• Jakub Kmeč víťazom obvodného kola OAJ
     • 23. 1. 2023
     • Jakub Kmeč (2. A) uspel v obvodnom kole Olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa konalo 19. januára v Bardejove. V kategórii 2A zvíťazil v rámci okresu i obvodu a zabezpečil si tak postup do krajského kola. V kategórii 2B obsadila Monika Sýkorová (3. A) 2. miesto v okresnom meradle. Na kraji nás bude reprezentovať aj Gerard Strič, ktorý zvíťazil v školskom kole medzi bilingvalistami (kategória 2C1).

      18. januára sa konala aj Olympiáda v nemeckom jazyku. Kristína Matfiaková obsadila v kategórii 2A 3. miesto v rámci okresu Stará Ľubovňa.

      Úlohy v obvodných kolách jazykových olympiád pre študentov z obvodov Stará Ľubovňa a Bardejov pozostávali z gramatického testu, počúvania s porozumením, čítania textu a konverzácie na zadanú tému.

      📸 Gymnázium Leonarda Stöckela

      Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a blahoželáme k úspechu!

     • Triedna púť k sv. Filoméne
     • 12. 1. 2023
     • V deň narodenín sv. Filomény (10. januára) si jej pamiatku uctili študenti II. BA a I. A triedy a navštívili Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Podhradí, kde sú uložené relikvie prvej triedy tejto malej-veľkej svätice. V rámci bohatého duchovného programu v réžii o. Ľuboslava Hromjáka študenti navštívili aj unikátnu románsko-gotickú Katedrálu sv. Martina a kňazský seminár v Spišskej Kapitule, boli pomazaní olejom sv. Filomény a po sv. omši prezentovali pútnikom vo farskom kostole v Spišskom Podhradí svoju dramatizáciu zo života tejto patrónky mládeže a detí a pomocnice študentov, zvlášť pri skúškach.

      Možno sa po tejto púti nič zvláštne vo vašom živote nestane, ale buďte si istí, že vás sv. Filoména bude privádzať k väčšej láske ku Kristovi a jeho Matke, Panne Márii,“ zneli povzbudivé slová o. Hromjáka v závere našej púte.

     • Christus Mansionem Benedicat
     • 10. 1. 2023
     • Vyučovanie v kalendárnom roku 2023 sme začali požehnaním priestorov školy. Ďakujeme našim duchovným otcom, Miroslavovi Liškovi a Františkovi Janečkovi.

     • Vianočné prianie
     • 22. 12. 2022
     • Milí študenti, rodičia a priatelia CGSM!

      Prajeme Vám požehnané dni plné pokoja a pohody. Svetlo betlehemskej noci nech Vás naplní radosťou, pokojom, vzájomnou láskou počas vianočných sviatkov i po celý nastávajúci rok.

      Spoločenstvo Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša v Starej Ľubovni

     • Radostná predvianočná atmosféra
     • 22. 12. 2022
     • Posledný deň v škole pred blížiacimi sa sviatkami sa niesol v radostnej (pred)vianočnej atmosfére. Ďakujeme členom Žiackej školskej rady pri CGSM za prípravu i chutné zákusky a perníky.

     • Volejbalový turnaj ovládla 4. A
     • 22. 12. 2022
     • Dnes vyvrcholil aj tradičný predvianočný volejbalový turnaj. Absolútnymi víťazmi sa stali študenti 4. A, ktorí vo finálovom zápase porazili 1. A a vo vyrovnanom superfinále napokon zdolali aj tím učiteľov.

     • Tretiaci vo Východoslovenskom múzeu
     • 22. 12. 2022
     • Študenti z 3. A pred vianočnými prázdninami stihli navštíviť Východoslovenské múzeum v Košiciach, kde si pozreli expozície venované prírode Karpát a umeniu v premenách storočí. Zároveň si vychutnali predvianočnú atmosféru metropoly východného Slovenska.

     • Jazykové olympiády
     • 22. 12. 2022
     • V decembri sa konali aj školské kolá ďalších jazykových olympiád.

      Olympiáda v španielskom jazyku

      Kategória A:
      1. Matej Repka (2. A) – postup do krajského kola
      2. Sofia Karaffová (2. A) – postup do krajského kola
      3. Dominika Halčinová (2. A)

      Olympiáda v nemeckom jazyku

      Kategória 2A:
      1. Kristína Matfiaková (1. A) – postup do okresného kola

      Kategória 2B:
      1. Ester Karaffová (4. BA) – postup do okresného kola

      Úspešným študentom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších kolách.

