• UNESCO Culture ambassadors

    •  

     Projekt Kultúrni ambasádori UNESCO bude realizovaný do konca júna v roku 2023 v rámci partnerstva piatich škôl z európskych krajín: Španielsko, Turecko, Portugalsko, Litva a Slovensko.

     Popis projektu:

     Kultúrne dedičstvo sa neobmedzuje iba na konkrétne predmety, ktoré vidíme a môžeme sa ich dotýkať. K formovaniu tohto dedičstva prispievajú aj prvky, ako sú tradície prechádzajúce z generácie na generáciu, ľudová slovesnosť, scénické umenie, spoločenské tradície, tradičné remeslá, tradičné obrady. Povinnosť chrániť tieto hodnoty je nepochybne v zodpovednosti štátu, ale pri ich odovzdávaní mladším generáciám hrá dôležitú úlohu aj škola. Jedným z vzdelávacích cieľov Európskej únie je výchova jednotlivcov k povedomiu o spoločnom kultúrnom dedičstve. Prostredníctvom objavovania kultúrneho dedičstva študenti rozširujú svoje horizonty v poznaní histórie a hodnoty svojho prostredia.
     Organizácia UNESCO bola založená v roku 1954 a zaviedla medzinárodné dohovory o ochrane kultúrneho dedičstva, pričom zdôrazňuje význam medzinárodnej spolupráce.
      

     Zapojené školy:

     Instituto de Educación Secundaria José de MoraBaza (Španielsko)

     AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SANTOS SIMÕESGuimarães (Portugalsko)

     Vilniaus savivaldybes Grigiskiu gimnazijaVilnius (Litva)

     KARABUK 75. YIL ANADOLU LISESIKarabuk (Turecko)

     Cirkevné gymnázium sv. MikulášaStará Ľubovňa (Slovensko)

      

     Webová stránka projektu

      

     Ciele projektu:

     1. Uvedomiť si širokú škálu kultúrneho dedičstva Európskej únie, podporovať kultúrne povedomie.
     2. Potvrdiť, že rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti, ľudských práv je najlepšou zárukou spolupráce
     3. Poskytnúť študentom pocit príslušnosti k Európskej únii so silnou kultúrnou identitou v kontinuite s aktivitami organizácie UNESCO.
     4. Rozvíjať kritické myslenie, schopnosť riešenia problémov, tvorivosť, spoluprácu, komunikačné a prezentačné schopnosti.
     5. Zvyšovať akademický úspech študentov.
     6. Podporovať, rozširovať princípy a ideály UNESCO.
     7. Vychovávať generáciu mladých občanov, ktorí si uvedomujú potrebu chrániť spoločné kultúrne dedičstvo.
     8. Zábavnou a inovatívnou formou motivovať študentov vzdelávaniu.
     9. Zlepšenie jazykových schopností študentov.
     10. Vytváranie spoločnej európskej identity účastníkov.

     Projekt zameraný na podporu a ochranu rozmanitosti konkrétneho a abstraktného kultúrneho dedičstva zahŕňa aktivity orientované na propagáciu historického prostredia, tradičné remeslá, tradičné tance, tradičné detské hry, príslovia a idiómy

     Študenti budú v rámci projektu pracovať na tvorbe dokumentárnych filmov o kultúrnom dedičstve jednotlivých krajín. Vytvoria anglický digitálny slovník obsahujúci významy prísloví a idiómov z kultúrneho dedičstva jednotlivých krajín. Zozbierané materiály budú dokumentovať aj v podobe fotoalbumu a brožúry a nadobudnuté poznatky prezentovať počas vzdelávacej konferencie venovanej kultúrnemu dedičstvu. Počas mobilít budú pracovať aj na tvorbe 3D mapy zahŕňajúcej pamiatky kultúrneho dedičstva v krajinách partnerských škôl. Každá škola sa zároveň stane členom siete sesterských škôl UNESCO.

      

      

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • Sekretariát: +421 522388411
   • Štúrova 3
    064 01 Stará Ľubovňa
    Slovakia
   • 37945785
   • Mgr. Pavol Chmeliar
   • Riaditeľ: +421 522388412
   • Zástupkyňa: +421 522388406
   • Zborovňa: +421 522388413
   • Ekonomické: +421 522388400
   • Jedáleň: +421 522388402
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenie

     • Piatok 21. 6. 2024
  • Počet návštev: 4637