• Patróni druháckych tried
     • 24. 4. 2022
     • Druháci vytvorili originálne videá, prostredníctvom ktorých predstavili patrónov svojich tried. Študenti 2. A natočili film o živote apoštolky Božieho milosrdenstva, sv. Faustíne Kowalskej. Hlavnú úlohu v krátkom filme bilingvalistov zohráva blahoslavený tínedžer Carlo Acutis.

      2. A – sv. Faustína Kowalská

      2. BA – bl. Carlo Acutis

     • Krížová cesta
     • 14. 4. 2022
     • Vyučovanie v posledný deň pred veľkonočnými sviatkami sme ukončili spoločnou modlitbou krížovej cesty a duchovne sa tak pripravili na blížiace sa mystérium Veľkej noci.

     • Recitátorky postúpili do krajských kôl
     • 14. 4. 2022
     • Miriam Dubjelová (IV. BA) postúpila do krajského kola súťaže v umeleckom prednese cudzojazyčného textu s názvom Jazykový kvet s prednesom poézie od S. Plathovej v anglickom jazyku.

      Monika Tomusová (II. BA) zvíťazila v okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína s montážou básní od E. Parilákovej a svoj prednes si zopakuje v krajskom kole súťaže.

      Úspešným študentkám blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

     • Dejepisná súťaž
     • 14. 4. 2022
     • Tím našich študentov v zložení Branislav Balušinský, Jozef Kandráč a Šimon Pjaták obsadil v krajskom kole dejepisnej súťaže českých a slovenských gymnázií 6. miesto. V 30. ročníku súťažilo dvadsať gymnázií, úlohou súťažiacich bolo v časovom rozhraní jednej hodiny vypracovať test zameraný na tému 2. svetovej vojny v Európe. Garantom súťaže boli poprední českí historici profesor Jan Rychlík z pražskej Karlovej Univerzity a slovenský historik Roman Holec z Univerzity Komenského v Bratislave.

      Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

     • Veľkonočná výzva 2022: Poď, somárik, nasleduj ma!
     • 12. 4. 2022
     • O pár dní je Veľká noc, najdôležitejší sviatok v roku. Udalosti tohto sviatku sú tak zásadné, že ak ich do dôsledkov prijmeš, majú moc zmeniť tvoj život. Veríš tomu?

      Ani somárik nečakal, že by sa v najbližších dňoch mali udiať v jeho živote nejaké výnimočné zmeny. Narodil sa ako somár a ako somár aj zomrie. Nebol stvorený na veľké veci. Bol malý, hlúpy a tvrdohlavý. Úplne bezvýznamný. Zmieril sa s tým, že dieru do sveta nikdy neurobí. Nikto si nevšimne jeho potenciál, jeho túžby, jeho hodnotu. Za kôpku sena bude drieť tak ako jeho predkovia, aby ho o pár rokov nahradili jeho ničotní potomkovia. Načo sa vôbec zaoberať žvástami o zmysle života?! Aj tak sa bude len bezcieľne pretĺkať životom, aby raz nenávratne otrčil kopytá.

      Vtedy však prichádza Ježiš.

      • Potrebuje ho. (Kto by už len chcel takého neschopného somára?!)
      • Berie ho so sebou a ukazuje mu cestu. (Ktorý somár by vedel sám od seba, ktorou cestou má ísť?!)
      • Prijíma ho ako somára, no dáva mu novú hodnotu. (Ktorý somár by sa netešil, že ho ovievajú palmovými listami?!)
      • Ukazuje mu nový zmysel života. (Aj somár môže mať zmysel života?!)
      • A robí s ním dieru do sveta! (Ktorý somár by čakal, že aj o 2000 rokov sa bude o ňom na Kvetnú nedeľu čítať v kostoloch po celom svete?!) 

      Aj teba – i keby si si o sebe myslel, že si úplný somár – Ježiš potrebuje. Berie ťa za ruku a ukazuje ti cestu, po ktorej máš kráčať. Ukazuje ti tvoju pravú hodnotu a zmysel tvojho života. Si na tomto svete jedinečný a nenahraditeľný!

      Poď a nasleduj ma! ...do Jeruzalema, Getsemanskej záhrady, na Golgotu i do hrobu.

      Ak s ním zažiješ smrť, zažiješ aj slávne zmŕtvychvstanie. Okúsiš triumf, aký svet dosiaľ nevidel. S ním premôžeš hriech a povstaneš k víťaznému životu. Zbavíš sa strachu a samoty. Získaš radosť a pokoj. Neopustí ťa láska. Dosiahneš večný život!

