• 16apr
    • 16apr
    • 15apr
    • 15apr
    • 15apr
    • 15apr
    • 12apr
     • Z prachu povstáva krása
      • Z prachu povstáva krása

        

       Lucka 

       Meno svetla, svetlo pre nás.

       V každej tme si dokázala zažiariť,

       Svojou – silou, motiváciou, odvahou, empatiou.

       Svojim humorom a zapálením.

       Hlas sa jej zvýšil, len keď sa smiala.

       Inak nás ním upokojovala.

        

       Boli sme bližšie k slnku, v Chorvátsku.

       Po únave dňa, keď každý z nás šiel radšej spať,

       V energii večera si tancom radosť pretvorila.

       Ráno si ťažila krásu morského dna.

       Len nohy ti vždy trčali z vĺn

       A v rukách mušle.

        

       Ty si nás vždy podržala 

       a my ťa teraz podržíme v spomienkach.
        

       Sofia

       Anjel s ľudskou tvárou.

       S veľkým srdcom pre nás.

       Dobrotou.

       Milosťou.

       Láskou.

       Žena smejúca sa očami, 

       Krehká a čistá sťa biela ľalia,

       Jak ľalia medzi tŕním je naša priateľka medzi dievčencami. 

        

       Očarila si naše srdcia sestrička naša, 

       nevesta, očarila si naše srdce jediným pohľadom svojich očí. 

       Celá si krásna, priateľka naša...

        

       Vždy, keď budeme spievať chválospevy,

       pripájaj sa k nám.

        

       Katka

       náš kvet, ktorý je už krok pred nami, no stále s nami. 

       Kvet, ktorý nám vždy vyčaril úsmev na tvári. 

       Jej prítomnosťou sme aj my rozkvitali 

       a jej ochotou sme sa stále obohacovali. 

        

       Jednoduchosť, v ktorej sa skrývala, 

       tvorila najväčšiu krásu jej duše a srdca. 

       Pre mnohých z nás si bola ako sestra. 

       V očiach milovaných krpcov bola ako matka, ktorá vedela vnímať ich svet. 

       Bola pre nich tou, ktorá ich zodvihla v každom momente strávenom s nimi. 

        

       Jej prítomnosť bola ako tichý sľub ochrany.

       Dnes si nás triedny anjel strážny.


        

       Milované 

       Neostala po vás prázdnota 

       Len miesto, ktoré je vďaka vám plné...

       A zvyšok nechávame na Boha

       Nech sa o nás postará podľa svojho plánu.

        

       Lucka, Sofia, Katka – rozprestrite krídla a odleťte, kam vás Boh bude viesť.

       Ľúbime Vás!

                                                       Monika Tomusová

    • 12apr
     • Na rozlúčku...
      • Na rozlúčku...

       Lucka, Sofi, Katka... moje úžasné školské dcéry, deti našej školskej rodiny. 

       S kolegami sme sa zhodli, že aj keď bola každá iná, mali spoločné črty – boli skromné, nenápadné, nijako nepotrebovali byť stredobodom pozornosti. Lucka vynikala svedomitosťou, všetko sa snažila mať splnené, negatívne vlastnosti nedokázala ani zahrať, nieto ich cítiť. Sofia mala obrovský dar hlasu a talentu na spev. A kedykoľvek ním bola ochotná poslúžiť či v chráme, či v škole – tam kde to bolo potrebné, ako povedal o. Miroslav – chcela, aby boli ľudia radostnejší. Katka bez zviditeľňovania, v tichosti veľa pomáhala okoliu, venovala sa na stretkách deťom. Pamätám si ju vždy len usmiatu.

       Ich odchod je aj pre nás obrovskou bolesťou zo straty niekoho blízkeho, niekoho z nás. Ale bolo až zvláštne v predchádzajúce 2 dni v škole sledovať, ako nás táto udalosť spojila, ako nás ony všetkých spojili. Smrť, odumretie, by malo priniesť ovocie – toto bolo prvé ovocie ich odchodu, ktoré sme si všimli – zblíženie duší. Druhým ovocím bolo uvedomovanie si, čo je v živote podstatné, dôležité – človek vedľa mňa a vzťah s ním, žiadne malicherné veci to nesmú prehlušiť. Toto teraz rezonovalo v škole.

       Drahí rodičia, ďakujeme, že ste rozhodli a dovolili, že boli súčasťou našej školskej rodiny, súčasťou našich životov. Nebeský Otče, ďakujeme Ti, že si nás nimi obdaroval. 

