• 16. november - Svetový deň tolerancie
     • 16. november - Svetový deň tolerancie

     • 15. 11. 2021
     • Milí študenti, ako ste na tom s toleranciou?

      • Viete robiť kompromisy?
      • Nerobí vám problém trpezlivo si vypočuť iný názor?
      • Ste schopní prijať druhých takých, akí sú?

      Každý deň nám ponúka množstvo príležitostí, ako sa v tolerancii trénovať. Tak vám dnes prajeme úspešný tréning! :)

    • Konverzácie v anglickom jazyku s Colinom
     • Konverzácie v anglickom jazyku s Colinom

     • 12. 11. 2021
     • Naši študenti v priebehu minulého týždňa absolvovali hodiny konverzácií v anglickom jazyku s Colinom Symesom. Dozvedeli sa tak viac o kultúre a spôsobe života v Škótsku z prvej ruky. Prirodzená a plynulá schopnosť použitia jazyka v rôznych situáciách pomohla získať jazykové sebavedomie a zároveň aj zlepšila schopnosť rozumieť (listening skills). Tešíme sa na ďalšie stretnutia s Colinom.  

    • Zážitkový workshop v réžii Post Bellum
     • Zážitkový workshop v réžii Post Bellum

     • 9. 11. 2021
     • Na začiatku novembra sa na pôde našej školy realizovala ďalšia projektová aktivita v rámci grantu Komenského inštitútu – Živice a 365 banky. Celodenný zážitkový workshop Iba sme sa narodili v réžii lektoriek z občianskeho združenia Post Bellum si na vlastnej koži vyskúšali študenti IV. BA.

      Jedna časť študentov sa oboznámila s príbehmi pamätníkov, členov židovskej komunity, z druhej časti sa stali novinári – doboví alebo súčasní.  Vo svojich úlohách plnili často kontroverzné zadania. Písali články, reportáže, rozhovory, blogy, príspevky na sociálne siete a v záverečnej časti boli ich výstupy konfrontované so skutočnými príbehmi ľudí.

      Cieľom workshopu bolo viesť študentov ku kritickému mysleniu, overovaniu informácií, zisťovaniu skutočných právd a odmietaniu konšpirácií a dezinformácií. Študenti si tiež mohli uvedomiť, aké dôležité je vyhľadávať a počúvať pamätníkov, čo bude základom pre tvorbu ich vlastných reportáží – záverečnej aktivity projektu History around us.

      Do kuchyne o. z. Post Bellum, a teda do používaných metód zážitkového učenia, pomohli učiteľom našej školy nahliadnuť lektorky Mgr. D. Kúdelová Kopčanská a Mgr. I. Harváneková počas inšpiratívneho metodického seminára.

    • Výzva mesiaca 2021/11: ODLEP SVOJ ZRAK OD SEBA A PREJAV ĽUĎOM LÁSKU
     • Výzva mesiaca 2021/11: ODLEP SVOJ ZRAK OD SEBA A PREJAV ĽUĎOM LÁSKU

     • 8. 11. 2021
     • Hoci nemáš peniaze na rozdávanie, vždy môžeš dať lásku a prejaviť dobrosrdečnosť. Dokonca aj vtedy, keď sám zažívaš ťažký čas. Ak sa naučíš odlepiť svoj zraj od seba, zmení ti to život! Neveríš? Vyskúšaj!

      Pros Boha, aby ti ukázal: Ako dnes môžem ľuďom vo svojom okolí prejaviť lásku?

      Buď pre druhých požehnaním! Zaži na vlastnej koži, že „blaženejšie je dávať ako prijímať.“ (Sk 20, 35)

      PS: Čo tak sa zapojiť do akcie Tajný darca...? ;)

    • Klubovňa: TOLERANCIA
     • Klubovňa: TOLERANCIA

     • 8. 11. 2021
     • "Tolerancia nespočíva v tom, že zdieľame názor niekoho iného, ale v tom, že poskytneme druhému právo mať iný názor." (V. Frankl)

      Milí študenti,

      tento mesiac budeme na hodinách Klubovne diskutovať o tolerancii.

      • Ste schopní si vypočuť s úctou aj iný názor?
      • Viete robiť kompromisy?
      • Ako vychádzate s ľuďmi, ktorí sú "inej krvnej skupiny"? ;)

      Tešíme sa na Vaše názory, postrehy a skúsenosti!

