• Biblická olympiáda
     • 4. 4. 2022
     • V marci sa v on-line podobe uskutočnilo dekanátne (okresné) kolo Biblickej olympiády. Reprezentovalo nás družstvo v zložení Monika Vančová, Tomáš Smrek a Martin Poľančík. Naši študenti uspeli s tretím najvyšším počtom bodov v celoslovenskom meradle a postúpili do diecézneho (krajského) kola.

      Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a blahoželáme k úspechu.

     • Smutné výročie prvého transportu Židov zo Slovenska
     • 4. 4. 2022
     • V predvečer pietnej spomienky na obete prvého transportu Židov zo Slovenska mala skupina našich študentov z rôznych ročníkov možnosť pozrieť si v popradskom Kine Tatra prvý strih slovensko-anglického filmu 999: Dievčatá z prvého transportu do Auschwitzu. Film mapuje udalosti z 25. marca v roku 1942, keď bol z Popradu vypravený prvý vlak s dobytčími vagónmi, v ktorých bolo 999 mladých dievčat od 16 rokov. Prežilo len niekoľko z nich. Po premietaní mali účastníci možnosť diskutovať s režisérkou filmu Heather Dune Macadam. Do snímky sa jej podarilo zozbierať výpovede preživších dám z prvého transportu. Gymnazisti si zároveň v Tatranskej galérii pozreli výstavu s názvom Zneužívanie holokaustu.

     • Diskusia s pani Ochodničanovou
     • 4. 4. 2022
     • V deň smutného výročia prvého židovského transportu sa na našej škole konala diskusia s pani Evou Ochodničanovou, ktorej rodičia sa vďaka dobrým ľuďom zachránili pred koncentračným táborom. Rozhovor plný emócií, bolesti, smútku, ale zároveň aj nádeje a lásky k životu bol nesmiernym obohatením pre mnohých z nás. 

      Je našou povinnosťou nezabudnúť a stále si pripomínať obete holokaustu a iných genocíd, ktoré vždy pramenili v nenávisti a neznášanlivosti. Správajme sa k sebe s láskou, úctou a vzájomným rešpektom – práve to je cesta, ako zabrániť vojnám, ktorých hrôzostrašnú podobu môžeme vidieť aj dnes. 

      Branislav Balušinský, predseda žiackej školskej rady

     • Matematický Náboj 2022
     • 4. 4. 2022
     • Medzinárodná matematická súťaž Náboj 2022 sa konala v on-line formáte. Naše gymnázium reprezentovali dve družstvá. V kategórii seniorov sa tímu v zložení Mária Barnovská, Jakub Fedák, Gerard Strič, Roland Urban a Michal Vančo podarilo vypočítať 17 príkladov. V konečnom medzinárodnom hodnotení sa tak zaradili do stredu výsledkovej listiny. Skúsenosti zbieral aj juniorský tím v zložení Jakub Kmeč, Dávid Kuruc, Richard Malast, Laura Schurdáková a Monika Vančová. Do súťaže sa zapojilo viac ako 600 škôl z Poľska, Maďarska, Českej republiky, Slovenska, Nemecka, Rakúska, Estónska i Veľkej Británie.

      Náboj je súťaž pre päťčlenné tímy stredoškolákov. Jednotlivé družstvá sa snažia vyriešiť čo najviac matematických úloh, pričom nejde o bezhlavú aplikáciu už nadobudnutých vedomostí. Úlohy si vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu. Okrem dostatočného súťaživého ducha je nevyhnutná aj kolektívna spolupráca.

      Študentom ďakujeme za reprezentáciu školy!

     • Kolégium Antona Neuwirtha
     • 4. 4. 2022
     • Náš absolvent Miroslav Kafka predstavil žiakom končiacich ročníkov študijno-formačný program internátneho typu pre vysokoškolákov. Miro okrem matematiky na FMFI UK v Bratislave zároveň študuje aj v dvojročnom programe Kolégia Antona Neuwirtha. Gymnazistom predstavil hlavné piliere tejto nezávislej vzdelávacej inštitúcie, ktorej cieľom je formovať mladých ľudí v duchu kresťanských hodnôt a kultúrneho odkazu západnej civilizácie. Záujemcovia majú na prihlásenie sa do KAN ešte jeden týždeň.

     • Klubovňa: EMPATIA & EGOIZMUS
     • 25. 3. 2022
     • Drahí študenti,

      po menšej prestávke sa znova hlásim s Klubovňou, ktorej priestory v škole tak radi navštevujete :) čo nás veľmi teší.

