• Školské kolo SOČ
     • Školské kolo SOČ

     • 19. 2. 2021
     • Výskum, experiment, bádanie, invencia, produkt. Nielen tieto slová vystihujú tohtoročnú edíciu školského kola Stredoškolskej odbornej činnosti. Prehliadka ročníkových odborných prác tretiakov priniesla viacero zaujímavých tém. A 45 prác rozdelených do trinástich odborov. Tretiaci v online priestore prezentovali a obhajovali svoje práce pred hodnotiacimi komisiami. Tie do krajského kola posunuli pätnástich študentov, u ktorých ocenili kvalitné spracovanie témy i výborné prezentačné schopnosti. Dávku inšpirácie si odniesli aj študenti z nižších ročníkov, ktorí sa na obhajobách zúčastnili.

      Výsledková listina

    • Bilingvalista Jakub druhý v kraji
     • Bilingvalista Jakub druhý v kraji

     • 14. 2. 2021
     • Jakub Šľachtovský úspešne reprezentoval naše gymnázium a v krajskom kole Olympiády v angličtine, ktoré sa konalo v dištančnej forme, obsadil druhé miesto v kategórii študentov bilingválnych škôl. Študent piateho ročníka predviedol svoje vynikajúce vedomosti v gramatickom teste i komunikačné schopnosti a víťazstvo mu ušlo len o tri desatiny bodu. 
      Blahoželáme! :)

    • Olympiáda v španielčine – krajské kolo
     • Olympiáda v španielčine – krajské kolo

     • 10. 2. 2021
     • Školské súťaže prebiehajú počas dištančného vzdelávania v online priestore. V krajskom kole Olympiády v španielskom jazyku obsadila Milota Folvarčíková 4. miesto v kategórii C (úroveň B2). Štvrtáčka z bilingválnej triedy získala v písomnej časti najviac bodov zo všetkých účastníkov. Frederik Gornek z 3. A skončil na 6. mieste v kategórii B (úroveň B1).

      Úspešným študentom blahoželáme! :)

    • Úspešní programátori
     • Úspešní programátori

     • 3. 2. 2021
     • Maturanti z bilingválnej triedy Gabriel Sás a Jakub Šľachtovský sa úspešne zapojili do súťaže v programovaní s názvom Palma – Programovanie, Algoritmy, Matematika. Súťaž dvojčlenných tímov alebo jednotlivcov v programovaní organizovaná Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika a združením STROM je určená študentom slovenských a českých stredných škôl. Programátori riešili šesť online zadaní, z ktorých naši gymnazisti v zadanom časovom limite správne spracovali štyri. Spomedzi 44 zapojených tímov sa umiestnili na 10. mieste, v konkurencii účastníkov zo Slovenska obsadili 7. priečku.

    • Výzva mesiaca: OBJAV SVOJE DARY
     • Výzva mesiaca: OBJAV SVOJE DARY

     • 2. 2. 2021
     • Zapoj sa do výzvy mesiaca február: OBJAV SVOJE DARY
      Možno si občas pripadáš ako šašo, čo za nič nestojí. Pravdou však je, že Boh ťa štedro obdaroval rôznymi jedinečnými darmi! Skús ich v sebe objaviť a hľadať spôsoby, ako ich správne využiť... :)

    • Klubovňa pre maturantov
    • Angličtinári o metóde CLIL
     • Angličtinári o metóde CLIL

     • 22. 1. 2021
     • Vyučujúci anglického jazyka absolvovali dvojdňové on-line vzdelávanie zamerané na aplikovanie metódy CLIL vo vyučovacích jazykoch. Podujatie, ktoré bolo realizované vďaka spolupráci Európskeho centra moderných jazykov v Grazi, Prešovskej univerzity, Trnavskej univerzity, Univerzity Mateja Bela a Štátneho pedagogického ústavu, poskytlo pedagógom interaktívny priestor na vzájomné obohatenie nápadmi a skúsenosťami nielen v rámci metodológie vzdelávacieho postupu CLIL a jeho implementácie vo vyučovaní.

      CLIL (Content and Language Integrated Learning) predstavuje vzdelávaciu metódu vyučovania nejazykových predmetov v cudzom jazyku. Pre bilingvalistov urýchľuje získavanie základných komunikačných schopností v cudzom jazyku.

    • Prevádzka školy od 11. januára 2021
     • Prevádzka školy od 11. januára 2021

     • 7. 1. 2021
     • Na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 5. januára 2021 sa súčinnosťou od 11. januára 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie.Vyučovanie bude prebiehať od pondelka 11. januára 2021 dištančnou formou.

      Online hodiny budú až do odvolania podľa online rozvrhu, ktorý vyznačiaučitelia v triednej knihe najneskôr 10. januára 2021. (rovnaký ako predvianočnými prázdninami)

      Návrat ku klasickému vyučovaniu v školách je plánovaný na 25. januára2021 pre žiakov, ktorí sa otestujú v dňoch 22. až 24. januára 2021.

      Pre maturantov je možný nástup do školy 18. januára 2021. O prípadnomvyužití tejto možnosti budeme informovať na základe vývinu aktuálnejepidemiologickej situácie a nových rozhodnutí ministra školstva.

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • cgsm@cgsm.sk
   • palsa@cgsm.sk
   • kuruc@cgsm.sk
   • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
   • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO
   • 37945785
   • Mgr. Pavol Chmeliar
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenie

     • Sobota 8. 5. 2021