     • Zážitkový workshop s Post Bellum
     • 20. 12. 2022
     • Bilingvalisti zo štvrtého ročníka absolvovali zážitkový workshop s názvom Iba sme sa narodili pod vedením lektorov z občianskeho združenia Post Bellum. Cieľom workshopu, ktorý prepája minulosť so súčasnosťou a vedie k vnímaniu reality v širších súvislostiach, bolo viesť študentov ku kritickému mysleniu, overovaniu informácií, zisťovaniu skutočných právd a odmietaniu konšpirácií a dezinformácií. Gymnazisti sa preniesli v dobových reáliách a spoznávali slovenskú spoločnosť v medzivojnovom období, v období tesne pred vypuknutím druhej svetovej vojny, ale i počas existencie Slovenského štátu. Cez príbehy skutočných ľudí pochopili historické súvislosti i následky ľudského konania.

     • Exkurzia Londýn – Oxford
     • 20. 12. 2022
     • Špecifickú a nezameniteľnú atmosféru predvianočného Londýna si v decembri užili študenti z bilingválnych tried 1. – 3. ročníka. Počas exkurzie spoznávali historické pamiatky anglickej metropoly a navštívili aj viaceré turistické atrakcie. V univerzitnom meste Oxford sa stretli aj s naším absolventom Adamom Sikorjákom, ktorý tam študuje už tri roky. Gymnazisti boli ubytovaní v rodinách, vďaka čomu zažili londýnsky život na vlastnej koži a zdokonaľovali si komunikačné zručnosti v angličtine.

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
     • 20. 12. 2022
     • V decembri sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Pozostávalo z vedomostného testu, tvorby, respektíve transformácie textu a rečníckeho prejavu. Najviac bodov v celkovom hodnotení získali Dominika Halčinová a Katarína Chmeliarová. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom držíme palce v krajskom kole.

      Výsledky školského kola OSJL:

      Kategória A:
      1. Katarína Chmeliarová (4. BA) – postup do krajského kola
      2. Monika Sýkorová (3. A)
      3. Daniela Kopčáková (4. A)
      úspešní riešitelia: Ján Česelka, Ema Pardusová, Ján Petrus (4. BA)


      Kategória B:
      1. Dominika Halčinová  (2. AA) – postup do krajského kola
      2. Sofia Filičková (2. A) a Richard Malast (2. BA)

       

     • Peter Marcus Calvary
     • 20. 12. 2022
     • O svojich priestorových dielach z kovu, ktoré už dlhšie môžeme obdivovať v školskej aule, prišiel porozprávať Maroš Mikloška, regionálny umelec tvoriaci pod pseudonymom Peter Marcus Calvary. Okrem interpretácie svojich vystavených diel nám porozprával aj o svojej neraz strastiplnej ceste k štúdiu umenia a voľnej tvorbe. Podujatie moderovala Mgr. Alena Uhrinová.

     • Duchovné cvičenia prvákov
     • 20. 12. 2022
     • Žiaci oboch prváckych tried v decembri zažili duchovné cvičenia s Riekou života. V Tatranskej Lesnej ich čakal kvalitný dvojdňový program, ktorý pripravilo misijné spoločenstvo Rieka života. Neobyčajné zoznamovacie aktivity, piesne, svedectvá... V nádhernom prostredí Tatier naši prváci mohli nechať oddýchnuť svoju dušu a nabrať nový dych do ďalších školských dní, aj pri neskorej sv. omši pri svetle sviec.

     • Sviatok patróna nášho gymnázia
     • 18. 12. 2022
     • 6. decembra sme oslavovali sviatok patróna našej školy – svätého Mikuláša. Deň sme začali slávnostnou sv. omšou v Kostole sv. Mikuláša. Po presune do kina nasledoval kultúrny program, ktorý pripravili žiaci druhého ročníka a maturanti. 2. A premietla video o patrónovi svojej triedy – sv. Jozefovi a II. BA uviedli dramatizáciu o živote sv. Filomény. Žiaci IV. A a V. BA predstavili výber tých najlepších čísel zo svojich stužkových slávností.

      Vyvrcholením dňa bolo premiérové udeľovanie Ceny sv. Mikuláša. Každá trieda na škole nominovala jedného žiaka, ktorý sa podľa nej najviac približuje vzoru sv. Mikuláša v každodennom živote. Prvou držiteľkou ocenenia sa na základe celoškolského hlasovania stala Lenka Nemergutová z V. BA. Srdečne blahoželáme!

      Nasledujúc vzor patróna našej školy jednotlivé triedy pripravili mikulášske balíčky pre nimi vybrané rodiny a rozhodli sa ich tajne obdarovať. Akcia prebehla pod záštitou Žiackej školskej rady.

     • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku
     • 18. 12. 2022
     • Začiatkom decembra prebehlo vyhodnotenie školského kola Olympiády v anglickom jazyku. Písomné testy aj ústna skúška poriadne preverili vedomosti a zručnosti žiakov v počúvaní s porozumením, čítaní s porozumením a používaní jazyka v ústnom prejave.

