• 12feb
    • 01feb
     • Absolvent školy o svojom pobyte v USA
      • Absolvent školy o svojom pobyte v USA

       René Grich, bývalý žiak školy, je študent prekladateľstva v Košiciach. Dnes sa vo viacerých triedach na hodinách angličtiny podelil o svoju skúsenosť z pobytu v USA, kde bol v rámci programu Work and travel. Študenti získali cenné informácie o tomto programe, o zážitkoch z viacerých miest USA a zároveň mali priestor využiť svoju angličtinu pri kladení otázok v diskusii.

    • 29jan
     • Vertikála východného vetra
      • Vertikála východného vetra

       Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu našu školu navštívili manželia Bondrovci z Českej republiky, potomkovia záchrancov a zachránených, aby našim druhákom porozprávali príbehy niekoľkých rodín, ktorí počas Druhej svetovej vojny pomohli pri záchrane Židov. Históriu už nezmeníme, ale poučiť sa z nej môžeme.

    • 25jan
     • Okresné kolo jazykových olympiád
      • Okresné kolo jazykových olympiád

       V okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku naši žiaci dosiahli pekné úspechy.                             

       V kategórii 2A Lucia Hudáková z 2. A obsadila 2. miesto.                                                                       

       V kategórii 2B Jakub Kmeč z 3. A získal 1. miesto a postupuje do krajského kola.                             

       V kategórii 2C2 Ondrej Špak z 2. BA získal 1. miesto a postupuje do krajského kola.

       V okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku získal Martin Sulír z 1. BA triedy 1. miesto a postupuje do krajského kola.

       Výhercom blahoželáme.

    • 24jan
     • Beseda s otcom biskupom Františkom
      • Beseda s otcom biskupom Františkom

       Otec biskup František Trstenský dnes prvýkrát poctil naše gymnázium svojou návštevou. V diskusii  so študentmi jednotlivých tried sa dotkol otázok osobného života, viery, povolania, vzťahov, ale aj cirkevného majetku, homosexuality, zneužívania v cirkvi a iných aktuálnych tém. Vyjadril niektoré výzvy dnešnej doby pre cirkev, medzi ktorými je aj otázka, ako motivovať mladých ľudí, aby boli Kristovými učeníkmi vo svete. Ale aj on sám sa pýtal  študentov, čo majú kňazi robiť, aby mladí mali záujem byť v cirkvi. Zdôraznil, že slnko svieti na všetkých rovnako a  láska je tam, kde je sloboda. Povzbudil mladých, aby čítali Bibliu, znova a znova, lebo aj keď Biblia je tá istá, my sme vždy iní. 

       Poobede pri stretnutí so zamestnancami školy zdôraznil prosbu o jednotu, pravdivosť a otvorenosť voči druhým. V závere naznačil, že je aj do budúcnosti otvorený na vzájomnú diskusiu.

    • 23jan
     • Podpora etického správania
      • Podpora etického správania

       Zážitkový workshop o holokauste s názvom Iba sme sa narodili, ktorý realizovala  organizácia Post Bellum, absolvovali aj študenti 2. BA triedy. Cez osudy reálnych ľudí mali možnosť vžiť sa do prežívania Židov v medzivojnovom období, počas vojny, v koncentračnom tábore, aj po vojne, keď sa potrebovali zaradiť do bežného života. Študenti zároveň kriticky hodnotili informácie, ktoré získali z internetu.

       Projekt Podpora etického správania a hodnotového vzdelávania, v rámci ktorého boli zrealizované workshopy organizácie Post Bellum pre našich študentov,  je zameraný na overovanie faktov, mediálnu gramotnosť, zamedzenie šírenia dezinformácií. Zároveň je orientovaný na vytváranie školského prostredia, v ktorom je rešpektovaná dôstojnosť každého človeka, vrátane akceptovania plurality názorov založených na pravdivých informáciách a na vypočutí hlasu každého jednotlivca. Ďalšie projektové aktivity budú prebiehať ešte do konca marca.

        

    • 22jan
     • Nežná zmena
      • Nežná zmena

       Nezisková organizácia Post Bellum bola opäť hosťom na našej škole, tentokrát so zážitkovým workshopom Nežná zmena, ktorý mapuje časy totalitného režimu, Sviečkovú manifestáciu, Nežnú revolúciu, pád režimu a dobu tesne po prevrate. Prostredníctvom štruktúrovanej drámy o novom bytovom dome, kde bol domovníkom príslušník komunistickej strany, sa postupne odkrývali osudy všetkých rodín, ktoré sa tam nasťahovali - zástancovia totality, jej odporcovia, aj tajní donášači, ktorí po páde režimu “prezliekli kabát”. Niektorí študenti sa tak vžili do svojej roly, že pomohli vytvoriť autentickú atmosféru doby. Cieľom bolo uvedomiť si dôsledky zmien a dopady na osudy občanov a ich rodín, prepojiť minulosť so súčasnosťou a uvedomiť si zodpovednosť za ľudské správanie. Zaujímavá  ukážka toho, ako sa dá učiť o súčasných dejinách.

    • 16jan
     • Iba sme sa narodili
      • Iba sme sa narodili

       Ďalší 4-hodinový zážitkový seminár z histórie, ktorý zastrešuje organizácia Post Bellum, umožnil študentom 4. BA zažiť slovenskú spoločnosť v medzivojnovom období, vžiť sa do príbehov skutočných ľudí a hlbšie pochopiť otázky antisemitizmu a xenofóbie. Prostredníctvom rolovej hry a simulácie mohli preniknúť do prežívanie židovských spoluobčanov “Slovenského štátu”, pochopiť základné historické fakty, ale aj reflektovať svoje postoje. Študenti zároveň mapovali rôzne informačné zdroje a skúmali pravdivosť dostupných informácií, vďaka čomu si mohli cibriť svoje kritické myslenie.

