• Odovzdávanie maturitných vysvedčení
     • 26. 6. 2022
     • Úspešní absolventi nášho gymnázia si v reprezentatívnych priestoroch Ľubovnianskeho hradu prevzali z rúk pána riaditeľa vysvedčenia o maturitnej skúške. Neobyčajnú atmosféru slávnosti umocnila sv. omša v hradnej kaplnke sv. Michala, ktorú celebroval emeritný pomocný biskup Spišskej diecézy Mons. Andrej Imrich. Abiturienti sa po nej rozlúčili s tými, ktorí ich na štvorročnej ceste sprevádzali.

     • Prednášky a experimentálne cvičenia s hosťami z TUKE
     • 26. 6. 2022
     • V posledný májový piatok našich druhákov a tretiakov navštívili hostia Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach. Ing. Slavomír Hubatka nás voviedol do sveta transformácie automobilového priemyslu. Ing. Miloš Matvija, PhD. nám priblížil Technickú univerzitu v Košiciach a svet materiálov. A Ing. Zita Takáčová, PhD. poukázala na dôležitosť recyklácie smartfónov a gymnazisti sa vďaka experimentálnej ukážke dozvedeli, ako získajú zlato zo svojho martfónu. Hosťom ďakujeme a tešíme sa na ďalšie zaujímavé prednášky.

     • Úspešní tanečníci
     • 26. 6. 2022
     • V máji sa konala okresná súťažná prehliadka nefolklórneho tanca. Naši tanečníci si pod vedením pani učiteľky Moniky Biganičovej svojimi dvoma tancami získali publikum i porotu, ktorá ich výkon ocenila strieborným pásmom. Žiaci, ktorí navštevujú tanečný krúžok, prispeli aj k veselej majálesovej atmosfére dvoma choreografiami – elegantným walsom i veselou spomienkou na osemdesiate roky.

     • Účelové cvičenie
     • 26. 6. 2022
     • Účelové cvičenie naši študenti z tried prvého až tretieho ročníka absolvovali v súťažnej podobe. Na školskom futbalovom ihrisku súťažili v rôznych disciplínach – napr. roztáčanie a stáčanie stometrovej požiarnej hadice, beh s prepletenými rukami v trojici, hod granátom do vyznačeného územia, živý koberec či preťahovanie lanom. Nechýbali ani vedomostné disciplíny. Status najúspešnejšej triedy získala III. A.

     • Maturitné skúšky
     • 26. 6. 2022
     • Po dvojročnej prestávke mohli naši štvrtáci a piataci zúročiť nadobudnuté vedomosti aj pri ústnej forme maturitnej skúšky vo forme odpovedí pred jednotlivými komisiami.
      Úspešným maturantom blahoželáme!

     • Projekt UCA pokračoval mobilitou v Turecku
     • 26. 6. 2022
     • Ďalšou mobilitou v máji pokračoval aj jeden z našich projektov v rámci programu Erasmus+. Naši študenti tentoraz navštívili Istanbul a počas výmeny i ďalšie turecké mestá Safranbolu a Karabük, kde sídli naša partnerská škola. S rovesníkmi z Portugalska, Litvy, Španielska a domáceho Turecka spolupracovali na projekte UNESCO Cultural ambassadors, ktorého cieľom je poznávanie hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva zúčastnených krajín. Štvrtáčky z bilingválnej triedy počas workshopov prezentovali kultúrne dedičstvo Slovenska, krásy mesta Stará Ľubovňa a Ľubovnianskeho hradu i naše ľudové tradície.

     • Duchovné cvičenia prvákov
     • 26. 6. 2022
     • Obe prvácke triedy sa v máji zúčastnili na duchovných cvičeniach v Tatranskej Lesnej s o. Jozefom Kišákom a bratom Gorazdom. Témou obnovy bolo hľadanie svojej identity a gymnazisti okrem bohatého duchovného programu objavovali aj krásy prírody a spoznávali sa cez rozličné teambuildingové aktivity.

