• 30máj
     • Deň detí + Picnic day - 31. máj 😉
      • Deň detí + Picnic day - 31. máj 😉

       Milí kolegovia a študenti! 

       Deň detí sa blíži, ale my sme takí nedočkaví, že ho chceme osláviť spoločne s vami už zajtra :)

       Minulý rok boli pozitívne ohlasy na Picnic day, tak sme sa rozhodli urobiť vám špeciálny deň detí - špeciálny tým, že ho oslávime už o deň skôr, a špeciálny aj svojím príjemným programom, ktorý bude prebiehať počas 3. a 4. vyučovacej hodiny na školskom dvore.

       Tešíme sa na čas strávený spolu s vami pri dobrom jedle a dobrej hudbe na deke, či karimatkách na školskom dvore... :)

       - podporný tím -

    • 30máj
     • Deň bez tabaku - 31. máj
      • Deň bez tabaku - 31. máj

       Pred časom ste mali možnosť vyjadriť svoj názor/postoj k fajčeniu, a to formou nástenky, ktorá skrášľovala priestory chodby v mesiaci apríl. Názory, prečo fajčenie ÁNO/NIE boli rôzne a verím, že  bude  príležitosť sa k ním vrátiť. Kým sa však dostaneme k aktivitám na hodinách, zamyslite sa nad citátom: "Na konečnej rozkoši sedí na lavičke smrť a fajčí tvoju cigaretu." - Kamil Peteraj - 

    • 18máj
    • 18máj
    • 11máj
     • Bilingválny projekt History around us úspešne ukončený
      • Bilingválny projekt History around us úspešne ukončený

       V apríli tohto roku sa na pôde Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša konala dejepisná konferencia, na ktorej študenti IV. BA prezentovali svoje reportáže z regionálnych dejín 20. storočia ako výstupy projektu Komenského inštitútu – Živice a 365 banky „Na každej škole záleží“.

       „Na začiatku tohto projektu bola moja túžba, aby študenti zažili regionálne dejiny na vlastnej koži a uvedomili si tak dôležitosť dôsledkov našich rozhodnutí,“ povedala o pôvodnom zámere projektu jeho autorka Lucia Čandíková, učiteľka dejepisu v cirkevnom gymnáziu.

       Študenti si mohli vybrať akúkoľvek tému z regionálnych dejín 20. storočia a spracovať ju formou reportáže v anglickom jazyku. „Dôležitou podmienkou však bolo vyhľadať pamätníka danej udalosti, prípadne historika a rozhovor s ním do reportáže zaradiť. Technické vybavenie na zhotovenie reportáží sme získali z grantu Komenského inštitútu – Živice a 365 banky, rovnako tak mentoringovú podporu v osobe PhDr. Ľ. Tomkovej,“ doplnila autorka projektu.

       Samotným prezentáciám reportáží predchádzali mnohé projektové aktivity, napr. prednášky z regionálnych dejín, workshopy zážitkového učenia v réžii občianskeho združenia Post Bellum, rovesnícke učenie či workshop o strihaní videí. Študenti tak získali nielen vedomosti z regionálnej histórie, ale rozvíjali aj svoje technické zručnosti pri natáčaní. Osvojili si prácu s gimbalmi i samotný strih videí. Projekt rozvíjal aj kreativitu gymnazistov pri tvorbe scenára, dramaturgii a produkcii reportáží. V neposlednom rade bilingvalisti nadobúdali aj tzv.vmäkké zručnosti, komunikačné a prezentačné schopnosti či tímovú prácu.

       Spomedzi tém jednotlivých reportáží na prezentáciách odzneli: Kláštor v Podolínci ako väzenie, Vypálenie obce Šambron počas 2. svetovej vojny, Pašovanie kresťanskej literatúry v obci Lendak, Ukrývanie Židov počas 2. svetovej vojny v okrese Stará Ľubovňa, Druhá svetová vojna v okolí Hradu Ľubovňa, Invázia vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968, Židia v Starej Ľubovni počas holokaustu, Ľudmila Zamišková Dziaková – autorka ľudových piesní z Kolačkova.

       Jednotlivé reportáže budú dostupné na webovej stránke Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša.