    • READYCON
     • READYCON

     • 3. 11. 2021
     • Slovenská asociácia pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní zorganizovala pre maturantov najväčšiu on-line konferenciu READYCON o meniacom sa trhu práce. Jej cieľom je každoročne poskytnúť študentom prehľad o aktuálnych trendoch a možných scenároch budúcnosti, aby vedeli podnikať kroky, ktoré im pomôžu nájsť si uplatnenie v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí. Na konferencii sa podieľali desiatky odborníkov, ktorí sa pripájali zo Slovenska ale aj z Mníchova, San Francisca či New Yorku.

      Naše gymnázium bolo jednou z 240 zapojených slovenských stredných škôl a maturanti mohli získať informácie o budúcom trhu práce v šiestich odboroch: zdravotníctvo, stavebníctvo, obchod, informačné technológie, strojárstvo a elektrotechnika. Našich študentov zaujímali tri z nich: zdravotníctvo, obchod a  informačné technológie. Veríme, že aj táto konferencia pomôže mnohým z nich úspešne zvládnuť prechod zo školy k zaujímavej a ohodnotenej práci.

    • V Ľubovnianskej knižnici o práci s informáciami
     • V Ľubovnianskej knižnici o práci s informáciami

     • 3. 11. 2021
     • Študenti z jednotlivých tried prvého a druhého ročníka navštívili Ľubovniansku knižnicu, kde si v praxi vyskúšali prácu s informáciami, dozvedeli sa viac o knižničnom systéme a nadobudli zručnosti pri vyhľadávaní rôznych druhov dokumentov a informačných zdrojov. A, samozrejme, priestor bol aj na to, aby sa do niektorej z kníh začítali.

    • Nová škola – nový začiatok
     • Nová škola – nový začiatok

     • 3. 11. 2021
     • Prváci pred jesennými prázdninami absolvovali prednášku Nová škola – nový začiatok, ktorú pre nich pripravilo Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Starej Ľubovni. Diskutovalo sa o zmenách, ktoré so sebou prináša nástup na strednú školu, o vnímaní nového prostredia žiakmi či o stratégiách zvládania stresu.

    • Projekt History around us rozbehnutý
     • Projekt History around us rozbehnutý

     • 21. 10. 2021
     • Študenti IV. BA, ktorí sú zapojení do projektu History around us, sa zúčastnili na prednáške o regionálnych dejinách 20. storočia. Historička Ľubovnianskeho múzea Radka Rabíková, absolventka nášho gymnázia, bilingvalistom predstavila zaujímavé historické udalosti, miesta a osobnosti, ktorými sa môžu inšpirovať pri tvorbe svojich reportáží.

      Spomedzi mnohých spomeňme aspoň niektoré:
      Hospodárska kríza v 30. rokoch a kúpele Vyšné Ružbachy (gróf J. Kanty), Židia v Starej Ľubovni, Ilegálna činnosť – kuriérske chodníky, Prípad Archipov, Peter Murdza a samizdat v Starej Ľubovni, November 1989 v meste Stará Ľubovňa a v okolí...

      Ďalšie projektové aktivity sa budú realizovať v novembri a decembri.

    • Ocenenia v rukách našich študentov
     • Ocenenia v rukách našich študentov

     • 18. 10. 2021
     • Prihlásili sa, vytýčili si cieľ, prekonali sa, dosiahli to a postavili sa na červený koberec. Národná kancelária Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburgu (DofE) usporiadala odovzdávanie cien úspešným absolventom jednotlivých úrovní. Na pôde Gymnázia Konštantínova v Prešove si ocenenia na bronzovej úrovni prevzalo dvanásť našich gymnazistov, ktorí na sebe v minulom školskom roku aktívne pracovali v oblasti športu, dobrovoľníctva, talentu a pridali k tomu aj účasť na dobrodružnej expedícii. Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský a riaditeľ národnej kancelárie Marián Zachar v krátkych príhovoroch ocenili vynaložené úsilie dofákov i prácu ich vedúcich a mentorov z CGSM.
      Úspešným dofákom gratulujeme!

    • History around us
     • History around us

     • 18. 10. 2021
     • Ešte koncom minulého školského roka získalo naše gymnázium grant od Komenského inštitútu a 365 banky na realizáciu projektu History around us. Cieľom projektu je, aby študenti 4. ročníka bilingválnej triedy spoznali dôležité udalosti, miesta a osobnosti regionálnej histórie 20. storočia a dokázali sa vcítiť do prežívania pamätníkov, keďže jedným z výstupov tohto projektu je tvorba reportáží s prvkami „oral history“. Pre učiteľov spoločenskovedných predmetov sú pripravené aktivity súvisiace so zážitkovým učením. Na prezentácie reportáží štvrtákov sa môžeme tešiť v máji 2022.

