• UNESCO Culture ambassadors
     • 7. 12. 2021
     • Na konci októbra sa päť našich študentiek z druhého ročníka zúčastnilo na projektovej výmene v rámci programu Erasmus+, ktorá sa konala v portugalskom meste Guimarães. S rovesníkmi z partnerských škôl z Portugalska, Litvy, Španielska a Turecka spolupracovali na projekte UNESCO Cultural ambassadors.

      Ciele projektu zameriavajú pozornosť študentov na poznanie hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva zúčastnených krajín, jeho ochranu i zachovávanie tradícií. Participanti počas týždennej mobility navštívili aj pamiatky a expozície v mestách Porto, Braga a Guimarães, ktoré sú zapísané do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

      Počas prvej z piatich plánovaných výmen naši študenti prezentovali kultúrne dedičstvo Slovenska, krásy mesta Stará Ľubovňa a Ľubovnianskeho hradu i naše ľudové tradície.

     • Klubovňa: SOLIDARITA A ŠTEDROSŤ
     • 9. 12. 2021
     • Milí študenti, máme tu ďalší mesiac a s ním prichádza aj nová téma Klubovne. Napriek tomu, že nie sme v škole, zamyslime sa spoločne v tento predvianočný čas nad tým, čo je solidarita, ako ju prejavujem iným, na  koľko vieme byť štedrí a či vieme robiť dobro nezištne bez nároku na odplatu. Verím, že práve v tomto čase budete mať mnoho príležitostí na samostest vašej solidarity a štedrosti... ;)

     • Príbeh mladej rodiny so šťastným koncom
     • 8. 12. 2021
     • Pred prerušením prezenčného vyučovania k nám zavítala sympatická mladá rodinka – Michal, Simonka a ich synček, aby nám vyrozprávali svoj príbeh o tom, ako ich zaskočilo tehotenstvo a Simonka bola trikrát objednaná na interrupciu. Ako toto obdobie ustáli vďaka Michalovej neoblomnosti, pro-life aktivistom i vďaka modlitbám a ako sa napokon stali šťastnými rodičmi malého Damiána, bez ktorého si dnes už nevedia predstaviť život. „Vždy existuje lepšie riešenie ako potrat,“ opakovala Simonka niekoľkokrát. Veľká vďaka za úprimnosť i za posolstvo o hodnote a krehkosti života v tomto predvianočnom čase.

     • Výzva mesiaca 2021/12: Pst...(°͜ °)...
     • 8. 12. 2021
     • Ticho. Pokoj. Snehová perina... Pst... O chvíľu sa narodí bábätko.

      Nestresujme! Pripravme sa...

       

      Máme lockdown, takže nás tak neohlučuje predčasná oslava komerčných Vianoc. Škola je zavretá, takže ani zvonček na hodiny až tak nestresuje. Len si nenechať ukradnúť pokoj v duši! ;)

       

      Stíšme sa... Zastavme sa... Počúvajme, čo nám Boh chce povedať...

       

      Odvráťme pohľad od blikajúcich svetielok a must-have darčekov. Očistime si srdcia a vyzdobme ich láskou.

      Buďme prítomní. Tu a teraz ďakujme za to, čo od Boha dostávame. Všímajme si, čím by sme mohli nezištne pomôcť svojim blížnym. A nebojme sa vykročiť aj mimo svojej komfortnej zóny...

      Aj Boh vyšiel zo svojej komfortnej zóny! Skloňme sa pred ním, dieťatkom v Betleheme, a urobme ho Pánom a Kráľom nášho života. On potichu a nežne prežiari každý temný kút našej duše. Pst..., nerušme ho..., už na tom asi pracuje... ;)

     • Riešenie konfliktov
     • 7. 12. 2021
     • V novembri sa uskutočnila ďalšia zo série prednášok v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Starej Ľubovni. Tentoraz sa druhákom venovala pani psychologička Petríková, ktorá im priblížila typy konfliktných situácií, prístupy k riešeniu konfliktov, ale aj to, ako zostať priateľmi hoci aj v konflikte.

