• Juvenes Translatores
     • Juvenes Translatores

     • 19. 12. 2019
     • Európska komisia každoročne organizuje originálnu prekladateľskú súťaž pre stredoškolákov z celej Európskej únie s názvom Juvenes Translatores. Aj v tomto roku naše gymnázium organizovalo školské kolo, v ktorom si študenti overili svoje jazykové zručnosti a popasovali sa s prekladom textu z anglického a nemeckého jazyka do slovenčiny. Víťazi školských kôl sa zúčastnia na praktickom seminári Mladí prekladatelia, kde budú vybrané a ocenené najlepšie preklady zo školských súťaží na Slovensku.

      Najúspešnejší prekladatelia školského kola:

      Anglický jazyk:

      1. René Grich
      2. Juraj Chmeliar
      3. Emma Drabantová

      Nemecký jazyk:

      1. Jakub Šľachtovský – postup a Terézia Harčariková
      2. Emma Folvarčíková
      3. Sára Chamillová  a Ondrej Fedorko

      Študentom srdečne blahoželáme a tešíme sa z ich prekladateľských zručností!

      Profesionálni prekladatelia sú autori – tvoria texty, ktoré sa dobre čítajú v cieľovom jazyku. Primárne však fungujú ako most medzi jazykmi, s ktorými pracujú. Pôvodný text vedia v rodnom jazyku podať primeraným štýlom a správnymi slovami. Vyberáme niekoľko zaujímavých prekladov z „pier našich žiakov“:

      paved the way – vydláždil cestu
      was the first name on most lips – prvé meno, ktoré zaznelo z mnohých úst
      groundbreaking Olympic routines – svetoborná olympijská zostava
      struck a chord – presne trafil klinec po hlavičke /  zarezonovalo / udrelo na citlivú strunu
      „millenial“ generation – generácia medzníka
      on the other side of the desk – za katedrou
      back to the future – návrat do budúcnosti

    • Predvianočná exkurzia Bratislava – Viedeň
     • Predvianočná exkurzia Bratislava – Viedeň

     • 17. 12. 2019
     • Bilingvalisti zo štvrtého ročníka si pred Vianocami naplánovali dvojdňovú exkurziu Bratislava – Viedeň. V našom hlavnom meste absolvovali prehliadku Dómu sv. Martina, navštívili Slovenskú národnú galériu, prešli sa centrom mesta a ochutnali medzinárodné vianočné špeciality na trhoch. Deň v Bratislave ukončili sv. omšou v Modrom kostolíku. V metropole Rakúska začali prehliadkou Schönbrunnu. Potom sa presunuli na Maria-Theresien-Platz, neobišli Stephansdom, v Prírodovednom múzeu si pozreli expozíciu o dejinách Zeme. Podvečer obdivovali nádhernú vianočnú výzdobu mesta a zašli aj na vychýrené vianočné trhy.

    • Internetová matematická olympiáda
     • Internetová matematická olympiáda

     • 17. 12. 2019
     • V tomto školskom roku sme sa prvýkrát zapojili do Internetovej matematickej olympiády, ktorú organizuje Matematický ústav FSI VUT Brno. Súťaž je určená sedemčlenným družstvám stredoškolákov z rôznych ročníkov. Študenti riešia v časovom limite dvoch hodín 10 rôznych zadaní priamo na pôde školy, pričom je veľmi dôležitá spolupráca jednotlivých členov tímu. Do 12. ročníka sa zapojilo 203 tímov z Čiech a Slovenska. Naše družstvo v zložení Terézia Duračinská,  Jakub Šľachtovský, Miroslav Kafka, Michal Vančo, Ondrej Fedorko, Jakub Fedák a Gerard Strič obsadilo 61. miesto. Spomedzi slovenských škôl skončili na 16. mieste.

      Výsledky nájdete tu: https://matholymp.fme.vutbr.cz/default.aspx?server=1&article=1

    • Ďakujeme za Vašu štedrosť
     • Ďakujeme za Vašu štedrosť

     • 17. 12. 2019
     • Mládežnícky parlament v Starej Ľubovni organizoval 11. ročník dobročinnej zbierky trvanlivých potravín s názvom KILO. Aj vďaka Vám sa vyzbieralo neuveriteľných 1087 kilogramov potravín. Každá z 27 rodín dostala na sv. Mikuláša takmer 40-kilogramový balík. Všetkým, ktorí sa zapojili, patrí srdečné ĎAKUJEM!
      Roland Urban, člen Mládežníckeho parlamentu v Starej Ľubovni

      Žiacka školská rada pri CGSM organizovala zbierku na pomoc ľuďom postihnutým tragickým výbuchom. Vyzbieralo sa 361,20 €, ktoré boli odoslané na transparentný účet zriadený mestom Prešov.
      V mene ŽŠR ďakujeme!

