• 25jún
     • Picnic day
      • Picnic day

       Podujatie s názvom Picnic day, ktoré pripravuje žiacka školská rada a podporný tím, sa už u nás stalo tradičným. V atmosfére blížiaceho sa záveru školského roka sa gymnazisti stretli na školskom dvore. Spoločný piknik gymnazistov bol najmä o dobrej nálade, úsmevoch, radosti. Nechýbali spoločenské a pohybové hry, príjemné rozhovory v skupinkách, dobrá hudba a, samozrejme, chutné jedlo.

    • 25jún
     • Juniáles
      • Juniáles

       Žiacka školská rada v spolupráci s podporným tímom usporiadala v závere školského roka Juniáles. Jedinečnú akciu plnú tanca, zábavy a dobrej nálady, dopĺňali vystúpenia Latino klubu pod vedením Mgr. Moniky Biganičovej. Nechýbala tombola a belgický tanec.

    • 25jún
     • Kľúč od pevnosti
      • Kľúč od pevnosti

       Družstvo nášho gymnázia v zložení Andrea Hnátová, Júlia Hnátová, Šimon Pjaták a Dávid Kuruc obsadilo siedmu priečku v 29. ročník súťaže stredoškolákov Kľúč od pevnosti, ktorú organizuje Vidiecka asociácia mládeže v spolupráci s Centrom voľného času v Starej Ľubovni. V slovenskej verzii známej televíznej show „Pevnosť Boyard“ si zmeralo sily jedenásť kolektívov zastúpených študentmi stredných škôl v prostredí Ľubovnianskeho hradu, ktoré celému podujatiu dodáva historickú atmosféru a tajomnú príchuť.

        

    • 25jún
     • Úspešní absolventi Akadémie veľkých diel
      • Úspešní absolventi Akadémie veľkých diel

       Už vo štvrtom školskom roku sú študenti našej školy súčasťou dobrodružstva spoznávania veľkých diel západnej civilizácie v oblasti literatúry, výtvarného umenia, hudby, filmu a filozofie. V priebehu minulého týždňa ukončili tohtoročné semináre v rámci Akadémie veľkých diel. Po absolvovaní celoročného inšpiratívneho programu si prevzali certifikáty. Blahoželáme! 

       - Už štvrtý ročník Akadémie veľkých diel za nami.
       - 22 diel, 40 hodín spoločnej diskusie.
       - "Hľadáme pravdu, ktorá ešte nikdy nikomu neuškodila."
       - Ak chceš rozvíjať svoj charakter, zlepšiť sa v kritickom myslení, naučiť sa lepšie sústrediť a čítať s porozumením, prihlás sa budúci rok k nám.

        

    • 19jún
    • 19jún
     • Aj Ty v IT
      • Aj Ty v IT

       Tretiačky v rámci hodín informatiky absolvovali worshop Základy programovania s micro:bitom. Vďaka lektorke Martine Pavlinskej z občianskemu združenia Aj Ty v IT, ktoré motivuje a vzdeláva dievčatá v digitálnom svete, sa gymnazistky pomocou micro:bitu naučili vytvoriť program na meranie teploty vzduchu, intenzity svetla a vytvoriť si jednoduchý obvod s LED diódou a LED pásikmi.

    • 15jún
     • Dobrodružné expedície DofE
      • Dobrodružné expedície DofE

       Naši dofáci v prvej polovici júna úspešne absolvovali cvičné a kvalifikačné expedície v rámci programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE). K zisku prestížneho ocenenia sa tak priblížilo 19 našich študentov, ktorí v tomto školskom roku aktívne rozvíjajú svoj talent, napredujú v športovej oblasti a vykonávajú dobrovoľnícku činnosť na zlatej, striebornej a bronzovej úrovni. Jednotlivé expedičné tímy sa statočne popasovali s náročnými podmienkami, daždivým počasím a blatistým terénom a naplnili ciele svojich výprav.   

       Expedície ponúkajú mladým ľuďom jedinečný, náročný a nezabudnuteľný zážitok. Realizujú sa s vopred dohodnutým účelom a podnikajú sa v malých tímoch v neznámom prostredí. Dofáci na zlatej úrovni strávia na expedícii štyri dni a tri noci, strieborní tri dni a dve noci, bronzoví dva dni a jednu noc. Úspešné absolvovanie expedície si vyžaduje odhodlanie, fyzické úsilie, vytrvalosť, spoluprácu pri jej plánovaní, realizácií a prekonávaní ťažkostí v neznámom prostredí. Nejde len o kvantum prejdených kilometrov s ťažkým batohom na chrbte, noc v stane, ale aj o utužovanie priateľstiev, testovanie vlastných možností i zábavu.