       Reakcie gymnazistov:

       Sára Cochová:
       „Pri tvorbe reportáže som viedla rozhovor s o. Michalom Zamkovským, ktorý síce nezažil kláštor v Podolínci ako väzenie, ale poznal príbehy ľudí, ktorí boli touto udalosťou ovplyvnení, či už ako väzni alebo obyvatelia Podolínca. Príbehy, ktoré rozprával, mi poskytli osobný pohľad na historickú udalosti spojené s mojím rodným mestom.“

       Mária Barnovská:
       „Keď som bola malá, chcela som sa stať spisovateľkou. Moja rodina mi hovorievala, že takéto pohnútky mám po svojej prababke, ale nevenovala som tomu pozornosť. Až vďaka tomuto projektu som sa skutočne dozvedela, že moja prababka bola skladateľkou ľudových piesní a autorkou básní.“

       Karolína Halčinová:

       „Dejepisné reportáže nás prinútili opustiť komfortnú zónu a vyskúšať niečo nové. Bolo to viac ako len poučky z kníh, históriu sme sa mohli učiť osobnejšie. Priamo od pamätníka sme sa dozvedeli informácie o totalitnom režime, počuli mnoho príbehov a hlavne sme si opakovane pripomenuli, aká vzácna je sloboda.“

    • 11máj
     • No backpack day
      • No backpack day

       Žiacka školská rada prišla s výzvou, ktorá nesie názov no backpack day. Cieľom tohto obľúbeného happeningu, šíriaceho sa sociálnymi sieťami, je upozorniť na milióny detí v krajinách tretieho sveta, pre ktoré vzdelanie nie je ľahko prístupné a denne nosia školské pomôcky v ruke do škôl vzdialených aj niekoľko kilometrov. Gymnazisti improvizovali a klasické školské batohy nahradili najrozličnejšie predmety. O ich kreativite sa môžete presvedčiť vo fotogalérii.

    • 10máj
     • Čisté mesto
      • Čisté mesto

       Druháci sa zapojili do iniciatívy čisté mesto a pomáhali pri čistení jednotlivých lokalít. Podujatie s názvom URBAN CLASH si za cieľ kládlo skultúrnenie zanedbaných priestranstiev mesta a konalo sa ako spomienka na Elu Štefanovú.

    • 10máj
    • 10máj
     • Juvenes Translatores
      • Juvenes Translatores

       Do súťaže pre mladých prekladateľov z celej Európskej únie s názvom Juvenes Translatores, ktorú každoročne organizuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie, sa aj v aktuálnom školskom roku zapojili naši študenti, aby si tak overili svoje jazykové zručnosti a popasovali sa s prekladom textu z anglického jazyka do slovenčiny. Súťaž bola realizovaná online a mladí prekladatelia museli zadaný text preložiť v stanovenom časovom limite.

       Jednotlivé preklady hodnotila odborná porota zložená zo zástupcov slovenského odboru Generálneho riaditeľstva pre preklad a študentov odboru prekladateľstva a tlmočníctva viacerých slovenských univerzít. Gerard Strič zo 4. BA získal v konkurencii 143 súťažných textov v celoslovenskom kole čestné uznanie.

       Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu. 

    • 05máj
     • Druhé miesto z celoslovenskej prehliadky SOČ
      • Druhé miesto z celoslovenskej prehliadky SOČ

       V celoslovenskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti malo naše gymnázium až trojnásobné zastúpenie. Na vynikajúcom druhom mieste sa v odbore 07 – Pôdohospodárstvo umiestnil Adam Štefaník. Študent tretieho ročníka sa vo svojej práci venoval výchove, výcviku farbiarov a ich uplatneniu v poľovníckej praxi. Na trojdňovej súťažnej prehliadke prác SOČ, ktorá sa konala v Bardejove, sa po úspechoch v krajskom kole predstavili aj Gabriela Kovalčíková (odbor 01 - Problematika voľného času) a Roland Budzák (16 - Teória kultúry, umenie, umelecká tvorba). Gabriela vytvorila pohybovo-intervenčný program v období pandémie a Roland vydal zbierku autorských básní.

       Ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu našej školy, mesta i kraja a Adamovi srdečne blahoželáme k dosiahnutému úspechu.