       Otázky prečo potrvajú dlho. Bolesť bude trvať dlho... Pýtame sa - čo si z toho mám zobrať, ako ma to má poznačiť, v čom zmeniť? Dievčatá už plnia iné poslanie, inú úlohu.  Zostali po nich prázdne miesta. Tie sa samé od seba nezaplnia. Je na nás prevziať zodpovednosť, ich odkaz, ich príklad. Niekto má začať byť svedomitý a pozitívny ako Lucka, lebo bez nej je na zemi menej svedomitosti a menej pozitívnosti... Niekto, kto má dary a talenty, má nimi poslúžiť cirkvi, farnosti, škole, okoliu - robiť ľudí radostnejšími... lebo bez Sofie je v tomto prázdne miesto na svete. V malom slúžiť okoliu, deťom na stretkách, usmievať sa – lebo po Katke zostalo prázdne takéto miesto. Nech ich odchod v nás prinesie ovocie – podľa ich vzoru robme svet krajším, lepším – slúžme našim blízkym.

       Absolventov zvyknem zo školy vyprevádzať po maturite s tým, že síce už nie sú naši študenti, ale navždy budú naši... Vždy sa budeme zaujímať ako sa majú, pýtať sa rodičov, súrodencov, ako sa im darí, kde sú... Pri našich dievčatách sa to otočilo. Ony budú bdieť nad nami... budú našimi patrónkami. Nie my sa budeme pýtať na nich, ale veríme, že už sa ony pýtajú na nás našich nebeských patrónov a anjelov strážnych – čo moji spolužiaci, učitelia, čo robia, ako sa im darí, ale budú na nich aj apelovať – starajte sa, strážte ich svedomito, buďte im na dobrej pomoci. 

       Lucka, Sofi, Katka, orodujte za nás. 6. apríl bude pre našu školu odteraz pamätným sviatočným dňom na Vašu počesť a pamiatku.

        

    • 07apr
     • Odpočinutie večné daj im, Pane
      • Odpočinutie večné daj im, Pane

       Spoločenstvo našej školy zažíva veľký zármutok. Z našej školskej rodiny odišli do večnosti tri úžasné osoby – Lucka, Sofia a Katka. Nenachádzame slová vysvetlenia ani útechy. Hlboko súcitíme s ich rodinami, blízkymi a všetkými, ktorých táto udalosť osobne zasiahla. Bude to pre nás veľmi ťažké bez Vás, dievčatá. Boli ste pripravené na stretnutie s Otcom, veríme, že už za nás orodujete v nebi.

    • 27mar
     • Spoločná Krížová cesta
      • Spoločná Krížová cesta

       Pôstne obdobie sme spoločne ukončili Krížovou cestou v Kostole sv. Petra a Pavla na poslednej hodine pred veľkonočnými prázdninami. Nech mystérium Kristovho umučenia, ukrižovania a vzkriesenia nie je len udalosťou, na ktorú si spomíname, ale aj obrazom nesenia osobných krížov a ťažkostí, ktoré nás vedú k vzkrieseniu.

        

    • 27mar
     • Odovzdávanie ocenenia Juvenes Translatores
      • Odovzdávanie ocenenia Juvenes Translatores

       Ema Kaščáková zo 4. BA si 26. marca v Bratislave prevzala ocenenie, ktoré získala v prekladateľskej súťaži Juvenes translatores. Sama píše o tejto skúsenosti takto: "Na úvod nás srdečne privítali všetci zúčastnení, či už vysokoškolskí profesori, alebo zamestnanci Sídla EU komisie. Spoločne sme sa zhodli, že stroje našu prácu nikdy nenahradia. Po diskusii s víťazkou celoeurópskeho kola sme podobné témy o dôležitosti tlmočenia a prekladu rozvíjali ďalej. Diskutovali sme o tom, ako nám môže byť umelá inteligencia na osoh, namiesto na škodu, akým rôznym odvetviam sa môžeme venovať, ako vyzerá štúdium budúceho prekladateľa a mnoho ďalších tém. Prihovorila sa nám aj jedna z hodnotiteliek prekladov, ktorá nám načrtla, kde boli chyby a čo sa jej, naopak, na prekladoch páčilo. Na záver sme mali možnosť vyskúšať si shadowing v tlmočníckej kabínke a potom nasledoval spoločný neformálny obed. Panovala tam pohostinná atmosféra a cítila som sa byť veľmi vítaná. Okrem toho som dokonca nabrala aj pracovnú skúsenosť.”

        

    • 27mar
     • Krajské kolo SOČ
      • Krajské kolo SOČ

       Z krajského kola Stredoškolskej odbornej činnosti, ktoré sa konalo v Prešove, si naši tretiaci odniesli dve postupové miesta na celoslovenské kolo. Matej Repka so svojou prácou Investovanie do zlata zvíťazil v odbore Ekonomika a riadenie. Sofia Filičková získala v odbore História, politológia, právne vedy druhé miesto. Vo svojej práci sa venovala tvorbe dokumentu, ktorý zachytáva spomienky Františka Hutníka na rodinu Zamoyských.