    • 15jún
     • No backpack day
      • No backpack day

       Žiacka školská rada prišla s iniciatívou nazvanou no backpack day. Zmyslom tejto akcie, šíriacej sa prostredníctvom sociálnych sietí, je upozorniť na milióny detí v rozvojových krajinách, ktoré nemajú ľahký prístup k vzdelaniu a denne musia nosiť školské pomôcky v rukách do škôl do škôl vzdialených aj niekoľko kilometrov. Gymnazisti improvizovali a klasické školské batohy nahradili rôznymi predmetmi.

    • 15jún
     • NOISE medzi najlepšími stredoškolskými časopismi PSK
      • NOISE medzi najlepšími stredoškolskými časopismi PSK

       Minuloročné vydania študentského časopisu NOISE boli odbornou porotou zaradené do najvyššieho – zlatého pásma v 9. ročníku Súťaže stredoškolských časopisov, ktorú organizuje Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Regionálnou organizáciou Slovenského syndikátu novinárov a Krajskou knižnicou P. O. Hviezdoslava v Prešove. Odborná porota zložená s aktívnych novinárov sa pri hodnotení redakčnej práce študentov stredných škôl v kraji sústredila na obsah, štylistiku, grafiku, fotografie, titulku stredoškolských časopisov a kreatívnosť tých, ktorí ich tvoria. Ostatné vydanie časopisu zároveň získalo od komisie špeciálnu cenu za kreativitu.

       Foto: https://www.facebook.com/presovskykraj

    • 20jún
     • ErasmusPlus: Ďalšia podnetná mobilita
      • ErasmusPlus: Ďalšia podnetná mobilita

       Mobilitou v maďarskej Ajke sme zavŕšili projekt s názvom Cultural heritage beyond borders, do ktorého bolo naše gymnáziu zapojené v rámci programu ErasmusPlus. Naši študenti sa tu stretli s rovesníkmi z Portugalska, Holandska a Turecka. Maďarská partnerská škola pre nás pripravila zaujímavý program. Navštívili sme múzeum tradičnej dediny v Kiscsősz, kde sme absolvovali viacero workshopov zameraných na spoznávanie kultúrneho dedičstva našich južných susedov. Jeden deň sme strávili pri Balatone, najväčšom jazere v strednej Európe a projektový týždeň sme ukončili exkurziou v Budapešti. Nechýbalo ani prijatie primátorom mesta či slávnostná ceremónia spojená s odovzdávaním certifikátov. Ďalšie skúsenosti, zážitky a priateľstvá. Tešíme sa na nasledujúce projekty v budúcom školskom roku.

    • 28máj
     • Maturitný týždeň
      • Maturitný týždeň

       Uplynulý týždeň patril maturantom. Počas ústnej formy maturitnej skúšky zúročili nadobudnutné vedomosti vo forme odpovedí pred jednotlivými komisiami. V piatok si už úspešní absolventi v reprezentatívnych priestoroch Ľubovnianskeho hradu prevzali maturitné vysvedčenia. Slávnosť sa začala sv. omšou, ktorú v hradnej kaplnke sv. Michala celebroval emeritný pomocný biskup Spišskej diecézy Mons. Andrej Imrich. Nádherné priestory Paláca Ľubomírskych, kde sa ceremónia konala, umocnili jedinečnosť slávnostnej chvíle.

       Drahí naši absolventi, lúčime sa s Vami slovami pána riaditeľa a prajeme Vám, aby ste boli v živote úspešní. Nech to nie je Vaším primárnym cieľom. Snažte sa využívať svoje dary v prospech iných, slúžte iným a vtedy Vás ľudia ocenia a Boh odmení.

    • 24máj
     • School for everybody
      • School for everybody

       V dňoch 15. – 19. mája k nám na projektovú návštevu zavítala skupinka dvoch učiteliek a šiestich žiakov z Litvy. V rámci programu Erasmus+ tu naši hostia absolvovali študijný a poznávací pobyt. Navštevovali hodiny anglického jazyka a predmetov vyučovaných v angličtine. Predstavili sme im našu školu a erasmáci si prezreli naše mesto, okolité pamiatky i prírodné krásy, ktoré ich očarili napriek daždivému počasiu. Po projektovom týždni odchádzali s pocitom, že získali nielen nové skúsenosti, ale aj nové priateľstvá.

    • 24máj
     • Občianske právo
      • Občianske právo

       Tretiaci a druháci sa v rámci hodín občianskej náuky zúčastnili na besede s JUDr. Juditou Dubjelovou. Venovali sa občianskemu právu, vďaka čomu si rozšírili svoje vedomosti a kompetencie v oblasti právnej spôsobilosti, v oblasti ochrany osobnosti a v rodinnom, vlastníckom, dedičskom a záväzkovom práve.

