• Úspešné krajské kolo SOČ
     • 22. 3. 2023
     • Krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti bolo pre našich študentov opäť veľmi úspešné. Hodnotiace komisie ocenili štyri práce a tri z nich posunuli do celoslovenského kola. Ročníkové práce našich tretiakov zaujali odborné hodnotiace komisie v kategóriách s prírodovedným i humanitným zameraním.

      V odbore 04 – Biológia zvíťazila Ema Hlinková s tematikou zisťovania etnika a príbuzenstva na základe zhody v DNA. Druhé miesto v kategórii 13 – História, filozofia, právne vedy obsadil Šimon Pjaták, ktorý sa vo svojej práci venoval vojskám na území spišského zálohu v sedemnástom storočí. Z rovnakej priečky do ďalšieho kola súťaže postúpila aj Monika Vančová. V odbore 16 – Teória kultúry, umenie, umelecká tvorba prezentovala svoju výtvarnú tvorbu a prácu na tému Ježiš v maľbe. Všetci traja budú našu školu, mesto i kraj reprezentovať v celoslovenskom kole, ktoré sa bude konať na konci apríla v Modre. Medzi ocenených sa zaradil aj Juraj Sklenárik. V odbore 07 – Pôdohospodárstvo mu odborná hodnotiaca komisia udelila tretie miesto za prácu s názvom Zlepšovanie životného prostredia poľovnej zveri v poľovnom revíri Plavnica.

      Krajská prehliadka sa konala v priestoroch Súkromnej strednej odbornej školy ELBA v Prešove a súťažilo na nej 179 prác, 250 študentov z 38 škôl Prešovského kraja. Stredoškoláci boli rozdelení do sedemnástich odborov s prírodovedným, technickým, humanitným a spoločensko-vedným zameraním.

      Úspešným študentom blahoželáme a postupujúcim do celoslovenského kola držíme palce!

       

     • Duchovná obnova vo Vysokej nad Uhom
     • 20. 3. 2023
     • Tretiaci a štvrtáci v priebehu minulého týždňa absolvovali duchovnú obnovu vo Vysokej nad Uhom. Životný príbeh blahoslavenej Anky Kolesárovej, hodnotné prednášky venované vzťahom, čistote duše i tela priniesli gymnazistom veľa povzbudenia. Otcom Pavlovi Hudákovi a Františkovi Petruškovi i všetkým dobrovoľníkom z Domčeka – Pastoračného centra Anny Kolesárovej ďakujeme za úžasný a hodnotný čas na tomto výnimočnom mieste.

     • Deň otvorených dverí
     • 4. 3. 2023
     • Návštevníci, ktorí v piatok vošli otvorenými dverami nášho gymnázia, zažili výnimočnú atmosféru stredoškolského gymnaziálneho štúdia. Pedagógovia spoločne so študentmi pripravili záujemcom o štúdium u nás pestrú paletu aktivít, prostredníctvom ktorých prezentovali systém vzdelávania, projektové aktivity školy i ukážky vyučovacích hodín. 

      V špecializovaných učebniach žiaci objavovali tajomstvá bilológie, sledovali chemické pokusy či demonštrácie fyzikálnych javov. Konverzovali v angličtine, absolvovali ukážku bilingválnej geografie. Svoje digitálne zručnosti a dôvtip využili pri úniku z počítačovej učebne, ktorá sa premenila na escape room. Spoznávali históriu, s dávkou napätia mohli pozorovať ukážku historického šermu. Pôvabnosť španielskeho jazyka predviedli tretiaci a štvrtáci vo vtipnej scénke o priateľoch z Barcelony.

      V rámci prezentácií projektových aktivít žiaci diskutovali o umení v Akadémii veľkých diel. Erasmáci im sprostredkovali svoje zážitky a skúsenosti z mobilít v zahraničných školách. A na možnosti sebarozvoja ich pozornosť upriamili absolventi Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu.

      Nebola to len obyčajná návšteva priestorov, ale žiaci základných škôl mohli nasať atmosféru, ktorá je pre naše gymnázium typická. A v neposlednom rade získali podnetné rady i postrehy.

      Ďakujeme budúcim stredoškolákom za návštevu a prajeme im krásne prázdniny. Ďakujeme našim študentom za hrdú a angažovanú prezentáciu svojho gymnázia. A ďakujeme aj absolventom, ktorí nás navštevujú a zdieľajú s nami svoje radosti a úspechy.

