• Najväčšia online hodina TSV
     • Najväčšia online hodina TSV

     • 3. 5. 2020
     • Aj naši gymnazisti sa zapojili do historicky najväčšej online hodiny telesnej a športovej výchovy a prispeli tak k vytvoreniu svetového rekordu. Hlavnou myšlienkou tohto online podujatia bolo prostredníctvom 30-minútového cvičenia zjednotiť celý svet. Gymnazisti sa tak 22. apríla pripojili na stránku podujatia a zacvičili si spolu s cvičiteľkou a športovými priateľmi z celého sveta.

    • Akadémia veľkých diel
     • Akadémia veľkých diel

     • 8. 4. 2020
     • Akadémia veľkých diel, stredoškolský program Kolégia Antona Neuwirtha, do ktorého sú zapojení naši študenti, pokračuje aj napriek mimoriadnym opatreniam prostredníctvom videokonferencií.

      Dobrovoľná voľnočasová aktivita prebieha mimo vyučovacích hodín na stredných školách v rámci celého Slovenska. Kluby Akadémie spočívajú z 25 stretnutí počas školského roka, pričom každé stretnutie sa venuje jednému dielu. Študenti majú k dispozícii online knižnicu s vlastným profilom, kde nájdu materiály na samostatnú prípravu. Následne prídu na stretnutie so spolužiakmi a učiteľom, ktoré trvá 90 minút.

      Náplňou programu je čítanie diel veľkých autorov, pozeranie kvalitných filmov, počúvanie veľkých hudobných diel, čo smeruje k vnímaniu významných obrazov našej civilizácie. Cieľom je nielen sa s veľkými dielami stretnúť, ale sa do nich aj ponoriť, diskutovať o nich a hľadať odpovede na veľké životné otázky, ktoré otvárajú. Stredoškoláci tak môžu konfrontovať svoje vlastné postoje s veľkými autormi, uvažovať o fungovaní sveta a spoločnosti, v ktorej žijú. Aj aktuálne online diskusie inšpirujú mladých, aby túžili po múdrosti a kráse vo svojich vlastných životoch.

      Čítanie veľkých diel potrebuje dobrých sprievodcov. V našom gymnáziu sa program realizuje pod vedením Mgr. Lucie Čandíkovej Paraličovej. Ako najväčšie pozitíva vníma priestor na formulovanie vlastných argumentov a počúvanie ostatných, v neposlednom rade aj rozvoj kritického myslenia. „Metóda dialógu je starobylá, ale v súčasnom školstve málo využívaná, keďže si vyžaduje nielen prípravu učiteľa, ale hlavne študentov. Tí prichádzajú na seminár s prečítaným (pozretým, vypočutým) dielom. Potom sa môže rozvíjať dialóg, ktorý je objavný, ktorý je založený na vzájomnom načúvaní a nielen na výmene replík. Rozvoj kritického myslenia, schopnosti sústrediť sa alebo rozvoj čitateľskej gramotnosti sú len jej vedľajšie, hoci osožné produkty. Podstatné je, že otázky, ktoré nastoľujú analyzované diela sú bytostné a úlohou tejto metódy je, aby ich potenciál – dotknúť sa nášho vnútra a formovať nás – bol naplnený,“ zhŕňa prínosy lektorka programu v CGSM.

      Tvorcovia programu v súčasnosti ponúkajú aj webináre pre potenciálnych študentov. Ak vás Akadémie veľkých diel zaujala, sledujte jej webovú stránku.

    • Junior Internet 2020
     • Junior Internet 2020

     • 7. 4. 2020
     • Súťažná konferencia Junior Internet, ktorú organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku, pokračuje aj napriek prerušeniu vyučovania a má za sebou prvé kolo hodnotenia. Vzdelávaciu aplikáciu na výučbu japonského jazyka, ktorú vytvorili súrodenci Gabriel Sás a Monika Sásová, posunula hodnotiaca komisia do finálového kola súťaže. To sa vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s pandémiou uskutoční formou videokonferencie na konci apríla. Do 15. ročníka súťažnej konferencie prihlásili žiaci 152 prác v kategóriách webové stránky, aplikácie, grafické práce a digitálny dizajn či vzdelávacie online projekty. Na základe hodnotenia v prvom kole do finále postúpilo 46 projektov.

