• 16máj
     • Klub AVD v Kolégiu Antona Neuwirtha
      • Klub AVD v Kolégiu Antona Neuwirtha

       Klub Akadémie veľkých diel z nášho gymnázia, ktorý vedie Mgr. Lucia Čandíková Paraličová, PhD., navštívil Kolégium Antona Neuwirtha v jeho sídle, v kaštieli v Ivanke pri Dunaji. Študenti tu absolvovali seminár k filmu Červený balón. Zároveň sa stretli s naším absolventom Miroslavom Kafkom, ktorý v kolégiu aktuálne študuje. Bol to inšpiratívny a hodnotne strávený čas v inštitúcii, ktorá formuje mladých ľudí v duchu kresťanských hodnôt a kultúrneho odkazu západnej civilizácie.

       Členovia Klubu Akadémie veľkých diel z nášho gymnázia hovoria o prínosoch tohto voľnočasového programu v relácii Duchovné horizonty v Rádiu Regina.
       Reláciu nájdete na tomto odkaze. Reportáž sa začína v čase 30:45.

        

    • 16máj
     • Matematický klokan
      • Matematický klokan

       Aj v tomto školskom roku sa naši nadaní matematici zapojili do medzinárodnej súťaže pre žiakov základných a stredných škôl s názvom Matematický klokan. S netradičnými matematickými úlohami si z našich študentov najlepšie poradila Mária Barnovská, ktorá v najvyššej kategórii kadet G34 získala 95,8%, v celkovom hodnotení nechala za sebou 96,6% súťažiacich v rámci hodnotenia na Slovensku a obsadila 3. miesto. Vysoko v hodnotení vekovo nižšej kategórie kadet G12 bol aj Dávid Kuruc. Zo 120 možných bodov získal 101, bol úspešnejší ako 95% súťažiacich a obsadil 14. miesto.

       Úspešným študentom ďakujeme za reprezentáciu a blahoželáme!

    • 10máj
     • Ducháče v Tatrách
      • Ducháče v Tatrách

       Skupina našich maturantov sa v poslednom týždni štúdia na strednej škole zúčastnila na duchovnej obnove s pánom kaplánom Františkom Janečkom vo Vysokých Tatrách. Spoločný čas po túre na Popradské pleso ukončili sv. omšou v Kostole Povýšenia Svätého kríža na Štrbskom Plese.

    • 10máj
     • Celoslovenské kolo Dejepisnej olympiády
      • Celoslovenské kolo Dejepisnej olympiády

       Jozef Kandráč (4. A) sa stal úspešným riešiteľom celoslovenského kola Dejepisnej olympiády, ktoré sa v uplynulom týždni konalo v Bratislave. Po výbornom výsledku v krajskom kole, keď v didaktickom teste získal najvyšší počet bodov, uplatnil svoje vedomosti aj na celoslovenskej úrovni. Následne pred odbornou hodnotiacou komisiou prezentoval svoju prácu venovanú tematike cestovania a turistiky v minulosti.

       Jozefovi blahoželáme ďakujeme za reprezentáciu.

    • 09máj
     • Spirit week
      • Spirit week

       Žiacka školská rada pripravila akciu s názvom Spirit week, prostredníctvom ktorej chcela upriamiť pozornosť na environmentálne problémy súvisiace s nadmernou produkciou oblečenia a zároveň budovať školskú jednotu a ducha školy. Študenti sa v priebehu prvého májového týždňa obliekali podľa zadanej témy. V utorok to bola pyžamová párty, v stredu známe filmové či seriálové postavy, vo štvrtok klony pedagógov. Podujatie vyvrcholilo piatkovým sekáčovým outfitom a swapom oblečenia. Práve takouto formou získavania a odovzdávania oblečenia (ako aj nakupovania napr. v second handoch) sa predlžuje životnosť daných kúskov a znižuje množstvo textilného odpadu, čo napomáha ochrane životného prostredia.

       Spirit week vo videoreportáži

       Video a strih: Filip Patarák
       Redaktorky: Mária Barnovská a Klára Maržič

    • 09máj
     • Python Cup
      • Python Cup

       Ján Petrus sa zapojil do programátorskej súťaže v jazyku Python, ktorú organizuje Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Súťažiaci v priebehu 90 minút riešili tri zadané úlohy, v rámci ktorých programovali animáciu objektu či vytvárali komplexný program. V konkurencii 696 programátorov Janko vo výsledkovej listine za sebou nechal 92 % súťažiacich. V celkovom súčte získal 23 bodov, pričom víťaz súťaže v celoslovenskom meradle 25.

