• 01dec
    • 01dec
     • Nezabudnuteľná slávnosť piatakov
      • Nezabudnuteľná slávnosť piatakov

       Stužková 5.BA, ktorá sa uskutočnila 25.11.2023, bola ozaj transcendentálnym zážitkom. Túto slávnosť sme začali omšou v kostole sv. Mikuláša, ktorú slúžil pán kaplán Malec a svojou kázňou povzbudil nielen nás študentov, ale aj rodičov a profesorov.

       Ďalej sme sa presunuli do našej krásne vyzdobenej sály a vypočuli si transcendentálny príhovor nášho skvelého triedneho Majka Pavlovského, o malú chvíľu na to sme sa stali nositeľmi zelených stužiek a na konci všetkých oficialít sme sa nasýtili výdatnou večerou.

       Keďže slovo 'transcendentálny' nebolo spomenuté dostatočne veľakrát, spomeniem ešte aj program, ktorý bol presne takýto. Zabavili sme sa aj počas tanečných kôl, kde sme zistili, aké skryté tanečné talenty máme u nás na škole (a nemyslím len pána profesora Gnebusa). 5.BA jednoducho nesklamala (tak ako zvyčajne) a na našu stužkovú slávnosť sa bude ešte dlho spomínať.  (Laura Š.)

    • 28nov
     • Písali o nás…
      • Písali o nás…

       Časopis Slovenska v poslednom čísle časopisu 47/2023 uverejnil článok o programe Akadémia veľkých diel, v ktorom sú vyjadrenia aj od členov a mentora klubu Akadémie z našej školy. Prečítajte si.

        

    • 27nov
    • 27nov
    • 24nov
     • Duchovná obnova prvákov
      • Duchovná obnova prvákov

       Spoznaj sám seba. V duchu tejto témy sa niesla duchovná obnova našich prvákov. Spoločný čas strávili spolu s triednymi učiteľmi v Podolínci v dome spoločenstva Rieka života, ktorého členovia pripravili aj program. Študenti mali priestor zahrať sa spolu, podebatovať, vyskúšať svoje osobné limity aj duchovne načerpať. Veríme, že spoločný čas nielen stmelil kolektívy prváckych tried, ale aj im umožnil načrieť do svojho vnútra a zažiť Boha.

        

    • 24nov
     • Bubnovačka
      • Bubnovačka

       Aj tento rok sa naši študenti zapojili do celoslovenskej akcie Bubnovačka s heslom: "Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť! Ticho deti pred násilím neochráni!", ktorá je organizovaná s cieľom ochrany detí pred násilím.

        

    • 24nov
     • Šach cez prestávky
      • Šach cez prestávky

       Rozvíjať aktivitu na škole sa dá rôznym spôsobom. Rozbehli sme krátke šachové partičky na chodbe školy cez prestávky.  Niektorí sa dokonca zúčastnili na Okresných majstrovstvách v šachu. Budeme sa snažiť zachovať tento dobrý zvyk šachových turnajov aj naďalej.

        

    • 20nov
     • Raňajky s primátorom
      • Raňajky s primátorom

       Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva primátor Starej Ľubovne PhDr. Ľuboš Tomko už 11. rok pozval na RAŇAJKY S PRIMÁTOROM vybraných študentov všetkých stredných škôl, CVČ a ZUŠ z nášho  mesta. Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša nominovalo tento rok Filipa Pataráka zo 4.A za všestrannú pomoc škole pri jej propagácii a za aktívnu súčinnosť pri spracovaní audiovizuálneho materiálu a Vanesu Smrekovú z 5.BA za aktívnu prácu v programe DofE, kde pôsobí ako študentská ambasádorka, a za mimoriadnu angažovanosť v dobrovoľníckych činnostiach. ZUŠ Jána Melkoviča nominovalo Katarínu Chmeliarovú z 5.BA za mimoriadne úspešnú reprezentáciu školy v medzinárodných a celoslovenských súťažiach a projektoch v populárnom speve a za aktívnu účasť na kultúrnych podujatiach v rámci mesta a regiónu.

    • 20nov
    • 20nov
     • Deň otvorených dverí
      • Deň otvorených dverí

       Tohtoročný DOD bol opäť plný pestrých aktivít, na ktorých študenti spolu so svojimi pedagógmi odprezentovali to najlepšie, čo na škole máme v rámci prírodovedných a humanitných predmetov, mimoškolských aktivít a projektov DofE a Akadémia veľkých diel.

       Kolegovia, študenti, klobúk dole - vidieť vás v akcii bol zážitok. Deviataci a ôsmaci majú o čom premýšľať.