        

    • 15jan
     • Tak toto neprejde
      • Tak toto neprejde

       Celodenný interaktívny zážitkový workshop zameraný na tému socializmu, ktorý pripravila organizácia  Post Bellum, vtiahol študentov 2. A triedy priamo do doby z čias ich starých rodičov. Študenti si na vlastnej koži vyskúšali tvorbu ilegálneho samizdatu, cenzúru príslušníka ŠTB, byť obeťou perzekúcie, aj donášačom, byť tvrdo vypočúvaný, aj niesť následky nezmyselného trestu. Ťažko je pochopiť históriu, keď o nej len čítate či počujete, iné je, keď ju sprostredkovane zažijete, a celkom iné, keď v danej dobe žijete. 

       Ďalšia aktivita v rámci projektu Podpora etického správania a hodnotového vzdelávania pomáha pochopiť historické súvislosti, rozvíjať kritické myslenie, sociálnu a emočnú inteligenciu, toleranciu aj porozumenie.

        

    • 10jan
     • Výhercovia Snežného Oscara
      • Výhercovia Snežného Oscara

       Po štyroch rokoch sa do Ľubovnianskych kúpeľov vrátil festival detskej a mládežníckej tvorivosti SNEŽNÝ OSCAR. Dňa 5.1.2024 prebiehala súťaž mladých spevákov, hudobníkov i tanečníkov. Naši tanečníci z LATINO KLUBU s choreografiou VIANOČNÝ VALČÍK prišli, zatancovali a zvíťazili.

        

    • 09jan
    • 21dec
     • Vianočný program
      • Vianočný program

       Posledný deň pred vianočnými prázdninami bol plný čarovných momentov. Žiaci ZŠ sv. Cyrila a Metoda nás obohatili adventnou scénkou o láske Boha, ktorý daroval svetu svojho Syna. Študenti jednotlivých tried si pripravili najznámejšie vianočné piesne, koledy a vinše a členovia Latino klubu nám predviedli svoje tanečné umenie v dvoch tancoch. Po chodbách rozvoniaval punč a všade bola príjemná atmosféra. 

       Vďaka všetkým, že ste dnes darovali kúsok seba. Požehnané vianočné sviatky.

        

    • 21dec
    • 20dec
     • Predvianočný volejbalový turnaj
      • Predvianočný volejbalový turnaj

       Už tradične niekoľko dní pred Vianocami jednotlivé triedy medzi sebou súperia vo volejbalovom turnaji. Tento rok hrali v troch skupinách. Zápasy boli vyrovnané, plné napätia a adrenalínu. Je dobojované, víťazi sú jasní. Na 1. mieste sa umiestnila 5. BA, 2. miesto si vybojovala 2. A a na 3. mieste skončila 3. A trieda. Víťazný tím piatakov si zmeria sily s učiteľským kolektívom v poslednom zápase.

        

    • 20dec
    • 20dec
     • Olympiáda v španielskom jazyku
      • Olympiáda v španielskom jazyku

       Výsledky školského kola Olympiády v španielskom jazyka sú nasledovné:

        

       Kategória A

       1. miesto: Serhii Hudak (2. BA)

       2. miesto: Natália Čurejová (2. BA)

       3. miesto: Maximilián Konkoľ (2. BA)

        

       Kategória B

       1. miesto: Matej Repka - postup do krajského kola (3. A)

        

       Kategória C

       1. miesto: Ema Hlinková - postup do krajského kola (4. A)

       2. miesto: Ema Matulíková - postup do krajskho kola (4. A)

        

    • 20dec
     • Hodina s Lin Zhou z Číny o miestnej kultúre
      • Hodina s Lin Zhou z Číny o miestnej kultúre

       Ďalší native speaker na hodinách angličtiny bol dnes veľkým obohatením. Lin Zhou je rodená Číňanka, ktorá sa pred dvomi rokmi presťahovala na Slovensku a už rok žije v okrese Stará Ľubovňa. Ako skúsená učiteľka anglického jazyka a čínštiny svojim prístupom, osobnosťou a zaujímavými informáciami o čínskej kultúre mala čo ponúknuť našim náročným študentom a zaujala ich veľmi rýchlo.

    • 20dec
     • Kriminalita mládeže
      • Kriminalita mládeže

       V rámci prevencie kriminality mládeže sa postupne jednotlivé triedy školy zúčastnili na prednáške o trestnoprávnej zodpovednosti mladých, ktorú realizoval kpt. Ing. Milan Ženčuch. Uviedol množstvo príkladov z praxe, aby demonštroval realitu, problémy a následky konania trestných činov. Následne v diskusii študenti mali možnosť klásť otázky o témach, ktoré ich v tejto oblasti zaujímali.

        

    • 18dec
     • Spirit week
      • Spirit week

       Tohtoročný Spirit week pripadol na predvianočný týždeň. Outfity našich študentov nesú každý deň inú tému:

       1. učiteľské klony

       2. povolania 

       3. filmové a seriálové postavy

       4. vianočná nálada

    • 18dec
  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • Sekretariát: +421 522388411
   • Štúrova 3
    064 01 Stará Ľubovňa
    Slovakia
   • 37945785
   • Mgr. Pavol Chmeliar
   • Riaditeľ: +421 522388412
   • Zástupkyňa: +421 522388406
   • Zborovňa: +421 522388413
   • Ekonomické: +421 522388400
   • Jedáleň: +421 522388402
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenie

     • Utorok 23. 7. 2024
  • Počet návštev: 913111