• 24dec
    • 24dec
    • 24dec
     • Poďakovanie zdravotníkom
      • Poďakovanie zdravotníkom

       Pri príležitosti sviatku patróna nášho gymnázia, sv. Mikuláša, žiacka školská rada rozbehla iniciatívu, ktorej cieľom bolo vyjadriť vďaku, obdiv a podporu zdravotníkom. Symbolickým potleskom, kyticou kvetou či sladkými drobnosťami.

       „Chceli podarovať vďaku a povzbudenie. Veľmi si vážime prácu lekárov a zdravotníkov a budeme bojovať spoločne s nimi, aby sme celú túto pandémiu raz prekonali,“ povedal Branislav Balušinský, predseda Žiackej školskej rady pri Cirkevnom gymnáziu sv. Mikuláša, počas stretnutia so zástupcami Ľubovnianskej nemocnice.

    • 13dec
     • 20. december - Medzinárodný deň solidarity
      • 20. december - Medzinárodný deň solidarity

       Pošli to ďalej!

       Vykroč zo svojej komfortnej zóny a buď kreatívny vo svojej štedrosti!

       Keď sa človek stíši v predvianočnom zhone, prichádza príležitosť konať dobré skutky. Kreativite sa medze nekladú:

       1. obdaruj drobným darom bezdomovca,
       2. daruj oblečenie z preplneného šatníka tomu, kto to potrebuje,
       3. prines nepríjemnému susedovi z vianočného pečiva, 
       4. pošli vianočnú pohľadnicu kamarátovi či rodine poštou (nie cez email, sms, messenger),
       5.  zapoj sa do dobrovoľníckej činnosti, aj keď si to vyžaduje darovať čas navyše...

       Ver, že tvoje dobro sa bude šíriť ďalej a rozliehať sa ako svetlo z betlehemských jasličiek. Tak neváhaj, a "pošli to ďalej"! ;)

    • 08dec
     • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku
      • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

       Pred prerušením prezenčného vyučovania sme stihli usporiadať školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Vďaka bilingválnemu odboru naši študenti mali možnosť súťažiť až v troch kategóriách. Jazykové schopnosti študentov preveril písomný test, ktorý pozostával z gramatických a lexikálnych úloh. Najlepší postúpili do ústnej časti, v ktorej okrem výborne zvládnutej gramatiky prejavili kreativitu a široký rozsah slovnej zásoby. V nižšej vekovej kategórii si prvenstvo odniesol Jakub Kmeč, medzi staršími uspel Martin Korub. Kategóriu bilingvalistov ovládla Laura Geryková.

       Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a snahu. Víťazom blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v ďalších kolách.

       Výsledky školského kola OAJ:

       Kategória 2A
       1. Jakub Kmeč –
       postup do obvodného kola
       2. Monika Sýkorová
       3. Jakub Malcovský

       Kategória 2B
       1. Martin Korub –
       postup do obvodného kola
       2. Erik Rašš
       3. Mária Vavrinčíková

       Kategória 2C1
       1. Laura Geryková –
       postup do krajského kola
       2. Emma Drabantová
       3. Gerard Strič

    • 07dec
     • Cultural Heritage Beyond Borders
      • Cultural Heritage Beyond Borders

       Po viac ako ročnom odklade oproti pôvodnému rozvrhu sme sa v polovici novembra dočkali výmeny aj v rámci ďalšieho projektu v programe Erasmus+, do ktorého je naše gymnázium zapojené. V holandskom meste Almere sa stretli študenti a učitelia z partnerských škôl z Holandska, Portugalska, Maďarska a Turecka. Hosťovská škola De Meergronden pre účastníkov pripravila bohatý program, ktorý bol zameraný na kultúrne tradície a uvedomovanie si rozmanitosti kultúrneho dedičstva zúčastnených krajín. Participanti absolvovali tanečné workshopy a v priebehu týždňa sa naučili ľudové tance zúčastnených krajín. Počas slávnostnej ceremónie svoje tanečné vystúpenia predviedli. Študenti súťažili v tradičných holandských športoch a hrách, plavili sa po amsterdamských kanáloch, navštívili Rijksmuseum či Floriade Expo.

    • 07dec
     • Slávnostné odovzdávanie maturitných stužiek
      • Slávnostné odovzdávanie maturitných stužiek

       Študenti 4. A o svoju stužkovú slávnosť neprišli, aj napriek tomu, že ju vzhľadom na protipandemické opatrenia nemohli usporiadať v klasickej podobe. Slávnosť začala sv. omšou v kostole sv. Petra a Pavla. Maturanti počas nej ďakovali za dar života, dar možnosti vzdelávať sa, rovnako aj za spoločne strávené roky na gymnáziu. Oficiálna časť sa konala v aule. Po prejavoch predsedu triedy Branislava Balušinského, pána riaditeľa, triednej profesorky a zástupkyne rodičov si maturanti prevzali stužky, ktoré symbolizujú nádej i svetlo do ďalších dní. Aj napriek nepriaznivej situácii na začiatku novembra boli maturanti vďační, že mohli aspoň takto spoločne osláviť mladosť, no nezabúdať pritom na zodpovednosť.