    • Rorátna svätá omša
     • Rorátna svätá omša

     • 10. 12. 2019
     • Kto si v utorok ráno privstal, mohol v škole zažiť neopakovateľnú atmosféru rorátnej svätej omše, ktorú o 6.00 hod. pri svetle sviec slúžil pán kaplán Dominik Janky. Vďaka kolegom zo ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda bolo pripravené aj chutné agapé. Roráty sú sv. omše ku cti Božej Matky väčšinou v skorých ranných hodinách pred svitaním. Pripomínajú, že pred narodením Krista ľudstvo kráčalo v tmách a potrebuje sa pripraviť na príchod skutočného Svetla – Ježiša Krista.

    • Na svätého Mikuláša študenti darovali talenty
     • Na svätého Mikuláša študenti darovali talenty

     • 8. 12. 2019
     • Uctili sme si patróna nášho gymnázia i mesta Stará Ľubovňa. V deň sviatku svätého Mikuláša sa maturanti v Kine Tatra prezentovali programom zo stužkovej slávnosti. Celé podujatie sa nieslo v znamení  vďaky za to, čo sme dostali a s úmyslom obdarovať druhých tým, čo máme. Štvrtáci a piataci nás pobavili vtipnými scénkami a predviedli svoje spevácke, hudobné a tanečné talenty. V závere nás formou maľovania príbehu do piesku vyzvali k zamysleniu sa nad obetavosťou našich rodičov. A malé mikulášske prekvapenie si pripravili aj členovia študentskej rady, ktorí nám napiekli sladké medovníky. Slávnosť ukončila sv. omša v Kostole sv. Mikuláša.

      Barbora Langová

    • Dve ceny pre časopis Druhý zmysel
     • Dve ceny pre časopis Druhý zmysel

     • 5. 12. 2019
     • V konkurencii dvadsiatich periodík získal časopis žurnalistov z Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša v súťaží stredoškolských časopisov Prešovského samosprávneho kraja hneď dve ocenenia. Porotcovia hodnotili hlavne obsahovú stránku textov, výber tém a grafické spracovanie článkov. Druhý zmysel si z vyhodnotenia odniesol ocenenie v zlatom pásme a zároveň Cenu Regionálnej organizácie Slovenského syndikátu novinárov. Tým sa v tomto ročníku zaradil medzi najlepšie stredoškolské časopisy nášho kraja.

      Súčasťou vyhodnotenia bol aj rozborový seminár, v rámci ktorého sa päťčlenná porota zložená z odborníkov vyjadrila ku každému periodiku osobitne. „Aj keď bol náš časopis chválený, stále máme na čom pracovať a zlepšovať sa. Rady porotcov nám budú pomáhať pri tvorení ďalších vydaní, pretože pri rozbore sme si uvedomili chyby, ktoré sme doteraz prehliadali,“  povedala Lívia Budzáková, redaktorka časopisu Druhý zmysel. Jedným z hostí podujatia bol aj predseda PSK Milan Majerský, ktorý povzbudil mladých novinárov k odvahe hľadať pravdu a písať o nej.  

      Barbora Langová

    • Prvácke ducháče s Riekou života
     • Prvácke ducháče s Riekou života

     • 5. 12. 2019
     • Prvákov v Tatranskej Lesnej čakal kvalitný dvojdňový program duchovných cvičení, ktorý pripravilo misijné spoločenstvo Rieka života. Neobyčajné zoznamovacie aktivity, piesne, svedectvá... V nádhernom prostredí Tatier naši prváci mohli nechať oddýchnuť svoju dušu a nabrať nový dych do ďalších školských dní. Mali možnosť zamyslieť sa nad tým, aké prejavy Božej múdrosti, lásky a tvorivosti môžu nachádzať vo svete. Svätá spoveď a svätá omša zavŕšili duchovnú obnovu študentov a ich triednych učiteľov.

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • cgsm@cgsm.sk
   • palsa@cgsm.sk
   • kuruc@cgsm.sk
   • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
   • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO
   • 37945785
 • Fotogaléria

  • Slávnostné Te Deum
  • Absolútna víťazka Technických talentov 2020+
  • Slávnostná rozlúčka s absolventmi
  • Nové číslo školského časopisu online
  • Odmena za kvalitný projekt v Technických talentoch
  • Španielčina počas dištančného vzdelávania
  • Ďalší úspech v Technický talentoch 2020+
  • Ochranné štíty pre pedagógov v ŠZŠ sv. Anny
  • Malá maturita zo slovenčiny
  • Súrodenci Sásovci so špeciálnou cenou hodnotiacej komisie
  • Rozdali sme ochranné štíty
  • Akadémia veľkých diel
  • Tlačíme komponenty ochranných pomôcok pre zdravotníkov
  • Online vyučovanie
  • René Grich ocenený za najlepší preklad
  • Zvonenie

     • Pondelok 13. 7. 2020