• 24apr
     • Patróni druháckych tried
      • Patróni druháckych tried

       Druháci vytvorili originálne videá, prostredníctvom ktorých predstavili patrónov svojich tried. Študenti 2. A natočili film o živote apoštolky Božieho milosrdenstva, sv. Faustíne Kowalskej. Hlavnú úlohu v krátkom filme bilingvalistov zohráva blahoslavený tínedžer Carlo Acutis.

       2. A – sv. Faustína Kowalská

       2. BA – bl. Carlo Acutis

    • 14apr
    • 14apr
     • Recitátorky postúpili do krajských kôl
      • Recitátorky postúpili do krajských kôl

       Miriam Dubjelová (IV. BA) postúpila do krajského kola súťaže v umeleckom prednese cudzojazyčného textu s názvom Jazykový kvet s prednesom poézie od S. Plathovej v anglickom jazyku.

       Monika Tomusová (II. BA) zvíťazila v okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína s montážou básní od E. Parilákovej a svoj prednes si zopakuje v krajskom kole súťaže.

       Úspešným študentkám blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

    • 14apr
     • Dejepisná súťaž
      • Dejepisná súťaž

       Tím našich študentov v zložení Branislav Balušinský, Jozef Kandráč a Šimon Pjaták obsadil v krajskom kole dejepisnej súťaže českých a slovenských gymnázií 6. miesto. V 30. ročníku súťažilo dvadsať gymnázií, úlohou súťažiacich bolo v časovom rozhraní jednej hodiny vypracovať test zameraný na tému 2. svetovej vojny v Európe. Garantom súťaže boli poprední českí historici profesor Jan Rychlík z pražskej Karlovej Univerzity a slovenský historik Roman Holec z Univerzity Komenského v Bratislave.

       Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

    • 12apr
     • Veľkonočná výzva 2022: Poď, somárik, nasleduj ma!
      • Veľkonočná výzva 2022: Poď, somárik, nasleduj ma!

       O pár dní je Veľká noc, najdôležitejší sviatok v roku. Udalosti tohto sviatku sú tak zásadné, že ak ich do dôsledkov prijmeš, majú moc zmeniť tvoj život. Veríš tomu?

       Ani somárik nečakal, že by sa v najbližších dňoch mali udiať v jeho živote nejaké výnimočné zmeny. Narodil sa ako somár a ako somár aj zomrie. Nebol stvorený na veľké veci. Bol malý, hlúpy a tvrdohlavý. Úplne bezvýznamný. Zmieril sa s tým, že dieru do sveta nikdy neurobí. Nikto si nevšimne jeho potenciál, jeho túžby, jeho hodnotu. Za kôpku sena bude drieť tak ako jeho predkovia, aby ho o pár rokov nahradili jeho ničotní potomkovia. Načo sa vôbec zaoberať žvástami o zmysle života?! Aj tak sa bude len bezcieľne pretĺkať životom, aby raz nenávratne otrčil kopytá.

       Vtedy však prichádza Ježiš.

       • Potrebuje ho. (Kto by už len chcel takého neschopného somára?!)
       • Berie ho so sebou a ukazuje mu cestu. (Ktorý somár by vedel sám od seba, ktorou cestou má ísť?!)
       • Prijíma ho ako somára, no dáva mu novú hodnotu. (Ktorý somár by sa netešil, že ho ovievajú palmovými listami?!)
       • Ukazuje mu nový zmysel života. (Aj somár môže mať zmysel života?!)
       • A robí s ním dieru do sveta! (Ktorý somár by čakal, že aj o 2000 rokov sa bude o ňom na Kvetnú nedeľu čítať v kostoloch po celom svete?!) 

       Aj teba – i keby si si o sebe myslel, že si úplný somár – Ježiš potrebuje. Berie ťa za ruku a ukazuje ti cestu, po ktorej máš kráčať. Ukazuje ti tvoju pravú hodnotu a zmysel tvojho života. Si na tomto svete jedinečný a nenahraditeľný!

       Poď a nasleduj ma! ...do Jeruzalema, Getsemanskej záhrady, na Golgotu i do hrobu.

       Ak s ním zažiješ smrť, zažiješ aj slávne zmŕtvychvstanie. Okúsiš triumf, aký svet dosiaľ nevidel. S ním premôžeš hriech a povstaneš k víťaznému životu. Zbavíš sa strachu a samoty. Získaš radosť a pokoj. Neopustí ťa láska. Dosiahneš večný život!

       Chceš? Urob ho Pánom svojho života a odovzdaj mu všetko! „Pretože ak svojimi ústami vyznáš Ježiša ako Pána a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.“ Rim 10 ,9

       Vtedy nastane veľkonočný zázrak v tvojom živote... A potom už nič nebude také ako predtým! ;)

    • 11apr
     • Svetový deň zdravia
      • Svetový deň zdravia

       Minulý týždeň sme mali v pláne osláviť Svetový deň zdravia (7. 4. 2022). Okolnosti nás však prinútili posunúť naše aktivity na neskorší termín, a tak sa im povenujeme teraz, posledné 3 dni pred prázdninami. 

