• Klubovňa: Priateľstvo a zdravé vzťahy
     • Klubovňa: Priateľstvo a zdravé vzťahy

     • 24. 5. 2021
     • Milí študenti, pozývame vás do našej Klubovne na 2. poschodí, tentokrát konenčne prezenčne! ;)

      Budeme diskutovať o vždy aktuálnej téme: Priateľstvo a zdravé vzťahy.

      Tešíme sa na Vašu účasť!

      Za podporný tím Anička a Janka

    • Druhé kolo prijímacích skúšok
     • Druhé kolo prijímacích skúšok

     • 18. 5. 2021
     • Riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodol o konaní druhého kola prijímacích skúšok na voľné miesta v odbore gymnázium. Kritériá na prijatie sú rovnaké ako v prvom kole.
      Druhé kolo prijímacích skúšok sa bude konať 22. júna. Prihlášku je možné podať elektronicky.

    • Prijímacie skúšky
    • Vyhodnotenie fotosúťaže Čaro okamihu
     • Vyhodnotenie fotosúťaže Čaro okamihu

     • 14. 5. 2021
     • Aprílová výzva mesiaca Čaro okamihu priniesla svoje ovocie. Do fotosúťaže bolo prihlásených viac ako 40 zaujímavých fotografií. Najviac lajkov na sociálnych sieťach získala  Klára Gumuláková s fotkou Spoločné chvíle s dedom.

      Odborná porota v zložení: J. Labantová, A. Uhrinová, J. Kuruc a J. Palša udeľuje ocenenia v tomto poradí:

      1.  Mário Koščák: Fool's Lake

      2.  Šimon Pjaták: Bez názvu 

      2.  Lívia Budzáková: Winter Wonderland 

      3.  Katarína Chmeliarová: Bez názvu

      3.  Klára Gumuláková: Spoločné chvíle s dedom

      Výhercom blahoželáme. ❤

      Po návrate do školy sme víťazom fotosúťaže odovzdali ceny a slávnostne otvorili výstavu vybraných fotografií. Môžete si ich pozrieť na chodbách školy.

       

    • Čo s nami robia digitálne technológie
     • Čo s nami robia digitálne technológie

     • 14. 5. 2021
     • Gymnazisti v tomto týždni absolvovali on-line prednášku Mgr. PaedDr. Renáty Ocilkovej o vplyve digitálnych technológií na našu psychiku. Dozvedeli sa o rizikách sociálnych sietí, počítačových hier aj nevhodných stránok a dostali praktické rady, ako si stanoviť hranice, vyvarovať sa závislosti či vysporiadať sa s problémami v súvislosti s digitálnymi technológiami. Bola to efektívna bodka za viac ako sedemmesačným dištančným vyučovaním, počas ktorého sme všetci intenzívne využívali naše počítače niekoľko hodín denne.

    • Matematický klokan
     • Matematický klokan

     • 14. 5. 2021
     • Medzinárodná súťaž pre žiakov základných a stredných škôl Matematický klokan bola v tomto školskom roku realizovaná on-line formou. S netradičnými matematickými úlohami si z našich študentov najlepšie poradil Jakub Šľachtovský, ktorý v najvyššej kategórii Junior získal 95%, v celkovom hodnotení nechal za sebou 98,0% súťažiacich v rámci hodnotenia na Slovensku a obsadil 5. miesto. Vysoko v hodnotení rovnakej kategórie bol aj Michal Vančo. Zo 120 možných bodov získal 104, bol úspešnejší ako 92,38% súťažiacich a obsadil 28. miesto.

    • Malá maturita zo slovenčiny
     • Malá maturita zo slovenčiny

     • 11. 5. 2021
     • Keďže ústne maturitné skúšky boli zrušené, rozhodli sme sa so štvrtákmi z bilingválnej triedy realizovať aspoň improvizovanú maturitu zo slovenského jazyka a literatúry. Osobný kontakt síce nahradila platforma Zoom a zelený obrus virtuálne pozadie, no bilingvalisti, ktorí v stredoškolskom štúdiu pokračujú aj v budúcom školskom roku, mali možnosť zažiť ústnu formu záverečnej skúšky. A zvládli ju výborne! :)

    • Jazykový kvet pre Katku Chmeliarovú
     • Jazykový kvet pre Katku Chmeliarovú

     • 10. 5. 2021
     • Katarína Chmeliarová zvíťazila v krajskom kole súťaže v umeleckom prednese cudzojazyčného textu s názvom Jazykový kvet a postúpila do celoslovenského finále. Katka uspela v kategórii študentov bilingválnych škôl s montážou básní od americkej poetky Dorothey Lasky. Porota ohodnotila nahrávku s jej prednesom v angličtine ako najlepšiu v oblastnom i krajskom kole.

