• 19feb
     • Valentínsky ples
      • Valentínsky ples

       Študentský ples, ktorý zorganizovala Žiacka školská rada, dostal prívlastok valentínsky. Bol mimoriadny svojou atmosférou, ktorú vytvorili obyčajné a zároveň výnimočné stretnutia priateľov, spolužiakov, zábava plná tanca a nefalšovanej radosti. Ďakujeme ŽSR za výbornú akciu, všetkým zúčastneným za skvelú zábavu a tešíme sa na ďalšie spoločné akcie.

    • 16feb
     • Expert geniality show
      • Expert geniality show

       V aktuálnom ročníku celoslovenskej súťaže Expert geniality show sa opäť darilo aj expertom z nášho gymnázia. V Mozgolamoch (logických úlohách) vo svojej kategórii skončil Gerard Strič na šiestom mieste. Do skupiny Top Expertov sa pridal aj Ján Petrus v téme Mozgolamy. V jednotlivých kategóriách a témach sa vďaka svojim vedomostiam a šikovnosti k najlepším zaradili aj Ján Česelka (Tajomstvá prírody), Juraj Sklenárik (Od Dunaja k Tatrám) a Šimon Pjaták (Od Dunaja k Tatrám).

       Ďakujeme za reprezentáciu a blahoželáme!

    • 13feb
     • In the midDdle of Energizer
      • In the midDdle of Energizer

       Naši študenti, ktorí v rámci programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) rozvíjajú svoje talenty, športové zručnosti a angažujú sa v dobrovoľníckych aktivitách, spolu strávili príjemný čas. Pri sladkom ovocnom nápoji, ktorý pripravila koordinátorka nášho miestneho centra Mgr. Mária Fabianová, sa pozhovárali o tom, ako sa im darí napĺňať stanovené ciele.
       Všetkým dofákom držíme palce pri plnení cieľov v ďalších mesiacoch.

    • 12feb
     • Prehliadka ročníkových prác
      • Prehliadka ročníkových prác

       V priebehu uplynulého týždňa sa v našom gymnáziu uskutočnil 16. ročník školského kola Stredoškolskej odbornej činnosti. Tretiaci prezentovali svoje práce pred odbornými hodnotiacimi komisiami. Tie do krajského kola posunuli jedenásť študentov, u ktorých ocenili invenciu, kvalitné spracovanie témy či výborné prezentačné schopnosti. Prehliadka odborných prác opäť priniesla množstvo zaujímavých tém v rôznych odboroch, nemalú dávku inšpirácie si odniesli aj študenti z nižších ročníkov, ktorí sa na obhajobách zúčastnili. Touto formou ročníkovej práce gymnazisti rozvíjajú svoje akademické a prezentačné zručnosti a pripravujú sa tak nielen na vysokoškolské štúdium, ale aj na pracovný život.

       Výsledková listina

    • 13feb
     • Beseda s manželmi Labantovcami
      • Beseda s manželmi Labantovcami

       Renáta a Milan Labantovci sa podelili s našimi študentmi o skúsenosti, ako sa popasovali s diagnózou ich štvorročného syna Martinka, ktorý má rázštep chrbtice. Vzácnym posolstvom pre študentov bol medzi iným aj odkaz, že v náročnej životnej výzve je dôležité byť oporou jeden druhému. Ďakujeme za silné svedectvo viery, nádeje a lásky.

    • 09feb
     • Lyžiarsky kurz
      • Lyžiarsky kurz

       Výborné snehové podmienky priali študentom 1. A a 2. BA, ktorí počas prvého februárového týždňa absolvovali lyžiarsky kurz vo Vyšných Ružbachoch. Pri zdokonaľovaní svojich lyžiarskych schopností si gymnazisti užili množstvo zábavy a v pohodovej atmosfére upevňovali vzájomné vzťahy v kolektíve.

    • 09feb
     • Buď uchvátený knihou
      • Buď uchvátený knihou

       Tretiaci sa v Ľubovnianskej knižnici zúčastnili na besede s pani Benyakovou z občianskeho združenia [buk] Buď uchvátený knihou, ktorá im porozprávala, prečo sa rozhodla vydávať knihy. Študentom predstavila dve vydané knihy od známeho talianskeho spisovateľa Alessandra D'Aveniu, načrtla im ďalšie edičné plány a priblížila, čo pre ňu znamená byť uchvátený knihou. 

       Foto: Ľubovnianska knižnica

    • 09feb
     • Sieversov seminár
      • Sieversov seminár

       Od novembra do februára zamestnanci cirkevných škôl v Starej Ľubovni absolvovali evanjelizačný seminár zameraný na život v Duchu Svätom. Počas desiatich týždňov sa stretávali pri duchovnej téme, modlitbe a spoločnom zdieľaní, a tým si prehĺbili svoj duchovný život, ale aj vzájomné vzťahy. Seminár viedol pán kaplán František Janečko.

    • 23jan
     • Jakub Kmeč víťazom obvodného kola OAJ
      • Jakub Kmeč víťazom obvodného kola OAJ

       Jakub Kmeč (2. A) uspel v obvodnom kole Olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa konalo 19. januára v Bardejove. V kategórii 2A zvíťazil v rámci okresu i obvodu a zabezpečil si tak postup do krajského kola. V kategórii 2B obsadila Monika Sýkorová (3. A) 2. miesto v okresnom meradle. Na kraji nás bude reprezentovať aj Gerard Strič, ktorý zvíťazil v školskom kole medzi bilingvalistami (kategória 2C1).

