• READYCON
     • READYCON

     • 3. 11. 2021
     • Slovenská asociácia pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní zorganizovala pre maturantov najväčšiu on-line konferenciu READYCON o meniacom sa trhu práce. Jej cieľom je každoročne poskytnúť študentom prehľad o aktuálnych trendoch a možných scenároch budúcnosti, aby vedeli podnikať kroky, ktoré im pomôžu nájsť si uplatnenie v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí. Na konferencii sa podieľali desiatky odborníkov, ktorí sa pripájali zo Slovenska ale aj z Mníchova, San Francisca či New Yorku.

      Naše gymnázium bolo jednou z 240 zapojených slovenských stredných škôl a maturanti mohli získať informácie o budúcom trhu práce v šiestich odboroch: zdravotníctvo, stavebníctvo, obchod, informačné technológie, strojárstvo a elektrotechnika. Našich študentov zaujímali tri z nich: zdravotníctvo, obchod a  informačné technológie. Veríme, že aj táto konferencia pomôže mnohým z nich úspešne zvládnuť prechod zo školy k zaujímavej a ohodnotenej práci.

    • V Ľubovnianskej knižnici o práci s informáciami
     • V Ľubovnianskej knižnici o práci s informáciami

     • 3. 11. 2021
     • Študenti z jednotlivých tried prvého a druhého ročníka navštívili Ľubovniansku knižnicu, kde si v praxi vyskúšali prácu s informáciami, dozvedeli sa viac o knižničnom systéme a nadobudli zručnosti pri vyhľadávaní rôznych druhov dokumentov a informačných zdrojov. A, samozrejme, priestor bol aj na to, aby sa do niektorej z kníh začítali.

    • Nová škola – nový začiatok
     • Nová škola – nový začiatok

     • 3. 11. 2021
     • Prváci pred jesennými prázdninami absolvovali prednášku Nová škola – nový začiatok, ktorú pre nich pripravilo Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Starej Ľubovni. Diskutovalo sa o zmenách, ktoré so sebou prináša nástup na strednú školu, o vnímaní nového prostredia žiakmi či o stratégiách zvládania stresu.

    • Projekt History around us rozbehnutý
     • Projekt History around us rozbehnutý

     • 21. 10. 2021
     • Študenti IV. BA, ktorí sú zapojení do projektu History around us, sa zúčastnili na prednáške o regionálnych dejinách 20. storočia. Historička Ľubovnianskeho múzea Radka Rabíková, absolventka nášho gymnázia, bilingvalistom predstavila zaujímavé historické udalosti, miesta a osobnosti, ktorými sa môžu inšpirovať pri tvorbe svojich reportáží.

      Spomedzi mnohých spomeňme aspoň niektoré:
      Hospodárska kríza v 30. rokoch a kúpele Vyšné Ružbachy (gróf J. Kanty), Židia v Starej Ľubovni, Ilegálna činnosť – kuriérske chodníky, Prípad Archipov, Peter Murdza a samizdat v Starej Ľubovni, November 1989 v meste Stará Ľubovňa a v okolí...

      Ďalšie projektové aktivity sa budú realizovať v novembri a decembri.

    • Ocenenia v rukách našich študentov
     • Ocenenia v rukách našich študentov

     • 18. 10. 2021
     • Prihlásili sa, vytýčili si cieľ, prekonali sa, dosiahli to a postavili sa na červený koberec. Národná kancelária Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburgu (DofE) usporiadala odovzdávanie cien úspešným absolventom jednotlivých úrovní. Na pôde Gymnázia Konštantínova v Prešove si ocenenia na bronzovej úrovni prevzalo dvanásť našich gymnazistov, ktorí na sebe v minulom školskom roku aktívne pracovali v oblasti športu, dobrovoľníctva, talentu a pridali k tomu aj účasť na dobrodružnej expedícii. Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský a riaditeľ národnej kancelárie Marián Zachar v krátkych príhovoroch ocenili vynaložené úsilie dofákov i prácu ich vedúcich a mentorov z CGSM.
      Úspešným dofákom gratulujeme!

    • History around us
     • History around us

     • 18. 10. 2021
     • Ešte koncom minulého školského roka získalo naše gymnázium grant od Komenského inštitútu a 365 banky na realizáciu projektu History around us. Cieľom projektu je, aby študenti 4. ročníka bilingválnej triedy spoznali dôležité udalosti, miesta a osobnosti regionálnej histórie 20. storočia a dokázali sa vcítiť do prežívania pamätníkov, keďže jedným z výstupov tohto projektu je tvorba reportáží s prvkami „oral history“. Pre učiteľov spoločenskovedných predmetov sú pripravené aktivity súvisiace so zážitkovým učením. Na prezentácie reportáží štvrtákov sa môžeme tešiť v máji 2022.

    • Klub Akadémie veľkých diel opäť v plnom prúde
     • Klub Akadémie veľkých diel opäť v plnom prúde

     • 18. 10. 2021
     • Už v treťom školskom roku sú študenti našej školy súčasťou dobrodružstva spoznávania veľkých diel západnej civilizácie v oblasti literatúry, výtvarného umenia, hudby, filmu a filozofie.

      Ak sa aj vy chcete aspoň na chvíľu stať súčasťou tohto dobrodružstva, všimnite si reprodukciu obrazu Kľačiaci odsúdenec od Ladislava Mednyánszkeho na stene vedľa relaxačnej zóny (Multimediálnej učebne). Všimnite si a nechajte pôsobiť...

    • 17. október – Deň boja proti chudobe
     • 17. október – Deň boja proti chudobe

     • 17. 10. 2021
     • Milí študenti,
      uvažovali ste sa niekedy o tom, čo všetko máme v porovnaní s inými? Možno vám to už napadlo pri príležitosti Medzinárodného dňa vďačnosti. Ak nie, zamyslite sa dnes nad tým, akí bohatí či chudobní sme...
      Naozaj potrebujeme k životu všetko to materiálne, čo máme? Vedeli by sme sa toho vzdať? Nie je v našom okolí niekto, kto by to, čo už my nepotrebujeme, privítal a naplno využil?

      Práve dnes je Deň boja proti chudobe. Neprehliadajme potreby ľudí okolo nás – buďme všímaví, ochotní nezištne pomáhať a obetovať kúsok zo svojho času alebo vlastníctva, „lebo ochotného darcu Boh miluje.“ (2 Kor 9, 7) 

      Preto sme pre Vás pripravili charitatívnu akciu Tajný darca. Viac sa dozviete na tomto odkaze.

      Ďakujeme za vaše ochotné srdcia!

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • cgsm@cgsm.sk
   • palsa@cgsm.sk
   • kuruc@cgsm.sk
   • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
   • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO Slovakia
   • 37945785
   • Mgr. Pavol Chmeliar
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenie

     • Sobota 28. 5. 2022
  • Počet návštev: 204618