    • Jozue Živčák tretí v celoštátnom kole SOČ
     • Jozue Živčák tretí v celoštátnom kole SOČ

     • 3. 5. 2021
     • V závere apríla sa formou videokonferencií uskutočnil 43. ročník celoslovenského kola Stredoškolskej odbornej činnosti, v ktorom naše gymnázium reprezentoval Jozue Živčák. V odbore Životné prostredie, geografia, geológia obsadil s prácou Potenciál hospodárskeho lesa tretie miesto.

      K dosiahnutému úspechu blahoželáme! 😊

    • Právne piatky
     • Právne piatky

     • 3. 5. 2021
     • Pre študentov 3. a 4. ročníka, ktorí sa zaujímajú o štúdium práva, bola prínosným spestrením on-line výučby v predmete náuka o spoločnosti prednáška a diskusia zo série Právne piatky, ktoré organizuje Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Tentoraz mali gymnazisti možnosť zapojiť sa do verejnej diskusie s predsedom Ústavného súdu Slovenskej republiky JUDr. Ivanom Fiačanom, PhD. 

    • Gerard Strič víťazom kategórie Junior Design
     • Gerard Strič víťazom kategórie Junior Design

     • 27. 4. 2021
     • Gerard Strič zvíťazil v kategórii Junior Design v celoslovenskom kole konferenčnej súťaže Junior Internet 2021, ktorá sa zameriava na objavovanie talentov v oblasti informačných technológií. Odbornú komisiu zaujal svojím projektom, v rámci ktorého vytvoril UX/UI dizajn koncept zdravotného asistenta v podobe mobilnej aplikácie Medica. Súťažná prehliadka predstavuje akýsi pomyselný odrazový mostík do IT sveta, čo dokazuje aj skutočnosť, že Gerard na svoj koncept dostal ponuku od developerov.

      Na on-line súťažnej prehliadke sa stretli mladí ambiciózni tvorcovia webu, grafiky, dizajnu či programátori mobilných aplikácií a dostali tak aj v tomto roku príležitosť zmerať si svoj um s rovesníkmi z celého Slovenska. Do súťaže sa prihlásilo 330 žiakov s 261 projektmi. 61 z nich vybrala hodnotiaca komisia do finálového kola. Konferenciu organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET).

      Súťažnú konferenciu si môžete pozrieť zo záznamu: https://www.youtube.com/watch?v=_E805YRZSGY

      Gerardova prezentácia sa začína v čase 4:57:00.

       

    • Čisté mesto
     • Čisté mesto

     • 29. 4. 2021
     • Štvrtáci sa dnes zapojili do akcie Čisté mesto a pomáhali pri čistení brehov rieky Poprad a rekreačnej zóny pod starým cintorínom.
      V priebehu apríla prispeli aj študenti z iných ročníkov. Dištančné zadanie z telesnej výchovy nabralo aj ekologický rozmer a gymnazisti pohybovú aktivitu v prírode spojili so zbieraním odpadkov. Niektorí ich vyzbierali aj plnú vlečku. :)

      Ďakujeme! :)

    • Klubovňa: Kyberšikana – postrach dnešnej doby
     • Klubovňa: Kyberšikana – postrach dnešnej doby

     • 30. 4. 2021
     • Podľa jedného z prieskumov mladí ľudia sami priznávajú, že na internete si najčastejšie robia srandu z iných (59 %), vysmievajú sa alebo nadávajú niekomu (49,8 %), fotografujú alebo natáčajú iných v trápnych situáciách a potom to zverejnia (16,5 %).

      Stretli ste sa už s kyberšikanovaním? Ak áno, ako ste reagovali? Je lepšie to tajiť, alebo o tom hovoriť? Stal sa tento jav bežnou súčasťou života mladých ľudí? Pridajte sa k našej diskusii v utorok 4. mája o 14.00 hod. 

      Odkaz na Zoom si nájdete v Edupage pošte v pondelok 3. mája.

    • Výzva 2021/05: Dôveruj, ale preveruj
     • Výzva 2021/05: Dôveruj, ale preveruj

     • 30. 4. 2021
     • Dennodenne nás bombarduje množstvo informácií – novinky z domova i zo sveta, blogy, reklamy, horlivé názory kompetentných i nekompetentných, nenávistné komentáre, hoaxy...