       18. januára sa konala aj Olympiáda v nemeckom jazyku. Kristína Matfiaková obsadila v kategórii 2A 3. miesto v rámci okresu Stará Ľubovňa.

       Úlohy v obvodných kolách jazykových olympiád pre študentov z obvodov Stará Ľubovňa a Bardejov pozostávali z gramatického testu, počúvania s porozumením, čítania textu a konverzácie na zadanú tému.

       📸 Gymnázium Leonarda Stöckela

       Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a blahoželáme k úspechu!

    • 12jan
     • Triedna púť k sv. Filoméne
      • Triedna púť k sv. Filoméne

       V deň narodenín sv. Filomény (10. januára) si jej pamiatku uctili študenti II. BA a I. A triedy a navštívili Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Podhradí, kde sú uložené relikvie prvej triedy tejto malej-veľkej svätice. V rámci bohatého duchovného programu v réžii o. Ľuboslava Hromjáka študenti navštívili aj unikátnu románsko-gotickú Katedrálu sv. Martina a kňazský seminár v Spišskej Kapitule, boli pomazaní olejom sv. Filomény a po sv. omši prezentovali pútnikom vo farskom kostole v Spišskom Podhradí svoju dramatizáciu zo života tejto patrónky mládeže a detí a pomocnice študentov, zvlášť pri skúškach.

       Možno sa po tejto púti nič zvláštne vo vašom živote nestane, ale buďte si istí, že vás sv. Filoména bude privádzať k väčšej láske ku Kristovi a jeho Matke, Panne Márii,“ zneli povzbudivé slová o. Hromjáka v závere našej púte.

    • 10jan
    • 04jan
    • 22dec
     • Vianočné prianie
      • Vianočné prianie

       Milí študenti, rodičia a priatelia CGSM!

       Prajeme Vám požehnané dni plné pokoja a pohody. Svetlo betlehemskej noci nech Vás naplní radosťou, pokojom, vzájomnou láskou počas vianočných sviatkov i po celý nastávajúci rok.

       Spoločenstvo Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša v Starej Ľubovni

    • 22dec
    • 22dec
    • 22dec
    • 22dec
     • Jazykové olympiády
      • Jazykové olympiády

       V decembri sa konali aj školské kolá ďalších jazykových olympiád.

       Olympiáda v španielskom jazyku

       Kategória A:
       1. Matej Repka (2. A) – postup do krajského kola
       2. Sofia Karaffová (2. A) – postup do krajského kola
       3. Dominika Halčinová (2. A)

       Olympiáda v nemeckom jazyku

       Kategória 2A:
       1. Kristína Matfiaková (1. A) – postup do okresného kola

       Kategória 2B:
       1. Ester Karaffová (4. BA) – postup do okresného kola

       Úspešným študentom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších kolách.

    • 20dec
     • Zážitkový workshop s Post Bellum
      • Zážitkový workshop s Post Bellum

       Bilingvalisti zo štvrtého ročníka absolvovali zážitkový workshop s názvom Iba sme sa narodili pod vedením lektorov z občianskeho združenia Post Bellum. Cieľom workshopu, ktorý prepája minulosť so súčasnosťou a vedie k vnímaniu reality v širších súvislostiach, bolo viesť študentov ku kritickému mysleniu, overovaniu informácií, zisťovaniu skutočných právd a odmietaniu konšpirácií a dezinformácií. Gymnazisti sa preniesli v dobových reáliách a spoznávali slovenskú spoločnosť v medzivojnovom období, v období tesne pred vypuknutím druhej svetovej vojny, ale i počas existencie Slovenského štátu. Cez príbehy skutočných ľudí pochopili historické súvislosti i následky ľudského konania.

    • 20dec
     • Exkurzia Londýn – Oxford
      • Exkurzia Londýn – Oxford

       Špecifickú a nezameniteľnú atmosféru predvianočného Londýna si v decembri užili študenti z bilingválnych tried 1. – 3. ročníka. Počas exkurzie spoznávali historické pamiatky anglickej metropoly a navštívili aj viaceré turistické atrakcie. V univerzitnom meste Oxford sa stretli aj s naším absolventom Adamom Sikorjákom, ktorý tam študuje už tri roky. Gymnazisti boli ubytovaní v rodinách, vďaka čomu zažili londýnsky život na vlastnej koži a zdokonaľovali si komunikačné zručnosti v angličtine.

    • 20dec
     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
      • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

       V decembri sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Pozostávalo z vedomostného testu, tvorby, respektíve transformácie textu a rečníckeho prejavu. Najviac bodov v celkovom hodnotení získali Dominika Halčinová a Katarína Chmeliarová. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom držíme palce v krajskom kole.

       Výsledky školského kola OSJL:

       Kategória A:
       1. Katarína Chmeliarová (4. BA) – postup do krajského kola
       2. Monika Sýkorová (3. A)
       3. Daniela Kopčáková (4. A)
       úspešní riešitelia: Ján Česelka, Ema Pardusová, Ján Petrus (4. BA)


       Kategória B:
       1. Dominika Halčinová  (2. AA) – postup do krajského kola
       2. Sofia Filičková (2. A) a Richard Malast (2. BA)

        

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • Sekretariát: +421 522388411
   • Štúrova 3 064 01 Stará Ľubovňa Slovakia
   • 37945785
   • Mgr. Pavol Chmeliar
   • Riaditeľ: +421 522388412
   • Zástupkyňa: +421 522388406
   • Zborovňa: +421 522388413
   • Ekonomické: +421 522388400
   • Jedáleň: +421 522388402
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenie

     • Utorok 28. 5. 2024
  • Počet návštev: 875354