     • Python Cup
     • 26. 6. 2022
     • Gymnazisti sa zapojili do programátorskej súťaže v jazyku Python, ktorú organizuje Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Súťažiaci v priebehu 90 minút riešili tri zadané úlohy, v rámci ktorých programovali animáciu objektu či vytvárali komplexný program. V konkurencii 480 programátorov Michal Vančo a Jakub Fedák vo výsledkovej listine za sebou nechali zhodne 61% súťažiacich, Benjamín Fečík takmer polovicu.

     • Košický Matboj
     • 26. 6. 2022
     • V máji prebehol ďalší ročník Košického Matboja. V tímovej súťaži, organizovanej pod taktovkou STROM-u, si svoje vedomosti z matematiky tentoraz  zmeralo 45 štvorčlenných tímov. Naše gymnázium zastupovali tri družstvá. Najviac sa darilo tímu v zložení Michal Vančo, Jakub Fedák, Roland Urban a Mária Barnovská. Umiestnili sa v strede výsledkovej listiny.
      CGSM v ďalších tímoch reprezentovali: Lívia Pristačová, David Kuruc, Gerard Strič, Monika Vančová, Richard Malast, Maxim Troščák, Michal Konkoľ, Jakub Kmeč

     • Turíčna výzva 2022: Nalaďte sa na správny signál ❤
     • 1. 6. 2022
     • Život prináša mnoho rôznych situácií, s ktorými sa musíme vyrovnávať. Kde na to nabrať silu a kde hľadať útechu?

      Malými rozhodnutiami každý deň budujeme svoj život, píšeme náš príbeh. Aký príbeh chceš napísať ty? Na základe čoho sa rozhoduješ v malých i veľkých veciach?

      Ak si čítaš Skutky apoštolov, udalosť za udalosťou nám ukazuje kresťanov naplnených Duchom Svätým, ktorý ich viedol v tom, čo majú hovoriť či robiť. Máš s ním aj ty takúto skúsenosť?

      Boh je k tebe taký dobrý, že ti dáva seba samého, aby ťa mohol viesť po správnych cestách, aby ťa posilňoval, aby mohol zotierať slzy z tvojej tváre, aby ti pomáhal vybojovať každý boj. Je ti k dispozícii, ale nebude sa ti vnucovať. Bude trpezlivo čakať, kým ho vpustíš do svojho života a odovzdáš mu velenie. Ako by sa zmenil tvoj život, keby bol Duch Svätý tvojím najbližším Pomocníkom, Tešiteľom či Radcom?

      My kresťania by sme mali fungovať ako rádio. Ak zostávame naladení na „vlnovú dĺžku“ Ducha Svätého, ľahšie sa nám prijímajú jeho signály a vedenie. Skús si v tieto dni „vyladiť svoje rádio“ a keď pôjdeš do školy, práce či obchodu,

      • pros Ducha Svätého, aby ťa naplnil múdrosťou pri každom rozhodnutí, silou a útechou v každej situácii a láskou, ktorú budeš môcť rozdávať ďalej;
      • nájdi si čas, aby si sa stíšil v Božej prítomnosti (v modlitbe, rozjímaní, pri čítaní Biblie);
      • umožni Duchu Svätému, aby konal a vyformoval ťa v jedinečnú osobnosť... 
     • Deň detí + Picnic day - 31. máj 😉
     • 30. 5. 2022
     • Milí kolegovia a študenti! 

      Deň detí sa blíži, ale my sme takí nedočkaví, že ho chceme osláviť spoločne s vami už zajtra :)

      Minulý rok boli pozitívne ohlasy na Picnic day, tak sme sa rozhodli urobiť vám špeciálny deň detí - špeciálny tým, že ho oslávime už o deň skôr, a špeciálny aj svojím príjemným programom, ktorý bude prebiehať počas 3. a 4. vyučovacej hodiny na školskom dvore.