     • Imatrikulácia prvákov
     • 7. 12. 2021
     • Privítanie nováčikov sa aj v tomto školskom roku konalo trochu netradične, no napriek tomu v príjemnej a veselej atmosfére. Novinku predstavuje tútorský podporný systém "Strážni  anjeli", ktorý prebieha už od septembra. Tretiaci sa stali anjelmi pre našich prvákov a každý predstavil svojho zverenca, o ktorom sa snažil zistiť čo najviac zaujímavostí. V programe imatrikulácie, ktorej priebeh na konci októbra okresali protiepidemické opatrenia, nechýbalo tematické oblečenie, tanec počas veľkej prestávky, zábavné úlohy a aktivity. Cechovačku ukončil symbolický krst nováčikov pánom profesorom Gnebusom.

     • Zdravý životný štýl a TSV
     • 24. 11. 2021
     • V rámci témy venovanej zdravému životnému štýlu sme si na hodine telesnej výchovy vyskúšali prípravu zdravých jedál, pretože pre zdravie človeka je dôležitý nielen pohyb, ale aj nutrične vyvážená strava. IV. A

     • 16. november - Svetový deň tolerancie
     • 15. 11. 2021
     • Milí študenti, ako ste na tom s toleranciou?

      • Viete robiť kompromisy?
      • Nerobí vám problém trpezlivo si vypočuť iný názor?
      • Ste schopní prijať druhých takých, akí sú?

      Každý deň nám ponúka množstvo príležitostí, ako sa v tolerancii trénovať. Tak vám dnes prajeme úspešný tréning! :)

     • Konverzácie v anglickom jazyku s Colinom
     • 12. 11. 2021
     • Naši študenti v priebehu minulého týždňa absolvovali hodiny konverzácií v anglickom jazyku s Colinom Symesom. Dozvedeli sa tak viac o kultúre a spôsobe života v Škótsku z prvej ruky. Prirodzená a plynulá schopnosť použitia jazyka v rôznych situáciách pomohla získať jazykové sebavedomie a zároveň aj zlepšila schopnosť rozumieť (listening skills). Tešíme sa na ďalšie stretnutia s Colinom.  

     • Zážitkový workshop v réžii Post Bellum
     • 9. 11. 2021
     • Na začiatku novembra sa na pôde našej školy realizovala ďalšia projektová aktivita v rámci grantu Komenského inštitútu – Živice a 365 banky. Celodenný zážitkový workshop Iba sme sa narodili v réžii lektoriek z občianskeho združenia Post Bellum si na vlastnej koži vyskúšali študenti IV. BA.

      Jedna časť študentov sa oboznámila s príbehmi pamätníkov, členov židovskej komunity, z druhej časti sa stali novinári – doboví alebo súčasní.  Vo svojich úlohách plnili často kontroverzné zadania. Písali články, reportáže, rozhovory, blogy, príspevky na sociálne siete a v záverečnej časti boli ich výstupy konfrontované so skutočnými príbehmi ľudí.

      Cieľom workshopu bolo viesť študentov ku kritickému mysleniu, overovaniu informácií, zisťovaniu skutočných právd a odmietaniu konšpirácií a dezinformácií. Študenti si tiež mohli uvedomiť, aké dôležité je vyhľadávať a počúvať pamätníkov, čo bude základom pre tvorbu ich vlastných reportáží – záverečnej aktivity projektu History around us.

      Do kuchyne o. z. Post Bellum, a teda do používaných metód zážitkového učenia, pomohli učiteľom našej školy nahliadnuť lektorky Mgr. D. Kúdelová Kopčanská a Mgr. I. Harváneková počas inšpiratívneho metodického seminára.