      Foto: Mária Barnovská
      Video: Filip Patarák

     • Orwellova Zvieracia farma v angličtine
     • 4. 3. 2023
     • Gymnazisti si vo Veľkej sále Historickej radnice v Košiciach pozreli divadelné predstavenie v anglickom jazyku s názvom Animal farm. Hru na motívy známeho románu Georga Orwella uviedlo TNT Theatre.

     • Úspešní reprezentanti mesta
     • 4. 3. 2023
     • Mesto Stará Ľubovňa udelilo ocenenia svojim najúspešnejším reprezentantom v oblasti kultúry a vzdelávania za rok 2022. Komisia vzdelávania, kultúry a cestovného ruchu pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Ľubovni na základe podaných návrhov udelila ďakovné listy za reprezentáciu mesta aj našim študentom – Miriam Dubjelovej a Adamovi Štefaníkovi. Miriam si ocenenia zaslúžila víťazstvom v celoslovenskom kole súťaže v umeleckom prednese cudzojazyčného textu s názvom Jazykový kvet, kde uspela v kategórii študentov bilingválnych škôl. Adam mesto úspešne reprezentoval v celoslovenskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti, kde obsadil druhé miesto.
      Ďakovné listy dostali za činnosť v záujmových mimoškolských oblastiach aj viacerí naši žiaci či absolventi. Viac na oficiálnych stránkach mesta.

     • Festival záujmovej umeleckej činnosti
     • 4. 3. 2023
     • 27. februára sa v Dome kultúry v Starej Ľubovni uskutočnil už 16. ročník Festivalu záujmovej umeleckej činnosti študentov stredných škôl. Naše gymnázium tu reprezentovali druháci z bilingválnej triedy s divadelnou dramatizáciou o živote sv. Filomény a tanečníci z krúžku Latino klub, ktorí divákov a porotu pobavili energickým a temperamentným jivom.

      Foto: Ľubovnianske osvetové stredisko

     • Burza stredných škôl
     • 23. 2. 2023
     • Naše gymnázium sa zapojilo do podujatia Burza informácií, ktoré zorganizoval Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni pre žiakov končiacich ročníkov základných škôl. Naši zástupcovia prezentovali CGSM prostredníctvom troch oblastí: vzdelávanie, projekty a práca podporného tímu. Žiaci predstavili najlepšie práce stredoškolskej odbornej činnosti, projekty z biológie, fyziky a informatiky, videá zo života školy, mimoškolských aktivít. V improvizovanej klubovni ponúkali občerstvenie i kávu a návštevníci si tu mohli počas posedenia na pohodlnom gauči zahrať šach s figúrkami vytlačenými našou 3D tlačiarňou. Tešíme sa na našich budúcich prvákov. 

     • Konverzácie v angličtine o Izraeli
     • 23. 2. 2023
     • Gymnazisti dnes mali možnosť dozvedieť sa zaujímavé fakty o histórii Izraela, ako aj o súčasnom živote v kultúrne a nábožensky rozdelenom a krehkom štáte. V rámci konverzačných hodín v angličtine im ich sprostredkoval Shay Saadoune, ktorý momentálne žije a pracuje na Slovensku.

     • Svet okolo nás
     • 23. 2. 2023
     • Cestovatelia z projektu Svet okolo nás v tomto ročníku preniesli gymnazistov do ďalekej Číny. Autori tohto vzdelávacieho konceptu túto krajinu predstavili prostredníctvom projekcie, ktorá kombinuje prvky výučby a zábavy. Výučbová úroveň dokumentu s podtitulom Ríša za Veľkým múrom je prispôsobená rámcovému vzdelávaciemu programu pre stredné školy. Tvorcovia všetky audiovizuálne materiály zahrnuté v projekcii  zozbierali počas svojho pobytu na území Čínskej ľudovej republiky. Čínu tak žiakom predstavili od východných miest ako sú Peking, Šanghaj, Hongkong cez Tibetskú náhornú plošinu, odkiaľ sa dostali až na samotný západ tejto krajiny. Ďakujeme aj za pestrú diskusiu a už teraz sa tešíme na ďalší pripravovaný ročník venovaný Tanzánii.

     • Úspechy v jazykových olympiádach
     • 19. 2. 2023
     • Traja gymnazisti z jednej triedy a tri úspechy v jazykových olympiádach na krajskej úrovni.

      Jakub Kmeč obsadil v krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku druhé miesto v kategórii 2A. Po víťazstve v obvodnom i regionálnom kole opäť predviedol vynikajúce vedomosti v gramatickom teste i komunikačné schopnosti. 

