• Koronavírus - aktuálne usmernenia
     • Koronavírus - aktuálne usmernenia

     • 28. 2. 2020
     • Aktualizácia 11. marca 2020

      Na základe prijatých opatrení a zákazov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) vydáva Usmernenie č. 3 k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení:

      RUŠIA SA A ZAKAZUJÚ SA S OKAMŽITOU PLATNOSŤOU:

      1. všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov, študentov a učiteľov do zahraničia 
      2. s účinnosťou od 10. 3. 2020 všetky lyžiarske zájazdy, školy v prírode, školské výlety, exkurzie po dobu 14 kalendárnych dní 
      3. okresné, krajské a celoštátne kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení 
      4. všetky športové podujatia organizované športovými zväzmi, fyzickými osobami, 

      DÔRAZNE SA NEODPORÚČA:

      • cestovať do krajín, kde sa koronavírus objavil (najmä do Talianska),
      • prísť do školského kolektívu študentum, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

      Naďalej trvale až do odvolania platia a musia sa dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám:

      • pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu,
      • nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
      • pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
      • vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť,
      • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
      • zvážiť účasť na hromadných podujatiach, resp. oblastí s vysokou koncentráciou ľudí,
      • v prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí: ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,
      • v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,
      • v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe.

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      8. marca 2020

      Po konzultáciách s RÚVZ v Starej Ľubovni a RÚVZ v Prešove dávame nasledujúci pokyn:

      Žiaci a učitelia, ktorí boli na púti v Ríme, sa nezúčastnia na vyučovaní do štvrtka 12. 3. 2020 z dôvodu 14-dňového sledovania zdravotného stavu od odchodu z Ríma. Naďalej sa majú vyhýbať kontaktu s inými osobami a zdržiavať sa doma. V prípade objavenia príznakov nemajú navštíviť lekára osobne, ale kontaktovať ho telefonicky. Prípadné nové pokyny zverejníme vo štvrtok. Keďže uvedení žiaci nie sú chorí, dostanú od vyučujúcich pokyny na domáce štúdium.

      Inštukcie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k domácej izolácii - 10. 3. 2020

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      6. marec 2020

      Usmernenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti so šírením koronavírusu

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      28. február 2020

      Vážení rodičia,
      v nedeľu, 23. 2. 2020, keď boli iba prvé informácie o výskyte koronavírusu v Taliansku, skupina našich žiakov odcestovala na každoročnú púť našej školy do Assisi a Ríma. Denne sme situáciu sledovali aj v médiách a boli sme v neustálom kontakte s našimi kolegami v Ríme. V priebehu tohto týždňa sa situácia na severe Talianska skomplikovala, preto sme sa včera, 27. 2. 2020 spojili s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Starej Ľubovni a vyžiadali sme si od nich stanovisko, ako máme postupovať. Týmto Vám chcem tlmočiť pokyny daného úradu.

      Keďže Rím nie je postihnutou oblasťou, nie sú nutné najprísnejšie opatrenia. Ale dostali sme odporúčanie, aby sa žiaci, ktorí sa vrátia domov dnes, 28. 2. 2020, počas budúceho týždňa zdržiavali doma a čo najmenej sa kontaktovali s inými osobami. Ak by sa objavili príznaky nejakého vírusového ochorenia (teplota, kašeľ, dýchavičnosť), majú kontaktovať telefonicky svojho lekára s informáciou, že boli pred krátkym časom v Taliansku. Akékoľvek otázky ohľadom danej situácie je možné taktiež riešiť cez telefónne kontakty uvedené na stránkach RÚVZ. (napr. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823). O týždeň (po prázdninách), podľa vývoja aktuálnej situácie, dáme prípadné nové usmernenia.

      Sme presvedčení, že naši žiaci a učitelia neprišli do styku s ochorením koronavírusu, ale opatrnosť je znakom zodpovednosti aj v tejto situácii.

                                                                                                                                            Mgr. Pavol Chmeliar, riaditeľ

    • René Grich ocenený za najlepší preklad
     • René Grich ocenený za najlepší preklad

     • 10. 3. 2020
     • V mene Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad sme sa zapojili  do súťaže pre mladých prekladateľov Juvenes Translatores. V tomto školskom roku sa zo Slovenska opäť prihlásil veľký počet škôl, ktoré nedostali šancu pokračovať ďalej v európskej súťaži, a tak sa  zopakovala  vlaňajšia iniciatíva a naskytla sa nám možnosť zúčastniť sa na praktickom seminári Mladí prekladatelia s vyhodnotením najlepšieho prekladu na Slovensku. Semináre sa vo februári konali v Bratislave, Žiline a Košiciach. Účasť bola podmienená zorganizovaním školskej prekladateľskej súťaže, ktorá sa u nás uskutočnila v decembri minulého roku.  Naši študenti prekladali do materinského jazyka z angličtiny a nemčiny. V piatok 28. februára na seminári našu školu reprezentovali Jakub Šľachtovský (nemecký jazyk) a René Grich (anglický jazyk). Spomedzi vybratých víťazov všetkých škôl na Slovensku komisia ako najlepší preklad ohodnotila práve text nášho študenta Reného Gricha, bilingvalistu zo štvrtého ročníka.