      Blahoželáme a držíme palce! :)

    • Tlačíme komponenty ochranných pomôcok pre zdravotníkov
     • Tlačíme komponenty ochranných pomôcok pre zdravotníkov

     • 6. 4. 2020
     • Zapojili sme sa do iniciatívy Pomôž nemocnici, ktorá vyrába ochranné pomôcky pre zdravotníkov. Naša 3D tlačiareň prakticky nonstop tlačí držiaky na ochranné plexisklá. V kombinácii s rúškami dávajú tieto štíty zdravotníkom oveľa väčšiu istotu a ochranu pred nakazením od potencionálnych nosičov koronavírusu. Iniciatíva spojila komunitu 3D tlačiarov, ktorí jej prostredníctvom kuriérov dodávajú vytlačené rámy na ochranné štíty. Tie sú potom kompletizované a distribuované do zdravotníckych zariadení. Ak v najbližšom čase obdržíme plexisklá, kompletné štíty budeme môcť rozdať aj zdravotníkom v Starej Ľubovni. 

    • Online vyučovanie
     • Online vyučovanie

     • 6. 4. 2020
     • Tri týždne dištančného vzdelávania v online priestore. Vyučovanie cez videokonferenčnú platformu Zoom, skupinové i individuálne videohovory, chat, edukačné videá, Edupage, ale i úprimná túžba vrátiť sa do škôl. :)  

    • Vyučovanie prerušené do odvolania
     • Vyučovanie prerušené do odvolania

     • 26. 3. 2020
     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu rozhodol o tom, že školy ostanú zatvorené až do odvolania. Ministerstvo školstva v nadväznosti na túto skutočnosť prijalo nasledujúce opatrenia: Písomné maturity sa v tomto školskom roku neuskutočnia a interná časť maturitnej skúšky, teda ústna maturitná skúška, by sa mala konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby.

      Máme za sebou viac ako týždeň dištančného vzdelávania, ktoré síce nie je štandardné, ale v súčasnej situácii jediné možné. Záleží nám na tom, aby táto forma výučby bola zvládnutá čo najlepšie a najefektívnejšie. Priebeh vyučovania teda zabezpečujeme prostredníctvom Edupage i ďalších online platforiem (Zoom, Gmail, Viber, WhatsApp, Duo). Konkrétny spôsob výučby si pedagógovia volia sami.

      Milí žiaci, máte možnosť vzdelávať sa prostredníctvom interaktívnych hodín, pracovných listov, testov a zadaní od učiteľov. Jednou zo základných podmienok domáceho vzdelávania je samoštúdium. Učitelia vám otvárajú dvere, vy musíte vstúpiť. Povzbudzujeme vás k tomu, aby ste plnili zadané úlohy a povinnosti nielen preto, že učitelia majú právo hodnotiť splnenie úloh, ale hlavne pre podstatu každého vzdelávania – pre váš intelektuálny rast. Nie všetci máte na túto formu štúdia ideálne podmienky. Staráte sa o mladších súrodencov, pomáhate im s učením... Napriek tomu to mnohí výborne zvládate. Patrí vám obdiv. Rovnako aj pedagógovia majú svoje rodinné povinnosti a vytvárajú pre vás online materiály, hodnotia vami urobené úlohy. Veríme, že vďaka dobrej spolupráci sa nám obdobie dištančného vzdelávania podarí zvládnuť čo najlepšie. Ak máte nejaké otázky, potrebujete poradiť či pomôcť, kontaktujte svojich pedagógov. Už teraz sa tešíme na osobné stretnutie v Cirkevnom gymnáziu sv. Mikuláša.

      Vyprosujeme vám do týchto dní veľa zdravia a pokoja.