    • 05máj
    • 05máj
     • Michal Vančo medzi najlepšími
      • Michal Vančo medzi najlepšími

       Michal Vančo uspel v súťaži Matematický klokan. V kategórii kadetov G34 získal maximálny možný počet bodov a spolu s ďalšími piatimi súťažiacimi sa delí o prvé miesto. Spomedzi 650 žiakov na Slovensku sa v rovnakej kategórii pri riešení netradičných matematických úloh darilo aj Jakubovi Fedákovi, ktorý zo 120 možných bodov získal 103 a bol úspešnejší ako 95% súťažiacich. S 99 bodmi mu sekundovala Mária Barnovská, ktorá v celkovom hodnotení za sebou nechala 92% kadetov.

    • 05máj
    • 05máj
     • MEDart
      • MEDart

       V apríli sa v priestoroch Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie súťaže MEDart, ktorá umožnila študentom nahliadnuť do mediálneho sveta a zároveň získať spätnú väzbu k vlastnej tvorbe.  Do aktuálneho ročníka sa zapojilo vyše 165 žiakov z 31 gymnázií a stredných škôl z celého Slovenska. Pripravili 315 príspevkov v štyroch kategériách – tlač, televízia, fotka a rozhlas.

       Z našich študentov do súťaže svoje príspevky zaslali Filip Patarák (televízia) a Šimon Pjaták (fotka). Napriek tomu, že ocenení neboli, počas workshopov, ktoré viedli odborníci zo sveta médií, mohli získať spätnú väzbu na svoju prácu i cenné rady a podnety.

        Formu, obsah a kreatívnu zložku príspevkov hodnotila odborná porota. Jej členmi boli fotograf Branislav Račko, redaktori a moderátori Miroslav Frindt a Marcel Páleš. Hlavným porotcom v textovej časti súťaže bol novinár Peter Kováč. Novinárov pri výbere najlepších študentských prác dopĺňali pedagógovia z Katedry žurnalistiky FF KU v Ružomberku, ktorá súťaž organizuje.

    • 05máj
    • 05máj
     • 8. máj - Deň chôdze
      • 8. máj - Deň chôdze

       Milí  študenti,

       počas víkendu máme možnosť osláviť Deň chôdze (8. 5. 2022). A ako inak by sme slávili než zdravým pohybom?

       Kamkoľvek pôjdeš, využi v tento deň svoje nohy, ak ich máš zdravé. Dopraj si zdravý pohyb a odbremeň planétu od výfukových plynov. Urobme spoločne STEP by STEP a vykročme na cestu k zdraviu pre seba i našu planétu.

    • 01máj
     • O nanočasticiach s naším absolventom
      • O nanočasticiach s naším absolventom

       V poslednom aprílovom týždni sme absolvovali on-line besedu s naším absolventom RNDr. Ľubošom Nagyom, ktorý v súčasnosti pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Predstavil nám svoj výskum týkajúci sa využitia nanočastíc pri liečbe nádorových ochorení. Našim študentom zároveň načrtol možnosť spolupráce pri realizácii čiastkových úloh výskumu.

    • 01máj
     • Ocenenie pre školský časopis
      • Ocenenie pre školský časopis

       Minuloročné vydanie školského časopisu Druhý zmysel získalo v celoslovenskej novinárskej súťaži stredoškolákov a vysokoškolákov Štúrovo pero 2022 Cenu Televízie Markíza 3. stupňa. Vyhodnotenie súťaže sa konalo vo Zvolene, kde sa v rámci XXXV. ročníka Štúrovho Zvolena stretli zástupcovia 44 stredoškolských, 5 vysokoškolských časopisov a 15 on-line projektov. Získali tu cenné rady od skúsených porotcov a žurnalistov, s ktorými absolvovali rôzne besedy a rozborové semináre.

       V aktuálnom ročníku Štúrovho pera bol ocenený aj pedagóg Ján Palša. Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling mu udelil Čestné uznanie za dlhoročnú odbornú a tvorivú pomoc pri tvorbe školských médií.

       Hosťami podujatia boli Jaroslav Naď, minister obrany SR a Natália Milanová, ministerka kultúry SR.

   • Prihlásenie

   • Kontakty

    • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
    • Sekretariát: +421 522388411
    • Štúrova 3 064 01 Stará Ľubovňa Slovakia
    • 37945785
    • Mgr. Pavol Chmeliar
    • Riaditeľ: +421 522388412
    • Zástupkyňa: +421 522388406
    • Zborovňa: +421 522388413
    • Ekonomické: +421 522388400
    • Jedáleň: +421 522388402
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Zvonenie

      • Streda 17. 4. 2024
   • Počet návštev: 838884