      Naše gymnázium úspešne reprezentovala aj Dominika Halčinová. V krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry sa umiestnila na bronzovej priečke, pričom v gramatickom teste získala najviac bodov v konkurencii žiakov prvého a druhého ročníka stredných škôl Prešovského kraja.

      Titul úspešného riešiteľa a štvrté miesto si z krajského kola Olympiády v španielskom jazyku odniesol Matej Repka. Súťažil v kategórii študentov, ktorí sa tento jazyk učia menej ako dva roky.

      Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a blahoželáme k úspechom!

     • CGSM hostilo medzinárodnú študentskú výmenu
     • 1. 3. 2023
     • V januári naše gymnázium hostilo študentov a ich pedagógov z partnerských škôl v rámci programu Erasmus+. Projekt s názvom Cultural heritage beyond borders pokračoval v poradí už štvrtým stretnutím. Do Starej Ľubovne zavítali zástupcovia partnerských škôl z holandského mesta Almere, portugalského ostrova Porto Santo, tureckého Tarsu a maďarskej Ajky.

      Strategický program medzinárodných partnerstiev vďaka grantom Európskej únie ponúka školám možnosť vytvoriť kooperatívne partnerstvá, ktoré smerujú k obohateniu zúčastnených študentov i učiteľov počas výmenných pobytov. Poslaním programu Erasmus+ nie je len nadobúdanie kompetencií, ale aj spoznávanie kultúry a krás jednotlivých krajín. Návštevníci si v priebehu týždňa užili mesto i región. Zaujímavé workshopy, prednášky a aktivity im zas predstavili slovenské ľudové tradície. Naši študenti hostí sprevádzali pri prehliadke Ľubovnianskeho hradu, Kostola sv. Mikuláša i v skanzene. Participanti spolu strávili čas vo Vysokých Tatrách, kde Portugalčania z ostrova v Atlantiku prvýkrát zažili sneh a sánkovačku.

       

      Výmena bola pre účastníkov nielen príležitosťou na rozšírenie vedomostí o kultúrnom dedičstve a jeho význame pre budúcnosť, čo je zároveň ústrednou témou projektu, ale zároveň aj na získanie nových skúseností a kontaktov s ľuďmi z iných krajín. Skutočnosť, že mladí ľudia nadviazali priateľstvá, dokazuje aj ich zohratosť pri práci na spoločných aktivitách. Študenti si spoločne užili aj množstvo zábavy. Učili sa korčuľovať, absolvovali tanečný workshop a zahrali si tradičné ľudové hry.

      V atmosfére vrelého prijatia sa niesol aj slávnostný večierok, počas ktorého sa spolu zabávali všetci participanti spolu s príslušníkmi hosťovských rodín. Projektových partnerov cirkevného gymnázia v rámci oficiálneho prijatia srdečne privítal aj primátor mesta Ľuboš Tomko. 

      Za zmienku stojí aj spolupráca pedagógov. Najmä zdieľanie skúseností s učiteľmi z De Meergronden, ktorá je pilotnou školou pre reformu školského vzdelávacieho systému v Holandsku. Aktivizácia žiakov, podporovanie ich tvorivosti a schopnosti spolupráce s rovesníkmi z európskych krajín a zvyšovanie úrovne jazykových kompetencií sú atribúty, ktoré Erasmus+ počas výmenných pobytov prináša. A vzťahy, ktoré vznikli medzi učiteľmi a žiakmi, určite pretrvajú.  


     • Beseda o vzťahoch a manželstve
     • 19. 2. 2023
     • Pri príležitosti sviatku patróna zaľúbených, sv. Valentína, sme pozvali dva manželské páry z radov našich bývalých študentov na valentínsku besedu. Šimon a Baška Senkovci, Jakub a Mária Senkovci sa podelili s našimi študentmi o svoje skúsenosti zo vzťahu z čias spoločného chodenia, ale aj manželstva. Otázok bolo viac než dosť. Zrejme si podobnú akciu ešte zopakujeme.

     • Valentínsky ples
     • 19. 2. 2023
     • Študentský ples, ktorý zorganizovala Žiacka školská rada, dostal prívlastok valentínsky. Bol mimoriadny svojou atmosférou, ktorú vytvorili obyčajné a zároveň výnimočné stretnutia priateľov, spolužiakov, zábava plná tanca a nefalšovanej radosti. Ďakujeme ŽSR za výbornú akciu, všetkým zúčastneným za skvelú zábavu a tešíme sa na ďalšie spoločné akcie.

