• Cultural Heritage Beyond Borders

    •  

     Projekt Kultúrne dedičstvo prekračujúce hranice bude realizovaný do konca júna v roku 2023 v rámci partnerstva škôl z európskych krajín: Holandsko, Turecko, Slovensko, Portugalsko a Maďarsko.

     Zámerom jednotlivých aktivít je upriamiť pozornosť na kultúrne dedičstvo, ktoré spája komunity. Študenti sa budú zaoberať rôznymi formami umenia a kultúry a v spolupráci s rôznymi kultúrnymi inštitúciami zvyšovať povedomie o jazykovej, umeleckej a kultúrnej rozmanitosti Európy, vychádzajúc z národnej identity. K výsledkom projektu Cultural Heritage budú patriť multimediálne výstupy zachytávajúce rozmanité kultúrne dedičstvo zúčastnených krajín a regiónov (film o tradičnej ľudovej kultúre, tradičných ľudových tancoch,  multimediálny výstup zachytávajúci kultúrne bohatstvo regiónov, zahŕňajúci tradičné obradové ceremónie, zvyky, kroje, legendy či detské hry...). Participanti zároveň vytvoria plán výučby v múzeách, divadlách, galériách či iných kultúrnych inštitúciách. Študenti vypracujú zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva a poukážu na možnosti, ako ich uchovať pri živote. Okrem medzinárodných výmen ich čakajú rôzne workshopy, súťaže, výstavy a spolupráca s kultúrnymi inštitúciami.

      

     Zapojené školy: 

     SG De MeergrondenAlmere (Holandsko)

     Escola Básica e Secundária Prof. Dr. Francisco de Freitas BrancoPorto Santo (Portugalsko)

     Sesim Sarpkaya Fen LisesiTarsus (Turecko)

     Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola és GimnáziumAjka (Maďarsko)

     Cirkevné gymnázium sv. MikulášaStará Ľubovňa (Slovensko)
      

     Webová stránka projetu
      

     Projekty programu Erasmus+ ponúkajú študentom možnosť rozvoja, získavania skúseností, ktoré menia ich postoje a vnímanie minulosti i budúcnosti, ovplyvnia ich životné voľby, dávajú podnety na uskutočňovanie svojich cieľov, na rozvíjanie svojich skrytých schopností a v neposlednom rade im pomáhajú stať sa aktívnymi členmi miestnych spoločenstiev a budovať svoju osobnosť a sebadôveru.

      

      

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • Sekretariát: +421 522388411
   • Štúrova 3
    064 01 Stará Ľubovňa
    Slovakia
   • 37945785
   • Mgr. Pavol Chmeliar
   • Riaditeľ: +421 522388412
   • Zástupkyňa: +421 522388406
   • Zborovňa: +421 522388413
   • Ekonomické: +421 522388400
   • Jedáleň: +421 522388402
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenie

     • Piatok 21. 6. 2024
  • Počet návštev: 4913