• 30apr
    • 30apr
     • Viac ako ni(c)k
      • Viac ako ni(c)k

       V pondelok 29. 4. sa prváci a druháci zúčastnili na diskusii s koordinátorkou ochrany detí pred násilím Mgr. Annou Nemergutovou, ktorá študentov informovala o rizikách sociálnych sietí a o Národnej linke na pomoc deťom v ohrození -  Viac ako ni(c)k.

        

    • 26apr
     • Úspešní dejepisári
      • Úspešní dejepisári

       Na krajskom kole Dejepisnej olympiády 19. 4. obaja naši reprezentanti získali umiestnenie a postup do celoslovenského kola. Šimon Pjaták zo IV. A získal 1. miesto v kategórii A s projektom Kežmarské karabely a Ivan Gallík zo IV. A obsadil  2. miesto v kat. B. s projektom  Migrácia Židov na územie Slovenska a Spiša. Blahoželáme.

    • 24apr
     • Prípravný kurz pred prijímačkami
      • Prípravný kurz pred prijímačkami

       Viac ako 60 záujemcov o štúdium na našom gymnáziu sa od pondelka 22. 4. do stredy 24. 4. zúčastnilo na prípravnom kurze pred prijímacím konaním z predmetov anglický jazyk, slovenský jazyk a matematika.  Žiaci si tak mohli upevniť poznatky z týchto predmetov, precvičiť úlohy z prijímačkových testov a zažiť našich učiteľov.

        

    • 24apr
     • Ročníková skúška z angličtiny
      • Ročníková skúška z angličtiny

       Študenti 3. BA mali v pondelok 22. 4. ročníkovú skúšku z anglického jazyka z úrovne B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Skúška pozostáva z písomnej  a ústnej časti. Písomná časť testuje čítanie s porozumením, použitie jazyka a počúvanie s porozumením.  Na ústnej časti sú jednotliví žiaci hodnotení trojčlennou komisiou, pričom odpovedajú z rôznych tém. Výsledné známky zo skúšky sa premietajú do hodnotenia predmetu anglický jazyk v 2. polroku 3. ročníka. Tretiaci tak absolvovali “malú maturitu”.

    • 18apr
    • 16apr
    • 16apr
    • 15apr
    • 15apr
    • 15apr
    • 15apr
    • 12apr
     • Z prachu povstáva krása
      • Z prachu povstáva krása

        

       Lucka 

       Meno svetla, svetlo pre nás.

       V každej tme si dokázala zažiariť,

       Svojou – silou, motiváciou, odvahou, empatiou.

       Svojim humorom a zapálením.

       Hlas sa jej zvýšil, len keď sa smiala.

       Inak nás ním upokojovala.

        

       Boli sme bližšie k slnku, v Chorvátsku.

       Po únave dňa, keď každý z nás šiel radšej spať,

       V energii večera si tancom radosť pretvorila.

       Ráno si ťažila krásu morského dna.

       Len nohy ti vždy trčali z vĺn

       A v rukách mušle.

        

       Ty si nás vždy podržala 

       a my ťa teraz podržíme v spomienkach.
        

       Sofia

       Anjel s ľudskou tvárou.

       S veľkým srdcom pre nás.

       Dobrotou.

       Milosťou.

       Láskou.

       Žena smejúca sa očami, 

       Krehká a čistá sťa biela ľalia,

       Jak ľalia medzi tŕním je naša priateľka medzi dievčencami. 

        

       Očarila si naše srdcia sestrička naša, 

       nevesta, očarila si naše srdce jediným pohľadom svojich očí. 

       Celá si krásna, priateľka naša...

        

       Vždy, keď budeme spievať chválospevy,

       pripájaj sa k nám.

        

       Katka

       náš kvet, ktorý je už krok pred nami, no stále s nami. 

       Kvet, ktorý nám vždy vyčaril úsmev na tvári. 

       Jej prítomnosťou sme aj my rozkvitali 

       a jej ochotou sme sa stále obohacovali. 

        

       Jednoduchosť, v ktorej sa skrývala, 

       tvorila najväčšiu krásu jej duše a srdca. 

       Pre mnohých z nás si bola ako sestra. 

       V očiach milovaných krpcov bola ako matka, ktorá vedela vnímať ich svet. 

       Bola pre nich tou, ktorá ich zodvihla v každom momente strávenom s nimi. 

        

       Jej prítomnosť bola ako tichý sľub ochrany.

       Dnes si nás triedny anjel strážny.


        

       Milované 

       Neostala po vás prázdnota 

       Len miesto, ktoré je vďaka vám plné...

       A zvyšok nechávame na Boha

       Nech sa o nás postará podľa svojho plánu.

        

       Lucka, Sofia, Katka – rozprestrite krídla a odleťte, kam vás Boh bude viesť.

       Ľúbime Vás!