    • 24máj
     • Svetelný smog
      • Svetelný smog

       Žiaci prvého a druhého ročníka absolvovali prednášku venovanú problematike svetelného znečistenia. RNDr. Igor Kudzej, CSc. Sa v nej venoval negatívnym vplyvom nedostatku nočnej tmy na živé organizmy a predstavil dostupné riešenia. Podujatie sa uskutočnilo v rámci cezhraničného projektu programu ENI HUSKROUA a vďaka Ľubovnianskej knižnici.

    • 16máj
    • 16máj
     • Zaujímavý projekt vyvrcholil výmenou v Starej Ľubovni
      • Zaujímavý projekt vyvrcholil výmenou v Starej Ľubovni

       Naše gymnázium sa v uplynulých troch rokoch aktívne zapojilo do medzinárodného projektu v rámci výmenného programu Erasmus+. Vďaka grantovej schéme Európskej únie pre medzinárodné partnerstvá škôl dostali študenti a pedagógovia jedinečnú príležitosť spolupracovať so zahraničnými školami, ktoré v ostatnom čase navštívili. Projekt s názvom UNESCO Culture ambassadors vyvrcholil mobilitou v Starej Ľubovni. Pre účastníkov z portugalského mesta Guimarães, španielskej Bazy, tureckého Karabüku a litovského Vilniusu tu bol v poslednom aprílovom týždni pripravený bohatý program.

       Ciele projektu zameriavali pozornosť študentov na poznanie hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva zúčastnených krajín, jeho ochranu i zachovávanie tradícií. Participanti si v priebehu týždňa užívali krásy mesta i regiónu. „Mobilita, ktorá združila kultúrnych ambasádorov, bola odrazom ducha programu Erasmus+. Naša slovenská hosťovská škola sa venovala organizácii s vášňou, plným nasadením a láskou. Ukázali nám svoje dedičstvo, kultúru, spôsob života,“ povedala o výmene pedagogička zo Španielska María de Diego Yagüe. „A všetko sa odohrávalo vďaka škole s úžasnou rodinnou atmosférou,“ dodala.

       Okrem práce na audiovizuálnych digitálnych výstupoch hostia absolvovali pestrý sprievodný program. Spoznávali dominanty Starej Ľubovne. Študenti gymnázia sa stali ich sprievodcami pri prehliadke Ľubovnianskeho hradu či skanzenu. Participanti strávili spoločný čas v Tatrách, v Pieninách. Raftovali na Dunajci, prezreli si Beliansku jaskyňu. Z pamiatok zapísaných do Zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO na Slovensku navštívili historické centrum Bardejova a drevený kostolík v Hervartove. „Bolo pre mňa poctou navštíviť takú krásnu krajinu, akou je Slovensko. Hory priam vyrážajú dych. Zažila som mnoho zaujímavých a zábavných exkurzií. Ďakujem veľmi pekne za vašu pohostinnosť a dúfam, že niekedy na Slovensko ešte prídem,“ zhodnotila projektový týždeň Darija, študentka z Litvy. 

       Nevšednými boli pre hostí workshopy zamerané na tradičné slovenské remeslá. Vďaka kooperácii s Ľubovnianskym múzeom si vyskúšali drotárstvo a pán Gallík z Lackovej im zas predstavil umenie košikárstva. Výnimočným zážitkom bol slávnostný večierok, počas ktorého sa účastníci zabávali spolu s členmi hosťovských rodín v príjemnej atmosfére, ktorú vytvorila kapela Jána Jendrichovského Srdcovka. Projektových partnerov nášho gymnázia v rámci oficiálneho prijatia srdečne privítal aj primátor mesta Ľuboš Tomko.

       Keďže mobilita na Slovensku bola poslednou v poradí, prišiel čas aj na bilancovanie. Všetky absolvované aktivity prispeli nielen k rozvoju komunikačných zručností, ale posilnili aj občianske povedomie študentov ako budovateľov spoločnosti založenej na rešpekte, tolerancii, prijatí a porozumení druhým,“  zhodnotila prínosy Carla Rocha, učiteľka z Portugalska. Jednotliví aktéri sa síce rozlúčili, no priateľstvá a spolupráca ostávajú. „Projekt partnerstva škôl nám pomohol vidieť a spoznať, čo vzácne a krásne predkovia v jednotlivých krajinách vytvorili. Privádza nás to k úcte a obdivu k iným kultúram, krajinám. Zároveň sme mohli spoznávať partnerské školy, inšpirovať sa u nich príkladmi dobrej praxe. Máme k nepoznanému často predsudky, skúsenosť a osobný kontakt ale dokáže predsudky premeniť na rešpekt a v našom prípade aj blízke vzťahy a priateľstvá,“ povedal riaditeľ školy Pavol Chmeliar.

       A čo na možnosť zapojiť sa do projektov programu Erasmus+ hovoria naši študenti?

