• 01júl
     • Rozlúčka s kolegami
      • Rozlúčka s kolegami

       Posledný školský deň sme sa rozlúčili so silnou päťkou našich kolegov, ktorí od budúceho školského roku nebudú súčasťou nášho kolektívu. Slávnostný spoločný obed bol naplnený spomienkami, smiechom, slzami aj nádejou na ďalšie stretnutia v budúcnosti. 

       Pán riaditeľ Pavol Chmeliar alias Maroš pôsobil na škole od roku 2003 ako riaditeľ Základnej školy sv. Cyrila a Metoda. Od roku 2005 ako riaditeľ Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša. RNDr. Anna Limáneková - Hanka pôsobila od roku 1997 na základnej škole sv. Cyrila a Metoda, od roku 2005 na gymnáziu sv. Mikuláša, v rokoch 2010 - 2023 bola zástupkyňou školy. Monika Šaková pôsobila ako ekonómka na ZŠ sv. Cyrila a Metoda od roku 1993 a na Cirkevnom gymnáziu sv. Mikuláša od roku 2005. Pani upratovačka Irenka Pristačová začínala spolu s cirkevným gymnáziom v roku 2005. PaedDr Bohumír Živčák, PhD. - Bohuš bol s nami od roku 2016.

       Ďakujeme za Vašu prácu, za pečať, ktorú ste tu nechali, za vaše srdcia, ktoré bili pre túto školu. Budeme na Vás spomínať s láskou.

        

    • 01júl
     • Záver školského roka
      • Záver školského roka

       Školský rok sme slávnostne ukončili spoločnou svätou omšou v Kostole sv. Petra a Pavla. Pani riaditeľka základnej školy Mgr. Michaela Fábová poďakovala pánovi riaditeľovi gymnázia Mgr. Pavlovi Chmeliarovi za jeho 21-ročné pôsobenie na cirkevných školách ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda a Cirkevnom gymnáziu sv. Mikuláša. Podarovala mu špeciálny dar troch jabĺk rôznej veľkosti s krížom uprostred na podklade kameňa, ktoré symbolizujú 3 súčasti cirkevnej školy - ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda a Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, na rozvoji ktorých sa pán riaditeľ podieľal počas svojho 21-ročného pôsobenia, pričom stál pri zrode cirkevného gymnázia a cirkevnej materskej školy. Poďakovanie vyjadrila aj Ing. Mgr. Martina Pavlinská ako zástupca Rady rodičov. 

       Pán riaditeľ poďakoval riaditeľke ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda Mgr. Michaele Fábovej,  zástupkyni školy  PaedDr. Vladimíre Drabantovaj, tajomníčke Viere Hetešovej, aj odchádzajúcim zamestnancom:  bývalej zástupkyni RNDr. Anne Limánekovej a ekonómke Monike Šakovej.

       Následne pán riaditeľ ocenil vynikajúcich študentov, ktorí reprezentovali školu počas školského roku 2023/2024.

       Počnúc budúcim školským rokom 2024/2025 bude Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša súčasťou Spojenej školy, Štúrova 383/3, Stará Ľubovňa, ktorá bude pozostávať z týchto zložiek: MŠ sv. Cyrila a Metoda, ZŠ sv. Cyrila a Metoda a Gymnázium sv. Mikuláša.

        

    • 01júl
     • Poďakovanie
      • Poďakovanie

       Bývalí študenti - súrodenci Vančovci poďakovali učiteľom a zamestnancom školy za štúdium na Cirkevnom gymnáziu sv. Mikuláša. Najmladšia Monika nakreslila a podarovala škole obraz Krista. Súrodenci zároveň priniesli list od rodičov v tomto znení: 

            Vážený pán riaditeľ, drahý pedagogický zbor, milý pomocný personál,

            chceli by sme sa Vám poďakovať. Našich 5 detí študovalo na CGSM od roku 2012 do roku 2024.

           Ďakujeme za rodinnú atmosféru, ktorú ste vytvárali, za Vaše duchovné vedenie,       za Váš čas, ktorý ste im venovali, za Vaše vedomosti, ktoré ste im odovzdávali, za Váš život, z ktorého mohli čerpať.

