• Cnosť čistoty vo vzťahu
     • Cnosť čistoty vo vzťahu

     • 23. 9. 2021
     • Naši prváci a druháci absolvovali v rámci programu Výchova k manželstvu a rodičovstvu prednášku manželov Mateja a Kristíny Hurtovcov z Košíc, ktorí rozprávali o priebehu kresťanského vzťahu, čistote srdca a mysle a dôležitosti úprimného priateľstva. Dali študentom tipy, ako prežívať obdobie čakania na vzťah a ako si chrániť dar čistoty počas obdobia chodenia a snúbenectva, aby si nakoniec mohli v plnosti vychutnávať dar manželstva. Vychádzali z vlastnej skúsenosti a dokumentov Katolíckej cirkvi, prednášku obohacovali o vlastné svedectvo života a na záver ochotne zodpovedali aj anonymné otázky študentov. Po prednáške nasledovalo krátke zamyslenie s modlitbou. Nakoniec sa študenti rozdelili do skupiniek, v ktorých sa mohli podeliť o svoje dojmy, vyjadriť svoje postoje a vzájomne sa povzbudiť k prežívaniu vzťahov na kresťanskom základe.

    • Svetový deň vďačnosti - 21. september
     • Svetový deň vďačnosti - 21. september

     • 20. 9. 2021
     • Milí študenti,
      zajtra je SVETOVÝ DEŇ VĎAČNOSTI. Existuje mnoho citátov, ktoré hovoria o  vďačnosti... 

      Za čo ste vďační vy? Dokážete prejaviť vďačnosť za to, čo vám život dáva? Vzdávate vďaky za dary, ktoré sa pre nás stali samozrejmosťou? 

      Zamyslite  sa spolu s nami v tento deň a prijmite s vďačnosťou všetko, čo vám  život prinesie. Poďakujte ráno za to, že ste sa zobudili, prejavte vďačnosť svojim rodičom, ktorí vám pripravili raňajky či desiatu, poďakujte kamošovi za to, že vás vypočul, vzdajte vďaku za celý deň, aj keď bol náročný...

      Pretože nie šťastní ľudia sú vďační, ale vďační ľudia sú šťastní!

    • Samotestovanie žiakov
     • Samotestovanie žiakov

     • 17. 9. 2021
     • Vážení rodičia, milí žiaci,
      už v priebehu dnešného dňa (17. 9. 2021) sme začali s distribúciou antigénových samotestov. Zaregistrovaní záujemcovia si ich môžu vyzdvihnúť dnes popoludní (do 15.30 hod.), prípadne v priebehu budúceho týždňa.

      Testovanie odporúčame realizovať v súlade so ŠKOLSKÝM SEMAFOROM – dvakrát týždenne – v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy a kedykoľvek, keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19.

      Zákonný zástupca alebo plnoletý žiak škole oznamuje vykonanie domáceho AG-testu cez Edupage. V module Žiadosti/Vyhlásenia nájdete položku "Domáci AG samotest - oznámenie o použití". Prípadný pozitívny výsledok testu bezodkladne oznámi mailom na adresu: cgsm@cgsm.sk alebo telefonicky na čísle: +421908972400. Žiak po pozitívnom výsledku testu zostáva v domácej karanténe a telefonicky kontaktuje svojho lekára, ktorý stanoví ďalší postup.

      Na tomto odkaze nájdete návod na použitie samotestu.

      Pred použitím si pozrite aj inštruktážne video:

    • Voľno poskytnuté riaditeľom školy
     • Voľno poskytnuté riaditeľom školy

     • 13. 9. 2021
     • Riaditeľ školy podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka poskytuje dňa 14. septembra 2021 (utorok) žiakom  školy riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

    • Staň sa súčasťou Akadémie veľkých diel!
     • Staň sa súčasťou Akadémie veľkých diel!

     • 8. 9. 2021
     • Aj v tomto školskom roku naše gymnázium ponúka možnosť vzdelávať sa vo voľnočasovom programe s názvom Akadémia veľkých diel.

