• Očami mladých
     • Očami mladých

     • 23. 4. 2021
     • Členovia Žiackej školskej rady pri CGSM absolvovali zaujímavú on-line besedu s podpredsedom Národnej rady Slovenskej republiky Gáborom Grendel, ktorú organizoval Mládežnícky parlament v Starej Ľubovni. Diskusnou témou boli najmä možnosti mladých ľudí realizovať vlastné projekty.

    • Živé knihy
     • Živé knihy

     • 22. 4. 2021
     • Mládežnícky parlament v Starej Ľubovni pripravil online diskusiu s názvom Živé knihy. Tretiaci z bilingválnej triedy tak mali možnosť vypočuť si niečo zo životného príbehu zaujímavých ľudí. Hosťami podujatia boli režisér Peter Kerekeš a Katarína Urban Richterová, producentka podcastov pre mládež. Účastníci diskusie nadobudli nové poznatky z oblasti tvorby dokumentárnych filmov i podcastov, vypočuli si inšpiratívne príbehy úspešných ľudí a s hosťami riešili aj súčasne problémy mladých.

      Ďakujeme MPSL za možnosť zapojiť sa a za výbornú organizáciu. :)

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

     • 20. 4. 2021
     • Milí študenti,
      nielen dnes máme príležitosť zamyslieť sa nad tým, čo pre nás robí naša Zem, a naopak, čo robíme my pre ňu. Každý človek má osud našej planéty vo vlastných rukách. Veľké veci začínajú malými skutkami, a tak urobme aj my niečo prospešné pre našu planétu. Trieďme odpad, recyklujme, zbavme prírodu odpadkov, ktoré zaťažujú ekosystém, pokúsme sa minimalizovať náš konzumný spôsob života, odvezme sa do práce na bicykli namiesto auta... Určite každému z nás napadne niečo iné a spoločne tak priložíme ruku k dielu. Pamätaj: „Čo zaseješ, to jedného dňa budeš žať."

    • Klubovňa: Sociálne siete...
     • Klubovňa: Sociálne siete...

     • 18. 4. 2021
     • Milí študenti, pozývame Vás do ďalšej Klubovne, tentokrát s aktuálnou témou: Sociálne siete – premárnený čas
      Tešíme sa na Vašu účasť v pondelok 19. 4. o 14.00 hod. Odkaz na Zoom zašleme dopoludnia cez
      Edupage poštu.
      Tešíme sa na Vás!
      Za podporný tím Anička a Janka

    • Fotosúťaž: Čaro okamihu
     • Fotosúťaž: Čaro okamihu

     • 14. 4. 2021
     • Zapojte sa do fotosúťaže Čaro okamihu. Zachyťte nezabudnuteľné momenty vašimi očami a pošlite nám vlastné fotografie s názvom do konca mesiaca na adresu: labantova@cgsm.sk. Porota vyhodnotí a ocení najlepšie zábery 10. mája počas slávnostnej vernisáže fotografií, ktoré budú inštalované v priestoroch školy. Zároveň môžete sami hlasovať na sociálnych sieťach. Fotografia, ktorá získa najviac lajkov na oboch sieťach, bude ocenená osobitnou cenou. Hlasovanie na Instagrame a Facebooku prebehne od 3. do 9. mája.

      Nechajte sa očariť a podeľte sa s nami o svoje nezabudnuteľné momenty.

    • Medzinárodný deň uvedomenia si stresu
     • Medzinárodný deň uvedomenia si stresu

     • 14. 4. 2021
     • Milí študenti, aj tento mesiac nám ponúka zopár zaujímavých medzinárodných dní. Vedeli ste, že apríl je mesiacom uvedomenia si stresu? Ak nie, teraz máte možnosť sa nad tým zamyslieť a urobiť "jarné  upratovanie" aj  vo svojej mysli, vo svojom vedomí i podvedomí a zbaviť sa toho, čo vás ťaží. 

      Prajeme Vám krásny apríl bez  stresu! 😍

      Podporný  tím

      PS:  Zapojiť sa môžu aj učitelia. 😄

    • Junior Internet
     • Junior Internet

     • 12. 4. 2021
     • Súťažná konferencia Junior Internet 2021, ktorú organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku, má za sebou prvé kolo hodnotenia. Odborná komisia do finálového kola 16. ročníka súťaže posunula aj projekt Gerarda Striča s názvom UX/UI dizajn koncept zdravotného asistenta v podobe mobilnej aplikácie Medica. Tretiak z bilingválnej triedy tak bude svoju prácu prezentovať v celoslovenskom finále, ktoré sa uskutoční formou videokonferencie na konci apríla.

