    • 06dec
     • Deň svätého Mikuláša
      • Deň svätého Mikuláša

             Sviatok sv. Mikuláša je veľkým sviatkom našej školy. Nielen preto, že oslavujeme patróna nášho cirkevného gymnázia, ale aj preto, lebo si pripomíname princíp dávania - toho zjavného, v podobe hmotných darčekov, ale aj toho duchovného.

             Slávnosť začala sv. omšou v kostole sv. Mikuláša, ktorú slúžili pán kaplán Vladimír Malec a otec Miroslav Liška. Pán kaplán prostredníctvom príbehu poukázal na to, že skutočnú cenu má nie to, čo vlastníme, ale to, čo druhým darujeme.

           Študenti 2.A nás obdarovali filmom o sv. Matke Tereze, ktorú si zvolili za patrónku triedy. Prostredníctvom krátkeho filmu zobrazili život tejto svätej ženy, ktorá dala všetko, čo mala - samú seba.

              Maturanti nám dnes darovali radosť a dobrú náladu, lebo na predstavení v budove kina Tatra predviedli tie najlepšie čísla zo svojich stužkových slávností.

             Vyvrcholením programu bolo ocenenie nominovaných študentov z každej triedy Cenou svätého Mikuláša, ktorá bola udelená tomu, kto v anonymnej ankete školy dostal najviac hlasov za skryté a nenápadné skutky lásky, v duchu hodnôt sv. Mikuláša. Nominovaní boli títo študenti:

              1.A - Leonard Pružinský, 1.BA - Leonia Petrusová, 2.A - Ema Eliášová, 2.BA - Ondrej Špak, 3.A - Dominika Halčinová, 3.BA - Timea Bebková, 4.A - Ema Hlinková a Tomáš Jancura, 4.BA - Johana Barnovská, 5.BA - Laura Schurdáková. Pán riaditeľ prekvapil ešte jednou nomináciou. Ocenil Filipa Pataráka zo 4.A za skrytú službu fotenia a tvorby videí pre  medializáciu školy. Najviac hlasov v ankete získala Laura Schurdáková z 5.BA.

              Darov dnes bolo veľa. Nezabúdajme však aj na to každodenné obdarúvanie jeden voči druhému. Nielen v škole, ale aj doma v rodine, v okruhu priateľov a známych, ale aj pri kontakte s neznámymi, kde sa môžeme vzájomne obdarovať pozornosťou, pochopením, láskavosťou, porozumením, časom, odpustením, ale najmä láskou. To je odkaz sv. Mikuláša, ktorého meno nesie naša škola.

    • 06dec
    • 06dec
     • Imatrikulácia prvákov
      • Imatrikulácia prvákov

       Prváci sú oficiálne prijatí do cechu študentov nášho gymnázia. Tretiaci ich pokrstili rôznymi úlohami, ktoré vôbec neboli jednoduché. Večierok sa niesol v duchu témy Barbie a Ken, takže o ružovú farbu nebola núdza. A teraz, prváci, ukážte, čo vo vás je.

    • 01dec
     • Školské kolo jazykových olympiád
      • Školské kolo jazykových olympiád

       Výsledky školského kola Olympiády v anglickom jazyku sú nasledovné:

        

       Kategória 2A

       1. Lucia Hudáková II. A

       2. Barbora Zálešová II. A

       3. Daniela Schultzová I. A

        

       Kategória 2B

       1. Jakub Kmeč III. A

       2. Karolína Kosturková IV. A

       3. Monika Sýkorová IV. A

        

       Kategória 2C1

       1. Johana Barnovská IV. BA

       2. Viktória Vančová II. BA

       3. Liliana Petrusová III. BA a Richard Malast III. BA

        

       Kategória 2C2

       1. Ondrej Špak II. BA

        

       Výsledky školského kola Olympiády v nemeckom jazyku sú nasledovné:

        

       Kategória 2A

       1. Martin Sulír 1. A

       2. Natália Cenigová 2. A

        

       Kategória 2B

       1. Richard Malast 3. BA

       2. Ema Kaščáková 4. BA

        

       Kategória 2C

       1. Mária Gallyová 1. A


        

    • 01dec
    • 01dec
     • Nezabudnuteľná slávnosť piatakov
      • Nezabudnuteľná slávnosť piatakov

       Stužková 5.BA, ktorá sa uskutočnila 25.11.2023, bola ozaj transcendentálnym zážitkom. Túto slávnosť sme začali omšou v kostole sv. Mikuláša, ktorú slúžil pán kaplán Malec a svojou kázňou povzbudil nielen nás študentov, ale aj rodičov a profesorov.

       Ďalej sme sa presunuli do našej krásne vyzdobenej sály a vypočuli si transcendentálny príhovor nášho skvelého triedneho Majka Pavlovského, o malú chvíľu na to sme sa stali nositeľmi zelených stužiek a na konci všetkých oficialít sme sa nasýtili výdatnou večerou.

       Keďže slovo 'transcendentálny' nebolo spomenuté dostatočne veľakrát, spomeniem ešte aj program, ktorý bol presne takýto. Zabavili sme sa aj počas tanečných kôl, kde sme zistili, aké skryté tanečné talenty máme u nás na škole (a nemyslím len pána profesora Gnebusa). 5.BA jednoducho nesklamala (tak ako zvyčajne) a na našu stužkovú slávnosť sa bude ešte dlho spomínať.  (Laura Š.)

   • Prihlásenie

   • Kontakty

    • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
    • Sekretariát: +421 522388411
    • Štúrova 3
     064 01 Stará Ľubovňa
     Slovakia
    • 37945785
    • Mgr. Pavol Chmeliar
    • Riaditeľ: +421 522388412
    • Zástupkyňa: +421 522388406
    • Zborovňa: +421 522388413
    • Ekonomické: +421 522388400
    • Jedáleň: +421 522388402
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Zvonenie

      • Piatok 21. 6. 2024
   • Počet návštev: 891450