      Chceš zlepšiť svoje komunikačné zručnosti, argumentáciu aj počúvanie, sústredenosť, ako aj schopnosť porozumieť detailom a významom v texte (próza, poézia, filozofia), filme, maľbe a hudbe? Pozeráme dobré filmy, čítame tie najlepšie knižky, počúvame kvalitnú hudbu a zamýšľame sa nad slávnymi obrazmi. Hľadáme odpovede na veľké otázky vo veľkých príbehoch. Vstupujeme do diskusie s najväčšími mysliteľmi, ktorí formovali našu civilizáciu. Diskusiou o veľkých dielach spoznávame seba a svet. Nasledujeme princípy klasického a charakterového vzdelávania používané na tých najlepších svetových univerzitách. 

      Pozývame Vás na ukážkový seminár, ktorý sa  uskutoční 9. 9. 2021 (štvrtok) o 14.20 v I.BA.
      V prípade záujmu kontaktujteMgr. Luciu Čandíkovú, PhD.

      Viac informácií o programe nájdete na webstránke Akadémie.

    • Výzva mesiaca 2021/09: ZVLÁDNEM VŠETKO, ČO ŽIVOT PRINESIE
    • Veni Sancte Spiritus
     • Veni Sancte Spiritus

     • 2. 9. 2021
     • Slávnostná sv. omša, pri ktorej sme vzývali Ducha Svätého, povzbudzujúce slová pána kaplána Františka Janečku, príhovor pána riaditeľa a posvätenie vynovenej budovy školy dnes otvorili školský rok 2021/2022.

      Všetkým v ňom prajeme veľa úspechov!

      A ako počas homílie prízvukoval pán kaplán František, zatiahnime na hlbinu a spustime siete... :)

    • Školský covid semafor
     • Školský covid semafor

     • 2. 9. 2021
     • Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.

    • Slávnostné otvorenie školského roka
    • Informácia o voľnom pracovnom mieste – pedagogický asistent
    • Zisťovanie záujmu o AG samotesty
     • Zisťovanie záujmu o AG samotesty

     • 24. 8. 2021
     • Vážení rodičia,
      naše gymnázium má možnosť zabezpečiť AG samotesty s krátkymi tyčinkami pre žiaka určené na domáce použitie.
      Záujem o testy potvrdíte prostredníctvom EduPage v sekcii Prihlasovanie do 25. 8. 2021.
      Rodičia žiakov prvého ročníka záujem potvrdia vyplnením tohto dotazníka.

    • Camp Courage 2021
     • Camp Courage 2021

     • 4. 8. 2021
     • American Councils Slovakia v spolupráci s americkou ambasádou v Bratislave organizujú Camp Courage 2021. Ide o víkendový kemp pre študentov stredných škôl zameraný na demokratické inštitúcie na Slovensku a v Spojených štátoch amerických, rovnako aj na politické systémy oboch krajín, kritické myslenie a občiansku angažovanosť. 

      Camp Courage 2021 je určený pre študentov vo veku od 14 do 18 rokov, ktorí sa zaujímajú o politické dianie a majú základnú znalosť anglického jazyka. Septembrový kemp prebehne v dňoch 17. až 19. septembra na Seneckých jazerách a októbrový sa bude konať v dňoch 22. až 24. októbra vo Virte (vzdelávacie zariadenie Ekonomickej univerzity v Bratislave).

      Bližšie informácie a registračný formulár nájdete na tomto odkaze.

    • O Starej Ľubovni v španielčine
     • O Starej Ľubovni v španielčine

     • 7. 7. 2021
     • Štvrtáci zavŕšili štúdium španielskeho jazyka tvorbou krátkych videí o Starej Ľubovni a okolí. Dúfame, že poslúžia, zaujmú a možno aj prilákajú španielsky hovoriacich turistov do našich končín.