      Blahoželáme a držíme palce! :)

    • Duchovná obnova s pátrom Eliasom Vellom
     • Duchovná obnova s pátrom Eliasom Vellom

     • 7. 4. 2021
     • V deň sviatku sv. Jána de la Salle, patróna učiteľov, sme dostali neobyčajný dar. Absolvovali sme duchovnú obnovu s pátrom Eliasom Vellom. Známy kňaz z Malty sa nám prihovoril na tému Kresťanský učiteľ 21. storočia a povzbudil nás, aby sme sa nebáli byť svedkami viery a prebúdzali odvahu v mladých ľuďoch.

    • Veľkonočná výzva: Čaro okamihu
     • Veľkonočná výzva: Čaro okamihu

     • 1. 4. 2021
     • Občas mávame dni, ktoré sa zdajú ťažšie, ako unesieme. Možno to poznáte. No práve Veľká noc je časom, ktorý mi ukazuje, že nech sa deje čokoľvek, predsa v tom všetkom nie sme sami. Boh – Láska posiela Syna, ktorý nám svojou smrťou a zmŕtvychvstaním daroval SLOBODU, ukázal nám zmysel utrpenia a otvoril tak cestu k večnosti.

      Príbeh Kristovho víťazstva mi pripomínajú príbehy z Kroník Narnie. Deti vstupujú do čarovnej krajiny Narnie a zažívajú tu mnohé dobrodružstvá, ale aj strasti a pády. Edmund zradí svojich súrodencov a nechá sa zlákať zlou čarodejnicou. Zlomyseľný Eustace sa stáva hrozným drakom. Kaspián čelí úkladom vlastného strýka, ktorý ho chce zabiť a zmocniť sa Narnie. Ako sa z toho vymotať? Ľudsky je to nemožné. No v tej najnečakanejšej chvíli prichádza mocný lev Aslan ako stelesnenie Dobra, aby v poslednej chvíli zvrátil Zlo a nastolil kráľovstvo Lásky. Pre Neho nie je problém Edmundovi odpustiť neodpustiteľné, U Eustaca zmeniť nezmeniteľné a u Kaspiana naplniť nenaplniteľné. Lebo Bohu nič nie je nemožné (Lk 1,37).

      Ale ako mám vidieť tú večnú Lásku Ja? Ako zažiť Veľkú noc v mojom živote? Možno nie je prítomná vo veľkolepom zázraku, ale práve v drobných momentoch bežného dňa, ktoré ma denne dvíhajú: V ČARE OKAMIHU. Možno v lúčoch slnka, úsmeve priateľa, v pomoci od blízkeho či v sladkom spánku. Možno v myšlienke, že v tom, čo prežívam, NIKDY NIE SOM SÁM („Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Mt 28,20). Veď ak Boh svojho vlastného Syna neušetril..., akoby nám s ním nedaroval všetko? (Rim 8,32)

      Nechajte sa inšpirovať piesňou od Chrisa Tomlina: "Whom Shall I Fear (God Of Angel Armies)" s ukážkami z Kroník Narnie

      Zapojte sa do výzvy na mesiac apríl: Čaro okamihu. Hľadajte LÁSKU, KRÁSU, či BOHA v tom, čo prežívate a tam, kde ste. Zvečnite ju vo fotografii a podeľte sa s nami na sociálnych sieťach.

      Požehnané veľkonočné sviatky. Váš podporný tím

    • Dobíjanie našich osobných batérií
     • Dobíjanie našich osobných batérií

     • 1. 4. 2021
     • Deň pred veľkonočnými prázdninami sme načerpali duševne aj duchovne. Spoločne sme sa modlili online krížovú cestu, ktorú organizovala triedna profesorka 4. A triedy spolu so svojimi študentmi. Členovia podporného tímu pripravili v jednotlivých triedach aktivity pre študentov na tému Ako si zachovať čistú myseľ, nadhľad a energiu v náročnom čase. Na hodinách sme si vzájomne vymenili tipy, ako efektívne dobíjať osobné baterky. A spolu s triednymi učiteľmi jednotlivé triedy strávili príjemný čas pri rôznych aktivitách:  pri hrách, debate či varení. Veríme, že sme všestranne načerpali a otvorili sa nadchádzajúcim dňom Veľkého týždňa, aby sme plnohodnotne prežili veľkonočné sviatky.