      Tešíme sa na čas strávený spolu s vami pri dobrom jedle a dobrej hudbe na deke, či karimatkách na školskom dvore... :)

      - podporný tím -

     • Deň bez tabaku - 31. máj
     • 30. 5. 2022
     • Pred časom ste mali možnosť vyjadriť svoj názor/postoj k fajčeniu, a to formou nástenky, ktorá skrášľovala priestory chodby v mesiaci apríl. Názory, prečo fajčenie ÁNO/NIE boli rôzne a verím, že  bude  príležitosť sa k ním vrátiť. Kým sa však dostaneme k aktivitám na hodinách, zamyslite sa nad citátom: "Na konečnej rozkoši sedí na lavičke smrť a fajčí tvoju cigaretu." - Kamil Peteraj - 

     • Rozlúčka s maturantmi
     • 18. 5. 2022
     • V piatok 13. mája poslednýkrát zazvonil stredoškolský zvonček pre študentov 4. A a 5. BA. Milí naši maturanti, vyprosujeme vám veľa síl v predmaturitnom finiši!

     • Bilingválny projekt History around us úspešne ukončený
     • 11. 5. 2022
     • V apríli tohto roku sa na pôde Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša konala dejepisná konferencia, na ktorej študenti IV. BA prezentovali svoje reportáže z regionálnych dejín 20. storočia ako výstupy projektu Komenského inštitútu – Živice a 365 banky „Na každej škole záleží“.

      „Na začiatku tohto projektu bola moja túžba, aby študenti zažili regionálne dejiny na vlastnej koži a uvedomili si tak dôležitosť dôsledkov našich rozhodnutí,“ povedala o pôvodnom zámere projektu jeho autorka Lucia Čandíková, učiteľka dejepisu v cirkevnom gymnáziu.

      Študenti si mohli vybrať akúkoľvek tému z regionálnych dejín 20. storočia a spracovať ju formou reportáže v anglickom jazyku. „Dôležitou podmienkou však bolo vyhľadať pamätníka danej udalosti, prípadne historika a rozhovor s ním do reportáže zaradiť. Technické vybavenie na zhotovenie reportáží sme získali z grantu Komenského inštitútu – Živice a 365 banky, rovnako tak mentoringovú podporu v osobe PhDr. Ľ. Tomkovej,“ doplnila autorka projektu.

      Samotným prezentáciám reportáží predchádzali mnohé projektové aktivity, napr. prednášky z regionálnych dejín, workshopy zážitkového učenia v réžii občianskeho združenia Post Bellum, rovesnícke učenie či workshop o strihaní videí. Študenti tak získali nielen vedomosti z regionálnej histórie, ale rozvíjali aj svoje technické zručnosti pri natáčaní. Osvojili si prácu s gimbalmi i samotný strih videí. Projekt rozvíjal aj kreativitu gymnazistov pri tvorbe scenára, dramaturgii a produkcii reportáží. V neposlednom rade bilingvalisti nadobúdali aj tzv.vmäkké zručnosti, komunikačné a prezentačné schopnosti či tímovú prácu.

      Spomedzi tém jednotlivých reportáží na prezentáciách odzneli: Kláštor v Podolínci ako väzenie, Vypálenie obce Šambron počas 2. svetovej vojny, Pašovanie kresťanskej literatúry v obci Lendak, Ukrývanie Židov počas 2. svetovej vojny v okrese Stará Ľubovňa, Druhá svetová vojna v okolí Hradu Ľubovňa, Invázia vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968, Židia v Starej Ľubovni počas holokaustu, Ľudmila Zamišková Dziaková – autorka ľudových piesní z Kolačkova.

      Jednotlivé reportáže budú dostupné na webovej stránke Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša.

      Reakcie gymnazistov:

      Sára Cochová:
      „Pri tvorbe reportáže som viedla rozhovor s o. Michalom Zamkovským, ktorý síce nezažil kláštor v Podolínci ako väzenie, ale poznal príbehy ľudí, ktorí boli touto udalosťou ovplyvnení, či už ako väzni alebo obyvatelia Podolínca. Príbehy, ktoré rozprával, mi poskytli osobný pohľad na historickú udalosti spojené s mojím rodným mestom.“

      Mária Barnovská:
      „Keď som bola malá, chcela som sa stať spisovateľkou. Moja rodina mi hovorievala, že takéto pohnútky mám po svojej prababke, ale nevenovala som tomu pozornosť. Až vďaka tomuto projektu som sa skutočne dozvedela, že moja prababka bola skladateľkou ľudových piesní a autorkou básní.“

