• Misijný deň 2019
     • Misijný deň 2019

     • 27. 10. 2019
     • Pri príležitosti Svetového dňa misií v cirkevných školách už tradične prebieha Misijný deň. Hosťom tohtoročného podujatia, zameraného na pomoc ľuďom v núdzi a podporu misií, bol predstavený saleziánov v Ukrajine don Karol Maník. Po sv. omši predstavil pôsobenie rehoľníkov u našich východných susedov, svojím vystúpením ho dopĺňali aj chlapci, o ktorých sa v sirotinci Pokrova vo Ľvove saleziáni starajú.

      V priestoroch ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda už potom prebiehal 26. ročník Misijného jarmoku, ktorý opäť dokázal nápaditosť žiakov pri vytváraní predávaného sortimentu i dobrosrdečnosť kupujúcich. Triedy sa zmenili na reštaurácie a kaviarne, kde si návštevníci mohli vychutnať rôzne dobroty a porozprávať sa pri šálke dobrej kávy. V ponuke bolo aj mnoho darčekových predmetov, rozličných ozdôb, dekorácií a ručne vyrábaných predmetov.  Celý výťažok z misijného jarmoku bude použitý na misie. Návštevníci sa tak z nákupov mohli tešiť dvojnásobne vďaka tomu, že pomohli iným.

      Gymnazisti sa do programu zapojili nielen ako aktívni kupujúci, ale najmä misijným posolstvom. Študenti druhého ročníka pripravili kvalitné divadelné predstavenia o patrónoch svojich tried. 2. A prezentovala krátky hraný film o živote svätej Lucie a 2. BA dramatizáciu venovanú životu a mučeníckej smrti blahoslavenej Anky Kolesárovej.

      Foto: Simona Zálešová

      Reportáž z Misijného dňa 

    • Renovabis NDBA Cup
     • Renovabis NDBA Cup

     • 22. 10. 2019
     • Tím našich basketbalistov sa predstavil na Neobyčajnom diecéznom basketbalovom turnaji, ktorý s podporou nadácie Renovabis zorganizovala Cirkevná spojená škola v Dolnom Kubíne. Stretli sa tu družstvá študentov cirkevných gymnázií Spišskej diecézy, zoznam účastníkov z Levoče, Spišskej Novej Vsi a domáceho Kubína doplnilo aj Gymnázium sv. Moniky z Prešova. Dvojdňová akcia však nebola len o súbojoch pod deravými košmi. Kvalitne strávený čas na šport bol doplnený prezentáciou škôl, vzájomným spoznávaním sa, odovzdávaním skúseností, dobrých nápadov i spoločnou modlitbou. Zápasy sa niesli v znamení zdravej rivality, ale aj v priateľskom duchu. Naši chlapci sa prezentovali peknou kombinačnou hrou a napokon obsadili tretie miesto.

      CGSM reprezentovali: Miroslav Kafka, Matej Hudák, Jozue Živčák, Michal Barnovský, Jakub Fedák, Štefan Folvarčík a Jakub Kičura.

    • Úspešný Festival vedy a techniky
     • Úspešný Festival vedy a techniky

     • 21. 10. 2019
     • Mladí nádejní vedci z Prešovského a Košického kraja prezentovali svoju bádateľskú činnosť na Festivale vedy a techniky (FVAT) v Prešove. A zastúpenie tu malo aj naše gymnázium. Adam Sikorják zaujal výrobou parfumov pre Ľubovniansky hrad, Barbora Langová upútala výskumom venovaným biofyzike mozgu. Svoje projekty v odboroch chémia a biológia prezentovali pomocou panelovej (posterovej) prezentácie pred verejnosťou a odbornou komisiou zloženou z vedcov či vysokoškolských pedagógov. Tí napokon vybrali prácu Barbory Langovej do celoštátneho finále.

      „V projekte som sa zaoberala binaurálnymi rytmami, o ktorých sa predpokladá, že sú schopné ovplyvniť činnosť mozgu a tým zlepšiť pamäť, zvýšiť koncentráciu alebo dokonca skvalitniť kreatívne myslenie,“ vysvetlila štvrtáčka z bilingválnej triedy. V celoslovenskej prehliadke v Bratislave tak môže zabojovať o postup na národné i svetové vedecko-technické súťaže a festivaly.

      Organizátorom podujatia je AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku, ktorá už 29 rokov objavuje nádejných mladých vedcov na Slovensku a vytvára pre nich vhodné podmienky. Záštitu nad podujatím prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a odbornú garanciu nad festivalom má aj Slovenská akadémia vied.