      Záznam z krížovej cesty nájdete na totmto odkaze.

    • Krajské kolo SOČ
     • Krajské kolo SOČ

     • 29. 3. 2021
     • V minulom týždni sa prostredníctvom videokonferencií konal 43. ročník krajského kola Stredoškolskej odbornej činnosti. Naši študenti si z on-line prehliadky prác súťaže, ktorá vedie stredoškolákov k vykonávaniu vedeckej činnosti a prezentácii výsledkov svojho výskumu na verejnosti, odniesli štyri umiestnenia.

      Druhé miesto v odbore Životné prostredie, geografia, geológia a postup do celoslovenského finále získal Jozue Živčák s prácou Potenciál hospodárskeho lesa.

      Jednotlivé komisie v prírodovedných odboroch (Chémia a potravinárstvo, Biológia, Zdravotníctvo a farmakológia) medzi ocenených tretím miestom zaradili aj Luciu Ducárovú, ktorá sa vo svojej práci venovala vplyvu modrého svetla na ľudský organizmus, Maroša Petriľáka za výrobu tofu a Olivera Turčániho, ktorý skúmal účinnosť ochranných pomôcok pri prenose kvapôčkovej infekcie.

      Úspešným študentom blahoželáme! :)

    • Spánok trochu inak
     • Spánok trochu inak

     • 29. 3. 2021
     • Pôstne zamyslenie pána kaplána Dominika:
      Mnohí ľudia radi spia a ja patrím medzi nich. Ako je nám dobre, keď môžeme spať bez budíka a nik nás neruší. Žiadna škola, práca... Spánok pre telo je potrebný. No človek môže zaspať aj nezdravo, ak zaspí vo svojom srdci, ak zaspí duchovne. Práve o duchovnom spánku sa chcem s vami podeliť. 

      Pokračovanie textu nájdete na tomto odkaze.

    • Mladí prekladatelia
     • Mladí prekladatelia

     • 22. 3. 2021
     • Súťaž Juvenes Translatores – Mladý prekladateľ, ktorú oficiálne zastrešuje Európska komisia, má za sebou vyhodnotenie aj v ďalších jazykových kombináciách. Naši študenti nadviazali na úspechy pri anglických prekladoch. Milota Folvarčíková bola ocenená za najlepší preklad zo španielskeho jazyka a Ondrej Fedorko získal osobitné uznanie za preklad z nemčiny.


      Úspešným prekladateľom blahoželáme! :)

    • Keď sa bunky zbláznia
     • Keď sa bunky zbláznia

     • 22. 3. 2021
     • V rámci projektu Genetika na kolesách uskutočňuje Katedra genetiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave online prednášky na rôzne zaujímavé témy. Seminár spojený s diskusiou a súťažou, venovaný téme Keď sa bunky zbláznia, dnes popoludní v rámci predmetu biológia absolvovali aj tretiaci z bilingválnej triedy. Dozvedeli sa, prečo sa zo zdravej bunky stáva nádorová, aké typy nádorov poznáme a aké možnosti terapie sa začínajú uplatňovať. 

    • Kritériá prijímacieho konania
    • Rozhovory s mladými a úspešnými ľuďmi
     • Rozhovory s mladými a úspešnými ľuďmi

     • 19. 3. 2021
     • Žiacka školská rada rozbehla pravidelný formát livestreamov na svojom instagramovom účte. Predseda ŽŠR pri CGSM Branislav Balušinský si do živých prenosov pozýva hostí z radov našich absolventov, pedagógov, ale aj mladých úspešných ľudí z verejného života.