    • Medzitriedny florbalový turnaj
     • Medzitriedny florbalový turnaj

     • 10. 3. 2020
     • Vo februári prebiehal medzitriedny florbalový turnaj zmiešaných družstiev. Celkovým víťazom sa stala 5. BA, ktorá vo finále porazila 2. BA. Na treťom mieste skončili áčkari z tretieho ročníka. Ďakujeme piatakom za organizáciu.

    • Okresná prehliadka záujmovej umeleckej činnosti
     • Okresná prehliadka záujmovej umeleckej činnosti

     • 10. 3. 2020
     • Vo februári sa v Dome kultúry v Starej Ľubovni konal 15. ročník Festivalu záujmovej umeleckej činnosti študentov stredných škôl. Naše gymnázium tu reprezentovali druháci z bilingválnej triedy, ktorí si za svoje predstavenie o bl. Anke Kolesárovej odniesli Cenu Ľubovnianskeho osvetového strediska za osobitný výkon.

    • Školské kolo SOČ
     • Školské kolo SOČ

     • 8. 3. 2020
     • Školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti prinieslo 54 prác, ktoré boli rozdelené v jedenástich odboroch. Tretiaci počas dvoch dní prezentovali a obhajovali svoje práce pred hodnotiacimi komisiami, ktoré do krajského kola posunuli trinásť prác v deviatich odboroch. U viacerých študentov ocenili kvalitné spracovanie témy i výborné prezentačné schopnosti. SOČ je záujmová projektová činnosť, ktorá podporuje experimentovanie, bádanie. Študenti sa prostredníctvom nej učia vykonávať vedeckú prácu a prezentovať výsledky svojho výskumu.

      Výsledková listina

    • Basketbalový turnaj dievčat
     • Basketbalový turnaj dievčat

     • 8. 3. 2020
     • Pred jarnými prázdninami sa v telocvični SOŠ technickej v Starej Ľubovni uskutočnil basketbalový turnaj dievčat stredných škôl okresu Stará Ľubovňa. Naše gymnazistky po jednej výhre a jednej prehre o tri body obsadili druhé miesto.

      CGSM reprezentovali: Gabriela Moščovičová, Erika Krajňak, Kimberley Krafčíková, Sarah Krafčíková Anna Smreková, Lucia Plavnická, Mária Kovalčíková, Simona Zálešová, Andrea Rurová, Andrea Pavlinská, Gabriela Kovalčíková, Zuzana Jankurová a Sofia Kaletová.

    • MEDart
     • MEDart

     • 8. 3. 2020
     • Vo februári sa v priestoroch Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie súťaže MEDart, ktorá umožnila študentom nahliadnuť do mediálneho sveta a zároveň získať spätnú väzbu k vlastnej mediálnej tvorbe. Do aktuálneho ročníka sa zapojilo vyše 70 žiakov stredných škôl z celého Slovenska. Dovedna poslali 140 článkov, fotografií, videí a rozhlasových nahrávok. Podujatie bolo spojené s workshopmi, ktoré viedli odborníci zo sveta médií. Radoslav Zemančík a Marcel Páleš z RTVS viedli workshopy Televízia a Rozhlas. Nádejným printovým žurnalistom odovzdal svoje „know-how“ Peter Kováč z denníka SME. Mladým fotografom ponúkol odborné rady Branislav Račko z denníka Nový Čas. Okrem nich sa žiakom a ich tvorbe venovali aj vyučujúci z katedry žurnalistiky, ktorá súťaž organizovala. Príspevky našich gymnazistov síce ocenené neboli, no zástupkyne zo žurnalistického krúžku Lívia Budzáková, Lenka Nemergutová, Sára Barlíková a Laura Schurdáková  počas workshopov získali cenné podnety a rady, ako sa vo svojej mediálnej tvorbe zlepšovať.

    • Beseda o extrémizme
     • Beseda o extrémizme

     • 8. 3. 2020
     • Študenti štvrtého a piateho ročníka pred voľbami diskutovali o extrémizme s ľuďmi z občianskej iniciatívy Za slušné Slovensko. S ľuďmi z občianskeho sektora hovorili o demokracii, dôležitosti práva voliť a aktivizme ako takom.

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • cgsm@cgsm.sk
   • palsa@cgsm.sk
   • kuruc@cgsm.sk
   • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
   • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO
   • 37945785
 • Fotogaléria

  • Slávnostné Te Deum
  • Absolútna víťazka Technických talentov 2020+
  • Slávnostná rozlúčka s absolventmi
  • Nové číslo školského časopisu online
  • Odmena za kvalitný projekt v Technických talentoch
  • Španielčina počas dištančného vzdelávania
  • Ďalší úspech v Technický talentoch 2020+
  • Ochranné štíty pre pedagógov v ŠZŠ sv. Anny
  • Malá maturita zo slovenčiny
  • Súrodenci Sásovci so špeciálnou cenou hodnotiacej komisie
  • Rozdali sme ochranné štíty
  • Akadémia veľkých diel
  • Tlačíme komponenty ochranných pomôcok pre zdravotníkov
  • Online vyučovanie
  • René Grich ocenený za najlepší preklad
  • Zvonenie

     • Pondelok 13. 7. 2020