      Počas mesiacov marec a apríl budeme na zastupovaných hodinách diskutovať na tému "empatia a egoizmus". Ku ktorej kategórii ľudí by ste sa zaradili vy? A kam by vás zaradilo vaše okolie? 

      Teším sa na vás!  ;)

      za podporný tím CGSM

      Regrutová - sociálny pedagóg

     • Poď o level vyššie
     • 16. 3. 2022
     • V budúcom školskom roku otvárame dve triedy v odboroch:
      - gymnázium
      - gymnázium – anglické bilingválne štúdium

      Všetky podstatné informácie o prijímacom konaní nájdete v infografike a na tomto odkaze.

     • Písomné maturity
     • 17. 3. 2022
     • Prvou skúškou študentov maturitného ročníka je externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky. Písomné maturity prebiehali v dňoch 15. – 17. marca. Odštartoval ich test a slohová práca zo slovenského jazyka a literatúry. V stredu maturanti pokračovali testom a slohovou prácou z anglického jazyka na úrovniach B2 a C1. Testovanie ukončili vo štvrtok voliteľnou matematikou.

     • Deň otvorených dverí
     • 16. 3. 2022
     • Sme veľmi radi, že sme po dvoch rokoch mohli opäť privítať záujemcov o štúdium u nás. Ôsmaci a deviataci zo základných škôl v okrese sa tak mohli nadýchnuť atmosféry stredoškolského gymnaziálneho štúdia. Gymnazisti so svojimi pedagógmi pre návštevníkov vyskladali pestrú mozaiku workshopov, v ktorých prezentovali systém vzdelávania, projektové aktivity školy i ukážky vyučovacích hodín.

      Po tom, čo žiaci vďaka svojim digitálnym zručnostiam unikli z učebne informatiky, ktorá sa premenila na escape room, mohli si pozrieť ukážku konverzačných hodín v angličtine, riešili zaujímavé chemické a fyzikálne pokusy. Prelúskali sa záhadami biológie, lúštili matematicko-logické rébusy, putovali históriou a bilingválne spoznávali Starú Ľubovňu v minulosti a dnes. Dozvedeli sa viac o projektoch, do ktorých sa u nás môžu zapojiť. Diskutovali o umení v Akadémii veľkých diel, virtuálne prechádzali Európou prostredníctvom predstavenia programu Erasmus+ a na možnosti sebarozvoja ich pozornosť upriamili absolventi Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. Budúci stredoškoláci v neposlednom rade získali podnetné rady i postrehy.

      Všetkým ďakujeme za návštevu! :)

     • Divadelné predstavenie v Košiciach
     • 15. 3. 2022
     • Študenti prvého, druhého a tretieho ročníka si v priestoroch Malej scény Štátneho divadla v Košiciach pozreli predstavenie o Sáre Salkházi. Príbeh tejto významnej Košičanky je silným svedectvom doby, miesta i času. Sára žila bohémskym životom novinárky, ale prešla veľkým prerodom a stala sa z nej mučeníčka viery. Počas druhej svetovej vojny pomáhala mnohým bezbranným a prenasledovaným. Jej život ukončila nacistická guľka. Inscenácia je nielen duchovnou reflexiou, ale aj pohľadom na súčasné svedectvo viery, pokory a lásky človeka k človeku v čase besnenia.

      Gymnazisti pred predstavením absolvovali prehliadku synagógy, historickej časti mesta i Dómu sv. Alžbety.

     • Workshop o editovaní videí a rovesnícke učenie
     • 14. 3. 2022
     • Projektové aktivity „History around us“ sa v uplynulom období rozšírili o tzv. rovesnícke učenie a workshop o editovaní videí. Rovesnícke učenie, zamerané na prácu s gimbalmi a mikrofónmi bolo plne v réžii druháka Filipa Pataráka, ktorý štvrtákom predstavil, ako pracovať s gimbalmi a mobilnou aplikáciou MOZA Mini-S, ktorá ponúka viacero štýlov nahrávania videí, napr. timelapse, object tracking, vertigo shot, inception mode a pod. Workshop o editovaní videí prostredníctvom programu VSDC (Video Editor) pre štvrtákov zrealizoval p. prof. Ján Kuruc v novozriadenej počítačovej učebni. Študenti sa naučili, ako jednoducho editovať videá, vkladať zvuky, obrázky a titulky, čo určite využijú pri tvorbe a editovaní vlastných reportáží z regionálnych dejín 20. storočia. Na ich prezentácie sa môžeme tešiť už 12. apríla.

       

     • Konverzácie v angličtine
     • 14. 3. 2022
     • Hodiny konverzácií v anglickom jazyku opäť obohatil svojou prítomnosťou Colin Symes z Edinburghu a gymnazisti mali možnosť diskutovať aj so svetobežníkmi Janou a Bartom o ich ďalších cestovateľských zážitkoch.