      Prerastá vám to cez hlavu? Ako sa v tom všetkom vyznať? Ako sa naučiť kriticky myslieť?

      Zapojte sa do najnovšej Výzvy mesiaca a trénujte kritické myslenie doma i na vyučovacích hodinách – zaujímajte sa, pýtajte sa odborníkov, skúmajte dôkazy pre a proti, preverujte zdroje.

      Srdečne vás tiež pozývame na zaujímavú prednášku Mgr. PaedDr. Renáty Ocilkovej na tému Čo s nami robia digitálne technológie.

    • Pravda o drogách
     • Pravda o drogách

     • 30. 4. 2021
     • Počas uplynulého týždňa absolvovali naši študenti on-line prednášky s názvom Pravda o drogách v rámci projektu, ktorý zastrešuje občianske združenie Slovensko bez drog. Interaktívne, živé i odborné prednášky obohatené o mnoho skúseností a príbehov zo života vtiahli gymnazistov do problematiky a poukázali na nebezpečenstvá, ktoré drogy pre mladých ľudí predstavujú.
      Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie prednášky! 😊

      Brožúra Pravda o drogách

      Ďalšie brožúry na stiahnutie

    • Vyhlásenie výberového konania
    • DNA DAY 2021
     • DNA DAY 2021

     • 28. 4. 2021
     • DNA DAY je unikátny deň, počas ktorého sa nielen študenti môžu dozvedieť viac o genetike. V tento deň sa po celom svete konajú podujatia a súťaže pre mladých ľudí, študentov a širokú verejnosť. Jedným z podujatí, ktoré absolvovali aj naši študenti, boli prednášky amerického vedca a docenta infekčných chorôb na Yale University Medical School Richarda A. Martinella, MD a profesorky Zuzany Krištúfkovej, prezidentky Slovenskej imunologickej a vakcinačnej spoločnosti. 

      Oficiálnym medzinárodným dňom DNA je 25. apríl, kedy si pripomíname objavenie dvojvláknovej štruktúry DNA v roku 1953. 68. výročie tohto objavu bolo vďaka prednášajúcim premostené na aktuálnu tému pandémie ochorenia Covid-19 a vakcinácie. Podujatie v on-line priestore organizuje Ústav molekulárnej biomedicíny – výskumné pracovisko Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Katedra genetiky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského

       

    • 29. apríl - Deň stromov
     • 29. apríl - Deň stromov

     • 28. 4. 2021
     • Akým darom sú pre nás stromy? Berieme ich ako samozrejmosť v našom živote a nedochádza nám, že aj vďaka nim máme kyslík, príjemný chládok v horúčave, drevo, z ktorého všeličo vyrábame, plody, ktoré nás sýtia....

      Uvažujte spolu s nami, akým sú darom. Nechajte sa inšpirovať príbehom S. Silversteina: Strom, ktorý dáva. Prečítajte si ho pod nejakým stromom a nechajte sa obdarovať.

      Príbeh nájdete aj vo vašej Edupeage pošte alebo v záložke O škole / Podporný  tím / Materiály.

    • (Ne)tradičná stužková slávnosť
     • (Ne)tradičná stužková slávnosť

     • 23. 4. 2021
     • Tohtoroční maturanti nemohli zažiť atmosféru tradičnej stužkovej slávnosti, no v apríli im triedne učiteľky počas malej slávnosti odovzdali požehnané zelené stužky doplnené krížikom. 
      Nech sa vám darí, drahí maturanti. 🙏

    • Druhé miesto v diecéznom kole Biblickej olympiády
     • Druhé miesto v diecéznom kole Biblickej olympiády

     • 23. 4. 2021
     • Tím v zložení Kamila Kaletová, Samuel Murcko a Miriam Dubjelová získal druhé miesto v diecéznom kole Biblickej olympiády, ktoré sa 20. apríla uskutočnilo v on-line priestore. Víťazom dekanátneho kola chýbal len bod na prvú priečku a reprezentáciu Spišskej diecézy v celoslovenskom kole.

      Ďakujeme za reprezentáciu a blahoželáme. :)

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • cgsm@cgsm.sk
   • palsa@cgsm.sk
   • kuruc@cgsm.sk
   • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
   • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO Slovakia
   • 37945785
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenie

     • Nedeľa 14. 8. 2022
  • Počet návštev: 265415