• Prváci boli na konci októbra slávnostne prijatí do študentského cechu. Po zvládnutí zábavných úloh, ktoré pre nich tretiaci pripravili, boli nováčikovia pánom profesorom Gnebusom uvedení do spoločenstva CGSM. Ďakujeme tretiakom za výborný program a všetkým za skvelú zábavu. Vitajte, prváci!
    • Na konci októbra sa v Košiciach uskutočnil 19. ročník tímovej matematickej súťaže Matboj. Súťaž prebieha v troch 30-minútových kolách, v každom súťažiaci riešia 12 úloh. V silnej konkurencii 51 štvorčlenných družstiev zo Slovenska a jedného z Brna obsadil tím nášho gymnázia v zložení: Michal Vančo, Miroslav Kafka, Jakub Šľachtovský a Adam Sikorják výborné 15. miesto.
    • Pri príležitosti Svetového dňa misií v cirkevných školách už tradične prebieha Misijný deň. Gymnazisti sa do programu zapojili najmä misijným posolstvom. Študenti druhého ročníka pripravili kvalitné divadelné predstavenia o patrónoch svojich tried. 2. A prezentovala krátky hraný film o živote svätej Lucie a 2. BA dramatizáciu venovanú životu a mučeníckej smrti blahoslavenej Anky Kolesárovej. Pozrite si videá:
    • Mladí nádejní vedci z Prešovského a Košického kraja prezentovali svoju bádateľskú činnosť na Festivale vedy a techniky v Prešove. A zastúpenie tu malo aj naše gymnázium. Adam Sikorják zaujal výrobou parfumov pre Ľubovniansky hrad, Barbora Langová upútala výskumom venovaným biofyzike mozgu. Svoje projekty v odboroch chémia a biológia prezentovali pomocou panelovej (posterovej) prezentácie pred verejnosťou a odbornou komisiou.
    • Každoročne si v našej škole pripomíname Európsky deň jazykov. V tomto školskom roku sme podujatie spojili aj s medzinárodnou kampaňou Erasmus Days, ktorej cieľom je prezentovať prínos programu Erasmus+. Jedinečnosť akcie spočívala v tom, že si naši bilingvalisti z tretieho ročníka pripravili aktivity pre bilingválnych prvákov, ktorým interaktívnym a zábavným spôsobom rozšírili vedomosti nielen o európskych jazykoch, ale aj o rôznorodosti kultúr.
    • Týždeň plný slnka a zábavy si užili tretiaci v bulharskej Albene. V závere školského roka tu absolvovali tradičnú geograficko-historickú exkurziu spojenú s rekondičným pobytom a duchovnými cvičeniami. Každodenný pobyt na pláži dopĺňali rôzne športové aktivity či návšteva aquaparku. Gymnazisti navštívili aj partnerské mesto Starej Ľubovne Balčik, kde si pozreli botanickú záhradu a niekdajšie sídlo rumunskej princeznej...
    • Úspešní absolventi nášho gymnázia si vo výstavnej sieni Ľubovnianskeho hradu prevzali z rúk riaditeľa vysvedčenia o maturitnej skúške. Výnimočnú atmosféru slávnosti umocnila sv. omša v hradnej kaplnke sv. Michala, ktorú celebroval pán dekan Pavol Lacko. Abiturienti sa po nej rozlúčili s tými, ktorí ich na štvorročnej ceste sprevádzali.
    • Na vlastné oči spoznávať architektonické pamiatky Londýna, zažiť jeho špecifickú a nezameniteľnú atmosféru či vyskúšať a zdokonaliť si komunikačné zručnosti v angličtine. Tieto príležitosti sa naskytli druhákom počas poznávacieho zájazdu do metropoly Anglicka.
    • Priamo v pléne slovenského parlamentu sa 12. júna uskutočnilo finále súťaže Simulované rokovanie národného parlamentu, ktorú usporiadala Právnická fakulta Univerzity Komenského v spolupráci s Kanceláriou Národnej rady Slovenskej republiky pre žiakov stredných škôl a začínajúcich študentov vysokých škôl. Jeden zo šestnástich tímov, ktoré do finálového kola postúpili, tvorili aj naši gymnazisti.
    • Krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti prinieslo našim študentom desiatku umiestnení. Úspešná bilancia tretiakov v súťaži s dlhoročnou tradíciou predstavuje dva postupy do celoslovenského kola z druhého miesta, dve tretie, dve štvrté a štyri piate miesta.
    • Posledný marcový týždeň strávili prváci v Ríme. Večné mesto ich nadchlo svojou neopakovateľnou atmosférou, historickými pamiatkami, svetským i sakrálnym umením, námestiami, fontánami, čarovnými zákutiami. V sprievode o. Miroslava Šimka si prezreli baziliky, navštívili múzeá vo Vatikáne, staroveké Koloseum a Forum Romanum. V stredu počas generálnej audiencie na Námestí sv. Petra pozdravili Svätého Otca Františka. Bonusom bola zastávka v Benátkach.
    • Jakub Šľachtovský zakončil svoje účinkovanie v tohtoročných jazykových olympiádach fantastickým výsledkom. V celoslovenskom kole Olympiády v angličtine obsadil druhé miesto v kategórii študentov bilingválnych škôl bez vekového rozlíšenia. Jakub v Bratislave úspešne predviedol svoje vedomosti v gramatickom teste i komunikačné schopnosti a pri slávnostnom vyhodnotení v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca si prevzal striebornú medailu.
  • Vážení rodičia,