     • Výzva mesiaca 2021/11: ODLEP SVOJ ZRAK OD SEBA A PREJAV ĽUĎOM LÁSKU
     • 8. 11. 2021
     • Hoci nemáš peniaze na rozdávanie, vždy môžeš dať lásku a prejaviť dobrosrdečnosť. Dokonca aj vtedy, keď sám zažívaš ťažký čas. Ak sa naučíš odlepiť svoj zraj od seba, zmení ti to život! Neveríš? Vyskúšaj!

      Pros Boha, aby ti ukázal: Ako dnes môžem ľuďom vo svojom okolí prejaviť lásku?

      Buď pre druhých požehnaním! Zaži na vlastnej koži, že „blaženejšie je dávať ako prijímať.“ (Sk 20, 35)

      PS: Čo tak sa zapojiť do akcie Tajný darca...? ;)

     • Klubovňa: TOLERANCIA
     • 8. 11. 2021
     • "Tolerancia nespočíva v tom, že zdieľame názor niekoho iného, ale v tom, že poskytneme druhému právo mať iný názor." (V. Frankl)

      Milí študenti,

      tento mesiac budeme na hodinách Klubovne diskutovať o tolerancii.

      • Ste schopní si vypočuť s úctou aj iný názor?
      • Viete robiť kompromisy?
      • Ako vychádzate s ľuďmi, ktorí sú "inej krvnej skupiny"? ;)

      Tešíme sa na Vaše názory, postrehy a skúsenosti!

     • READYCON
     • 3. 11. 2021
     • Slovenská asociácia pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní zorganizovala pre maturantov najväčšiu on-line konferenciu READYCON o meniacom sa trhu práce. Jej cieľom je každoročne poskytnúť študentom prehľad o aktuálnych trendoch a možných scenároch budúcnosti, aby vedeli podnikať kroky, ktoré im pomôžu nájsť si uplatnenie v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí. Na konferencii sa podieľali desiatky odborníkov, ktorí sa pripájali zo Slovenska ale aj z Mníchova, San Francisca či New Yorku.

      Naše gymnázium bolo jednou z 240 zapojených slovenských stredných škôl a maturanti mohli získať informácie o budúcom trhu práce v šiestich odboroch: zdravotníctvo, stavebníctvo, obchod, informačné technológie, strojárstvo a elektrotechnika. Našich študentov zaujímali tri z nich: zdravotníctvo, obchod a  informačné technológie. Veríme, že aj táto konferencia pomôže mnohým z nich úspešne zvládnuť prechod zo školy k zaujímavej a ohodnotenej práci.

     • V Ľubovnianskej knižnici o práci s informáciami
     • 3. 11. 2021
     • Študenti z jednotlivých tried prvého a druhého ročníka navštívili Ľubovniansku knižnicu, kde si v praxi vyskúšali prácu s informáciami, dozvedeli sa viac o knižničnom systéme a nadobudli zručnosti pri vyhľadávaní rôznych druhov dokumentov a informačných zdrojov. A, samozrejme, priestor bol aj na to, aby sa do niektorej z kníh začítali.

     • Nová škola – nový začiatok
     • 3. 11. 2021
     • Prváci pred jesennými prázdninami absolvovali prednášku Nová škola – nový začiatok, ktorú pre nich pripravilo Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Starej Ľubovni. Diskutovalo sa o zmenách, ktoré so sebou prináša nástup na strednú školu, o vnímaní nového prostredia žiakmi či o stratégiách zvládania stresu.

     • Projekt History around us rozbehnutý
     • 21. 10. 2021
     • Študenti IV. BA, ktorí sú zapojení do projektu History around us, sa zúčastnili na prednáške o regionálnych dejinách 20. storočia. Historička Ľubovnianskeho múzea Radka Rabíková, absolventka nášho gymnázia, bilingvalistom predstavila zaujímavé historické udalosti, miesta a osobnosti, ktorými sa môžu inšpirovať pri tvorbe svojich reportáží.