     • Olympiáda v anglickom jazyku
     • 14. 3. 2022
     • V krajskom kole Olympiády v angličtine naše gymnázium reprezentovala dvojica študentov. V kategórii študentov bilingválnych škôl obsadila piatačka Laura Geryková 4. miesto a prvák Jakub Kmeč sa v kategórii 2A zaradil medzi úspešných riešiteľov.

      Ďakujeme za reprezentáciu a blahoželáme!

     • Projektový deň v biologickej učebni
     • 14. 3. 2022
     • Naše druháčky sa zapojili do projektového dňa u našich priateľov zo ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda a v biologickej učebni pomáhali deťom z prvého stupňa pri práci s mikroskopom. Asistovali im pri pozorovaní trvalých preparátov častí tiel živočíchov a pri príprave natívneho preparátu z cibule kuchynskej, kde mohli pozorovať bunkové jadrá pomocou zafarbenia Lugolovým roztokom.

     • Školské kolo SOČ
     • 13. 3. 2022
     • Prehliadka ročníkových odborných prác tretiakov priniesla viacero zaujímavých tém. Výskum, experiment, bádanie, invencia, produkt. Nielen tieto slová každoročne vystihujú školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. Tretiaci prezentovali a obhajovali svoje práce pred hodnotiacimi komisiami. Tie do krajského kola posunuli jedenásť študentov, u ktorých ocenili kvalitné spracovanie témy i výborné prezentačné schopnosti. Dávku inšpirácie si odniesli aj študenti z nižších ročníkov, ktorí sa na obhajobách zúčastnili.

      Výsledková listina

     • Biologická olympiáda
     • 13. 3. 2022
     • Prvák z bilingválnej triedy Richard Kasperkevič uspel v okresnom kole Biologickej olympiády, ktoré sa konalo v on-line podobe. V kategórii C-TP (teoreticko-praktická časť) nás bude reprezentovať aj v krajskom kole.

      Ďakujeme za reprezentáciu a blahoželáme!

     • Duchovné cvičenia tretiakov
     • 13. 3. 2022
     • Každoročne trávia tretiaci príjemné dni na duchovných cvičeniach vo Vysokej nad Uhom v Pútnickom pastoračnom centre blahoslavenej Anky Kolesárovej. Keďže v tomto školskom roku im to pre  protipandemické opatrenia nebolo umožnené, zavítal k nám kňaz a vicerektor Domčeka Anky Kolesárovej Tomáš Tupta. Gymnazisti absolvovali sériu povzbudzujúcich a hodnotných prednášok na tému Vzťahy (vzťahy mladých ľudí, vzťahy v rodine, sila lásky a čistota) a pri relikviách tejto mučeníčky čistoty si vyprosovali čistotu duše i tela.

     • Matematická olympiáda
     • 13. 3. 2022
     • Krajské kolo Matematickej olympiády sa uskutočnilo v on-line forme. V najvyššej kategórii sa na ňom po úspešnom absolvovaní predošlých kôl zúčastnilo iba 18 žiakov. Michal Vančo, bilingvalista z 5. ročníka, sa zaradil medzi deviatku úspešných riešiteľov a napokon obsadil 6. miesto.

      Ďakujeme za reprezentáciu a blahoželáme!

     • Lyžiarsky kurz 2022
     • 13. 3. 2022
     • Po dlhom čase sme sa dočkali. Študenti štyroch tried počas prvého februárového týždňa absolvovali lyžiarsky výcvikový kurz vo Vyšných Ružbachoch. Popri získavaní a zdokonaľovaní lyžiarskych schopností si gymnazisti užili množstvo zábavy a stmeľovali kolektívy. Nechýbala tradičná súťaž i zaujímavá beseda s členom tímu Horskej záchrannej služby Miroslavom Živčákom.

     • Erasmus+ v plnom prúde
     • 13. 3. 2022
     • Program Erasmus+ v našom gymnáziu pokračuje. Po sérii on-line aktivít pripravujeme ďalšiu projektovú mobilitu v tureckom meste Tarsus. S Holanďanmi, Portugalčanmi, Maďarmi a domácimi pracujeme na projekte Cultural ambassadors.

      Prostredníctvom videí prinášame aj atmosféru ostatných dvoch mobilít:

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • cgsm@cgsm.sk
   • palsa@cgsm.sk
   • kuruc@cgsm.sk
   • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
   • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO Slovakia
   • 37945785
   • Mgr. Pavol Chmeliar
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenie

     • Piatok 24. 3. 2023
  • Počet návštev: 447783