   pozývame Vás na stretnutie rodičov, ktoré sa uskutoční 26. novembra 2019. Zároveň si Vás dovoľujeme pozvať na prezentácie projektov študentov 2. ročníka – dramatizácie o živote bl. Anky Kolesárovej a sv. Lucie. Predstavenie sa začne o 15.30 hod. v aule gymnázia. Rodičovské stretnutie bude pokračovať konzultáciami v jednotlivých triedach.

   Tešíme sa na stretnutie s Vami.

   • Pozvánka na stretnutie rodičov
    • Pozvánka na stretnutie rodičov
    • Vážení rodičia,
     pozývame Vás na stretnutie rodičov, ktoré sa uskutoční 26. novembra 2019. Zároveň si Vás dovoľujeme pozvať na prezentácie projektov študentov 2. ročníka – dramatizácie o živote bl. Anky Kolesárovej a sv. Lucie. Predstavenie sa začne o 15.30 hod. v aule gymnázia. Rodičovské stretnutie bude pokračovať konzultáciami v jednotlivých triedach.
     Tešíme sa na stretnutie s Vami.

    • Čítať viac
   • ZDRUFF – Hory a mesto
    • ZDRUFF – Hory a mesto
    • Dobrodružstvo a nevšedné outdoorové výkony svetových i slovenských športovcov. To sú charakteristiky jednotlivých filmov, ktoré mohli zhliadnuť gymnazisti počas Festivalu horských a dobrodružných filmov – ZDRUFF. Program ponúkol dokumentárnu tvorbu i špičkové snímky o netradičných športoch, ktoré diváka previedli rôznymi kútmi sveta. Festival je prehliadkou toho najlepšieho z bratislavského festivalu Hory a mesto, ktorý je prepojený s medzinárodným festivalom VIMFF v kanadskom Vancouveri. Každoročne ho pripravuje organizačný tím z Horolezeckého klubu Vabec.

    • Čítať viac
   • Nežná 30
    • Nežná 30
    • Program venovaný 30. výročiu Nežnej revolúcie. Oslava slobody, pravdy, demokracie a lásky v podaní talentovaných študentov, ich pedagógov a umelcov Prešovského kraja. Aj skupinka našich študentov si za svoju mimoškolskú činnosť vyslúžila účasť na podujatí, ktoré bolo poďakovaním a priestorom na sprostredkovanie spomienok odvážnych študentov a umelcov Československa po 30 rokoch v scénickom prevedení. Divadelné predstavenie Nežná 30 sa pozeralo na November ´89 z pohľadu rebelov. Poukazovalo na to, o čo prišli malé deti pre režim, na polorozpadnuté vzťahy tínedžerov a vysvetľovalo, kto sú to vlastne rebeli. Vstupy hercov – študentov sa striedali s hudobnými a tanečnými pasážami.

    • Čítať viac
   • Učitelia CGSM na konferencii GoBilingual
    • Učitelia CGSM na konferencii GoBilingual
    • Účasť našich angličtinárov na medzinárodnej konferencii GoBilingual v Bardejovských kúpeľoch sa už stáva tradíciou. 8. - 9. novembra si mali možnosť vypočuť pedagógov a študentov z Británie a USA, ktorí sa počas piateho ročníka venovali napríklad významu ľudských hodnôt v procese vyučovania či aktívnej účasti študentov na hodinách angličtiny. Študenti vyzdvihli význam budovania vzťahu učiteľa a žiaka prostredníctvom mimoškolských aktivít a komunitných projektov.

