• Krúžky

   •  Ponuka záujmových útvarov v šk. roku 2020/2021

     

    Názov záujmového útvaru  

     

    Meno vedúceho

     

    1. Žurnalistický krúžok

    2. Športový krúžok (futsal, florbal)

    3. Hudobno-dramatický krúžok

    4. Tanečný krúžok

    5. Drama club

    6. Príprava na maturitu z nemeckého jazyka       

    7. Informatika - programovanie

    8. Šikovné ruky – ručné pletenie

    9. Chemický krúžok

    10. Anglické konverzácie pre maturantov

    11. Príprava na VŠ z biológie pre maturantov

    12. Fitness

    Mgr. J. Palša

    Mgr. J. Palša

    Mgr. M. Kočišová

    Mgr. M. Biganičová

    Mgr. I. Akuratná

    Mgr. L. Solotruková

    Ing. J. Kuruc

    RNDr. M. Rúrová

    Mgr. J. Compeľová

    Mgr. M. Fabianová

    RNDr. A. Limáneková

    Mgr. G. Timočko

      

     

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • cgsm@cgsm.sk
   • palsa@cgsm.sk
   • kuruc@cgsm.sk
   • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
   • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO Slovakia
   • 37945785
   • Mgr. Pavol Chmeliar
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenie

     • Sobota 28. 1. 2023
  • Počet návštev: 2468