• Farebný misijný týždeň
     • Farebný misijný týždeň

     • 17. 10. 2021
     • Milí študenti,
      od 18. do 22. októbra bude v našej škole prebiehať farebný misijný týždeň. Farby jednotlivých dní nám majú pripomínať jednotlivé kontinenty, za ktoré sa budeme modliť.

      PO - AFRIKA (zelená = symbol tropických pralesov)

      • Modli sa za zmiernenie biedy, hladu, chorôb a vojen medzi jednotlivými kmeňmi.

      UT - AMERIKA (červená = farba pleti Indiánov)

      • Modli sa, aby ľudia v oboch častiach amerického kontinentu našli skutočnú radosť, ktorú im nik nevezme.

      ST - EURÓPA (biela = farba pleti Európanov)

      • Modli sa, aby sa kresťania v Európe vrátili ku skutočnej viere a naozajstnej láske; aby mali všetky skupiny a národy vzájomný rešpekt.

      ŠT - AUSTRÁLIA (modrá = symbol oceánov, ktoré ju obklopujú)

      • Modli sa za milióny ľudí, ktorí nepoznajú Ježiša, pretože im o Ňom nik nepovedal.

      PI - ÁZIA (žltá = farba pleti Ázijcov)

      • Modli sa za pokoj a mier pre krajiny tohto kontinentu, aby našli pokoj v pravej Božej láske.

      V pondelok počas 2. vyučovacej hodiny sa zapojíme do modlitebnej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec za mier a jednotu vo svete. Naši študenti sa budú modliť v ruskom, španielskom, talianskom, chorvátskom a staroslovienskom jazyku.

      Povzbudzujeme vás v tento týždeň podporiť misie aj nejakou drobnou materiálnou obetou. Príležitostí sa nájde dosť... ;)

    • Sila stretnutia so Svätým Otcom
     • Sila stretnutia so Svätým Otcom

     • 18. 10. 2021
     • Od návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku už uplynul viac ako mesiac, no jeho slová počas stretnutia s mládežou v nás ešte stále znejú... Na Štadióne Lokomotíva v Košiciach silu tohto stretnutia zažila aj početná skupina našich študentov.

    • Výzva mesiaca 2021/10: BOH HOJNE NAPĹŇA MOJE POTREBY
     • Výzva mesiaca 2021/10: BOH HOJNE NAPĹŇA MOJE POTREBY

     • 12. 10. 2021
     • Boh je Otec, ktorý sa rád stará o svoje deti. Že sa bude o nás starať, nám prisľúbil aj vo svojom Slove:

      • Môj Boh splní každú vašu túžbu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi. (Flp 4, 19)
      • Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie. (Jn 10, 10)
      • Pán je môj pastier, nič mi nechýba. (Žalm 23, 1)

      Veríš, že Boh je dobrý Otec, ktorý sa rád stará o svoje deti? Sľúbil nám, že naplní každú našu potrebu. Nie je to pre neho žiaden problém, keďže mu patrí všetko na nebi aj na zemi. Samozrejme, nedá nám všetko, čo chceme; to by nám ani neprospelo. Ale často nám dáva viac, ako by sme čakali. Nestará sa len o naše základné fyzické potreby, ako je jedlo, pitie, oblečenie a strecha nad hlavou. Potrebujeme predsa oveľa viac. Dáva nám aj múdrosť, silu, priateľov, dary a talenty, ktoré nám umožňujú plniť jeho vôľu. Nebojme sa od Boha očakávať všetko to, čo potrebujeme! :)

      Boh je dokonca natoľko štedrý, že nám dáva až nadbytok. Ak si ochotný deliť sa s inými, Boh rozhojní všetko, čo máš, aby si mohol aj rozdávať tým, ktorí to potrebujú. Neboj sa podeliť a uvidíš zázraky! V nasledujúce dni budeš mať príležitosť... :)

    • Branislav Balušinský členom Žiackeho poradného výboru
     • Branislav Balušinský členom Žiackeho poradného výboru

     • 29. 9. 2021
     • Branislav Balušinský sa stal členom Žiackeho poradného výboru, ktorý zastrešuje Štátny pedagogický ústav a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Predseda Žiackej školskej rady pri Cirkevnom gymnáziu sv. Mikuláša bude súčasťou tímu mladých ľudí, ktorí budú tvoriť jeden z poradných orgánov pri systémových zmenách vo vzdelávaní.

      Študent štvrtého ročníka uspel vo výberovom konaní, ktoré sa konalo ešte počas letných prázdnin. Komisia vybrala 16 zástupcov z 256 mladých ľudí, ktorí prejavili záujem o pôsobenie v poradnom výbore. Každý kraj bude zastupovať jedna dvojica. Počas pohovorov mladí ľudia prezentovali nielen problémy, ktoré ich vo vzdelávaní najviac trápia, ale prichádzali aj s konkrétnymi návrhmi na ich riešenie. 