    • 14nov
     • Peter a Lucia - Mladí proti vojne
      • Peter a Lucia - Mladí proti vojne

       Známy príbeh spisovateľa Romaina Rollanda v divadelnom prevedení študentov a pedagógov zo stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja bol kultúrnym zážitkom aj pre našich študentov 3.BA. Téma vojny sa stala pre nich aktuálnejšou o to viac, že na javisku stáli ich rovesníci aj z nášho mesta.

    • 14nov
     • Aktívna škola
      • Aktívna škola

       Naša škola sa tento rok zapojila do projektu Aktívna škola, ktorý zastrešuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Jeho cieľom je rozvíjať pohybovú aktivitu na škole pred, počas alebo aj po vyučovaní. Zameriava sa napríklad na aktívny transport, aktívne triedy, proaktívne prostredie, stravovanie a ďalšie oblasti. Zvyšovať aktivitu môžeme malými krokmi, napríklad krátkymi cvičeniami na bežnej hodine.

        

    • 10nov
    • 09nov
    • 09nov
    • 09nov
     • Burza stredných škôl
      • Burza stredných škôl

       7.11.2023 sa aj naša škola zúčastnila v Športovej hale na “Burze informácií”, ktorú už 2. rok organizuje ÚPSVaR v Starej Ľubovni s cieľom poskytnúť informácie o stredných školách  ôsmakom a deviatakom z celého okresu. Naši žiaci spolu s pedagógmi predvádzali pokusy z fyziky, prezentovali výsledné produkty projektov z biológie, poskytovali informácie o školskom časopise, o projektoch DofE a Akadémia veľkých diel a predviedli ukážky krúžkovej činnosti Latino klubu. Intenzívnejšiu prezentáciu chystáme na Deň otvorených dverí 16.11.2023. Tešíme sa na budúcoročných prvákov.

        

    • 07nov
     • Dívajte sa na horizont
      • Dívajte sa na horizont

       V rámci projektu Aktívna škola, do ktorého sa tento rok zapojila aj naša škola, prijal od nás pozvanie Mgr. Marián Jendrichovský, PhD., fyzioterapeut, ktorý prednáša aj na zahraničných univerzitách. V názve prednášky “Chodíme sem a tam alebo hore a dole” vystihol základné princípy zdravého držania tela, ktoré si žiaci prakticky vyskúšali. Zdôraznil, niekoľko jednoduchých pravidiel:

       1. Menej sedieť a viac chodiť
       2. Preferovať viac polohu chrbtice S a menej polohy C alebo I.
       3. Zdvihnúť pri chôdzi pohľad na horizont a nepozerať dole.
       4. Každý deň sa zadýchať aspoň na 15 minút  - byť aktívny.
       5. Ak je to možné, uprednostniť schody pred výťahom a chôdzu pred jazdou autom.
       6. Stráviť aspoň pol hodiny denne ležaním na bruchuu.

       Niekedy je lepšie začať malými krokmi, ktoré až tak nebolia, ako veľkými skokmi, pri ktorých si natiahnete šľachu. Naše telo je chrám Boha. Ako sa oň staráš?

    • 02nov
     • Debata s Izraelčanom Shay Saadoune
      • Debata s Izraelčanom Shay Saadoune

       Izraelčan Shay Saadoune žije a pracuje už niekoľko rokov na Slovensku. Naši študenti mali možnosť debatovať s ním o príčinách, vzniku a histórii palestínsko-izraelského konfliktu. Neformálne stretnutie v silent zóne na chodbe školy vtiahlo do počúvania aj tých, ktorí sa menej zaujímajú o spoločensko-politické dianie.

    • 27okt
     • Aj ty o sebe občas pochybuješ?
      • Aj ty o sebe občas pochybuješ?

       Každý z nás má svoje chyby a nedostatky, každého z nás čosi vo vnútri bolí alebo trápi. Našťastie v tom nie sme sami. V rámci ľudových misií v gréckokatolíckej farnosti nám o tom prišiel porozprávať provinciál redemptoristov, otec Miroslav Bujdoš so svojím tímom. Poukázal aj na to, že Boh je ten, kto stojí pri nás a kto nám môže pomôcť, ak mu to dovolíme.

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • Sekretariát: +421 522388411
   • Štúrova 3
    064 01 Stará Ľubovňa
    Slovakia
   • 37945785
   • Mgr. Pavol Chmeliar
   • Riaditeľ: +421 522388412
   • Zástupkyňa: +421 522388406
   • Zborovňa: +421 522388413
   • Ekonomické: +421 522388400
   • Jedáleň: +421 522388402
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenie

     • Piatok 21. 6. 2024
  • Počet návštev: 891429