• Sila stretnutia so Svätým Otcom
     • Sila stretnutia so Svätým Otcom

     • 18. 10. 2021
     • Od návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku už uplynul viac ako mesiac, no jeho slová počas stretnutia s mládežou v nás ešte stále znejú... Na Štadióne Lokomotíva v Košiciach silu tohto stretnutia zažila aj početná skupina našich študentov.

    • Výzva mesiaca 2021/10: BOH HOJNE NAPĹŇA MOJE POTREBY
     • Výzva mesiaca 2021/10: BOH HOJNE NAPĹŇA MOJE POTREBY

     • 12. 10. 2021
     • Boh je Otec, ktorý sa rád stará o svoje deti. Že sa bude o nás starať, nám prisľúbil aj vo svojom Slove:

      • Môj Boh splní každú vašu túžbu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi. (Flp 4, 19)
      • Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie. (Jn 10, 10)
      • Pán je môj pastier, nič mi nechýba. (Žalm 23, 1)

      Veríš, že Boh je dobrý Otec, ktorý sa rád stará o svoje deti? Sľúbil nám, že naplní každú našu potrebu. Nie je to pre neho žiaden problém, keďže mu patrí všetko na nebi aj na zemi. Samozrejme, nedá nám všetko, čo chceme; to by nám ani neprospelo. Ale často nám dáva viac, ako by sme čakali. Nestará sa len o naše základné fyzické potreby, ako je jedlo, pitie, oblečenie a strecha nad hlavou. Potrebujeme predsa oveľa viac. Dáva nám aj múdrosť, silu, priateľov, dary a talenty, ktoré nám umožňujú plniť jeho vôľu. Nebojme sa od Boha očakávať všetko to, čo potrebujeme! :)

      Boh je dokonca natoľko štedrý, že nám dáva až nadbytok. Ak si ochotný deliť sa s inými, Boh rozhojní všetko, čo máš, aby si mohol aj rozdávať tým, ktorí to potrebujú. Neboj sa podeliť a uvidíš zázraky! V nasledujúce dni budeš mať príležitosť... :)

    • Branislav Balušinský členom Žiackeho poradného výboru
     • Branislav Balušinský členom Žiackeho poradného výboru

     • 29. 9. 2021
     • Branislav Balušinský sa stal členom Žiackeho poradného výboru, ktorý zastrešuje Štátny pedagogický ústav a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Predseda Žiackej školskej rady pri Cirkevnom gymnáziu sv. Mikuláša bude súčasťou tímu mladých ľudí, ktorí budú tvoriť jeden z poradných orgánov pri systémových zmenách vo vzdelávaní.

      Študent štvrtého ročníka uspel vo výberovom konaní, ktoré sa konalo ešte počas letných prázdnin. Komisia vybrala 16 zástupcov z 256 mladých ľudí, ktorí prejavili záujem o pôsobenie v poradnom výbore. Každý kraj bude zastupovať jedna dvojica. Počas pohovorov mladí ľudia prezentovali nielen problémy, ktoré ich vo vzdelávaní najviac trápia, ale prichádzali aj s konkrétnymi návrhmi na ich riešenie. 

      Žiacky poradný výbor sa bude môcť vyjadrovať k obsahu vzdelávania, vyučovacím metódam, obsahu učebníc i spôsobu hodnotenia. Jeho úvodné stretnutie sa uskutoční v prvej polovici októbra.

    • #BeActive
     • #BeActive

     • 27. 9. 2021
     • Do Európskeho týždňa športu 2021 sme sa počas hodí telesnej výchovy zapojili rôznorodými aktivitami na rozvoj pohybovej kultúry prostredníctvom netradičných športových a pohybových hier zameraných na rozvoj flexibility, mobility, sily, výbušnosti, rýchlosti, vytrvalosti, koordinácie i priestorovej orientácie. Podujatie #BeActive každoročne iniciuje Európska komisia a nabáda ním ľudí k zdravšiemu a aktívnejšiemu životnému štýlu,

    • Travelling
     • Travelling

     • 23. 9. 2021
     • Počas hodín konverzácií v anglickom jazyku venovaných cestovaniu mali naši študenti možnosť vidieť a počuť ozajstných svetobežníkov, Janu a Barta Veldhuizenovcov, ktorí sa rozhodli na istý čas žiť netradične a cestovať v obytnom Land Roveri. V pútavej a vtipnej prednáške porozprávali o benefitoch  i úskaliach tohto spôsobu života. 

    • Brigáda na Kalvárii
     • Brigáda na Kalvárii

     • 23. 9. 2021
     • Sviatok Povýšenia Svätého Kríža je každoročne pre Farnosť Stará Ľubovňa významným dňom, pretože sa na tunajšej Kalvárii koná pobožnosť krížovej cesty a odpustová svätá omša. Študenti z III. BA prispeli k dôstojnej oslave tohto dňa a niekoľko dní pred slávnosťou upratali priestor Kalvárie, vyhrabali lístie, pozbierali napadané konáre zo stromov. Tešíme sa, že sme strávili hodinku na tomto posvätnom mieste a aj takýmto malým dobrovoľníctvom trošku pomohli. 

    • Cnosť čistoty vo vzťahu
     • Cnosť čistoty vo vzťahu

     • 23. 9. 2021
     • Naši prváci a druháci absolvovali v rámci programu Výchova k manželstvu a rodičovstvu prednášku manželov Mateja a Kristíny Hurtovcov z Košíc, ktorí rozprávali o priebehu kresťanského vzťahu, čistote srdca a mysle a dôležitosti úprimného priateľstva. Dali študentom tipy, ako prežívať obdobie čakania na vzťah a ako si chrániť dar čistoty počas obdobia chodenia a snúbenectva, aby si nakoniec mohli v plnosti vychutnávať dar manželstva. Vychádzali z vlastnej skúsenosti a dokumentov Katolíckej cirkvi, prednášku obohacovali o vlastné svedectvo života a na záver ochotne zodpovedali aj anonymné otázky študentov. Po prednáške nasledovalo krátke zamyslenie s modlitbou. Nakoniec sa študenti rozdelili do skupiniek, v ktorých sa mohli podeliť o svoje dojmy, vyjadriť svoje postoje a vzájomne sa povzbudiť k prežívaniu vzťahov na kresťanskom základe.

    • Svetový deň vďačnosti - 21. september
     • Svetový deň vďačnosti - 21. september

     • 20. 9. 2021
     • Milí študenti,
      zajtra je SVETOVÝ DEŇ VĎAČNOSTI. Existuje mnoho citátov, ktoré hovoria o  vďačnosti... 

      Za čo ste vďační vy? Dokážete prejaviť vďačnosť za to, čo vám život dáva? Vzdávate vďaky za dary, ktoré sa pre nás stali samozrejmosťou? 

      Zamyslite  sa spolu s nami v tento deň a prijmite s vďačnosťou všetko, čo vám  život prinesie. Poďakujte ráno za to, že ste sa zobudili, prejavte vďačnosť svojim rodičom, ktorí vám pripravili raňajky či desiatu, poďakujte kamošovi za to, že vás vypočul, vzdajte vďaku za celý deň, aj keď bol náročný...

      Pretože nie šťastní ľudia sú vďační, ale vďační ľudia sú šťastní!

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • cgsm@cgsm.sk
   • palsa@cgsm.sk
   • kuruc@cgsm.sk
   • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
   • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO
   • 37945785
   • Mgr. Pavol Chmeliar
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenie

     • Pondelok 17. 1. 2022
  • Počet návštev: 114631