      Žiacky poradný výbor sa bude môcť vyjadrovať k obsahu vzdelávania, vyučovacím metódam, obsahu učebníc i spôsobu hodnotenia. Jeho úvodné stretnutie sa uskutoční v prvej polovici októbra.

    • #BeActive
     • #BeActive

     • 27. 9. 2021
     • Do Európskeho týždňa športu 2021 sme sa počas hodí telesnej výchovy zapojili rôznorodými aktivitami na rozvoj pohybovej kultúry prostredníctvom netradičných športových a pohybových hier zameraných na rozvoj flexibility, mobility, sily, výbušnosti, rýchlosti, vytrvalosti, koordinácie i priestorovej orientácie. Podujatie #BeActive každoročne iniciuje Európska komisia a nabáda ním ľudí k zdravšiemu a aktívnejšiemu životnému štýlu,

    • Travelling
     • Travelling

     • 23. 9. 2021
     • Počas hodín konverzácií v anglickom jazyku venovaných cestovaniu mali naši študenti možnosť vidieť a počuť ozajstných svetobežníkov, Janu a Barta Veldhuizenovcov, ktorí sa rozhodli na istý čas žiť netradične a cestovať v obytnom Land Roveri. V pútavej a vtipnej prednáške porozprávali o benefitoch  i úskaliach tohto spôsobu života. 

    • Brigáda na Kalvárii
     • Brigáda na Kalvárii

     • 23. 9. 2021
     • Sviatok Povýšenia Svätého Kríža je každoročne pre Farnosť Stará Ľubovňa významným dňom, pretože sa na tunajšej Kalvárii koná pobožnosť krížovej cesty a odpustová svätá omša. Študenti z III. BA prispeli k dôstojnej oslave tohto dňa a niekoľko dní pred slávnosťou upratali priestor Kalvárie, vyhrabali lístie, pozbierali napadané konáre zo stromov. Tešíme sa, že sme strávili hodinku na tomto posvätnom mieste a aj takýmto malým dobrovoľníctvom trošku pomohli. 

    • Cnosť čistoty vo vzťahu
     • Cnosť čistoty vo vzťahu

     • 23. 9. 2021
     • Naši prváci a druháci absolvovali v rámci programu Výchova k manželstvu a rodičovstvu prednášku manželov Mateja a Kristíny Hurtovcov z Košíc, ktorí rozprávali o priebehu kresťanského vzťahu, čistote srdca a mysle a dôležitosti úprimného priateľstva. Dali študentom tipy, ako prežívať obdobie čakania na vzťah a ako si chrániť dar čistoty počas obdobia chodenia a snúbenectva, aby si nakoniec mohli v plnosti vychutnávať dar manželstva. Vychádzali z vlastnej skúsenosti a dokumentov Katolíckej cirkvi, prednášku obohacovali o vlastné svedectvo života a na záver ochotne zodpovedali aj anonymné otázky študentov. Po prednáške nasledovalo krátke zamyslenie s modlitbou. Nakoniec sa študenti rozdelili do skupiniek, v ktorých sa mohli podeliť o svoje dojmy, vyjadriť svoje postoje a vzájomne sa povzbudiť k prežívaniu vzťahov na kresťanskom základe.

    • Svetový deň vďačnosti - 21. september
     • Svetový deň vďačnosti - 21. september

     • 20. 9. 2021
     • Milí študenti,
      zajtra je SVETOVÝ DEŇ VĎAČNOSTI. Existuje mnoho citátov, ktoré hovoria o  vďačnosti... 

      Za čo ste vďační vy? Dokážete prejaviť vďačnosť za to, čo vám život dáva? Vzdávate vďaky za dary, ktoré sa pre nás stali samozrejmosťou? 

      Zamyslite  sa spolu s nami v tento deň a prijmite s vďačnosťou všetko, čo vám  život prinesie. Poďakujte ráno za to, že ste sa zobudili, prejavte vďačnosť svojim rodičom, ktorí vám pripravili raňajky či desiatu, poďakujte kamošovi za to, že vás vypočul, vzdajte vďaku za celý deň, aj keď bol náročný...

      Pretože nie šťastní ľudia sú vďační, ale vďační ľudia sú šťastní!

    • Samotestovanie žiakov
     • Samotestovanie žiakov

     • 17. 9. 2021
     • Vážení rodičia, milí žiaci,
      už v priebehu dnešného dňa (17. 9. 2021) sme začali s distribúciou antigénových samotestov. Zaregistrovaní záujemcovia si ich môžu vyzdvihnúť dnes popoludní (do 15.30 hod.), prípadne v priebehu budúceho týždňa.

      Testovanie odporúčame realizovať v súlade so ŠKOLSKÝM SEMAFOROM – dvakrát týždenne – v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy a kedykoľvek, keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19.

      Zákonný zástupca alebo plnoletý žiak škole oznamuje vykonanie domáceho AG-testu cez Edupage. V module Žiadosti/Vyhlásenia nájdete položku "Domáci AG samotest - oznámenie o použití". Prípadný pozitívny výsledok testu bezodkladne oznámi mailom na adresu: cgsm@cgsm.sk alebo telefonicky na čísle: +421908972400. Žiak po pozitívnom výsledku testu zostáva v domácej karanténe a telefonicky kontaktuje svojho lekára, ktorý stanoví ďalší postup.