    • Ďakujeme za štedrosť!
     • Ďakujeme za štedrosť!

     • 20. 10. 2019
     • Ďakujeme za Vašu štedrosť počas Týždňa dobrosrdečnosti. Potraviny, sladkosti, domáce, hygienické a školské potreby poputujú pre deti a ich matky do Domu Márie Magdalény v Žakovciach.

    • Kam na vysokú – RoadShow
     • Kam na vysokú – RoadShow

     • 20. 10. 2019
     • Študenti maturitného ročníka využili príležitosť získať informácie potrebné pri výbere vysokoškolského štúdia. V Poprade navštívili výstavu Kam na vysokú – RoadShow, kde sa vysoké školy zo Slovenska i zahraničia prezentovali viacerými interaktívnymi prostriedkami a informovali študentov o možnostiach štúdia i uplatnenia ich absolventov v praxi.

    • Misijný deň 2019
     • Misijný deň 2019

     • 20. 10. 2019
     • Srdečne Vás pozývame na 26. ročník Misijného dňa, ktorý sa uskutoční 24. októbra 2019 s nasledovným programom:
      8.00 – Sv. omša v Kostole sv. Petra a Pavla
      8.45 – Prezentácia o misijnom pôsobení saleziánov na Ukrajine – don Karol Maník, predstavený saleziánov v Ukrajine
      10.00 – Misijný jarmok v triedach a na chodbách ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda
      11.00 – Prezentácie študentov Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša

      Tešíme sa na Vás!

    • Európsky deň jazykov a Erasmus Days 2019
     • Európsky deň jazykov a Erasmus Days 2019

     • 14. 10. 2019
     • Každoročne si v našej škole pripomíname Európsky deň jazykov. V tomto školskom roku sme podujatie spojili aj s medzinárodnou kampaňou Erasmus Days, ktorej cieľom je prezentovať prínos programu Erasmus+. Jedinečnosť akcie spočívala v tom, že si naši bilingvalisti z tretieho ročníka pripravili aktivity pre bilingválnych prvákov, ktorým interaktívnym a zábavným spôsobom rozšírili vedomosti nielen o európskych jazykoch, ale aj o rôznorodosti kultúr. Aktivity zahŕňali španielske pexeso, spoznávanie azbuky, učenie sa znakovej reči, talianske spoznávanie sa a učenie sa frázy "ľúbim ťa" v mnohých európskych jazykoch. Nezabudli sme ani na tradičné pamiatky i jedlá známych európskych krajín či na anglický čaj, ktorý naši prváci ochutnali po prvý raz aj s mliekom. V rámci workshopu We are addicted to Erasmus+ tretiaci prezentovali mladším študentom svoje skúsenosti a zážitky z mobilít v zahraničných školách, predstavili možnosti a benefity, ktoré mládežnícke výmeny ponúkajú.

      Ďakujeme prvákom za ich odvahu a aktívny prístup pri riešení výziev, tretiakom za ochotu a kreativitu v príprave a realizácii podujatia. Pre všetkých zúčastnených pedagógov bolo taktiež skvelé vidieť, koľko jazykov a reálií sa naši multilingválni tretiaci stihli doposiaľ naučiť v škole alebo prostredníctvom programu Erasmus. Potešilo nás, že okrem prijímania vedia aj dávať. Len tak ďalej! :)

    • V knižnici o práci s informáciami
     • V knižnici o práci s informáciami

     • 13. 10. 2019
     • Prváci navštívili Ľubovniansku knižnicu, kde si v praxi vyskúšali prácu s informáciami a nadobudli tak zručnosti pri vyhľadávaní rôznych druhov dokumentov a informačných zdrojov. Pani riaditeľka Elena Vranovská zároveň knižným darom prekvapila prváčku Katarínu Chmeliarovú za to, že v lete prečítala viac ako 30 kníh v súťaži Čím viac čítaš, tým viac vieš.

    • Týždeň dobrosrdečnosti
     • Týždeň dobrosrdečnosti

     • 13. 10. 2019
     • Pozývame Vás zapojiť sa do misijnej zbierky Týždeň dobrosrdečnosti, ktorú  v rámci Mimoriadneho misijného mesiaca organizuje ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda. Prispieť môžete tak, že prinesiete aspoň jednu vec v týždni od 14. do 18. októbra podľa nasledujúceho rozpisu:
      PONDELOK: Trvanlivé potraviny (cestoviny, cukor, múka, olej a iné)
      UTOROK: Domáce potreby (čisté a nepoškodené hrnčeky, príbory, periny, domáce spotrebiče a iné)
      STREDA:  Rôzne druhy sladkostí
      ŠTVRTOK: Školské potreby (tašky, zošity, pravítka, perá, nožnice a iné)
      PIATOK: Hygienické potreby (šampóny, mydlá, zubné pasty a iné)

      Zberné miesto bude pri jazykovej digitálnej učebni.