      Karolína Halčinová:

      „Dejepisné reportáže nás prinútili opustiť komfortnú zónu a vyskúšať niečo nové. Bolo to viac ako len poučky z kníh, históriu sme sa mohli učiť osobnejšie. Priamo od pamätníka sme sa dozvedeli informácie o totalitnom režime, počuli mnoho príbehov a hlavne sme si opakovane pripomenuli, aká vzácna je sloboda.“

     • No backpack day
     • 11. 5. 2022
     • Žiacka školská rada prišla s výzvou, ktorá nesie názov no backpack day. Cieľom tohto obľúbeného happeningu, šíriaceho sa sociálnymi sieťami, je upozorniť na milióny detí v krajinách tretieho sveta, pre ktoré vzdelanie nie je ľahko prístupné a denne nosia školské pomôcky v ruke do škôl vzdialených aj niekoľko kilometrov. Gymnazisti improvizovali a klasické školské batohy nahradili najrozličnejšie predmety. O ich kreativite sa môžete presvedčiť vo fotogalérii.

     • Čisté mesto
     • 10. 5. 2022
     • Druháci sa zapojili do iniciatívy čisté mesto a pomáhali pri čistení jednotlivých lokalít. Podujatie s názvom URBAN CLASH si za cieľ kládlo skultúrnenie zanedbaných priestranstiev mesta a konalo sa ako spomienka na Elu Štefanovú.

     • Okresné kolo v basketbale žiakov
     • 10. 5. 2022
     • Naši basketbalisti sa v okresnom kole po dvoch víťazstvách a jednej prehre umiestnili na druhej priečke.

      CGSM reprezentovali: Jozue Živčák, Štefan Folvarčík, Jakub Fedák, Samuel Ševčík, Jakub Kičura, Hugo Matfiak, Adrián Dulák, Samuel Hrobák, Maxim Troščák

     • Juvenes Translatores
     • 10. 5. 2022
     • Do súťaže pre mladých prekladateľov z celej Európskej únie s názvom Juvenes Translatores, ktorú každoročne organizuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie, sa aj v aktuálnom školskom roku zapojili naši študenti, aby si tak overili svoje jazykové zručnosti a popasovali sa s prekladom textu z anglického jazyka do slovenčiny. Súťaž bola realizovaná online a mladí prekladatelia museli zadaný text preložiť v stanovenom časovom limite.

      Jednotlivé preklady hodnotila odborná porota zložená zo zástupcov slovenského odboru Generálneho riaditeľstva pre preklad a študentov odboru prekladateľstva a tlmočníctva viacerých slovenských univerzít. Gerard Strič zo 4. BA získal v konkurencii 143 súťažných textov v celoslovenskom kole čestné uznanie.

      Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu. 

     • Druhé miesto z celoslovenskej prehliadky SOČ
     • 5. 5. 2022
     • V celoslovenskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti malo naše gymnázium až trojnásobné zastúpenie. Na vynikajúcom druhom mieste sa v odbore 07 – Pôdohospodárstvo umiestnil Adam Štefaník. Študent tretieho ročníka sa vo svojej práci venoval výchove, výcviku farbiarov a ich uplatneniu v poľovníckej praxi. Na trojdňovej súťažnej prehliadke prác SOČ, ktorá sa konala v Bardejove, sa po úspechoch v krajskom kole predstavili aj Gabriela Kovalčíková (odbor 01 - Problematika voľného času) a Roland Budzák (16 - Teória kultúry, umenie, umelecká tvorba). Gabriela vytvorila pohybovo-intervenčný program v období pandémie a Roland vydal zbierku autorských básní.

      Ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu našej školy, mesta i kraja a Adamovi srdečne blahoželáme k dosiahnutému úspechu.

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • cgsm@cgsm.sk
   • palsa@cgsm.sk
   • kuruc@cgsm.sk
   • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
   • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO Slovakia
   • 37945785
   • Mgr. Pavol Chmeliar
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenie

     • Piatok 24. 3. 2023
  • Počet návštev: 447746