      Na tomto odkaze nájdete návod na použitie samotestu.

      Pred použitím si pozrite aj inštruktážne video:

    • Voľno poskytnuté riaditeľom školy
     • Voľno poskytnuté riaditeľom školy

     • 13. 9. 2021
     • Riaditeľ školy podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka poskytuje dňa 14. septembra 2021 (utorok) žiakom  školy riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

    • Staň sa súčasťou Akadémie veľkých diel!
     • Staň sa súčasťou Akadémie veľkých diel!

     • 8. 9. 2021
     • Aj v tomto školskom roku naše gymnázium ponúka možnosť vzdelávať sa vo voľnočasovom programe s názvom Akadémia veľkých diel.

      Chceš zlepšiť svoje komunikačné zručnosti, argumentáciu aj počúvanie, sústredenosť, ako aj schopnosť porozumieť detailom a významom v texte (próza, poézia, filozofia), filme, maľbe a hudbe? Pozeráme dobré filmy, čítame tie najlepšie knižky, počúvame kvalitnú hudbu a zamýšľame sa nad slávnymi obrazmi. Hľadáme odpovede na veľké otázky vo veľkých príbehoch. Vstupujeme do diskusie s najväčšími mysliteľmi, ktorí formovali našu civilizáciu. Diskusiou o veľkých dielach spoznávame seba a svet. Nasledujeme princípy klasického a charakterového vzdelávania používané na tých najlepších svetových univerzitách. 

      Pozývame Vás na ukážkový seminár, ktorý sa  uskutoční 9. 9. 2021 (štvrtok) o 14.20 v I.BA.
      V prípade záujmu kontaktujteMgr. Luciu Čandíkovú, PhD.

      Viac informácií o programe nájdete na webstránke Akadémie.

    • Výzva mesiaca 2021/09: ZVLÁDNEM VŠETKO, ČO ŽIVOT PRINESIE
    • Veni Sancte Spiritus
     • Veni Sancte Spiritus

     • 2. 9. 2021
     • Slávnostná sv. omša, pri ktorej sme vzývali Ducha Svätého, povzbudzujúce slová pána kaplána Františka Janečku, príhovor pána riaditeľa a posvätenie vynovenej budovy školy dnes otvorili školský rok 2021/2022.

      Všetkým v ňom prajeme veľa úspechov!

      A ako počas homílie prízvukoval pán kaplán František, zatiahnime na hlbinu a spustime siete... :)

    • Školský covid semafor
     • Školský covid semafor

     • 2. 9. 2021
     • Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.

    • Slávnostné otvorenie školského roka
    • Informácia o voľnom pracovnom mieste – pedagogický asistent
    • Zisťovanie záujmu o AG samotesty
     • Zisťovanie záujmu o AG samotesty

     • 24. 8. 2021
     • Vážení rodičia,
      naše gymnázium má možnosť zabezpečiť AG samotesty s krátkymi tyčinkami pre žiaka určené na domáce použitie.
      Záujem o testy potvrdíte prostredníctvom EduPage v sekcii Prihlasovanie do 25. 8. 2021.
      Rodičia žiakov prvého ročníka záujem potvrdia vyplnením tohto dotazníka.

    • Camp Courage 2021
     • Camp Courage 2021

     • 4. 8. 2021
     • American Councils Slovakia v spolupráci s americkou ambasádou v Bratislave organizujú Camp Courage 2021. Ide o víkendový kemp pre študentov stredných škôl zameraný na demokratické inštitúcie na Slovensku a v Spojených štátoch amerických, rovnako aj na politické systémy oboch krajín, kritické myslenie a občiansku angažovanosť. 

      Camp Courage 2021 je určený pre študentov vo veku od 14 do 18 rokov, ktorí sa zaujímajú o politické dianie a majú základnú znalosť anglického jazyka. Septembrový kemp prebehne v dňoch 17. až 19. septembra na Seneckých jazerách a októbrový sa bude konať v dňoch 22. až 24. októbra vo Virte (vzdelávacie zariadenie Ekonomickej univerzity v Bratislave).

      Bližšie informácie a registračný formulár nájdete na tomto odkaze.

    • O Starej Ľubovni v španielčine
     • O Starej Ľubovni v španielčine

     • 7. 7. 2021
     • Štvrtáci zavŕšili štúdium španielskeho jazyka tvorbou krátkych videí o Starej Ľubovni a okolí. Dúfame, že poslúžia, zaujmú a možno aj prilákajú španielsky hovoriacich turistov do našich končín.

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • cgsm@cgsm.sk
   • palsa@cgsm.sk
   • kuruc@cgsm.sk
   • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
   • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO Slovakia
   • 37945785
   • Mgr. Pavol Chmeliar
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenie

     • Sobota 28. 1. 2023
  • Počet návštev: 386751