           Vďaka patrí aj pomocnému personálu - upratovačkám a kuchárkam - ktorý tiež prispel k bohatstvu tejto školy.

           - Nech Vás žehná Pán a nech Vás chráni! - (Num 6, 24)

        

       Vančovci

        

    • 01júl
     • Finále v Akadémii veľkých diel
      • Finále v Akadémii veľkých diel

       Akadémia veľkých diel je voľnočasový program zameraný na rozvoj charakteru, kritického myslenia a čítania s porozumením. 9 študentov sa od začiatku školského roka pravidelne stretávalo pri debatách nad veľkými dielami z literatúry, filozofie, výtvarného umenia, filmu a hudby a svoju celoročnú prácu ukončili posledným stretnutím a odovzdaním certifikátov.

        

    • 01júl
    • 01júl
     • Školské výlety
      • Školské výlety

       Jednotlivé triedy tento školský rok uzavreli školskými výletmi. 5 tried si obzrelo pamätihodnosti Bratislavy, dve triedy navštívili aj Viedeň. Prespávačka v škole po maturite zo slovenčiny bola nápadom 4.BA a druháci oddychovali na chate v Plavnici.

    • 25jún
    • 25jún
     • Picnic day
      • Picnic day

       4. ročník školského pikniku nám slniečko opäť doprialo horúci letný deň. Osviežili sme sa nápojom Bubble tea, vodnými balónikmi a popcornom, ktoré si mohli žiaci kúpiť za symbolický poplatok. Výťažok zbierky bude využitý na charitatívne účely.

    • 25jún
     • Dofáci na expedíciách
      • Dofáci na expedíciách

       Tohtoroční Dofáci úspešne zvládli svoje expedície.

       Zlatí  absolvovali trasu: Veľký Lipník - Lesnícke sedlo - Červený Kláštor - Lesnica - Vysoké skalky - sedlo Rozdiel - Eliášovka - Mníšek nad Popradom - sedlo Doštená - Osly - Stará Ľubovňa.

       Strieborní: Smižany - Levoča - Mariánska Hora - Jakubany - Nová Ľubovňa - Stará Ľubovňa

       Bronzoví 1. skupina: Lipany - Minčol - Čirč

       Bronzoví 2. skupina: Sedlo Vabec - Čiertaže - Litmanová - sedlo Rozdiel - Vysoké Skalky- Šľachovky - Lesnické sedlo - Veľký Lipník

       Tímy skúšané po psychickej aj fyzickej stránke. Niektorí cvičili trpezlivosť čakaním na ostatných členov skupiny, iní hľadali rezervné sily a motiváciu ísť ďalej. Súdržnosť a odhodlanie. U niektorých skupín mokré nohy a studená noc, u iných páľava a horúčosť a pod každým kopcom úvaha, na čo sa to vôbec dali. Ale hlavne množstvo zážitkov, dobrodružstvo, priateľstvá a nezabudnuteľné momenty.

        

    • 20jún
    • 20jún
     • History around us
      • History around us

       Študenti štvrtého ročníka bilingválneho gymnázia už tretí rok v rámci hodín dejepisu pripravujú projektovú ročníkovú prácu v podobe videoreportáže v anglickom jazyku o regionálnej histórii 20. storočia. Jednotlivé projekty slávnostne odprezentovali 18. 6. 2024. Tento rok sa zamerali na tieto témy: Oslobodenie obce Kolačkov, Kolektivizácia, Barbarská noc, Partizáni v okolí Starej Ľubovne, Šľachta na Ľubovnianskom hrade.

        

    • 20jún
    • 07jún
    • 04jún
     • Karin - Kráľovná čitateľov
      • Karin - Kráľovná čitateľov

       Do každoročnej čitateľskej súťaže Kráľ čitateľov, ktorú organizuje Ľubovnianska knižnica, sa tento rok zapojila silná zostava našich prvákov z bilingválneho gymnázia. Ako zástupcovia najstaršej vekovej kategórie jednoznačne hviezdili a získali niekoľko ocenení. 1. miesto získala Karin Hudáková, ktorá obhájila titul víťaza z minulého roku, 3. miesto a Cena sympatie pripadla Zuzane Fröhlichovej a Cenu sympatie dostala aj Leonia Petrusová. Dievčatá, blahoželáme!