    • Klub Akadémie veľkých diel opäť v plnom prúde
     • Klub Akadémie veľkých diel opäť v plnom prúde

     • 18. 10. 2021
     • Už v treťom školskom roku sú študenti našej školy súčasťou dobrodružstva spoznávania veľkých diel západnej civilizácie v oblasti literatúry, výtvarného umenia, hudby, filmu a filozofie.

      Ak sa aj vy chcete aspoň na chvíľu stať súčasťou tohto dobrodružstva, všimnite si reprodukciu obrazu Kľačiaci odsúdenec od Ladislava Mednyánszkeho na stene vedľa relaxačnej zóny (Multimediálnej učebne). Všimnite si a nechajte pôsobiť...

    • 17. október – Deň boja proti chudobe
     • 17. október – Deň boja proti chudobe

     • 17. 10. 2021
     • Milí študenti,
      uvažovali ste sa niekedy o tom, čo všetko máme v porovnaní s inými? Možno vám to už napadlo pri príležitosti Medzinárodného dňa vďačnosti. Ak nie, zamyslite sa dnes nad tým, akí bohatí či chudobní sme...
      Naozaj potrebujeme k životu všetko to materiálne, čo máme? Vedeli by sme sa toho vzdať? Nie je v našom okolí niekto, kto by to, čo už my nepotrebujeme, privítal a naplno využil?

      Práve dnes je Deň boja proti chudobe. Neprehliadajme potreby ľudí okolo nás – buďme všímaví, ochotní nezištne pomáhať a obetovať kúsok zo svojho času alebo vlastníctva, „lebo ochotného darcu Boh miluje.“ (2 Kor 9, 7) 

      Preto sme pre Vás pripravili charitatívnu akciu Tajný darca. Viac sa dozviete na tomto odkaze.

      Ďakujeme za vaše ochotné srdcia!

    • Farebný misijný týždeň
     • Farebný misijný týždeň

     • 17. 10. 2021
     • Milí študenti,
      od 18. do 22. októbra bude v našej škole prebiehať farebný misijný týždeň. Farby jednotlivých dní nám majú pripomínať jednotlivé kontinenty, za ktoré sa budeme modliť.

      PO - AFRIKA (zelená = symbol tropických pralesov)

      • Modli sa za zmiernenie biedy, hladu, chorôb a vojen medzi jednotlivými kmeňmi.

      UT - AMERIKA (červená = farba pleti Indiánov)

      • Modli sa, aby ľudia v oboch častiach amerického kontinentu našli skutočnú radosť, ktorú im nik nevezme.

      ST - EURÓPA (biela = farba pleti Európanov)

      • Modli sa, aby sa kresťania v Európe vrátili ku skutočnej viere a naozajstnej láske; aby mali všetky skupiny a národy vzájomný rešpekt.

      ŠT - AUSTRÁLIA (modrá = symbol oceánov, ktoré ju obklopujú)

      • Modli sa za milióny ľudí, ktorí nepoznajú Ježiša, pretože im o Ňom nik nepovedal.

      PI - ÁZIA (žltá = farba pleti Ázijcov)

      • Modli sa za pokoj a mier pre krajiny tohto kontinentu, aby našli pokoj v pravej Božej láske.

      V pondelok počas 2. vyučovacej hodiny sa zapojíme do modlitebnej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec za mier a jednotu vo svete. Naši študenti sa budú modliť v ruskom, španielskom, talianskom, chorvátskom a staroslovienskom jazyku.

      Povzbudzujeme vás v tento týždeň podporiť misie aj nejakou drobnou materiálnou obetou. Príležitostí sa nájde dosť... ;)

    • Sila stretnutia so Svätým Otcom
     • Sila stretnutia so Svätým Otcom

     • 18. 10. 2021
     • Od návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku už uplynul viac ako mesiac, no jeho slová počas stretnutia s mládežou v nás ešte stále znejú... Na Štadióne Lokomotíva v Košiciach silu tohto stretnutia zažila aj početná skupina našich študentov.