       S fajčením veľa detí začína už na základnej škole. Prečo? Čo je na tom také lákavé? Dá sa tomu odolať?

       Aby sme neostali len pri úvahách, dáme ich spoločne na papier - na chodbe je na vaše myšlienky pripravená nástenka. Takže, otázka znie: Prečo fajčenie ÁNO / NIE?

    • 10apr
     • Tretie miesto v krajskom kole
      • Tretie miesto v krajskom kole

       Šimon Pjaták obsadil v krajskom kole Geografickej olympiády tretie miesto v kategórii B. Okrem vedomostného on-line testu bolo súčasťou súťažného kola aj vypracovanie samostatnej písomnej práce na tému Chránené prírodné územia na Slovensku. Hlavnou časťou Šimonovej práce bol terénny výskum Tatranského národného parku a maloplošných chránených území v okrese Stará Ľubovňa. Študentovi druhého ročníka chýbalo k postupu do celoslovenského kola len veľmi málo.

       Šimonovi blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu.

    • 10apr
     • Vedieť viac
      • Vedieť viac

       Naša škola sa zapojila do projektu VEDIEŤ VIAC, ktorú odštartovala nezisková organizácia SEEDS. Jeho cieľom je priniesť nové informácie formou zaujímavých interaktívnych prednášok z viacerých oblastí (geografia, dejepis, ekológia, biológia etika...). Lektori sú odborníci v jednotlivých oblastiach, prinášajú pohľad na svet očami cestovateľov, pohľad na planétu Zem očami environmentalistov, pohľad na konflikty a krízy očami ekonómov a politikov a o uhol pohľadu poprosili aj umelcov. Prvá prednáška z geografie na tému Slovensko, ako ho nepoznáme prebiehala interaktívnou formou v on-line podobe. Lektori predstavovali našu krajinu z rôznych stránok prostredníctvom fotografií známeho cestovateľa, fotografa a dokumentaristu Pavla Barabáša. Ďalšie série prednášok, na ktoré sa tešíme, už budú prebiehať prezenčne.

    • 10apr
     • Úspešné krajské kolo SOČ
      • Úspešné krajské kolo SOČ

       Tretiaci zabodovali v krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti, ktoré sa konalo v dištančnej podobe. Odborné hodnotiace komisie posunuli do celoslovenského kola až tri práce našich študentov. Úspešná bilancia v súťaži s dlhoročnou tradíciou predstavuje dve prvé, jedno druhé a dve tretie miesta.

       Víťazkou v odbore Problematika voľného času sa stala Gabriela Kovalčíková s prácou Mesačný pohybovo-intervenčný program v čase pandémie. Prvé miesto získal aj Adam Štefaník v odbore Pôdohospodárstvo za prácu s názvom Výchova a výcvik farbiarov pre uplatnenie v poľovníckej praxi. Postupové druhé miesto obsadil Roland Budzák za Interpretáciu poetickej metafory v kategórii Teória kultúry, umenie. Porota tretím miestom ocenila Katarínu Chmeliarovú (Tvorba vlastnej piesne) a Vanesu Smrekovú (Efektívne organizovanie domácnosti).

       Úspešným študentom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

    • 10apr
     • Aktívni dofáci
      • Aktívni dofáci

       Naši dofáci spolu strávili príjemné popoludnie. Pozhovárali sa o tom, ako sa im darí napĺňať stanovené ciele a napredovať v rozvoji svojho talentu, športových zručností či pri vykonávaní dobrovoľníckych aktivít. Ambasádorka Vanesa si pre nich pripravila zábavný kvíz i aktivity, ktoré dofákom pomôžu v príprave na blížiace sa dobrodružné expedície.

    • 10apr
     • Mobilita v Tarze
      • Mobilita v Tarze

       Projekt v rámci programu Erasmus+ s názvom Cultural heritage beyond borders pokračoval ďalšou medzinárodnou výmenou v tureckom meste Tarzus. Skupina študentov zo 4. BA navštívila rodisko sv. Pavla, kde sa spolu s rovesníkmi z Turecka, Holandska, Portugalska a Maďarska zameriavali na domáce kultúrne tradície. Absolvovali viacero workshopov, učili sa umeniu kaligrafie, marblingu – tzv. maľovaniu na vodnú hladinu. Navštívili dielne tradičného hrnčiarstva a tkania hodvábnych kobercov. Atmosféru výnimočného týždňa doplnili aj výlety do Kapadócie a prímorského mesta Mersin.