    • Čítať viac
   • IT Čajovňa
    • IT Čajovňa
    • V rámci projektu IT Akadémia – Vzdelávanie pre 21. storočie sa v priestoroch Historickej auly Univerzity Pavla Jozefa Šafárika uskutočnilo podujatie IT Čajovňa. Šestica našich študentov tu absolvovala seminár s tematikou dizajnu pri tvorbe mobilných aplikácii a webov, ktoré bolo pripravené v spolupráci s partnerskou firmou IT Akadémie Globallogic Slovakia.

    • Čítať viac
   • LEAF Day
    • LEAF Day
    • V stredu 13. novembra sa skupina našich študentov zúčastnila na LEAF Day v Poprade, ktoré organizuje vzdelávacia inštitúcia LEAF. Mali tu možnosť vypočuť si niekoľko inšpiratívnych príbehov absolventov rôznych programov LEAF a stráviť predpoludnie v spoločnosti aktívnych mladých ľudí, ktorí pracujú na zaujímavých projektoch a pritom sa zaujímajú o svoj osobný rast. Pre študentov boli pripravené workshopy, počas ktorých si mohli uvedomiť svoje silné stránky a možnosti, ako na sebe pracovať.

    • Čítať viac
   • Ostrovy slobody v totalitnom režime
    • Ostrovy slobody v totalitnom režime
    • Žiacka školská rada pri Cirkevnom gymnáziu sv. Mikuláša v Starej Ľubovni organizuje Konferenciu o ostrovoch slobody v totalitnom režime pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie. Podujatie sa uskutoční 19. novembra 2019 v Kine Tatra v Starej Ľubovni s nasledujúcim programom:

     11:00 – 12:30 – Séria prednášok:
     Korene, z ktorých čerpal November 1989 – prof. Phdr. Mária Bielová, PhD.
     Samizdat v zápase za slobodu a odvaha Petra Murdzu – Ing. Pavol Hric
     Obdobie neslobody a udalosti Novembra ´89 v Starej Ľubovni – P. Michal Zamkovský, CSsR

    • Čítať viac
   • Barbora Langová na celoslovenskom FVAT
    • Barbora Langová na celoslovenskom FVAT
    • Celoštátne kolo Festivalu vedy a techniky AMAVET bolo aj v tomto roku jedným z hlavných podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. 22. ročník bol opäť prezentáciou najlepších vedátorských projektov, ktoré postúpili z krajských kôl do celoslovenského finále. Vďaka Barbore Langovej tu malo zastúpenie aj naše gymnázium. Štvrtáčka z bilingválnej triedy sa zaradila medzi 80 najlepších projektov zo Slovenska i zahraničia, ktoré 7. – 8. novembra v Incheba Expo Aréne v Bratislave posudzovala odborná hodnotiaca komisia zložená z vedcov, vysokoškolských pedagógov a ďalších odborníkov. Barbora so svojou prácou, v ktorej sa venovala biofyzike mozgu, síce postup na prestížne medzinárodné vedeckovýskumné prehliadky nezískala, no nadobudla tu množstvo skúseností a prezentačných zručností. Festival organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku v spolupráci s Centrom vedecko-technických inf

    • Čítať viac
   Všetky novinky
  • Partneri

   • It akadémia
  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • cgsm@cgsm.sk
   • palsa@cgsm.sk
   • kuruc@cgsm.sk
   • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
   • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO
   • 37945785
 • Fotogaléria

  • ZDRUFF – Hory a mesto
  • Učitelia CGSM na konferencii GoBilingual
  • IT Čajovňa
  • LEAF Day
  • Ostrovy slobody v totalitnom režime
  • Barbora Langová na celoslovenskom FVAT
  • Stolné tenistky prvé
  • Pozývanie alebo trailer na stužkovú 4.A
  • Don Jozef Luscoň o boji človeka so zlom
  • Imatrikulačný večierok
  • Matboj s pekným umiestnením
  • O negatívnom vplyve internetu
  • Dni kresťanskej kultúry
  • 5. BA pozýva na stužkovú slávnosť
  • Misijný deň 2019
  • Zvonenie

     • Štvrtok 21. 11. 2019
  • Počet návštev: 31783375