      Ďakujeme! :)

    • Krajské kolo cezpoľného behu
     • Krajské kolo cezpoľného behu

     • 9. 10. 2019
     • Pod Ľubovnianskym hradom sa konalo aj krajské kolo v cezpoľnom behu žiakov a žiačok stredných škôl, v ktorom nás po víťazstvách v rámci okresu reprezentovali oba tímy. Vyrovnaná výkonnosť našich bežcov sa prejavila v cieli, ktorým prebehli s minimálnymi rozdielmi. Družstvo dievčat v súčte časov obsadilo piate miesto, chlapci skončili siedmi. Všetci  jednotlivci sa dostali do prvej polovice výsledkovej listiny. CGSM reprezentovali: dievčatá: Veronika Žembová, Gabriela Kovalčíková, Marta Gallíková, chlapci: Miroslav Kafka, Matej Hudák, Jozue Živčák

    • Rok v USA zadarmo - štipendiá FLEX
     • Rok v USA zadarmo - štipendiá FLEX

     • 6. 10. 2019
     • Študenti stredných škôl sa opäť môžu uchádzať o ročný študijný pobyt v USA, ktorý je hradený americkým Ministerstvom zahraničných vecí a študentom umožňuje bývať rok v americkej hostiteľskej rodine a študovať na americkej strednej škole zadarmo. 
      Vďaka programu každoročne vycestuje do USA viac ako 900 študentov stredných škôl z 21 krajín Európy a Ázie. V roku 2018 bola do tohto programu zaradená aj Slovenská republika a v auguste 2019 vycestovalo do USA prvých 10 slovenských študentov. 

      Prihlásiť sa môžu všetci stredoškoláci, ktorí splnia nasledovné kritéria:
      - Majú slovenské občianstvo 
      - Narodili sa medzi 15.7.2002 - 15.7.2005
      - V čase podania prihlášky študujú v 1. alebo 2.ročníku strednej školy. V prípade 5-ročných gymnázií môžu
         o štipendium žiadať aj študenti 3.ročníka
      Majú dobrý priemer a angličtinu na komunikatívnej úrovni
      - Spĺňajú podmienky na získanie víz typu J1 (za posledných 5 rokov strávili v USA menej ako 90 dní)

      Štipendium študentom poskytne: 
      - Spiatočnú letenku
      - Mesačný príspevok určený na účasť na spoločenských aktivitách a pokrytie základných osobných potrieb
      - Umiestnenie vo vybranej a preverenej hostiteľskej rodine
      - Štúdium na strednej škole v USA
      - Prípravné školenie pred odjazdom do USA
      - Zdravotné poistenie (nezahŕňa zubnú starostlivosť a ošetrenia spojené s už existujúcim ochorením)

      Online prihlášku je potrebné vyplniť na https://ais.americancouncils.org/flex najneskôr do 17. 10. 2019. Viac informácií na: www.americancouncils.org

    • Predĺženie platnosti preukazov ISIC
     • Predĺženie platnosti preukazov ISIC

     • 6. 10. 2019
     • 30. septembra bola ukončená platnosť preukazov ISIC bez prolongačnej známky. Ak chcete využívať  výhody vášho študentského preukazu, predĺžte si jeho platnosť v dvoch krokoch.

    • Mimoriadne úspešní cezpoľní bežci
     • Mimoriadne úspešní cezpoľní bežci

     • 6. 10. 2019
     • V okresnom kole cezpoľného behu si družstvá chlapcov a dievčat vybojovali prvé miesta. Trať v podhradí Ľubovnianskeho hradu a v okolí Stredovekého vojenského tábora si naši gymnazisti odbehnú aj na budúci týždeň v krajskom kole.

      Výsledky jednotlivcov:

      Chlapci: Roland Urban – 2. miesto, Matej Hudák – 3. miesto, Miroslav Kafka – 4. miesto

      Dievčatá: Veronika Žembová - 1. miesto, Gabriela Kovalčíková - 4. miesto, Marta Gallíková – 6. miesto

   • Prihlásenie

   • Kontakty

    • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
    • cgsm@cgsm.sk
    • palsa@cgsm.sk
    • kuruc@cgsm.sk
    • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
    • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO Slovakia
    • 37945785
    • Mgr. Pavol Chmeliar
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Zvonenie

      • Sobota 26. 11. 2022
   • Počet návštev: 333400