      Výsledková listina:

      Kategória 2A

      1. Jakub Kmeč (2. A) – postup do okresného kola
      2. Lucia Hudáková (1. A)
      3. Barbora Zálešová (1. A)
      úspešná riešiteľka: Dominika Halčinová (2. A)

      Kategória 2B
      1. Monika Sýkorová (3. A) – postup do okresného kola
      2. Karolína Kosturková (3. A)
      3. Daniela Kopčáková (4. A)
      úspešná riešiteľka: Gabriela Kovalčíková (4. A)

      Kategória 2C1
      1. Gerard Strič (5. BA) – postup do krajského kola
      2. Lenka Nemergutová (5. BA), Lívia Budzáková (5. BA), Johana Barnovská 3. BA
      3. Laura Schurdáková (4. BA)
      úspešní riešitelia: Viktória Vančová (1. BA), Lívia Fedoreková, Liliana Petrusová (2. BA), Juraj Sklenárik, Simona Zimová, Ema Pavlinská (3. BA), Ján Česelka, Katarína Chmeliarová (4. BA), Benjamín Konkoľ, Roland Urban, Alžbeta Malcovská, Mário Koščák, Miriam Dubjelová, Kristína Urdová (5. BA)

      Kategória 2C2
      úspešný riešiteľ: Ondrej Špak (1. BA)

     • Konverzačné hodiny s Colinom, Henrym a Renem
     • 18. 12. 2022
     • Naši žiaci mali v uplynulých týždňoch možnosť stráviť niektoré hodiny rozhovormi s tromi zaujímavými hosťami. Z Edinburgu k nám opäť prišiel Colin Symes, tentoraz aj s posilami Tymekom a Norbertom. Témou bolo učenie sa a využívanie cudzích jazykov. Henry momentálne pôsobí v Nemecku. Zavítal k nám aj Rene Fonyuy z Bristolu. Bilingválni prváci s ním strávili hodinu konverzácií plnú zaujímavých rozhovorov.

     • Predvianočná Viedeň
     • 15. 12. 2022
     • Bilingvalisti z tretieho a štvrtého ročníka v tomto týždni absolvovali poznávaciu exkurziu, v rámci ktorej navštívili kultúrne a historické pamiatky Viedne. V metropole Rakúska začali prehliadkou zámku Schönbrunn a jeho priľahlých záhrad. Pokračovali v centre mesta, kde si prezreli Dóm sv. Štefana a Hofburg – cisárske sídlo Habsburgovcov. Obdivovali architektonické skvosty Viedne – Budovu rakúskeho parlamentu i Viedenskú radnicu. Pred mrazom sa na dve hodiny plné umenia a histórie ukryli v Kunsthistorisches Museum a návštevu vo Viedni gymnazisti ukončili na vianočných trhoch.

     • Leadership
     • 15. 12. 2022
     • Dnes sa v priestoroch Veľkej zasadačky Úradu Prešovského samosprávneho kraja uskutočnila Konferencia pre členov a koordinátorov školských parlamentov. Podujatie zamerané na tému Leadership pripravila Rada mládeže Prešovského kraja. Zo Žiackej školskej rady nášho gymnázia sa na konferencii zúčastnili jej členky Andrea Kafková a Štefánia Točeková spolu s koordinátorkou Ing. Tamarou Špesovou. Vypočuli si inšpiratívne prednášky zaujímavých rečníkov. Ján Smolka z DofE, programová riaditeľka Karpatskej nadácie Veronika Miškech Fričová a Rudolf Christopher Takáč sa venovali efektívnym stratégiám vo vedení ľudí, zmenám v predstavách o ideálnom lídrovi, inšpiráciám, ako byť výnimočným lídrom či práci v tíme a správnej motivácii k aktivite.

     • Rorátna svätá omša
     • 15. 12. 2022
     • Kto si v utorok ráno privstal, zažil neobyčajnú atmosféru rorátnej svätej omše, ktorú o 6.00 hod. pri svetle sviec slúžil pán kaplán František Janečko. Roráty sú sv. omše ku cti Božej Matky väčšinou v skorých ranných hodinách pred svitaním. Pripomínajú, že pred narodením Krista ľudstvo kráčalo v tmách a potrebuje sa pripraviť na príchod skutočného Svetla – Ježiša Krista. Vďaka kolegom zo ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda bolo pripravené aj chutné agapé.

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • cgsm@cgsm.sk
   • palsa@cgsm.sk
   • kuruc@cgsm.sk
   • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
   • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO Slovakia
   • 37945785
   • Mgr. Pavol Chmeliar
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenie

     • Piatok 24. 3. 2023
  • Počet návštev: 447774