      „Žijeme v dobe, ktorá nepripúšťa inú možnosť a alternatívu, akou je svet online priestoru. Mnohí z nás hľadajú aktivity, ktoré by naplnili ich čas, aj preto sme sa rozhodli realizovať priame prenosy na Instagrame. Každý týždeň privítame na instagramovej stránke ŽŠR hosťa, ktorý nám povie niečo o sebe, o svojej práci. Včera sme privítali Veroniku Gulášovú, ktorá je osobnou tajomníčkou prezidentky Slovenskej republiky. A prezradím, že to nebol posledný hosť z Grasalkovičovho paláca. Rozhodne mám pre vás pripravené rozhovory so zaujímavými mladými a úspešnými hosťami,“ prezradil Braňo, predseda žiackej školskej rady.

      Držíme palce a tešíme sa na ďalšie plnohodnotné a obohacujúce prenosy. :)

    • Biblická olympiáda
     • Biblická olympiáda

     • 19. 3. 2021
     • Aj dekanátne kolo Biblickej olympiády sa uskutočnilo v online podobe. Tím v zložení Kamila Kaletová (4. A), Samuel Murcko (4. A) a Miriam Dubjelová (3. BA), ktorý našu školu reprezentoval, bol úspešný. Z 99 možných bodov naši študenti získali 89 a postúpili do diecézneho kola.

    • Virtuálny Deň otvorených dverí
     • Virtuálny Deň otvorených dverí

     • 19. 3. 2021
     • Dvere našej školy sme nemohli otvoriť reálne, rozhodli sme sa ich otvoriť virtuálne a poskytnúť vám tak možnosť nahliadnuť do života nášho gymnázia. Pripravili sme si pre vás zaujímavý program. Vstúpte, virtuálne dvere pre Vás ostávajú otvorené.

      PREZI prezentácii si môžete pozrieť audio-vizuálne príspevky, ktoré vám priblížia, čím žijeme. Nájdete tam ukážky vyučovacích hodín, prezentácie projektov a rôznych aktivít, ktoré naši študenti realizujú. Súčasťou DOD boli aj dva livestreamy na YouTube kanáli CGSM, počas ktorých sa vám prihovorili zástupcovia vedenia školy, niektorí učitelia a odpovedali na vaše otázky. Živé vstupy si môžete pozrieť zo záznamu.

      Už od začiatku marca prebiehali na našich sociálnych sieťach rôzne aktivity, ktoré vyvrcholili virtuálnou prehliadkou. Žiacka školská rada na svojom instagramovom konte pripravila sériu  livestreamov – rozhovorov s našimi absolventmi a učiteľmi. Deň otvorených dverí doplnila aj zaujímavá súťaž. Účastníci v digitálnych príspevkoch mohli nájsť 9 indícií, z ktorých mali vytvoriť výrok. Po zaslaní správnej odpovede boli zaradení do žrebovania, ktoré prebehlo počas druhého živého vstupu. Traja výhercovia získali bezdrôtový reproduktor, fitnes náramok alebo bezdrôtové slúchadlá.

      Blahoželáme a ďakujeme za návštevu! :)

    • Klubovňa: Stres – Ako s ním bojovať?
     • Klubovňa: Stres – Ako s ním bojovať?

     • 19. 3. 2021
     • Milí študenti,
      pozývame Vás do Klubovne, ktorá sa uskutoční v pondelok 22. 3. 2021 o 14.00 hod. Tentokrát sa budeme venovať téme, ktorú ste si sami zvolili v našej mini ankete: Stres – Ako s ním bojovať? Tešíme sa na Vašu účasť! 

      Anička a Janka

      Odkaz na Klubovňu pošleme cez Edupage v pondelok dopoludnia.

    • Medzinárodný deň lesov
     • Medzinárodný deň lesov

     • 19. 3. 2021
     • Milí študenti,
      pri príležitosti Medzinárodného dňa lesov a lesníctva si Vás dovoľujeme osloviť s drobnou úlohou, ktorá prospeje Vášmu fyzickému i psychickému zdraviu a zároveň pomôže skrášliť naše lesy a krajinu okolo nás. Budeme radi, ak sa s plnením úlohy podelíte akoukoľvek formou aj s nami.
      Prajeme Vám krásny víkend strávený v prírode s Vašimi najbližšími.
      S pozdravom

      Podporný tím

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • cgsm@cgsm.sk
   • palsa@cgsm.sk
   • kuruc@cgsm.sk
   • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
   • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO Slovakia
   • 37945785
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenie

     • Nedeľa 14. 8. 2022
  • Počet návštev: 265405