     • Expert geniality show
     • 16. 2. 2023
     • V aktuálnom ročníku celoslovenskej súťaže Expert geniality show sa opäť darilo aj expertom z nášho gymnázia. V Mozgolamoch (logických úlohách) vo svojej kategórii skončil Gerard Strič na šiestom mieste. Do skupiny Top Expertov sa pridal aj Ján Petrus v téme Mozgolamy. V jednotlivých kategóriách a témach sa vďaka svojim vedomostiam a šikovnosti k najlepším zaradili aj Ján Česelka (Tajomstvá prírody), Juraj Sklenárik (Od Dunaja k Tatrám) a Šimon Pjaták (Od Dunaja k Tatrám).

      Ďakujeme za reprezentáciu a blahoželáme!

     • In the midDdle of Energizer
     • 13. 2. 2023
     • Naši študenti, ktorí v rámci programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) rozvíjajú svoje talenty, športové zručnosti a angažujú sa v dobrovoľníckych aktivitách, spolu strávili príjemný čas. Pri sladkom ovocnom nápoji, ktorý pripravila koordinátorka nášho miestneho centra Mgr. Mária Fabianová, sa pozhovárali o tom, ako sa im darí napĺňať stanovené ciele.
      Všetkým dofákom držíme palce pri plnení cieľov v ďalších mesiacoch.

     • Prehliadka ročníkových prác
     • 12. 2. 2023
     • V priebehu uplynulého týždňa sa v našom gymnáziu uskutočnil 16. ročník školského kola Stredoškolskej odbornej činnosti. Tretiaci prezentovali svoje práce pred odbornými hodnotiacimi komisiami. Tie do krajského kola posunuli jedenásť študentov, u ktorých ocenili invenciu, kvalitné spracovanie témy či výborné prezentačné schopnosti. Prehliadka odborných prác opäť priniesla množstvo zaujímavých tém v rôznych odboroch, nemalú dávku inšpirácie si odniesli aj študenti z nižších ročníkov, ktorí sa na obhajobách zúčastnili. Touto formou ročníkovej práce gymnazisti rozvíjajú svoje akademické a prezentačné zručnosti a pripravujú sa tak nielen na vysokoškolské štúdium, ale aj na pracovný život.

      Výsledková listina

     • Beseda s manželmi Labantovcami
     • 13. 2. 2023
     • Renáta a Milan Labantovci sa podelili s našimi študentmi o skúsenosti, ako sa popasovali s diagnózou ich štvorročného syna Martinka, ktorý má rázštep chrbtice. Vzácnym posolstvom pre študentov bol medzi iným aj odkaz, že v náročnej životnej výzve je dôležité byť oporou jeden druhému. Ďakujeme za silné svedectvo viery, nádeje a lásky.

     • Lyžiarsky kurz
     • 9. 2. 2023
     • Výborné snehové podmienky priali študentom 1. A a 2. BA, ktorí počas prvého februárového týždňa absolvovali lyžiarsky kurz vo Vyšných Ružbachoch. Pri zdokonaľovaní svojich lyžiarskych schopností si gymnazisti užili množstvo zábavy a v pohodovej atmosfére upevňovali vzájomné vzťahy v kolektíve.

     • Buď uchvátený knihou
     • 9. 2. 2023
     • Tretiaci sa v Ľubovnianskej knižnici zúčastnili na besede s pani Benyakovou z občianskeho združenia [buk] Buď uchvátený knihou, ktorá im porozprávala, prečo sa rozhodla vydávať knihy. Študentom predstavila dve vydané knihy od známeho talianskeho spisovateľa Alessandra D'Aveniu, načrtla im ďalšie edičné plány a priblížila, čo pre ňu znamená byť uchvátený knihou. 

      Foto: Ľubovnianska knižnica

     • Sieversov seminár
     • 9. 2. 2023
     • Od novembra do februára zamestnanci cirkevných škôl v Starej Ľubovni absolvovali evanjelizačný seminár zameraný na život v Duchu Svätom. Počas desiatich týždňov sa stretávali pri duchovnej téme, modlitbe a spoločnom zdieľaní, a tým si prehĺbili svoj duchovný život, ale aj vzájomné vzťahy. Seminár viedol pán kaplán František Janečko.

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • cgsm@cgsm.sk
   • palsa@cgsm.sk
   • kuruc@cgsm.sk
   • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
   • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO Slovakia
   • 37945785
   • Mgr. Pavol Chmeliar
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenie

     • Piatok 24. 3. 2023
  • Počet návštev: 447810