      Chceš? Urob ho Pánom svojho života a odovzdaj mu všetko! „Pretože ak svojimi ústami vyznáš Ježiša ako Pána a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.“ Rim 10 ,9

      Vtedy nastane veľkonočný zázrak v tvojom živote... A potom už nič nebude také ako predtým! ;)

     • Svetový deň zdravia
     • 11. 4. 2022
     • Minulý týždeň sme mali v pláne osláviť Svetový deň zdravia (7. 4. 2022). Okolnosti nás však prinútili posunúť naše aktivity na neskorší termín, a tak sa im povenujeme teraz, posledné 3 dni pred prázdninami. 

      S fajčením veľa detí začína už na základnej škole. Prečo? Čo je na tom také lákavé? Dá sa tomu odolať?

      Aby sme neostali len pri úvahách, dáme ich spoločne na papier - na chodbe je na vaše myšlienky pripravená nástenka. Takže, otázka znie: Prečo fajčenie ÁNO / NIE?

     • Tretie miesto v krajskom kole
     • 10. 4. 2022
     • Šimon Pjaták obsadil v krajskom kole Geografickej olympiády tretie miesto v kategórii B. Okrem vedomostného on-line testu bolo súčasťou súťažného kola aj vypracovanie samostatnej písomnej práce na tému Chránené prírodné územia na Slovensku. Hlavnou časťou Šimonovej práce bol terénny výskum Tatranského národného parku a maloplošných chránených území v okrese Stará Ľubovňa. Študentovi druhého ročníka chýbalo k postupu do celoslovenského kola len veľmi málo.

      Šimonovi blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu.

     • Vedieť viac
     • 10. 4. 2022
     • Naša škola sa zapojila do projektu VEDIEŤ VIAC, ktorú odštartovala nezisková organizácia SEEDS. Jeho cieľom je priniesť nové informácie formou zaujímavých interaktívnych prednášok z viacerých oblastí (geografia, dejepis, ekológia, biológia etika...). Lektori sú odborníci v jednotlivých oblastiach, prinášajú pohľad na svet očami cestovateľov, pohľad na planétu Zem očami environmentalistov, pohľad na konflikty a krízy očami ekonómov a politikov a o uhol pohľadu poprosili aj umelcov. Prvá prednáška z geografie na tému Slovensko, ako ho nepoznáme prebiehala interaktívnou formou v on-line podobe. Lektori predstavovali našu krajinu z rôznych stránok prostredníctvom fotografií známeho cestovateľa, fotografa a dokumentaristu Pavla Barabáša. Ďalšie série prednášok, na ktoré sa tešíme, už budú prebiehať prezenčne.

     • Úspešné krajské kolo SOČ
     • 10. 4. 2022
     • Tretiaci zabodovali v krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti, ktoré sa konalo v dištančnej podobe. Odborné hodnotiace komisie posunuli do celoslovenského kola až tri práce našich študentov. Úspešná bilancia v súťaži s dlhoročnou tradíciou predstavuje dve prvé, jedno druhé a dve tretie miesta.

      Víťazkou v odbore Problematika voľného času sa stala Gabriela Kovalčíková s prácou Mesačný pohybovo-intervenčný program v čase pandémie. Prvé miesto získal aj Adam Štefaník v odbore Pôdohospodárstvo za prácu s názvom Výchova a výcvik farbiarov pre uplatnenie v poľovníckej praxi. Postupové druhé miesto obsadil Roland Budzák za Interpretáciu poetickej metafory v kategórii Teória kultúry, umenie. Porota tretím miestom ocenila Katarínu Chmeliarovú (Tvorba vlastnej piesne) a Vanesu Smrekovú (Efektívne organizovanie domácnosti).

      Úspešným študentom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

     • Aktívni dofáci
     • 10. 4. 2022
     • Naši dofáci spolu strávili príjemné popoludnie. Pozhovárali sa o tom, ako sa im darí napĺňať stanovené ciele a napredovať v rozvoji svojho talentu, športových zručností či pri vykonávaní dobrovoľníckych aktivít. Ambasádorka Vanesa si pre nich pripravila zábavný kvíz i aktivity, ktoré dofákom pomôžu v príprave na blížiace sa dobrodružné expedície.

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • cgsm@cgsm.sk
   • palsa@cgsm.sk
   • kuruc@cgsm.sk
   • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
   • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO Slovakia
   • 37945785
   • Mgr. Pavol Chmeliar
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenie

     • Utorok 5. 7. 2022
  • Počet návštev: 237924