       Ďakujeme za reprezentáciu a blahoželáme!

    • 08máj
     • Hviezdoslavov Kubín – krajské kolo
      • Hviezdoslavov Kubín – krajské kolo

       Monika Tomusová po víťazstve v okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína zopakovala svoj prednes textu s názvom Cela od Rudolfa Dobiáša aj v krajskom kole, ktoré sa konalo v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. V silnej konkurencii v kategórii próza Monika získala čestné uznanie poroty.

       Úspešnej recitátorke blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

    • 08máj
     • Matematická olympiáda
      • Matematická olympiáda

       Richard Malast sa stal úspešným riešiteľom krajského kola Matematickej olympiády. V kategórii C obsadil po úspešnom absolvovaní predošlých kôl 8. miesto v konkurencii 41 súťažiacich.

       Ďakujeme za reprezentáciu a blahoželáme!

    • 08máj
    • 08máj
     • Matematický Náboj 2023
      • Matematický Náboj 2023

       Dve družstvá z nášho gymnázia sa na konci apríla zúčastnili na medzinárodnej matematickej súťaži Náboj 2023, ktorá sa konala v Košiciach. V kategórii seniorov sa tímu v zložení Mária Barnovská, Gerard Strič, Roland Urban, Monika Vančová a Benjamín Konkoľ podarilo vypočítať 14 príkladov, čo v konečnom hodnotení znamenalo stred výsledkovej listiny v celoslovenskom meradle. Vo svojej kategórii zbieral skúsenosti juniorský tím v zložení Jakub Kmeč, Dávid Kuruc, Richard Malast, Maxim Troščák a Michal Konkoľ.

       Do súťaže sa paralelne zapojilo niekoľko stoviek škôl z Poľska, Maďarska, Českej republiky, Slovenska, Nemecka, Rakúska, Estónska, Veľkej Británie a Iránu. Náboj je súťaž pre päťčlenné tímy stredoškolákov. Jednotlivé družstvá sa snažia vyriešiť čo najviac matematických úloh, pričom nejde o bezhlavú aplikáciu už nadobudnutých vedomostí. Úlohy si vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu. Okrem dostatočného súťaživého ducha je nevyhnutná aj kolektívna spolupráca.

       Študentom ďakujeme za reprezentáciu školy!

       Foto: math.naboj.org

    • 01máj
     • Druhé miesto v celoslovenskom kole SOČ
      • Druhé miesto v celoslovenskom kole SOČ

       Šimon Pjaták obsadil druhé miesto v celoslovenskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore 13 – História, filozofia, právne vedy. Odborná hodnotiaca komisia ocenila jeho kvalitnú prácu, v ktorej sa venoval výskumu vojsk na území spišského zálohu v sedemnástom storočí.
       V celoslovenskom kole súťaže, ktorá sa konala v Modre, naše gymnázium po úspechu v krajskom kole reprezentovali aj Ema Hlinková v odbore 04 – Biológia a Monika Vančová v odbore 16 – Teória kultúry, umenie, umelecká tvorba

       Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu!

    • 01máj
    • 01máj
    • 01máj
    • 01máj
     • Meet DofE Day a ambasádorská súťaž
      • Meet DofE Day a ambasádorská súťaž

       Národná kancelária programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu, do ktorého je už tretí rok zapojené aj naše gymnázium, pripravila podujatie s názvom Meet DofE Day ako deň inšpirácie pre vedúcich, mentorov, expedičákov a všetkých pedagogických pracovníkov, ktorí v rámci tohto programu rozvíjajú talenty mladých ľudí. V historickej Elektrárni v Piešťanoch sa stretlo viac ako 250 ľudí z celého Slovenska, ktorí tu strávili deň plný inšpirácie, oddychu a networkingu. A svoje zastúpenie tu mala aj naša školská DofE komunita.