    • 10apr
    • 04apr
     • Biblická olympiáda
      • Biblická olympiáda

       V marci sa v on-line podobe uskutočnilo dekanátne (okresné) kolo Biblickej olympiády. Reprezentovalo nás družstvo v zložení Monika Vančová, Tomáš Smrek a Martin Poľančík. Naši študenti uspeli s tretím najvyšším počtom bodov v celoslovenskom meradle a postúpili do diecézneho (krajského) kola.

       Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a blahoželáme k úspechu.

    • 04apr
     • Smutné výročie prvého transportu Židov zo Slovenska
      • Smutné výročie prvého transportu Židov zo Slovenska

       V predvečer pietnej spomienky na obete prvého transportu Židov zo Slovenska mala skupina našich študentov z rôznych ročníkov možnosť pozrieť si v popradskom Kine Tatra prvý strih slovensko-anglického filmu 999: Dievčatá z prvého transportu do Auschwitzu. Film mapuje udalosti z 25. marca v roku 1942, keď bol z Popradu vypravený prvý vlak s dobytčími vagónmi, v ktorých bolo 999 mladých dievčat od 16 rokov. Prežilo len niekoľko z nich. Po premietaní mali účastníci možnosť diskutovať s režisérkou filmu Heather Dune Macadam. Do snímky sa jej podarilo zozbierať výpovede preživších dám z prvého transportu. Gymnazisti si zároveň v Tatranskej galérii pozreli výstavu s názvom Zneužívanie holokaustu.

    • 04apr
     • Diskusia s pani Ochodničanovou
      • Diskusia s pani Ochodničanovou

       V deň smutného výročia prvého židovského transportu sa na našej škole konala diskusia s pani Evou Ochodničanovou, ktorej rodičia sa vďaka dobrým ľuďom zachránili pred koncentračným táborom. Rozhovor plný emócií, bolesti, smútku, ale zároveň aj nádeje a lásky k životu bol nesmiernym obohatením pre mnohých z nás. 

       Je našou povinnosťou nezabudnúť a stále si pripomínať obete holokaustu a iných genocíd, ktoré vždy pramenili v nenávisti a neznášanlivosti. Správajme sa k sebe s láskou, úctou a vzájomným rešpektom – práve to je cesta, ako zabrániť vojnám, ktorých hrôzostrašnú podobu môžeme vidieť aj dnes. 

       Branislav Balušinský, predseda žiackej školskej rady

    • 04apr
     • Matematický Náboj 2022
      • Matematický Náboj 2022

       Medzinárodná matematická súťaž Náboj 2022 sa konala v on-line formáte. Naše gymnázium reprezentovali dve družstvá. V kategórii seniorov sa tímu v zložení Mária Barnovská, Jakub Fedák, Gerard Strič, Roland Urban a Michal Vančo podarilo vypočítať 17 príkladov. V konečnom medzinárodnom hodnotení sa tak zaradili do stredu výsledkovej listiny. Skúsenosti zbieral aj juniorský tím v zložení Jakub Kmeč, Dávid Kuruc, Richard Malast, Laura Schurdáková a Monika Vančová. Do súťaže sa zapojilo viac ako 600 škôl z Poľska, Maďarska, Českej republiky, Slovenska, Nemecka, Rakúska, Estónska i Veľkej Británie.

       Náboj je súťaž pre päťčlenné tímy stredoškolákov. Jednotlivé družstvá sa snažia vyriešiť čo najviac matematických úloh, pričom nejde o bezhlavú aplikáciu už nadobudnutých vedomostí. Úlohy si vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu. Okrem dostatočného súťaživého ducha je nevyhnutná aj kolektívna spolupráca.

       Študentom ďakujeme za reprezentáciu školy!

    • 04apr
     • Kolégium Antona Neuwirtha
      • Kolégium Antona Neuwirtha

       Náš absolvent Miroslav Kafka predstavil žiakom končiacich ročníkov študijno-formačný program internátneho typu pre vysokoškolákov. Miro okrem matematiky na FMFI UK v Bratislave zároveň študuje aj v dvojročnom programe Kolégia Antona Neuwirtha. Gymnazistom predstavil hlavné piliere tejto nezávislej vzdelávacej inštitúcie, ktorej cieľom je formovať mladých ľudí v duchu kresťanských hodnôt a kultúrneho odkazu západnej civilizácie. Záujemcovia majú na prihlásenie sa do KAN ešte jeden týždeň.

   • Prihlásenie

   • Kontakty

    • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
    • Sekretariát: +421 522388411
    • Štúrova 3
     064 01 Stará Ľubovňa
     Slovakia
    • 37945785
    • Mgr. Pavol Chmeliar
    • Riaditeľ: +421 522388412
    • Zástupkyňa: +421 522388406
    • Zborovňa: +421 522388413
    • Ekonomické: +421 522388400
    • Jedáleň: +421 522388402
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Zvonenie

      • Utorok 23. 7. 2024
   • Počet návštev: 913117