    • Výzva mesiaca 2021/10: BOH HOJNE NAPĹŇA MOJE POTREBY
     • Výzva mesiaca 2021/10: BOH HOJNE NAPĹŇA MOJE POTREBY

     • 12. 10. 2021
     • Boh je Otec, ktorý sa rád stará o svoje deti. Že sa bude o nás starať, nám prisľúbil aj vo svojom Slove:

      • Môj Boh splní každú vašu túžbu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi. (Flp 4, 19)
      • Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie. (Jn 10, 10)
      • Pán je môj pastier, nič mi nechýba. (Žalm 23, 1)

      Veríš, že Boh je dobrý Otec, ktorý sa rád stará o svoje deti? Sľúbil nám, že naplní každú našu potrebu. Nie je to pre neho žiaden problém, keďže mu patrí všetko na nebi aj na zemi. Samozrejme, nedá nám všetko, čo chceme; to by nám ani neprospelo. Ale často nám dáva viac, ako by sme čakali. Nestará sa len o naše základné fyzické potreby, ako je jedlo, pitie, oblečenie a strecha nad hlavou. Potrebujeme predsa oveľa viac. Dáva nám aj múdrosť, silu, priateľov, dary a talenty, ktoré nám umožňujú plniť jeho vôľu. Nebojme sa od Boha očakávať všetko to, čo potrebujeme! :)

      Boh je dokonca natoľko štedrý, že nám dáva až nadbytok. Ak si ochotný deliť sa s inými, Boh rozhojní všetko, čo máš, aby si mohol aj rozdávať tým, ktorí to potrebujú. Neboj sa podeliť a uvidíš zázraky! V nasledujúce dni budeš mať príležitosť... :)

    • Branislav Balušinský členom Žiackeho poradného výboru
     • Branislav Balušinský členom Žiackeho poradného výboru

     • 29. 9. 2021
     • Branislav Balušinský sa stal členom Žiackeho poradného výboru, ktorý zastrešuje Štátny pedagogický ústav a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Predseda Žiackej školskej rady pri Cirkevnom gymnáziu sv. Mikuláša bude súčasťou tímu mladých ľudí, ktorí budú tvoriť jeden z poradných orgánov pri systémových zmenách vo vzdelávaní.

      Študent štvrtého ročníka uspel vo výberovom konaní, ktoré sa konalo ešte počas letných prázdnin. Komisia vybrala 16 zástupcov z 256 mladých ľudí, ktorí prejavili záujem o pôsobenie v poradnom výbore. Každý kraj bude zastupovať jedna dvojica. Počas pohovorov mladí ľudia prezentovali nielen problémy, ktoré ich vo vzdelávaní najviac trápia, ale prichádzali aj s konkrétnymi návrhmi na ich riešenie. 

      Žiacky poradný výbor sa bude môcť vyjadrovať k obsahu vzdelávania, vyučovacím metódam, obsahu učebníc i spôsobu hodnotenia. Jeho úvodné stretnutie sa uskutoční v prvej polovici októbra.

    • #BeActive
     • #BeActive

     • 27. 9. 2021
     • Do Európskeho týždňa športu 2021 sme sa počas hodí telesnej výchovy zapojili rôznorodými aktivitami na rozvoj pohybovej kultúry prostredníctvom netradičných športových a pohybových hier zameraných na rozvoj flexibility, mobility, sily, výbušnosti, rýchlosti, vytrvalosti, koordinácie i priestorovej orientácie. Podujatie #BeActive každoročne iniciuje Európska komisia a nabáda ním ľudí k zdravšiemu a aktívnejšiemu životnému štýlu,

    • Travelling
     • Travelling

     • 23. 9. 2021
     • Počas hodín konverzácií v anglickom jazyku venovaných cestovaniu mali naši študenti možnosť vidieť a počuť ozajstných svetobežníkov, Janu a Barta Veldhuizenovcov, ktorí sa rozhodli na istý čas žiť netradične a cestovať v obytnom Land Roveri. V pútavej a vtipnej prednáške porozprávali o benefitoch  i úskaliach tohto spôsobu života. 

    • Brigáda na Kalvárii
     • Brigáda na Kalvárii

     • 23. 9. 2021
     • Sviatok Povýšenia Svätého Kríža je každoročne pre Farnosť Stará Ľubovňa významným dňom, pretože sa na tunajšej Kalvárii koná pobožnosť krížovej cesty a odpustová svätá omša. Študenti z III. BA prispeli k dôstojnej oslave tohto dňa a niekoľko dní pred slávnosťou upratali priestor Kalvárie, vyhrabali lístie, pozbierali napadané konáre zo stromov. Tešíme sa, že sme strávili hodinku na tomto posvätnom mieste a aj takýmto malým dobrovoľníctvom trošku pomohli. 

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • cgsm@cgsm.sk
   • palsa@cgsm.sk
   • kuruc@cgsm.sk
   • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
   • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO Slovakia
   • 37945785
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenie

     • Nedeľa 14. 8. 2022
  • Počet návštev: 265425