       Ďalšie umiestnenia:
       Dominika Halčinová, Daniel Kuruc – 4. miesto v odbore Tvorba didaktických pomôcok za prácu Escape room formou didaktickej hry
       Jakub Kmeč – 4. miesto v odbore Matematika, fyzika za prácu Cavendishov experiment
       Katrin Mary Gurega – 5. miesto v odbore Problematika voľného času za prácu Dôvera medzi
       človekom a koňom
       Richard Malast – 5. miesto v odbore Zdravotníctva a farmakológia za prácu Nedostatok spánku a jeho
       vplyvy na ľudské telo

       Úspešným študentom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

    • 27mar
    • 27mar
     • Zlaté dofáčky
      • Zlaté dofáčky

       Vo štvrtom roku realizácie rozvojového programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu na našom gymnáziu sme dosiahli ďalší míľnik. Máme prvé zlaté absolventky! Laura Schurdáková a Vanesa Smreková si v sprievode koordinátorky nášho miestneho centra Mgr. Márie Fabianovej prevzali zaslúžené ocenenia po tom, ako na sebe tvrdo pracovali.
       Laura sa v rámci rozvoja talentu učila kórejský jazyk a v dobrovoľníctve sa aktívne podieľala na organizácii rôznych podujatí. Vanesa sa venovala tancu a dobrovoľníčila ako animátorka. Okrem iného je aj ambasádorkou programu a na našom gymnáziu sa mentorsky venuje mladším spolužiakom.
       Slávnostná ceremónia sa konala na pôde historickej budovy NR SR na Župnom námestí v Bratislave. „Drahé dofáčky, drahí dofáci, ste inšpiráciou pre túto krajinu,” povedal britský veľvyslanec Nigel Baker, ktorý úspešných mladých ľudí oceňoval spolu s ďalšími osobnosťami ako Daniel Hevier Lujza Garajová-Schrameková, Maroš Molnár či Roman Poláčik.


       Úspešným maturantkám gratulujeme.

    • 26mar
     • Duchovná obnova druhákov
      • Duchovná obnova druhákov

       V dňoch 21. - 22. 3. žiaci druhého ročníka mali možnosť duchovne načerpať v Tatranskej Lesnej. Spolu s otcom Miroslavom Bujdošom nazreli do hĺbky témy priateľstva. V krásnom horskom prostredí sa mohli zamýšľať nad myšlienkami, ktoré zazneli a rezonujú v nich.

       Ema Eliašová 2. A

        

    • 26mar
     • Duchovná obnova tretiakov
      • Duchovná obnova tretiakov

       Žiaci tretieho ročníka mali 19. a 20. marca možnosť duchovne sa obohatiť na duchovných cvičeniach v Ankinom domčeku vo Vysokej nad Úhom. Počas dvoch dní sa spolu s o. Pavlom Hudákom venovali téme vzťahov, čistote, identite muža a ženy. Boli sa taktiež pozrieť na Ankin hrob a spoznávali jej život a zázraky, ktoré sa na jej príhovor udiali.

        

       Dominika H. 3.A

        

    • 25mar
     • Deň počatého dieťaťa
      • Deň počatého dieťaťa

       Dnes 25. marca si pripomíname Deň počatého dieťaťa. Aj naši študenti a učitelia sa zapojili do kampane za nenarodené deti, ktorá prebiehala od 18. 3. do 25. 3. 2024, a pripli si bielu stužku. Cieľom tejto iniciatívy občianskeho združenia Fórum života je scitlivovať verejnosť voči nenarodeným deťom, prinášať osvetu a informovať o tejto téme.

        

    • 25mar
    • 25mar
    • 25mar
     • Návšteva štátneho tajomníka
      • Návšteva štátneho tajomníka

       V piatok 22. 3. sme boli poctení návštevu tajomníka Ministerstva školstva SR Slavomíra Partilu. V otvorenej diskusii na tému školstva nám dal odpovede na naše otázky. V nich sme sa spýtali na dôvody dnešnej podoby školstva, ale taktiež na jej budúce možné formy, na motiváciu štúdia na slovenských vysokých školách a na miesto umenia v školstve. V popoludňajšej diskusii s učiteľmi debatoval o budúcnosti školstva.

        

       Simona Z. 4. BA

        

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • Sekretariát: +421 522388411
   • Štúrova 3 064 01 Stará Ľubovňa Slovakia
   • 37945785
   • Mgr. Pavol Chmeliar
   • Riaditeľ: +421 522388412
   • Zástupkyňa: +421 522388406
   • Zborovňa: +421 522388413
   • Ekonomické: +421 522388400
   • Jedáleň: +421 522388402
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenie

     • Streda 17. 4. 2024
  • Počet návštev: 838881