        

    • 04jún
     • Cvičné expedície DofE
      • Cvičné expedície DofE

       Vyše 30 študentov je tento rok zapojených do projektu DofE, v rámci ktorého zdolávajú osobné výzvy o oblasti dobrovoľníctva, športu a rozvoja talentu na rôznych úrovniach. Zlatí, strieborní a bronzoví Dofáci strávili jeden deň a jednu noc tréningom na kvalifikačnú expedíciu, ktorá ich čaká v júni. Najskúsenejšia skupina zlatých absolvovala splav Dunajca na rafte. Ostatné skupiny realizovali turistickú trasu Forbasy - Hniezdianske Sedlo - Úboč  a noc strávili v stanoch v areáli Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša, pričom trénovali napríklad stavanie tábora.

        

    • 29máj
     • Choďte a meňte svet!
      • Choďte a meňte svet!

       Úspešní absolventi nášho gymnázia v piatok 24. mája prevzali maturitné vysvedčenie na Ľubovnianskom hrade. Slávnosť začala spoločnou sv. omšou v Kaplnke sv. Michala archanjela a pokračovala vo výstavnej sieni hradu príhovorom riaditeľa a zástupcu študentov, ktorí prevzali vysvedčenia a ocenenia.

       Milí absolventi, choďte a meňte svet k lepšiemu!

    • 24máj
    • 24máj
     • Účelové cvičenie a KOŽAZ
      • Účelové cvičenie a KOŽAZ

       Tohtoročné účelové cvičenie a Kurz ochrany života a zdravia sa niesli v duchu športových aktivít na školskom dvore, prednášky kpt. Ing. M. Ženčucha o riešení krízových situácií a prehliadky Hasičskej stanice v Starej Ľubovni. Prváci sa zároveň zúčastnili na prednáške o robotike v Ľubovnianskej knižnici.

        

    • 20máj
     • Ústna maturita 2024
      • Ústna maturita 2024

       Dnes začali na škole maturitné skúšky, ktoré budú prebiehať do stredy 22. mája. Študenti 4. A a 5. BA v tomto školskom roku maturujú z predmetov slovenský jazyk a literatúry, anglický jazyk úroveň B2 a C1, nemecký jazyk úroveň B2, občianska náuka, dejepis, umenie a kultúra, geografia, chémia, biológia, matematika, fyzika a informatika.

    • 20máj
     • Diskusia s Miriam Lexmann
      • Diskusia s Miriam Lexmann

       V štvrtok 16. mája našu školu navštívila europoslankyňa Miriam Lexmann, aby diskutovala so študentmi na aktuálne témy súvisiace s Európskou úniou. Pani Lexmann uviedla študentov do oblastí, ktorým sa venuje ako slovenská europoslankyňa, no hlavnou témou sa stali eurofondy. Vysvetlila výhody čerpania eurofondov, ale poukázala aj na problémy súvisiace s využívaním dotácií na Slovensku. Taktiež zdôraznila, že každý z nás môže ovplyvniť fungovanie Európskej únie, a to nielen účasťou na eurovoľbách, ale aj účasťou na parlamentných voľbách a konštruktívnym správaním sa na sociálnych sieťach. Na záver diskusie pani europoslankyňa odpovedala na rôzne otázky študentov. Celá diskusia obohatila študentov o nové informácie z diania v európskom parlamente a taktiež povzbudila k zodpovednému prístupu k voľbám.

       Text: Lenka Selepová, 4. BA

       Foto: Simona Zimová, 4. BA

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • Sekretariát: +421 522388411
   • Štúrova 3
    064 01 Stará Ľubovňa
    Slovakia
   • 37945785
   • Mgr. Pavol Chmeliar
   • Riaditeľ: +421 522388412
   • Zástupkyňa: +421 522388406
   • Zborovňa: +421 522388413
   • Ekonomické: +421 522388400
   • Jedáleň: +421 522388402
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenie

     • Utorok 23. 7. 2024
  • Počet návštev: 913173