       V rámci programu ponúkli organizátori podnetné prednášky a aktivity. Účastníkom sa prihovoril britský veľvyslanec Nigel Baker, ktorý je dlhoročným podporovateľom Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. V interaktívnych vystúpeniach sa práci s mládežou venovali Doctor Krause, ktorý zábavným a invenčným spôsobom objasnil divákom fungovanie nášho mozgu, či psychologička Radka Čopková, ktorá prítomným priblížila problematiku mentálneho zdravia mládeže. Počas celého dňa dofáci s úsmevom na tvári vzájomne zdieľali svoje skúsenosti s programom DofE, vzdelávali sa o mládeži a práci s ňou. Meet DofE Day bol s podporou sponzorov venovaný učiteľom a učiteľkám ako poďakovanie za ich vytrvalú prácu a pomoc pri rozvoji slovenskej mládeže. Vrelá vďaka!

       V priebehu minulého týždňa zároveň prebehlo vyhodnotenie ambasádorskej súťaže. Medzi trojicu najlepších sa vďaka svojim aktivitám a nasadeniu dostala aj naša štvrtáčka Vanesa Smreková.
       Vanesa, gratulujeme a ďakujeme za skvelú prácu!

    • 23apr
     • Krajské kolo vo florbale
      • Krajské kolo vo florbale

       Florbalisti sa po triumfe v okresnom kole zúčastnili na krajskom turnaji v Prešove. V základnej skupine skončili prví po výhre nad družstvom Gymnázia Lipany a remíze s Obchodnou akadémiou Humenné. Vo štvrťfinále nestačili na neskoršieho víťaza turnaja zo Strednej odbornej školy polytechnickej v Bardejove.

       Chlapcom ďakujeme za reprezentáciu

       CGSM reprezentovali: Dominik Fidermák, Tomáš Jancura, Jakub Kičura, Benjamín Konkoľ, Hugo Matfiak, Lukáš Matulík, Timotej Nadzam, Matej Repka, Marek Sčensný, Tomáš Smrek, Adam Štefaník, Roland Urban.

    • 23apr
     • Štvrtáci v Prahe
      • Štvrtáci v Prahe

       Študenti 4. A strávili minulý víkend na exkurzii v Prahe. V priebehu dvojdňovej prehliadky mesta si nenechali ujsť to najvýznamnejšie, čo repertoár historických pamiatok metropoly našich susedov ponúka. V Stavovskom divadle si pozreli inscenáciu hry Maxima Gorkého Vassa Železnovová a navštívili aj výstavu Svet medúz.

    • 16apr
     • Krajské kolo Dejepisnej olympiády
      • Krajské kolo Dejepisnej olympiády

       V krajskom kole Dejepisnej olympiády naše gymnázium výborne reprezentovali dvaja študenti. Jozef Kandráč (4. A) obsadil v kategórii B druhé miesto a kvalifikoval sa do celoslovenského kola. Šimon Pjaták (3. A) sa ako úspešný riešiteľ umiestnil na tretej priečke.

       V rámci súťaže študenti okrem riešenia didaktického testu vypracovávajú samostatný písomný projekt, ktorý následne obhajujú pred hodnotiacou komisiou. Jozef sa vo svojej práci venoval tematike cestovania a turistiky v minulosti, Šimon sa zaoberal mestami Stará Ľubovňa a Podolínec v lustrácii z roku 1569.

       Úspešným študentom blahoželáme a ďakujeme im za reprezentáciu.

    • 08apr
    • 05apr
     • Dramatizovaná krížová cesta
      • Dramatizovaná krížová cesta

       V Gréckokatolíckom chráme Matky ustavičnej pomoci sa dnes konala dramatizovaná krížová cesta, ktorú pripravili študenti z 2. A triedy pod vedením Mgr. Márie Kočišovej. Dramatizácia jednotlivých zastavení bola doplnená zamysleniami, ktoré nás duchovne pripravili na blížiace sa veľkonočné sviatky.  

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • Sekretariát: +421 522388411
   • Štúrova 3 064 01 Stará Ľubovňa Slovakia
   • 37945785
   • Mgr. Pavol Chmeliar
   • Riaditeľ: +421 522388412
   • Zástupkyňa: +421 522388406
   • Zborovňa: +421 522388413
   • Ekonomické: +421 522388400
   • Jedáleň: +421 522388402
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenie

     • Utorok 28. 5. 2024
  • Počet návštev: 875404