    • 07dec
     • UNESCO Culture ambassadors
      • UNESCO Culture ambassadors

       Na konci októbra sa päť našich študentiek z druhého ročníka zúčastnilo na projektovej výmene v rámci programu Erasmus+, ktorá sa konala v portugalskom meste Guimarães. S rovesníkmi z partnerských škôl z Portugalska, Litvy, Španielska a Turecka spolupracovali na projekte UNESCO Cultural ambassadors.

       Ciele projektu zameriavajú pozornosť študentov na poznanie hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva zúčastnených krajín, jeho ochranu i zachovávanie tradícií. Participanti počas týždennej mobility navštívili aj pamiatky a expozície v mestách Porto, Braga a Guimarães, ktoré sú zapísané do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

       Počas prvej z piatich plánovaných výmen naši študenti prezentovali kultúrne dedičstvo Slovenska, krásy mesta Stará Ľubovňa a Ľubovnianskeho hradu i naše ľudové tradície.

    • 09dec
     • Klubovňa: SOLIDARITA A ŠTEDROSŤ
      • Klubovňa: SOLIDARITA A ŠTEDROSŤ

       Milí študenti, máme tu ďalší mesiac a s ním prichádza aj nová téma Klubovne. Napriek tomu, že nie sme v škole, zamyslime sa spoločne v tento predvianočný čas nad tým, čo je solidarita, ako ju prejavujem iným, na  koľko vieme byť štedrí a či vieme robiť dobro nezištne bez nároku na odplatu. Verím, že práve v tomto čase budete mať mnoho príležitostí na samostest vašej solidarity a štedrosti... ;)

    • 08dec
     • Príbeh mladej rodiny so šťastným koncom
      • Príbeh mladej rodiny so šťastným koncom

       Pred prerušením prezenčného vyučovania k nám zavítala sympatická mladá rodinka – Michal, Simonka a ich synček, aby nám vyrozprávali svoj príbeh o tom, ako ich zaskočilo tehotenstvo a Simonka bola trikrát objednaná na interrupciu. Ako toto obdobie ustáli vďaka Michalovej neoblomnosti, pro-life aktivistom i vďaka modlitbám a ako sa napokon stali šťastnými rodičmi malého Damiána, bez ktorého si dnes už nevedia predstaviť život. „Vždy existuje lepšie riešenie ako potrat,“ opakovala Simonka niekoľkokrát. Veľká vďaka za úprimnosť i za posolstvo o hodnote a krehkosti života v tomto predvianočnom čase.

    • 08dec
     • Výzva mesiaca 2021/12: Pst...(°͜ °)...
      • Výzva mesiaca 2021/12: Pst...(°͜ °)...

       Ticho. Pokoj. Snehová perina... Pst... O chvíľu sa narodí bábätko.

       Nestresujme! Pripravme sa...

        

       Máme lockdown, takže nás tak neohlučuje predčasná oslava komerčných Vianoc. Škola je zavretá, takže ani zvonček na hodiny až tak nestresuje. Len si nenechať ukradnúť pokoj v duši! ;)

        

       Stíšme sa... Zastavme sa... Počúvajme, čo nám Boh chce povedať...

        

       Odvráťme pohľad od blikajúcich svetielok a must-have darčekov. Očistime si srdcia a vyzdobme ich láskou.

       Buďme prítomní. Tu a teraz ďakujme za to, čo od Boha dostávame. Všímajme si, čím by sme mohli nezištne pomôcť svojim blížnym. A nebojme sa vykročiť aj mimo svojej komfortnej zóny...

       Aj Boh vyšiel zo svojej komfortnej zóny! Skloňme sa pred ním, dieťatkom v Betleheme, a urobme ho Pánom a Kráľom nášho života. On potichu a nežne prežiari každý temný kút našej duše. Pst..., nerušme ho..., už na tom asi pracuje... ;)

    • 07dec
     • Riešenie konfliktov
      • Riešenie konfliktov

       V novembri sa uskutočnila ďalšia zo série prednášok v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Starej Ľubovni. Tentoraz sa druhákom venovala pani psychologička Petríková, ktorá im priblížila typy konfliktných situácií, prístupy k riešeniu konfliktov, ale aj to, ako zostať priateľmi hoci aj v konflikte.

    • 07dec
     • Imatrikulácia prvákov
      • Imatrikulácia prvákov

       Privítanie nováčikov sa aj v tomto školskom roku konalo trochu netradične, no napriek tomu v príjemnej a veselej atmosfére. Novinku predstavuje tútorský podporný systém "Strážni  anjeli", ktorý prebieha už od septembra. Tretiaci sa stali anjelmi pre našich prvákov a každý predstavil svojho zverenca, o ktorom sa snažil zistiť čo najviac zaujímavostí. V programe imatrikulácie, ktorej priebeh na konci októbra okresali protiepidemické opatrenia, nechýbalo tematické oblečenie, tanec počas veľkej prestávky, zábavné úlohy a aktivity. Cechovačku ukončil symbolický krst nováčikov pánom profesorom Gnebusom.

   • Prihlásenie

   • Kontakty

    • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
    • Sekretariát: +421 522388411
    • Štúrova 3 064 01 Stará Ľubovňa Slovakia
    • 37945785
    • Mgr. Pavol Chmeliar
    • Riaditeľ: +421 522388412
    • Zástupkyňa: +421 522388406
    • Zborovňa: +421 522388413
    • Ekonomické: +421 522388400
    • Jedáleň: +421 522388402
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Zvonenie

      • Streda 17. 4. 2024
   • Počet návštev: 838896