      Spomedzi mnohých spomeňme aspoň niektoré:
      Hospodárska kríza v 30. rokoch a kúpele Vyšné Ružbachy (gróf J. Kanty), Židia v Starej Ľubovni, Ilegálna činnosť – kuriérske chodníky, Prípad Archipov, Peter Murdza a samizdat v Starej Ľubovni, November 1989 v meste Stará Ľubovňa a v okolí...

      Ďalšie projektové aktivity sa budú realizovať v novembri a decembri.

     • Ocenenia v rukách našich študentov
     • 18. 10. 2021
     • Prihlásili sa, vytýčili si cieľ, prekonali sa, dosiahli to a postavili sa na červený koberec. Národná kancelária Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburgu (DofE) usporiadala odovzdávanie cien úspešným absolventom jednotlivých úrovní. Na pôde Gymnázia Konštantínova v Prešove si ocenenia na bronzovej úrovni prevzalo dvanásť našich gymnazistov, ktorí na sebe v minulom školskom roku aktívne pracovali v oblasti športu, dobrovoľníctva, talentu a pridali k tomu aj účasť na dobrodružnej expedícii. Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský a riaditeľ národnej kancelárie Marián Zachar v krátkych príhovoroch ocenili vynaložené úsilie dofákov i prácu ich vedúcich a mentorov z CGSM.
      Úspešným dofákom gratulujeme!

     • History around us
     • 18. 10. 2021
     • Ešte koncom minulého školského roka získalo naše gymnázium grant od Komenského inštitútu a 365 banky na realizáciu projektu History around us. Cieľom projektu je, aby študenti 4. ročníka bilingválnej triedy spoznali dôležité udalosti, miesta a osobnosti regionálnej histórie 20. storočia a dokázali sa vcítiť do prežívania pamätníkov, keďže jedným z výstupov tohto projektu je tvorba reportáží s prvkami „oral history“. Pre učiteľov spoločenskovedných predmetov sú pripravené aktivity súvisiace so zážitkovým učením. Na prezentácie reportáží štvrtákov sa môžeme tešiť v máji 2022.

     • Klub Akadémie veľkých diel opäť v plnom prúde
     • 18. 10. 2021
     • Už v treťom školskom roku sú študenti našej školy súčasťou dobrodružstva spoznávania veľkých diel západnej civilizácie v oblasti literatúry, výtvarného umenia, hudby, filmu a filozofie.

      Ak sa aj vy chcete aspoň na chvíľu stať súčasťou tohto dobrodružstva, všimnite si reprodukciu obrazu Kľačiaci odsúdenec od Ladislava Mednyánszkeho na stene vedľa relaxačnej zóny (Multimediálnej učebne). Všimnite si a nechajte pôsobiť...

     • 17. október – Deň boja proti chudobe
     • 17. 10. 2021
     • Milí študenti,
      uvažovali ste sa niekedy o tom, čo všetko máme v porovnaní s inými? Možno vám to už napadlo pri príležitosti Medzinárodného dňa vďačnosti. Ak nie, zamyslite sa dnes nad tým, akí bohatí či chudobní sme...
      Naozaj potrebujeme k životu všetko to materiálne, čo máme? Vedeli by sme sa toho vzdať? Nie je v našom okolí niekto, kto by to, čo už my nepotrebujeme, privítal a naplno využil?

      Práve dnes je Deň boja proti chudobe. Neprehliadajme potreby ľudí okolo nás – buďme všímaví, ochotní nezištne pomáhať a obetovať kúsok zo svojho času alebo vlastníctva, „lebo ochotného darcu Boh miluje.“ (2 Kor 9, 7) 

      Preto sme pre Vás pripravili charitatívnu akciu Tajný darca. Viac sa dozviete na tomto odkaze.

      Ďakujeme za vaše ochotné srdcia!

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • cgsm@cgsm.sk
   • palsa@cgsm.sk
   • kuruc@cgsm.sk
   • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
   • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO Slovakia
   • 37945785
   • Mgr. Pavol Chmeliar
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenie

     • Piatok 24. 3. 2023
  • Počet návštev: 447823