      Mgr. Pavol Chmeliar, riaditeľ školy

       

      Ministerstvo školstva rovnako predstavilo novú platformu na dištančné vzdelávanie – webovskú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia všetky dôležité informácie.

    • Oznam o dištančnej forme vzdelávania
     • Oznam o dištančnej forme vzdelávania

     • 15. 3. 2020
     • Vážení rodičia, milí žiaci,
      v súlade s Usmernením MŠVVaŠ SR zo dňa 12. marca 2020 nariaďuje riaditeľ školy vyučovanie dištančnou formou vo všetkých ročníkoch gymnázia od pondelka 16. marca 2020 do piatka 27. marca 2020. Výučba bude prebiehať elektronickou formou. Spôsob výučby, zadávania úloh oznámi každý vyučujúci svojim žiakom prostredníctvom portálu Edupage alebo akýmkoľvek iným prostriedkom elektronickej komunikácie, na ktorý sú zvyknutí. Žiaci sú povinní postupovať podľa pokynov vyučujúcich a plniť úlohy v stanovenom termíne, rovnako ako v prípade klasického vyučovania. Odporúčame, aby sa tejto činnosti venovali doma v dopoludňajších hodinách. Hodnotenie: Spôsob overovania vedomostí nechávame na každom učiteľovi po dohode so žiakmi.

      Vážnosť situácie môže byť pre nás zároveň príležitosťou na uvedomovanie si podstatných hodnôt v živote a časom na budovanie vzťahov v rodine. Pekné zamyslenie k tejto téme nájdete tu.

      Mgr. Pavol Chmeliar, riaditeľ školy

    • Riaditeľské voľno a mimoriadna situácia
     • Riaditeľské voľno a mimoriadna situácia

     • 12. 3. 2020
     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      v súlade s § 150 odsek 5 zákona 245/2008 Z. z. udeľujem žiakom na deň 13. marec 2020 (piatok) riaditeľské voľno. V rámci preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky od 16. marca 2020 uzatvoril všetky školy a školské zariadenia na dobu 14 dní. Taktiež informoval o odklade termínu písomných maturitných skúšok. Viac v Usmernení MŠVVaŠ SR zo dňa 12. marca 2020.

      Žiaci dostanú inštrukcie, ako bude v priebehu uvedených dvoch týždňov prebiehať v jednotlivých predmetoch výučba formou e-learningu.

      Zároveň dôrazne odporúčam, aby sa študenti počas prerušenia školského vyučovania zdržiavali v domácom prostredí a vyhýbali sa návštevám hromadných podujatí a miest s veľkým počtom ľudí. Nechápte toto obmedzenie vyučovania ako prázdniny, ale počas karantény zmysluplne využívajte čas výlučne v domácom prostredí. Buďme všetci zodpovední a riaďme sa pokynmi krízového štábu!

      O akýchkoľvek zmenách Vás budeme priebežne informovať prostredníctvom Edupage a webovej stránky školy.

      Vyprosujem Vám veľa zdravia a pokoja!

      Mgr. Pavol Chmeliar, riaditeľ školy

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • cgsm@cgsm.sk
   • palsa@cgsm.sk
   • kuruc@cgsm.sk
   • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
   • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO
   • 37945785
 • Fotogaléria

  • Slávnostné Te Deum
  • Absolútna víťazka Technických talentov 2020+
  • Slávnostná rozlúčka s absolventmi
  • Nové číslo školského časopisu online
  • Odmena za kvalitný projekt v Technických talentoch
  • Španielčina počas dištančného vzdelávania
  • Ďalší úspech v Technický talentoch 2020+
  • Ochranné štíty pre pedagógov v ŠZŠ sv. Anny
  • Malá maturita zo slovenčiny
  • Súrodenci Sásovci so špeciálnou cenou hodnotiacej komisie
  • Rozdali sme ochranné štíty
  • Akadémia veľkých diel
  • Tlačíme komponenty ochranných pomôcok pre zdravotníkov
  • Online vyučovanie
  • René Grich ocenený za najlepší preklad
  • Zvonenie

     • Pondelok 13. 7. 2020