                                                       Monika Tomusová

    • 12apr
     • Na rozlúčku...
      • Na rozlúčku...

       Lucka, Sofi, Katka... moje úžasné školské dcéry, deti našej školskej rodiny. 

       S kolegami sme sa zhodli, že aj keď bola každá iná, mali spoločné črty – boli skromné, nenápadné, nijako nepotrebovali byť stredobodom pozornosti. Lucka vynikala svedomitosťou, všetko sa snažila mať splnené, negatívne vlastnosti nedokázala ani zahrať, nieto ich cítiť. Sofia mala obrovský dar hlasu a talentu na spev. A kedykoľvek ním bola ochotná poslúžiť či v chráme, či v škole – tam kde to bolo potrebné, ako povedal o. Miroslav – chcela, aby boli ľudia radostnejší. Katka bez zviditeľňovania, v tichosti veľa pomáhala okoliu, venovala sa na stretkách deťom. Pamätám si ju vždy len usmiatu.

       Ich odchod je aj pre nás obrovskou bolesťou zo straty niekoho blízkeho, niekoho z nás. Ale bolo až zvláštne v predchádzajúce 2 dni v škole sledovať, ako nás táto udalosť spojila, ako nás ony všetkých spojili. Smrť, odumretie, by malo priniesť ovocie – toto bolo prvé ovocie ich odchodu, ktoré sme si všimli – zblíženie duší. Druhým ovocím bolo uvedomovanie si, čo je v živote podstatné, dôležité – človek vedľa mňa a vzťah s ním, žiadne malicherné veci to nesmú prehlušiť. Toto teraz rezonovalo v škole.

       Drahí rodičia, ďakujeme, že ste rozhodli a dovolili, že boli súčasťou našej školskej rodiny, súčasťou našich životov. Nebeský Otče, ďakujeme Ti, že si nás nimi obdaroval. 

       Otázky prečo potrvajú dlho. Bolesť bude trvať dlho... Pýtame sa - čo si z toho mám zobrať, ako ma to má poznačiť, v čom zmeniť? Dievčatá už plnia iné poslanie, inú úlohu.  Zostali po nich prázdne miesta. Tie sa samé od seba nezaplnia. Je na nás prevziať zodpovednosť, ich odkaz, ich príklad. Niekto má začať byť svedomitý a pozitívny ako Lucka, lebo bez nej je na zemi menej svedomitosti a menej pozitívnosti... Niekto, kto má dary a talenty, má nimi poslúžiť cirkvi, farnosti, škole, okoliu - robiť ľudí radostnejšími... lebo bez Sofie je v tomto prázdne miesto na svete. V malom slúžiť okoliu, deťom na stretkách, usmievať sa – lebo po Katke zostalo prázdne takéto miesto. Nech ich odchod v nás prinesie ovocie – podľa ich vzoru robme svet krajším, lepším – slúžme našim blízkym.

       Absolventov zvyknem zo školy vyprevádzať po maturite s tým, že síce už nie sú naši študenti, ale navždy budú naši... Vždy sa budeme zaujímať ako sa majú, pýtať sa rodičov, súrodencov, ako sa im darí, kde sú... Pri našich dievčatách sa to otočilo. Ony budú bdieť nad nami... budú našimi patrónkami. Nie my sa budeme pýtať na nich, ale veríme, že už sa ony pýtajú na nás našich nebeských patrónov a anjelov strážnych – čo moji spolužiaci, učitelia, čo robia, ako sa im darí, ale budú na nich aj apelovať – starajte sa, strážte ich svedomito, buďte im na dobrej pomoci. 

       Lucka, Sofi, Katka, orodujte za nás. 6. apríl bude pre našu školu odteraz pamätným sviatočným dňom na Vašu počesť a pamiatku.

        

    • 07apr
     • Odpočinutie večné daj im, Pane
      • Odpočinutie večné daj im, Pane

       Spoločenstvo našej školy zažíva veľký zármutok. Z našej školskej rodiny odišli do večnosti tri úžasné osoby – Lucka, Sofia a Katka. Nenachádzame slová vysvetlenia ani útechy. Hlboko súcitíme s ich rodinami, blízkymi a všetkými, ktorých táto udalosť osobne zasiahla. Bude to pre nás veľmi ťažké bez Vás, dievčatá. Boli ste pripravené na stretnutie s Otcom, veríme, že už za nás orodujete v nebi.

   • Prihlásenie

   • Kontakty

    • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
    • Sekretariát: +421 522388411
    • Štúrova 3 064 01 Stará Ľubovňa Slovakia
    • 37945785
    • Mgr. Pavol Chmeliar
    • Riaditeľ: +421 522388412
    • Zástupkyňa: +421 522388406
    • Zborovňa: +421 522388413
    • Ekonomické: +421 522388400
    • Jedáleň: +421 522388402
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Zvonenie

      • Utorok 28. 5. 2024
   • Počet návštev: 875372