       Lea: „Byť súčasťou projektu Erasmus+ bol pre mňa nenahraditeľný zážitok. Nielen spoznávať novú krajinu, ale najmä ľudí, ktorí sú jej dôležitou súčasťou. Mala som možnosť využiť jazyk, ktorý sa učím, na vlastnej koži a prekonať aj svoje neistoty. Prekvapivo, jedna z najkrajších častí celého projektu bolo privítať zahraničných hostí u nás, kedy sme mali možnosť ukázať im trošku z pravého slovenského života a zabezpečiť, aby sa cítili ako doma. Som nesmierne vďačná za túto skúsenosť.“

       Ema: „Možnosť zúčastniť sa na Erasme bude pre mňa už navždy jedna z najviac obohacujúcich skúseností v živote. V septembri minulého roka som vďaka projektu mohla stráviť týždeň na ostrovčeku v Atlantickom oceáne. Popri množstve zaujímavých aktivít som sa veľa dozvedela o kultúrnom dedičstve krajiny. Rovnako obohacujúce bolo pre mňa hostiť študentku z Litvy. S hrdosťou na svoje korene som jej prezentovala miesta, ktoré sme počas mobility navštívili. Bolo krásne vidieť, ako sa všetkým, bez ohľadu na pôvod, na Slovensku páčilo.“

    • 16máj
     • Klub AVD v Kolégiu Antona Neuwirtha
      • Klub AVD v Kolégiu Antona Neuwirtha

       Klub Akadémie veľkých diel z nášho gymnázia, ktorý vedie Mgr. Lucia Čandíková Paraličová, PhD., navštívil Kolégium Antona Neuwirtha v jeho sídle, v kaštieli v Ivanke pri Dunaji. Študenti tu absolvovali seminár k filmu Červený balón. Zároveň sa stretli s naším absolventom Miroslavom Kafkom, ktorý v kolégiu aktuálne študuje. Bol to inšpiratívny a hodnotne strávený čas v inštitúcii, ktorá formuje mladých ľudí v duchu kresťanských hodnôt a kultúrneho odkazu západnej civilizácie.

       Členovia Klubu Akadémie veľkých diel z nášho gymnázia hovoria o prínosoch tohto voľnočasového programu v relácii Duchovné horizonty v Rádiu Regina.
       Reláciu nájdete na tomto odkaze. Reportáž sa začína v čase 30:45.

        

    • 16máj
     • Matematický klokan
      • Matematický klokan

       Aj v tomto školskom roku sa naši nadaní matematici zapojili do medzinárodnej súťaže pre žiakov základných a stredných škôl s názvom Matematický klokan. S netradičnými matematickými úlohami si z našich študentov najlepšie poradila Mária Barnovská, ktorá v najvyššej kategórii kadet G34 získala 95,8%, v celkovom hodnotení nechala za sebou 96,6% súťažiacich v rámci hodnotenia na Slovensku a obsadila 3. miesto. Vysoko v hodnotení vekovo nižšej kategórie kadet G12 bol aj Dávid Kuruc. Zo 120 možných bodov získal 101, bol úspešnejší ako 95% súťažiacich a obsadil 14. miesto.

       Úspešným študentom ďakujeme za reprezentáciu a blahoželáme!

    • 10máj
     • Ducháče v Tatrách
      • Ducháče v Tatrách

       Skupina našich maturantov sa v poslednom týždni štúdia na strednej škole zúčastnila na duchovnej obnove s pánom kaplánom Františkom Janečkom vo Vysokých Tatrách. Spoločný čas po túre na Popradské pleso ukončili sv. omšou v Kostole Povýšenia Svätého kríža na Štrbskom Plese.

    • 10máj
     • Celoslovenské kolo Dejepisnej olympiády
      • Celoslovenské kolo Dejepisnej olympiády

       Jozef Kandráč (4. A) sa stal úspešným riešiteľom celoslovenského kola Dejepisnej olympiády, ktoré sa v uplynulom týždni konalo v Bratislave. Po výbornom výsledku v krajskom kole, keď v didaktickom teste získal najvyšší počet bodov, uplatnil svoje vedomosti aj na celoslovenskej úrovni. Následne pred odbornou hodnotiacou komisiou prezentoval svoju prácu venovanú tematike cestovania a turistiky v minulosti.

       Jozefovi blahoželáme ďakujeme za reprezentáciu.

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • Sekretariát: +421 522388411
   • Štúrova 3
    064 01 Stará Ľubovňa
    Slovakia
   • 37945785
   • Mgr. Pavol Chmeliar
   • Riaditeľ: +421 522388412
   • Zástupkyňa: +421 522388406
   • Zborovňa: +421 522388413
   • Ekonomické: +421 522388400
   • Jedáleň: +421 522388402
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenie

     • Utorok 23. 7. 2024
  • Počet návštev: 913141