    • Erasmus+ v CGSM
     • Erasmus+ v CGSM

     • 2. 7. 2021
     • Naše gymnázium je aktuálne zapojené do dvoch projektov v rámci medzinárodného výmenného programu Erasmus+. Oba projekty, UNESCO Culture abmassadors, Cultural Heritage Beyond Borders, majú podobnú tému a ich zámerom je upriamiť pozornosť na kultúrne dedičstvo. Gymnazisti spolupracujú s rovesníkmi z Holandska, Španielska, Litvy, Portugalska, Maďarska a Turecka. V uplynulom školskom roku sa všetky aktivity z dôvodu pandémie realizovali online. Študenti vytvárali logá projektov, zoznamovacie padlety, rozbehli vzájomnú komunikáciu cez platformu eTwinning a jedným z výstupov bolo aj predstavenie ľudového tanca a krojov.

    • Certifikáty pre akademikov
     • Certifikáty pre akademikov

     • 2. 7. 2021
     • Školský rok sa uzavrel aj pre našich študentov Akadémie veľkých diel. Po absolvovaní celoročného programu získali certifikáty, čím sa zaradili medzi 345 študentov z 30 stredných škôl na Slovensku. 
      Blahoželáme a všetkým prajeme osviežujúce leto! 

    • On-line vydanie školského časopisu
    • Slávnostný záver školského roka
     • Slávnostný záver školského roka

     • 30. 6. 2021
     • Bol to náročný, v mnohých ohľadoch neobyčajný školský rok, no sme zaň vďační. Ukončili sme ho slávnostným Te Deum v Kostole sv. Petra a Pavla. Ocenili sme úspešných študentov za výborný prospech i reprezentáciu školy a odovzdali vysvedčenia. Svojimi príhovormi pomyselnú bodku pridali pán riaditeľ Pavol Chmeliar a predseda študentskej rady Branislav Balušinský.

      Prajeme Vám výnimočné letné prázdniny. Prežite ich plnohodnotne! :)

    • Dobrodružné expedície DofE
     • Dobrodružné expedície DofE

     • 30. 6. 2021
     • Veľa prejdených kilometrov, ťažké batohy, noc v stane, tímová práca, utužovanie priateľstiev, plnenie stanoveného cieľa, testovanie svojich možností i zábava. Nielen to prináša kvalifikačná dobrodružná expedícia v rámci programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE). Počas júna ju úspešne absolvovali tri skupiny našich študentov a priblížili sa tak k získaniu prestížneho ocenenia.

      Oblasť dobrodružná expedícia programu DofE poskytuje mladým ľuďom jedinečný, náročný a nezabudnuteľný zážitok. Expedície s vopred dohodnutým účelom sa podnikajú v malom tíme v neznámom prostredí a jej dokončenie si vyžaduje odhodlanie, fyzické úsilie, vytrvalosť a spoluprácu. Hlavnými prvkami tejto oblasti sú tímová práca pri plánovaní a absolvovaní expedície a prekonávanie ťažkostí v neznámom prostredí. 

    • Gymnazisti na výletoch
     • Gymnazisti na výletoch

     • 30. 6. 2021
     • Posledné dni školského roka využili jednotlivé triedy na krátke výlety. Tretiaci navštívili Košice, kde so sprievodcom absolvovali prehliadku historickej časti mesta, Dómu sv. Alžbety i Košickej synagógy. Druháci si zahrali laser game. V metropole východu strávili čas aj prváci. Okrem historických pamiatok stihli navštíviť Botanickú záhradu v Košiciach a Jasovskú jaskyňu. Bilingválni prváci si zvolili turistiku a stanovačku na vrchu Osly.

    • Testy profesijného zamerania
     • Testy profesijného zamerania

     • 30. 6. 2021
     • Tretiaci a štvrtáci z bilingválnej triedy absolvovali testy ProfOrient – testovanie profesijného zamerania, vyhodnotenie ktorých im pri osobnej konzultácii so psychologičkou môže načrtnúť najvhodnejšie možnosti pre ďalšie štúdium.

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • cgsm@cgsm.sk
   • palsa@cgsm.sk
   • kuruc@cgsm.sk
   • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
   • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO Slovakia
   • 37945785
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenie

     • Nedeľa 14. 8. 2022
  • Počet návštev: 265428